Podrobné informácie

Carbo activatus (adsorpčné uhlie) je látka so silnými absorpčnými a ochrannými vlastnosťami. Užíva sa pri zápale tenkého čreva, zvýšenej tvorba plynov, hnačkách po chybách v stravovaní, pri zápale žalúdka a čreva, alebo pri vredoch v črevách. Liek sa nepodáva deťom do 3 rokov.

Informácie o produkte

Výrobca: ICN
Kód výrobku: 115163
Kód EAN: 3830044946791
Držiteľ rozhodnutia: ICN

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/02566


Písomná informácia pre používateľa

Carbo medicinalis
(carbo activatus)
tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika

Zloženie lieku
Liečivo
1 tableta obsahuje carbo activatus (aktívne uhlie) 300 mg.

Pomocné látky
sacharóza, povidón, stearan horečnatý.

Farmakoterapeutická skupina
Črevné adsorbencium.

Charakteristika
Carbo activatus (adsorpčné uhlie) je látka so silnými absorpčnými a ochrannými vlastnosťami. Po perorálnom podaní pokrýva sliznicu tráviaceho traktu silne priľnavou vrstvou, ktorá chráni sliznicu pred dráždivými účinkami niektorých zložiek potravy, viaže soli, kyselinu chlorovodíkovú, produkty hnilobných procesov, plyny a produkty rozpadu baktérií. Látka spôsobuje zápchu.

Indikácie
Zápal tenkého čreva, zvýšená tvorba plynov, nadmerný rozklad potravy v črevách, hnačky po chybách v stravovaní, pri zápale žalúdka a čreva, alebo pri vredoch v črevách, pooperačná sekrécia čriev.
Na odporúčanie lekára môžu liek užívať i deti od 3 rokov.

Kontraindikácie
Liek sa nepodáva deťom do 3 rokov.

Nežiaduce účinky
Čierne sfarbenie stolice môže zakryť krvácanie do tráviaceho traktu. Iné nežiaduce účinky nie sú známe.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov,
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Interakcie
Carbo activatus môže v rôznom rozsahu znižovať absorpciu iných liekov zo zažívacieho traktu, ako napr. salicylátov, barbiturátov, glutetimidu, preto medzi ich podaniami musí byť dodržaný interval aspoň dvoch hodín.

Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí:
Zvyčajná dávka je 2 - 5 tabliet 3 - 4 krát denne. Na odporúčanie lekára môžu dospelí pri hnačkách užívať i dávky vyššie 10 - 12 tabliet 3 - 4 krát denne.

Deti:
2 - 5 tabliet 3 - 4 krát denne, pri hnačkách 4 - 5 tabliet 4 krát denne.

Podávať perorálne.
Tablety je vhodné pred prehltnutím rozhrýzť a zapiť vodou alebo čajom. Môžu sa aj rozpustiť alebo rozdrviť v malom množstve vody a vzniknutá suspenzia vypiť.
Deťom sa tablety podávajú vždy vo forme suspenzie.
Špeciálne upozornenia
Zmrzlina alebo čokoláda znižuje účinnosť lieku. Ak sa do 2 dní nezlepšia príznaky, alebo sa vyskytnú neobvyklé reakcie, treba sa skontaktovať s lekárom. Pri predávkovaní, ktoré sa prejaví zápchou, alebo pri náhodnom užití nezisteného množstva tabliet deťmi, treba vyhľadať lekára.

Varovanie
Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti uvedenom na obale.

Balenie
20 tabliet.

Uchovávanie
Na suchom mieste, pri teplote 15 25 C.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie textu
Jún 2013

Recenzie

Recenzie produktu CARBO MEDICINALIS TBL 20X300MG

Diskusia

Diskusia k produktu CARBO MEDICINALIS TBL 20X300MG

Pridať nový príspevok do diskusie