Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Zvýšená teplota, horúčka

Zvýšená teplota, horúčka

Zvýšená teplota je prejavom ochorenia, spôsobom, akým telo hovorí, že sa niečo deje, rozhodne to teda neriešte tak, že by ste neubrali na svojom každodennom tempe. Najlepšie riešenie je zaliezť si do perín a s teplotou sa pobiť tam.

Čo ak sú hodnoty na teplomere už príliš vysoké?

Príliš vysoká horúčka môže byť i životu nebezpečná, a to hlavne u detí a dojčiat! Preto sa vyplatí vedieť, ako s ňou bojovať, a pre tieto prípady mať doma pripravené železné zásoby.

Najznámejšie, a pravdepodobne i najúčinnejšie, sú lieky s obsahom paracetamolu či ibuprofenu, takými prípravkami sú napríklad Paralen, Panadol, Ataralgin a Ibuprofen a Ibalgin. Väčšina z nás ich pozná, sú samozrejme voľne predajné a využijete ich i pri ďalších častých príležitostiach. Vedeli ste ale, že sa vyrábajú i v „jednoduchších“ verziách a to väčšinou v podobe sirupov, s ich pomocou môžete liečiť zvýšenú teplotu a horúčku u detí i u dojčiat?

Keď sa horúčka prejaví i inak

Zvláštnym prípadom horúčky je potom reumatická horúčka. Reumatická horúčka je pomerne nebezpečné zápalové ochorenie, na ktoré trpia hlavne deti. Lieči sa antibiotikami, ale liečbu je vhodné podporiť i antipyretikami, teda liekmi proti horúčke.

Naša rada

Nezabúdajte však na už tradiční radu: Jedine lekár skutočne pozná, čo sa za vašou teplotou skrýva, preto ho neváhajte vyhľadať.

Pokračovať

Najpredávanejšie v kategórii


Načítavam
Značka:
Všetky
 • ASPIRIN® 500 mg 20 tabliet Registrovaný liečivy prípravok

  ASPIRIN® 500 mg 20 tabliet

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

  Aspirin 500 mgtablety kyselina acetylsalicylová Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. Ak sa do 3 až 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete1. Čo je Aspirin 500 mg a na čo sa používa2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin 500 mg3. Ako užívať Aspirin 500 mg4. Možné vedľajšie účinky5. Ako uchovávať Aspirin 500 mg6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Aspirin 500 mg a na čo sa používa Kyselina acetylsalicylová znižuje tvorbu prostaglandínov (fyziologicky účinných zlúčenín, ktoré sa podieľajú na vzniku zápalu), a tým pôsobí proti bolesti, znižuje horúčku a potláča zápal. Aspirin 500 mg sa používa pri miernych až stredne silných bolestiach, napr. bolestiach hlavy, zubov, svalov, kĺbov alebo menštruačných bolestiach a pri horúčke a zápaloch.Dospelí pri zápalových ochoreniach užívajú liek iba na odporúčanie lekára. Na odporučenie lekára sa môže Aspirin 500 mg podávať deťom od 7 rokov. 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin 500 mg Neužívajte Aspirin 500 mg ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú, na iné salicyláty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), ak ste mali v minulosti alergickú reakciu s astmatických záchvatom alebo podobnú reakciu na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky, ak máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy, ak máte nezvyčajnú náchylnosť na krvácanie (hemoragickú diatézu), ak máte závažnú nedostatočnosť obličiek alebo pečene, ak máte závažnú srdcovú nedostatočnosť, v kombinácii s metotrexátom v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššie, ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Upozornenia a opatreniaPredtým, ako začnete užívať Aspirin 500 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Aspirin 500 mg ak ste v minulosti mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdka a čreva, ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá), ak máte poruchu funkcie obličiek alebo srdcovo-cievny obeh, (napr. ochorenie obličkových ciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu (znížený objem), veľký chirurgický zákrok, sepsa (otrava krvi) alebo veľké krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej zvyšovať riziko poruchy funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek ak máte zníženú funkciu pečene ak máte závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu (rozpad červených krviniek) alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek). Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie ak máte znížené vylučovanie kyseliny močovej, pretože pri nízkych dávkach môže liek vyvolať záchvat dny V takomto prípade užívajte Aspirin 500 mg po konzultácii so svojím lekárom. Aspirin 500 mg nemajú užívať deti alebo mladiství s horúčkovitými ochoreniami, pokiaľ tak neurčil lekár a ostatné liečebné opatrenia zlyhali. Pretrvávajúce vracanie v súvislosti s takýmito ochoreniami môže byť znakom Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.Pacienti s astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú sprevádzané príznakmi podobnými sennej nádche) alebo ktorí sú precitlivení na niektorý typ liekov proti bolesti a reume, majú riziko astmatických záchvatov (intolerancia analgetík/analgetikami (lieky proti bolesti) navodená astma), ak užívajú Aspirin 500 mg. Ak trpíte takýmito problémami, pred užívaním lieku Aspirin 500 mg sa musíte poradiť s lekárom. To isté sa týka aj pacientov, ktorí alergicky reagujú na iné látky kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou. Pred operáciami je potrebné poradiť sa alebo informovať lekára alebo zubára o akomkoľvek užívaní lieku Aspirin 500 mg. Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú používať dlhodobo alebo vo vysokých dávkach bez konzultácie s lekárom. Čomu sa máte vyhnúť, ak budete užívať tento liek?Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súbežne užíva s niektorými inými liekmi určenými proti krvným zrazeninám (napr. warfarín) neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus) vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory) bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky) dne (probenecid) nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát) Pred užitím kyseliny acetylsalicylovej, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívate kyselinu acetylsalicylovú pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek iný liek (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára).Iné lieky a Aspirin 500 mgAk teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou Metotrexát (liek na liečbu nádorov alebo reumatoidnej artritídy). Liečba antikoagulanciami (napr. kumarín, heparín) a inhibítormi agregácie doštičiek (látky, ktoré zabraňujú hromadeniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín), napr. tiklopidín. Protizápalové lieky a analgetiká. Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky na liečbu depresie) Digoxín (látka zlepšujúca silu kontrakcie srdca): zvyšujú sa koncentrácie v krvi. Liečba na zníženie krvného cukru (antidiabetiká). Liečba obsahujúca glukokortikoidy so systémovým účinkom, alebo konzumácia alkoholu (zvýšené riziko krvácania do žalúdka a čriev a vzniku vredov). Kyselina valproová (lieky na liečbu kŕčov epilepsie). Zoslabenie účinkov v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou Lieky zlepšujúce vylučovanie moču (diuretiká). Lieky, ktoré znižujú tlak krvi (ACE inhibítory). Lieky na liečbu dny (urikozuriká), ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej v moči (napr. probenecid, benzbromarón). Aspirin 500 mg a jedlo, nápoje a alkoholTablety sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutín. Neužívajte nalačno. Pri liečbe týmto liekom nepožívajte alkoholické nápoje. Tehotenstvo a dojčenieAk ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.Ak počas liečby liekom Aspirin 500 mg otehotniete, musíte o tom informovať lekára. Aspirin 500 mg sa bez konzultácie s lekárom nemá užívať v prvom a druhom trimestri (prvých šesť mesiacov) tehotenstva. Aspirin 500 mg sa nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku i dieťa počas pôrodu.Do materského mlieka prechádzajú malé množstvá kyseliny acetylsalicylovej a jej metabolitov. Pri krátkodobom použití sa nepozorovali nepriaznivé účinky na dojča, preto nie je nevyhnutné ukončiť dojčenie. Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok sa má dojčenie včas prerušiť. Vedenie vozidiel a obsluha strojovAspirin 500 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 3. Ako užívať Aspirin 500 mg Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak nedochádza k zmierneniu horúčky alebo bolesti do 3 až 5 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom. Tablety sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutín. Neužívajte nalačno. Pre dospelého je jednorazová dávka 1 až 2 tablety.Maximálna denná dávka 8 tabliet (4 g liečiva) sa nesmie prekročiť.V prípade potreby sa môže jednotlivá dávka opakovať 3 až 4-krát denne v odstupe 4 až 8 hodín.Deti od 7 do 12 rokov môžu užívať jednorazovo pol tablety, maximálna denná dávka sú 3 tablety (1,5 g liečiva). V prípade potreby sa môže jednotlivá dávka opakovať 3-krát denne v odstupe 4 až 8 hodín. Pre deti je vhodnejšie užívať tablety s obsahom 100 mg kyseliny acetylsalicylovej. Ak užijete viac lieku Aspirin 500 mg, ako máteAk užijete viac lieku Aspirin 500 mg, ako máte alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom to okamžite oznámte svojmu lekárovi. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.  4. Možné vedľajšie účinky Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. K vedľajším účinkom môže dochádzať s nasledujúcimi frekvenciami Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb) - zápal tráviaceho systému, žalúdkové alebo dvanástnikové vredy (veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a prasknutím vredov) Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) - závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), prechodná porucha funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými enzýmami Neznáme (z dostupných údajov sa ich frekvencia nedá odhadnúť) - zvýšené riziko krvácania počas operácie, krvné podliatiny, krvácanie z nosa, krvácanie z močových ciest a pohlavných orgánov, krvácanie z ďasna, krvácanie do tráviaceho traktu a krvácanie do mozgu (závažné krvácania, najmä u pacientov s neliečeným vysokým tlakom krvi a/alebo so súbežnou liečbou s látkami pôsobiacimi proti zrážaniu krvi, ktoré v ojedinelých prípadoch môžu ohroziť život), akútna a chronická málokrvnosť/málokrvnosť z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého mikrokrvácania), telesná slabosť, bledosť, nedostatočné prekrvenie tkaniva, rozpad červených krviniek alebo málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek, reakcie precitlivenosti (astmatický syndróm), mierne až stredne závažné reakcie ovplyvňujúce kožu, dýchací systém, tráviaci trakt a srdcovo-cievny systém (vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie, nádcha, upchatý nos, ťažkosti s dýchaním a srdcom), závrat (môže byť znakom predávkovania), hučanie v ušiach (môže byť znakom predávkovania), ochorenia hornej a dolnej časti tráviaceho traktu (porucha trávenia, bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti), porucha funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek Hlásenie vedľajších účinkovAk sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 5. Ako uchovávať Aspirin 500 mg Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Aspirin 500 mg obsahujeLiečivo je kyselina acetylsalicylová. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylovej. Pomocné látky sú prášková celulóza a kukuričný škrob. Ako vyzerá Aspirin 500 mg a obsah baleniaAspirin 500 mg sú biele okrúhle tablety balené po 10, 20, 50 a 100 tabliet.PP/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcaDržiteľ rozhodnutia o registrácii:Bayer, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika VýrobcaBayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Nemecko Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2015. Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01148-ZIAPríloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/04793-ZIB

  3,55 € -11% 3,99 €

 • ACYLPYRIN C šumivé tablety 12 kusov Registrovaný liečivy prípravok

  skladom 1 - 2 ks

  ACYLPYRIN sa používa na zníženie horúčky a zmiernenie bolesti pri chrípke a prechladnutí. Môže sa tiež použiť na liečbu miernej a strednej bolesti.

  2,99 € -9% 3,29 €

 • OSCILLOCOCCINUM 1 g 6 pilulek Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  7,60 € -8% 8,29 €

 • PANADOL Baby rektálne cipky 10x125 mg Registrovaný liečivy prípravok

  skladom 3 - 5 ks

  1,83 € -13% 2,10 €

 • PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650mg/10mg 12 vreciek Registrovaný liečivy prípravok

  PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650mg/10mg 12 vreciek

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

  8,25 €

 • NALGESIN S TBL FLM 10X275MG Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  3,69 € -8% 4,00 €

 • NALGESIN S 30 tabliet x 275 mg Registrovaný liečivy prípravok

  skladom 1 - 2 ks

  8,52 € -8% 9,29 €

 • NALGESIN S TBL FLM 20X275MG Registrovaný liečivy prípravok

  NALGESIN S TBL FLM 20X275MG

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

  5,95 € -12% 6,79 €

 • NUROFEN Pre děti suspenzia 4% jahoda 100 ml Registrovaný liečivy prípravok

  skladom 3 - 5 ks

  6,35 €

 • ASPIRIN®-C 10 šumivých tabliet Registrovaný liečivy prípravok

  ASPIRIN®-C 10 šumivých tabliet

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

  Písomná informácia pre používateľa Aspirin-C400 mg/240 mg šumivé tablety kyselina acetylsalicylová/kyselina askorbová Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. Ak sa do 3-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete1. Čo je Aspirin-C a na čo sa používa2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin-C3. Ako užívať Aspirin-C4. Možné vedľajšie účinky5. Ako uchovávať Aspirin-C6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Aspirin-C a na čo sa používa Kyselina acetylsalicylová znižuje tvorbu prostaglandínov (fyziologicky účinných zlúčenín, ktoré sa podieľajú na vzniku zápalu), a tým pôsobí proti bolesti, znižuje horúčku a potláča zápal. Aspirin-C môžu užívať dospelí pri miernych až stredne silných bolestiach (napr. hlavy, zubov, hrdla, svalov, kĺbov, chrbta, a menštruačných bolestiach), pri miernych bolestiach pri artritíde, pri prechladnutí alebo chrípke na zmiernenie bolesti a horúčky a pri zápaloch.Deti nad 9 rokov môžu užívať liek iba na odporučenie lekára. 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin-C Neužívajte Aspirin-C ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú, na iné salicyláty, kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), ak ste mali v minulosti alergickú reakciu s astmatických záchvatom alebo podobnú reakciu na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky, ak máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy, ak máte nezvyčajnú náchylnosť na krvácanie (hemoragickú diatézu), ak máte závažnú nedostatočnosť obličiek alebo pečene, ak máte závažnú srdcovú nedostatočnosť, v kombinácii s metotrexátom v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššie, v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Upozornenia a opatrenia Predtým, ako začnete užívať Aspirin-C, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Aspirin-C ak ste precitlivený (alergický) na iné analgetiká (lieky utišujúce bolesť), antireumatiká (liekyna liečbu zápalových ochorení kĺbov, svalov a šliach) alebo protizápalové lieky alebo inéalergény ak ste v minulosti mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdkaa čreva ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá) ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo srdcovo-cievny obeh, (napr. ochorenie obličkovýchciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu (znížený objem), veľký chirurgický zákrok,sepsa (otrava krvi) alebo veľké krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalejzvyšovať riziko poruchy funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek ak máte zníženú funkciu pečene ak máte závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylovávyvolať hemolýzu (rozpad červených krviniek) alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosťspôsobená rozpadom červených krviniek). Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy súnapr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie ak máte znížené vylučovanie kyseliny močovej, pretože pri nízkych dávkach môže liekvyvolať záchvat dny. V takomto prípade užívajte Aspirin-C po konzultácii so svojím lekárom. Pacienti s astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi alebo chronickými infekciami dýchacejsústavy (najmä ak sú sprevádzané príznakmi podobnými sennej nádche) alebo ktorí sú precitlivení naniektorý typ liekov proti bolesti a reume, majú riziko astmatických záchvatov (intolerancia analgetík/analgetikami navodená astma), ak užívajú Aspirin-C. Ak trpíte takýmito problémami, predužívaním lieku Aspirin-C sa musíte poradiť s lekárom. To isté sa týka aj pacientov, ktorí alergickyreagujú na iné látky kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou. Pred operáciami je potrebné poradiť sa alebo informovať lekára alebo zubára o akomkoľvek užívanílieku Aspirin-C. Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú používať dlhodobo alebo vo vysokých dávkachbez konzultácie s lekárom. Čomu sa máte vyhnúť, ak budete užívať tento liek?Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súbežne užíva s niektorýmiinými liekmi určenými proti: krvným zrazeninám (napr. warfarín) neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus) vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory) bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky) dne (probenecid) nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát) Pred užitím kyseliny acetylsalicylovej, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívatekyselinu acetylsalicylovú pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívaťakýkoľvek iný liek (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára). U pacientov, ktorí majú predispozíciu na kalcium oxalátovú nefrolitiázu (obličkové kamene) alebomajú rekurentnú nefrolitiázu (vracajúce sa obličkové kamene) sa s ohľadom na kyselinu askorbovúodporúča opatrnosť. Deti a dospievajúciAspirin-C nemajú užívať deti alebo mladiství s horúčkovitými ochoreniami, pokiaľ tak neurčil lekára ostatné liečebné opatrenia zlyhali. Pretrvávajúce vracanie v súvislosti s takýmito ochoreniami môžebyť znakom Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré sivyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť. Iné lieky a Aspirin-CAk teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou Metotrexát (liek na liečbu nádorov alebo reumatoidnej artritídy). Liečba antikoagulanciami (napr. kumarín, heparín) a inhibítormi agregácie doštičiek (látky, ktoré zabraňujú hromadeniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín), napr. tiklopidín. Protizápalové lieky a analgetiká. Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky na liečbu depresie). Digoxín (látka zlepšujúca silu kontrakcie srdca): zvyšujú sa koncentrácie v krvi. Liečba na zníženie krvného cukru (antidiabetiká). Liečba obsahujúca glukokortikoidy so systémovým účinkom, alebo konzumácia alkoholu (zvýšené riziko krvácania do žalúdka a čriev a vzniku vredov). Kyselina valproová (lieky na liečbu kŕčov epilepsie). Zoslabenie účinkov v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou Lieky zlepšujúce vylučovanie moču (diuretiká). Lieky, ktoré znižujú tlak krvi (ACE inhibítory). Lieky na liečbu dny (urikozuriká), ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej v moči (napr. probenecid, benzbromarón). Ibuprofen (liek na tlmenie bolesti, zápalu a znižovanie horúčky). Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou askorbovou Deferoxamín súbežne používaný s kyselinou askorbovou môže zväčšiť tkanivovú toxicitu železa, najmä v srdci. Aspirin-C a jedlo, nápoje a alkoholLiek sa nesmie užívať nalačno.Pri liečbe týmto liekom nepožívajte alkoholické nápoje. Tehotenstvo a dojčenieAk ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Ak počas liečby liekom Aspirin-C otehotniete, musíte o tom informovať lekára. Aspirin-C sa bez konzultácie s lekárom nemá užívať v prvom a druhom trimestri (prvých šesť mesiacov) tehotenstva. Aspirin-C sa nemá užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku i dieťa počas pôrodu. Do materského mlieka prechádzajú malé množstvá liečiva kyseliny acetylsalicylovej a jej metabolitov. Pri krátkodobom použití sa nepozorovali nepriaznivé účinky na dojča, preto nie je nevyhnutné ukončiť dojčenie. Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok sa má dojčenie včas prerušiť. Vedenie vozidiel a obsluha strojovAspirin-C nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Aspirin-C obsahuje sodíkTento liek obsahuje 467 mg sodíka v jednej šumivej tablete. U pacientov so zníženou sodíkovou diétou je to potrebné zohľadniť. 3. Ako užívať Aspirin-C Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak nedochádza k zmierneniu horúčky alebo bolesti do 3 až 5 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom. Šumivá tableta sa musí pred užitím rozpustiť v pohári vody. Neužívajte nalačno.Dospelí užívajú obvykle 1 až 2 šumivé tablety (t. j. 400 až 800 mg kyseliny acetylsalicylovej) 3 až 4-krát denne. Maximálna denná dávka 10 šumivých tabliet sa nesmie prekročiť. Použitie u detí a dospievajúcichDeťom od 9 rokov (iba vo výnimočných prípadoch na lekársky predpis a za stálej kontroly lekárom) sa obvykle podáva 1 šumivá tableta denne, t.j. 400 mg kyseliny acetylsalicylovej. V prípade potreby možno jednotlivú dávku opakovať až 3-krát denne v odstupoch 4 až 8 hodín. Maximálna denná dávka 3 šumivé tablety sa nesmie prekročiť. Ak užijete viac lieku Aspirin-C, ako máteAk užijete viac lieku Aspirin-C, ako máte alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom to okamžite oznámte svojmu lekárovi. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 4. Možné vedľajšie účinky Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.K vedľajším účinkom môže dochádzať s nasledujúcimi frekvenciami: Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) - zápal tráviaceho systému, žalúdkové alebo dvanástnikové vredy (veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a prasknutím vredov) Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) - závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), prechodná porucha funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými enzýmami Neznáme (z dostupných údajov sa ich frekvencia nedá odhadnúť) - zvýšené riziko krvácania počas operácie, krvné podliatiny, krvácanie z nosa, krvácanie z močových ciest a pohlavných orgánov, krvácanie z ďasna, krvácanie do tráviaceho traktu a krvácanie do mozgu (závažné krvácania, najmä u pacientov s neliečeným vysokým tlakom krvi a/alebo so súbežnou liečbou s látkami pôsobiacimi proti zrážaniu krvi, ktoré v ojedinelých prípadoch môžu ohroziť život), akútna a chronická málokrvnosť/málokrvnosť z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého krvácania), telesná slabosť, bledosť nedostatočné prekrvenie tkaniva, rozpad červených krviniek alebo málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek, reakcie precitlivenosti (astmatický syndróm), mierne až stredne závažné reakcie ovplyvňujúce kožu, dýchací systém, tráviaci trakt a srdcovo-cievny systém (vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie, nádcha, upchatý nos, ťažkosti s dýchaním a srdcom), závrat (môže byť znakom predávkovania), hučanie v ušiach (môže byť znakom predávkovania), ochorenia hornej a dolnej časti tráviaceho (porucha trávenia, bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti), porucha funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek Hlásenie vedľajších účinkovAk sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 5. Ako uchovávať Aspirin-C Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Aspirin-C obsahujeLiečivo je kyselina acetylsalicylová a kyselina askorbová. 1 šumivá tableta obsahuje 400 mg kyseliny acetylsalicylovej a 240 mg kyseliny askorbovej – vitamínu C. Ďalšie zložky sú nátriumdihydrogencitrát, hydrogenuhličitan sodný, kyselina citrónová, bezvodý uhličitan sodný. Ako vyzerá Aspirin-C a obsah baleniaAspirin-C sú biele okrúhle tablety so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným logom Bayer.Strip papier/PE/Al/surlyn, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka. Tablety sú balené po 10, 20 a 40 šumivých tabliet.Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca Držiteľ rozhodnutia o registráciiBayer, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika VýrobcaBayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Nemecko Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2015.

  3,90 € -17% 4,69 €

 • PANADOL junior čapíky 250mg 10 kusov Registrovaný liečivy prípravok

  PANADOL junior čapíky 250mg 10 kusov

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

  2,31 €

 • PARALEN suspenzia 100 ml Registrovaný liečivy prípravok

  skladom 1 - 2 ks

  1/6 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls262761/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE PARALEN SUS suspenze Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Paralen sus musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se příznaky (horečka, bolest) do 2 dnů nezlepší a nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem. U kojenců se s lékařem poraďte neprodleně, i když přípravek podáte ke zmírnění horečky. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Paralen sus a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paralen sus užívat 3. Jak se přípravek Paralen sus užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Paralen sus uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN SUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Paralen sus se podává dětem od kojeneckého věku ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (včetně bolesti při prořezávání zoubků), bolesti v zádech a bolesti pohybového ústrojí doprovázející chřipková onemocnění. Pouze po poradě s lékařem lze přípravek užívat u neuralgií (bolest pociťovaná v průběhu nervu) a bolesti kloubů a svalů, která není příznakem chřipkového onemocnění. Přípravek je určen dětem od 3 měsíců. 2/6 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN SUS UŽÍVAT Nepodávejte přípravek Paralen sus dětem, které jsou alergické (přecitlivělé) na účinnou látku nebo na některou pomocnou složku přípravku mají vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater mají typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paralen sus je zapotřebí Před podáním přípravku konzultujte se svým lékařem, pokud dítě - má nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy - současně užívá léky ovlivňující funkci jater - má onemocnění ledvin. Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká Vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem. O vhodnosti současného podávání přípravku Paralen sus s jinými léky proti bolesti a nachlazení dětem se poraďte s lékařem. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Nepodávejte tento přípravek dětem bez doporučení lékaře, pokud trpí jaterním onemocněním a/nebo užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Paralen sus a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Současné užívání Paralen sus a některých léků na spaní, léků proti epilepsii a některých antibiotik může způsobit poškození jater. V případě, že dítě užívá jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Paralen sus s lékařem. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že dítě užívá Paralen sus. Užívání přípravku Paralen sus s jídlem a pitím Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla. Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím nedráždivé tekutiny. Přípravek je určen dětem pokud by však měl být podán dospělým, nesmí ho užívat osoby které mají problémy s požíváním alkoholu. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 3/6 Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je to možné jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Důležité informace o některých složkách přípravku Paralen sus Lék obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý produkt užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN SUS UŽÍVÁ Vždy podávejte přípravek dítěti přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jisti poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. U dětí od 3 měsíců se při léčbě horečky i bolesti používá jednotlivá dávka 10 - 15 mg paracetamolu / kg tělesné hmotnosti. Podává se podle potřeby v 6-hodinových intervalech, interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmí být překročena celková denní dávka. Nepodávají se více jak 4 dávky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 1500 mg u dětí od 6 do 12 let s hmotností 21 - 25kg a 2000 mg při hmotnosti 26 - 40 kg. Pokud lékař nedoporučí jinak, určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené tabulky podle hmotnosti dítěte. Pokud si nejste jisti váhou dítěte, určete dávku podle věku dítěte. Věk dítěte Hmotnost dítěte Jednotlivá dávka Max. denní dávka 3 - 6 měsíců 5 - 6 kg 72 mg paracetamolu 3 ml suspenze 360 mg paracetamolu 7 - 8 kg 96 mg paracetamolu 4 ml suspenze 420 mg paracetamolu 6 - 12 měsíců 9 - 10 kg 120 mg paracetamolu 5 ml suspenze 540 mg paracetamolu 1 - 2 roky 11 - 13 kg 144 mg paracetamolu 6 ml suspenze 660 mg paracetamolu 2 - 3 roky 14 - 16 kg 192 mg paracetamolu 8 ml suspenze 840 mg paracetamolu 3 - 6 let 17 - 20 kg 240 mg paracetamolu 10 ml suspenze 1 g paracetamolu 6 - 12 let 21 - 25 kg 312 mg paracetamolu 13 ml suspenze 1,5 g paracetamolu 26 - 33 kg 384 mg paracetamolu 16 ml suspenze 2 g paracetamolu 34 - 40 kg 480 mg paracetamolu 20 ml suspenze 4/6 Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán mladistvým nebo dospělým pacientům, dávky paracetamolu jsou následující: Věk Hmotnost Jednotlivá dávka Max. denní dávka 12 - 15 let 40 - 50 kg 500mg paracetamolu 3 g paracetamolu nad 15 let 50 kg 500 mg paracetamolu 4 g paracetamolu > 50 kg 500 - 1000 mg paracetamolu Pokud nedojde do 2 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem. Léčba přípravkem Paralen sus bez porady s lékařem nemá přesáhnout dobu 3 dnů. Jestliže se Vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve než Paralen sus dítěti začnete podávat. Snížená funkce ledvin a/nebo jater Při snížené funkci ledvin je třeba interval mezi jednotlivými dávkami prodloužit nejméně na 6 hodin, při vážném poškození ledvin nejméně na 8 hodin. Při snížené funkci jater by neměly být podávány maximální dávky a interval mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 6 hodin. Pokud má Vaše dítě sníženou funkci ledvin nebo jater, poraďte s lékařem, jak dávkování přípravku Paralen sus upravit. Návod k použití: Součástí každého balení je dávkovací pipeta, o objemu 6 ml se značením po 0,25 ml, jejíž, pomocí lze přesně odměřit dávku. Obsah lahvičky pečlivě protřepejte (asi 5 vteřin). Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Zatlačte dávkovač přes těsnící vložku v hrdle lahvičky do suspenze. Dávkovač naplňte vytažením pístu požadovaného množství suspenze podle značení na dávkovači (ml). Vyjměte dávkovač z hrdla lahvičky. Podejte suspenzi dítěti buď vložením konce dávkovače do úst a jemným tlakem na píst, nebo vystříknutím suspenze na lžičku a podáním lžičkou. Je-li stanovená dávka větší než 6 ml, odměření podle potřeby opakujte. Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovač omyjte teplou vodou a nechte vyschnout. Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím nedráždivé tekutiny. 5/6 Návod pro otevírání lahvičky s bezpečnostním uzávěrem: Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr opět pevně zašroubovat. Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen sus než jste měl(a) Předávkování paracetamolem může způsobit selhání funkce jater. Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití suspenze dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paralen sus Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami a maximální denní dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může i Paralen sus způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Paralen sus v doporučeném dávkování může vyvolat nežádoucí účinky jen zřídka. U citlivějších jedinců se mohou vzácně (u 1 - 10 z 10 000 léčených) vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky. Ve velmi vzácných (u méně než 1 z 10 000 léčených) případech bylo hlášeno zúžení průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším podávání přípravku dítěti poraďte s lékařem. 5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN SUS UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření. Přípravek Paralen sus nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 6/6 Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Paralen sus obsahuje Léčivá látka: Paracetamolum 120 mg v 5 ml suspenze. Pomocné látky: natrium-benzoát, kalium-sorbát, sorbitol, glycerol 85 %, xanthanová klovatina, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl sacharinu, jahodové aroma, voda čištěná. Jak přípravek Paralen sus vypadá a co obsahuje toto balení Popis: téměř bílá až tmavě béžová viskózní suspenze s vůní lesní jahody. Velikost balení: 100 ml suspenze. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Zentiva, k. s. Praha, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.12.2012

  3,34 € -22% 4,29 €

 • COLDREX Maxgrip lesné ovocie 7,6 g x 10 vreciek Registrovaný liečivy prípravok

  COLDREX Maxgrip lesné ovocie 7,6 g x 10 vreciek

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

  8,44 € -5% 8,90 €

 • PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg 6 vreciek expirace 30.11… Registrovaný liečivy prípravok

  PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg 6 vreciek expirace 30.11.2017

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

    PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg prášok na perorálny roztok paracetamol, fenylefríniumchlorid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. - Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. - Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. - Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. - Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mga na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg 3. Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg 4. Možné vedľajšie účinky lieku 5. Ako uchovávať liek Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg a na čo sa používa Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mgobsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefrínu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefrín uvoľňuje dýchacie cesty. Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie. Tento liek užívajte len vtedy, keď príznaky chrípky a nachladnutia sprevádza upchatý nos alebo prinosové dutiny. Ak nemáte upchatý nos máte užívať jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol. Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov. 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg, - ak ste precitlivený (alergický) na paracetamol, fenylefríniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), - ak máte ťažké ochorenie pečene, - ak máte vysoký krvný tlak, - ak máte ťažké ochorenie srdca alebo ciev, - ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreóza), - ak máte cukrovku, - ak máte zelený zákal (glaukóm) s úzkym uhlom, - ak trpíte zadržovaním moču, - ak máte nádor drene nadobličiek (feochromocytóm), - ak súčasne užívate lieky - na liečenie depresie (zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch, - na liečenie depresie (zo skupiny tricyklických antidepresív), - na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca (zo skupiny betablokátorov). Ak si nie ste istý či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom. Upozornenia a opatrenia O užívaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak - ste tehotná alebo dojčíte, - máte závažný typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia, - ste boli lekárom informovaný, že máte nízky počet granulocytov (druh bielych krviniek) v krvi, - máte problémy s požívaním alkoholu, - ste muž a máte zväčšenú prostatu, - máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu), - máte prieduškovú astmu, - máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, - máte ochorenie pečene a obličiek, - užívate iné lieky (pozri časť „Iné lieky a Paralen Griphorúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg“). Užívanie dávok vyšších ako odporučených v tejto písomnej informácii môže mať za následok závažné poškodenie funkcie pečene. Deti a dospievajúci Tento liek nie je určený pre deti a dospievajúcich do 15 rokov. Iné lieky a Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg, ak užívate: - iné lieky obsahujúce paracetamol, - iné lieky na chrípku a nachladnutie, - iné lieky na obmedzenie zdurenia sliznice nosa (dekongestíva), - alebo ste užívali v posledných dvoch týždňoch lieky na liečbu depresie Parkinsonovej choroby, vysokého krvného tlaku alebo ochorenia srdca (pozri vyššie časť 2 “Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg“) O používaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak užívate: - lieky na liečbu nevoľnosti a vracania (metoklopramid a domperidón), - liek na zníženie tukov v krvi (cholestyramín), - lieky na riedenie krvi (warfarín alebo iné kumaríny), - lieky na epilepsiu (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigín), - rifampicín alebo izoniazid (na liečbu tuberkulózy), - zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS), - lieky na liečbu migrény (ergotamín a metylsergid), - kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky, - digoxín (používa sa na posilnenie činnosti srdca), - lieky používané na liečbu upchatého nosa alebo astmy (sympatomimetiká), lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný. Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg a jedlo, nápoje a alkohol Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom. Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje, pretože sa môže zvýšiť riziko poškodenia pečene. Tento liek nemajú užívať osoby, ktoré majú problémy s dlhodobým požívaním alkoholu. Tehotenstvo a dojčenie Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek. Užívanie Paralenu Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča. Vedenie vozidla a obsluha strojov U niektorých ľudí môže liek vyvolať závrat a tak nepriaznivo ovplyvniť aktivity vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, ak sa u vás vyskytne závrat. Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg obsahuje sacharózu Tento liek obsahuje 3,1 g sacharózy v jednej dávke. Je potrebné vziať to do úvahy u pacientov s cukrovkou. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom skôr ako začnete tento liek užívať. 3. Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik . Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Dospelí, vrátane starších osôb a mladiství od 15 rokov: 1- až 4-krát denne obsah jedného vrecka rozpustený v pohári horúcej (nie vriacej) vody. Podľa chuti môžete prisladiť medom nebo cukrom. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako štyri hodiny. Neužívajte viac ako 4 vrecká počas 24 hodín. Pacienti so zníženou funkciou obličiek a pečene Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojím lekárom. Po posúdení vášho aktuálneho stavu vám môže odporučiť zníženie dávky alebo predĺženie intervalov dlhších ako 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami. Bez odporúčania lekára neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mgdlhšie ako 7 dní. Ak ťažkosti po liečbe neustupujú, zhoršujú sa alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe. Ak užijete viac liekuParalen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg ako máte V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania, pretože je tu riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšom čase. Ak zabudnete užiť Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 4. Možné vedľajšie účinky Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Okamžite zastavte liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených veľmi zriedkavých vedľajších účinkov: - nevoľnosť, žihľavka, náhly opuch, pocit tlaku v hrudníku so sťaženým dýchaním alebo prehĺtaním (príznaky anafylaxie), - opuch rôznych častí tela, najčastejšie tváre alebo oblasti krku, - závažné kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážky, často zahŕňajúce vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách, zápal očných spojoviek (červené a opuchnuté oči) a môžu postupovať k vytváraniu pľuzgierov a odlupovaniu kože, - bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka. Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu: Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1z 10 liečených): - bolesti hlavy, závraty, neschopnosť zaspať (nespavosť). Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 liečených): - pocit na vracanie (nevoľnosť), nepokoj, nervozita. Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených): - poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek a krvných doštičiek. Poruchy krvi môžu mať nasledovné príznaky: bezbolestné, guľaté a tvarovo určené fialové škvrny na koži, niekedy zoskupené do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny s malým poranením, zvýšená náchylnosť k infekciám, únava, bolesť hlavy). - kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážku, náhly výskyt opuchu, ktorý sa vyskytuje v tkanive pod povrchom kože, - ťažkosti s dýchaním alebo sipot, - poruchy funkcie pečene a obličiek, - veľmi rýchly a nepravidelný tep srdca, zvýšený krvný tlak, - nevoľnosť (vracanie), hnačka. Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov): - bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti alebo neznášanlivosť svetla, akútny glaukóm s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo neznášanlivosť svetla, aura) - zmenený tep srdca (zrýchlený alebo nepravidelný). Hlásenie vedľajších účinkov Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 5. Ako uchovávať Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg obsahuje Liečivá sú paracetamol 650 mg a fenylefríniumchlorid 10 mg v jednom vrecku. Ďalšie zložky sú: sacharóza, kyselina citrónová, kyselina vínna, povidón 25, acesulfam K, čerešňová aróma, ružový antokyanínový extrakt, kyselina askorbová. Ako vyzerá Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg a obsah balenia Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mgje bielo-ružový prášok s časticami červenej farby, balený vo vreckách z papiera s nánosom lesklej živice, s AL/PE fóliou. Vrecká sa vkladajú spolu s písomnou informáciou pre používateľa do papierovej škatuľky. Veľkosť balenia: 6 alebo 12 vreciek. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014

  4,80 € -9% 5,29 €

 • IBALGIN 400 mg x 24 tabliet Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  3,07 € -9% 3,39 €

 • PANADOL Extra Rapid 500 mg x 12 šumivých tabliet Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  3,14 € -7% 3,39 €

 • PARALEN 125 TBL 20X125MG Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  0,69 € -18% 0,84 €

 • PARALEN EXTRA TBL FLM 24X500MG/65MG Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  2,62 € -20% 3,29 €

 • PARALEN 500 SUP 5x500 mg Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  1,70 € -6% 1,80 €

 • NUROFEN pre deti suspenzia jahoda 200 ml Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  Príloha č. 1/A k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02911 Písomná informácia pre používateľa Nurofen pre deti Jahoda perorálna suspenzia ibuprofenum Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie. Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u Vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak sa príznaky ochorenia Vášho dieťaťa nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Nurofen pre deti Jahoda a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nurofen pre deti Jahoda 3. Ako používať Nurofen pre deti Jahoda 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Nurofen pre deti Jahoda 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Nurofen pre deti Jahoda a na čo sa používa Nurofen pre deti Jahoda obsahuje liečivo ibuprofén, ktorý patrí do skupiny tzv. nesteroidových antireumatík. Zabraňuje tvorbe látok zodpovedných za vznik bolesti a zápalu. Svojím pôsobením znižuje teplotu, zmierňuje zápal rôzneho pôvodu a tlmí mierne až stredne silné bolesti. Nurofen pre deti Jahoda sa používa na zníženie teploty (vrátane horúčky vzniknutej po očkovaní), ďalej sa používa na tlmenie miernych až stredne silných bolestí, ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov alebo uší, bolesti hrdla, bolesti spojené s podvrtnutím alebo pomliaždením. Ak sa príznaky ochorenia Vášho dieťaťa nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte sa obrátiť na lekára. 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nurofen pre deti Jahoda Nepoužívajte Nurofen pre deti Jahoda u dieťaťa: ak je alergické na ibuprofén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6); ak sa u dieťaťa v súčasnosti alebo v minulosti vyskytol žalúdkový alebo dvanástnikový vred alebo iné závažné ochorenie tráviacej sústavy; ak sa u dieťaťa v minulosti objavili alergické reakcie po užití ibuprofénu, kyseliny acetylsalicylovej alebo iných protizápalových nesteroidových liečiv, prejavujúcich sa ako astma, nádcha alebo žihľavka; ak už užíva iné protizápalové lieky; ak má závažné ochorenie srdca, pečene alebo obličiek. Liek nepodávajte deťom mladším ako 3 mesiace. Liek nesmú užívať ženy v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Lieky, ako je Nurofen pre deti Jahoda, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku 20 30 mg/kg telesnej hmotnosti alebo dĺžku liečby 3 dni. Ak má Vaše dieťa, prípadne máte Vy, problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom. Upozornenia a opatrenia: Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Nurofen pre deti Jahoda: ak má dieťa ochorenie imunitného systému (systémový lupus erythematosus, zmiešaná kolagenóza = ochorenie spojivových tkanív); ak má prieduškovú astmu, poruchu zrážavosti krvi, vysoký krvný tlak alebo ochorenie obličiek, pečene alebo srdca; ak má chronické zápalové ochorenie čriev; ak užíva pravidelne nejaké ďalšie lieky. Ak má Vaše dieťa poruchu funkcie obličiek, pečene, srdcové ochorenie alebo užíva nejaké ďalšie lieky, ako napríklad diuretiká (lieky na odvodnenie), kortikosteroidy, antikoagulanciá (lieky proti zrážavosti krvi), musíte sa o možnosti podávania Nurofenu pre deti Jahoda poradiť s lekárom. Ak sa prejavia u dieťaťa bolesti brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka alebo iné poruchy tráviacej sústavy, ďalej vyrážka alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti, prestaňte dieťaťu liek podávať a vyhľadajte lekára. Liek podávajte čo najkratšiu dobu a v čo najnižšej účinnej dávke, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov ochorenia. Pokiaľ by liek užívali dospelí, platia pre nich rovnaké obmedzenia. U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať vedľajšie účinky a ich následky môžu byť závažnejšie. Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidové antireumatiká), ktoré môžu mať negatívny vplyv na plodnosť žien. Po prerušení užívania však tento vplyv zmizne. Iné lieky a Nurofen pre deti Jahoda: Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, resp. bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Lieky znižujúce zrážavosť krvi v kombinácii s ibuprofénom zvyšujú riziko krvácania. Kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky a kortikoidy zvyšujú riziko výskytu vedľajších účinkov ibuprofénu v oblasti zažívacieho traktu, vrátane krvácania a vzniku žalúdkového vredu. Ibuprofén môže znižovať účinok močopudných liekov a liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku. Preto musí Vaše dieťa prijímať dostatočné množstvo tekutín. Čomu sa máte vyhnúť, ak bude Vaše dieťa alebo Vy užívať tento liek: Niektoré lieky s antikoagulačným účinkom (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II), a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom. Preto sa vždy poraďte s lekárom predtým, ako začnete používať ibuprofén s inými liekmi. Nurofen pre deti Jahoda a jedlo a nápoje: Liek sa užíva nezávisle od príjmu potravy. Pokiaľ sa vyskytnú tráviace problémy, odporúča sa užívať ho počas jedla. Tehotenstvo: Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek. Ženy v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva nemajú užívať liek bez súhlasu lekára. V posledných troch mesiacoch tehotenstva sa liek nesmie užívať vôbec. Dojčenie: Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek. Dojčiace ženy nemajú užívať liek bez súhlasu lekára. Vedenie vozidiel a obsluha strojov: Ak liek užíva dospelý, nemá vplyv na jeho schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nurofen pre deti Jahoda obsahuje maltitolový sirup. Ak Vám Váš lekár povedal, že Vaše dieťa neznáša niektoré cukry, kontaktujte lekára pred užitím tohto lieku. Informujte lekára alebo lekárnika, pokiaľ Vaše dieťa užíva dlhodobo akékoľvek lieky. 3. Ako používať Nurofen pre deti Jahoda Vždy používajte tento liek presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Liek podávajte v čo najnižšej účinnej dávke a čo najkratší čas. Pred použitím treba obsah fľaštičky poriadne zatrepať. Fľaštička má bezpečnostný uzáver, ktorý zabraňuje otvoreniu deťmi. Otvoríte ho tak, že uzáver stlačíte pevne smerom nadol a odskrutkujete proti smeru hodinových ručičiek. Po použití treba uzáver pevne zaskrutkovať. Súčasťou každého balenia je odmerná lyžička, pomocou ktorej možno presne odmerať dávku 2,5 ml alebo 5 ml suspenzie. Dávkovanie pri horúčkovitých a bolestivých stavoch: Odporúčaná denná dávka lieku je 20 - 30 mg/kg telesnej hmotnosti počas jedného dňa v oddelených dávkach. Dávkovanie podľa veku dieťaťa: 3 - 12 mesiacov:2,5 ml suspenzie 3-krát počas 24 hodín 1 - 2 roky:2,5 ml suspenzie 3  4-krát počas 24 hodín 3 - 7 rokov:5 ml suspenzie 3  4-krát počas 24 hodín 8 - 12 rokov:5 - 10 ml suspenzie3  4-krát počas 24 hodín Orientačný príklad dávkovania podľa hmotnosti dieťaťa (v tabuľke sú vypočítané denné dávky s použitím dolnej hranice odporúčaného množstva ibuprofénu 20 mg/kg/deň): Hmotnosť (kg) Dávka ibuprofénu/deň (mg) Množstvo suspenzie/deň (ml) 6 120 6 8 160 8 10 200 10 12 240 12 14 280 14 16 320 16 18 360 18 20 400 20 30 max 500* max 25 ml* *Maximálna denná dávka podaná dieťaťu s telesnou hmotnosťou do 30 kg nesmie prekročiť 25 ml, t.j. 5 lyžičiek po 5 ml suspenzie (500 mg ibuprofénu). Celkovú dennú dávku rozdeľte do 3 až 4 jednotlivých dávok, pričom odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť 6 hodín. Nepodávajte deťom do 3 mesiacov. Dávkovanie pri horúčke, ktorá vznikla po očkovaní: V prípade horúčky po očkovaní je možné podať 2,5 ml suspenzie. Pokiaľ horúčka neklesá, dávka 2,5 ml sa môže zopakovať po 6 hodinách. Nepodávajte viac ako 2-krát 2,5 ml suspenzie počas 24 hodín. Ak teplota neklesne ani po druhej dávke, ďalšiu dávku nepodávajte a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom. Ak máte dojem, že účinok Nurofenu pre deti Jahoda je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pokiaľ horúčka alebo bolesti pri liečbe liekom pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom. Pri podávaní lieku dojčatám sa s lekárom poraďte čo najskôr. Ak použijete viac Nurofenu pre deti Jahoda, ako máte: Pokiaľ dôjde k predávkovaniu alebo náhodnému užitiu väčšieho množstva, ako je odporučené množstvo lieku dieťaťom, vyhľadajte lekára. Ak zabudnete použiť Nurofen pre deti Jahoda: Nepodávajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. 4. Možné vedľajšie účinky Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Liek sa obvykle dobre znáša, napriek tomu sa počas liečby môžu vyskytnúť zažívacie problémy ako bolesti brucha, pocit na vracanie, vracanie alebo hnačka. Ďalej sa môžu objaviť alergické reakcie, ako napr. žihľavka, svrbenie kože, zhoršenie príznakov prieduškovej astmy. Pokiaľ sa u dieťaťa vyskytnú akékoľvek z týchto problémov alebo iné neobvyklé príznaky, prestaňte liek podávať a kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Pokiaľ sa vyskytnú závažnejšie príznaky ako obličkové problémy, náhly opuch tváre, pocit tiesne na hrudníku alebo dýchacie problémy, bolesti v nadbrušku alebo čierne sfarbená stolica, prerušte užívanie lieku a ihneď vyhľadajte lekára. Lieky, ako je Nurofen pre deti Jahoda, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky. Ak sa u Vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. 5. Ako uchovávať Nurofen pre deti Jahoda Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Spotrebujte do 6 mesiacov po prvom otvorení. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Nurofen pre deti Jahoda obsahuje: -Liečivo je ibuprofenum (ibuprofén) 100 mg v 5 ml suspenzie. -Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, trinátriumcitrát, chlorid sodný, dihydrát sodnej soli sacharínu, domiféniumbromid, polysorbát 80, maltitolový sirup, xantánová živica, jahodová aróma, glycerol, čistená voda. Ako vyzerá Nurofen pre deti Jahoda a obsah balenia: Liek sa dodáva v balení 100 ml, 150 ml alebo 200 ml suspenzie. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Slough Veľká Británia Výrobca: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Hull Veľká Británia BCM Ltd Nottingham Veľká Británia Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. Palác Flóra, Budova C Vinohradská 151 130 00 Praha 3 Tel. +420 227 110 141 Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2013.

  6,81 € -5% 7,19 €

 • PARALEN 100 mg 5 čapíkov Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  0,78 € -13% 0,90 €

 • PANADOL EXTRA NOVUM TBL FLM 24X500MG Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  3,17 € -6% 3,39 €

 • PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650mg/10mg 12 vreciek expirace… Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg prášok na perorálny roztok paracetamol, fenylefríniumchlorid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. - Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. - Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. - Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. - Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mga na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg 3. Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg 4. Možné vedľajšie účinky lieku 5. Ako uchovávať liek Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg a na čo sa používa Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mgobsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefrínu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefrín uvoľňuje dýchacie cesty. Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie. Tento liek užívajte len vtedy, keď príznaky chrípky a nachladnutia sprevádza upchatý nos alebo prinosové dutiny. Ak nemáte upchatý nos máte užívať jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol. Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov. 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg, - ak ste precitlivený (alergický) na paracetamol, fenylefríniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), - ak máte ťažké ochorenie pečene, - ak máte vysoký krvný tlak, - ak máte ťažké ochorenie srdca alebo ciev, - ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreóza), - ak máte cukrovku, - ak máte zelený zákal (glaukóm) s úzkym uhlom, - ak trpíte zadržovaním moču, - ak máte nádor drene nadobličiek (feochromocytóm), - ak súčasne užívate lieky - na liečenie depresie (zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch, - na liečenie depresie (zo skupiny tricyklických antidepresív), - na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca (zo skupiny betablokátorov). Ak si nie ste istý či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom. Upozornenia a opatrenia O užívaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak - ste tehotná alebo dojčíte, - máte závažný typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia, - ste boli lekárom informovaný, že máte nízky počet granulocytov (druh bielych krviniek) v krvi, - máte problémy s požívaním alkoholu, - ste muž a máte zväčšenú prostatu, - máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu), - máte prieduškovú astmu, - máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, - máte ochorenie pečene a obličiek, - užívate iné lieky (pozri časť „Iné lieky a Paralen Griphorúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg“). Užívanie dávok vyšších ako odporučených v tejto písomnej informácii môže mať za následok závažné poškodenie funkcie pečene. Deti a dospievajúci Tento liek nie je určený pre deti a dospievajúcich do 15 rokov. Iné lieky a Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg, ak užívate: - iné lieky obsahujúce paracetamol, - iné lieky na chrípku a nachladnutie, - iné lieky na obmedzenie zdurenia sliznice nosa (dekongestíva), - alebo ste užívali v posledných dvoch týždňoch lieky na liečbu depresie Parkinsonovej choroby, vysokého krvného tlaku alebo ochorenia srdca (pozri vyššie časť 2 “Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg“) O používaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak užívate: - lieky na liečbu nevoľnosti a vracania (metoklopramid a domperidón), - liek na zníženie tukov v krvi (cholestyramín), - lieky na riedenie krvi (warfarín alebo iné kumaríny), - lieky na epilepsiu (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigín), - rifampicín alebo izoniazid (na liečbu tuberkulózy), - zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS), - lieky na liečbu migrény (ergotamín a metylsergid), - kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky, - digoxín (používa sa na posilnenie činnosti srdca), - lieky používané na liečbu upchatého nosa alebo astmy (sympatomimetiká), lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný. Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg a jedlo, nápoje a alkohol Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom. Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje, pretože sa môže zvýšiť riziko poškodenia pečene. Tento liek nemajú užívať osoby, ktoré majú problémy s dlhodobým požívaním alkoholu. Tehotenstvo a dojčenie Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek. Užívanie Paralenu Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča. Vedenie vozidla a obsluha strojov U niektorých ľudí môže liek vyvolať závrat a tak nepriaznivo ovplyvniť aktivity vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, ak sa u vás vyskytne závrat. Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg obsahuje sacharózu Tento liek obsahuje 3,1 g sacharózy v jednej dávke. Je potrebné vziať to do úvahy u pacientov s cukrovkou. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom skôr ako začnete tento liek užívať. 3. Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik . Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Dospelí, vrátane starších osôb a mladiství od 15 rokov: 1- až 4-krát denne obsah jedného vrecka rozpustený v pohári horúcej (nie vriacej) vody. Podľa chuti môžete prisladiť medom nebo cukrom. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako štyri hodiny. Neužívajte viac ako 4 vrecká počas 24 hodín. Pacienti so zníženou funkciou obličiek a pečene Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojím lekárom. Po posúdení vášho aktuálneho stavu vám môže odporučiť zníženie dávky alebo predĺženie intervalov dlhších ako 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami. Bez odporúčania lekára neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mgdlhšie ako 7 dní. Ak ťažkosti po liečbe neustupujú, zhoršujú sa alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe. Ak užijete viac liekuParalen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg ako máte V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania, pretože je tu riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšom čase. Ak zabudnete užiť Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 4. Možné vedľajšie účinky Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Okamžite zastavte liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených veľmi zriedkavých vedľajších účinkov: - nevoľnosť, žihľavka, náhly opuch, pocit tlaku v hrudníku so sťaženým dýchaním alebo prehĺtaním (príznaky anafylaxie), - opuch rôznych častí tela, najčastejšie tváre alebo oblasti krku, - závažné kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážky, často zahŕňajúce vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách, zápal očných spojoviek (červené a opuchnuté oči) a môžu postupovať k vytváraniu pľuzgierov a odlupovaniu kože, - bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka. Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu: Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1z 10 liečených): - bolesti hlavy, závraty, neschopnosť zaspať (nespavosť). Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 liečených): - pocit na vracanie (nevoľnosť), nepokoj, nervozita. Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených): - poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek a krvných doštičiek. Poruchy krvi môžu mať nasledovné príznaky: bezbolestné, guľaté a tvarovo určené fialové škvrny na koži, niekedy zoskupené do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny s malým poranením, zvýšená náchylnosť k infekciám, únava, bolesť hlavy). - kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážku, náhly výskyt opuchu, ktorý sa vyskytuje v tkanive pod povrchom kože, - ťažkosti s dýchaním alebo sipot, - poruchy funkcie pečene a obličiek, - veľmi rýchly a nepravidelný tep srdca, zvýšený krvný tlak, - nevoľnosť (vracanie), hnačka. Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov): - bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti alebo neznášanlivosť svetla, akútny glaukóm s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo neznášanlivosť svetla, aura) - zmenený tep srdca (zrýchlený alebo nepravidelný). Hlásenie vedľajších účinkov Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 5. Ako uchovávať Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg obsahuje Liečivá sú paracetamol 650 mg a fenylefríniumchlorid 10 mg v jednom vrecku. Ďalšie zložky sú: sacharóza, kyselina citrónová, kyselina vínna, povidón 25, acesulfam K, čerešňová aróma, ružový antokyanínový extrakt, kyselina askorbová. Ako vyzerá Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg a obsah balenia Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mgje bielo-ružový prášok s časticami červenej farby, balený vo vreckách z papiera s nánosom lesklej živice, s AL/PE fóliou. Vrecká sa vkladajú spolu s písomnou informáciou pre používateľa do papierovej škatuľky. Veľkosť balenia: 6 alebo 12 vreciek. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014

  7,85 € -9% 8,59 €

 • NUROFEN Pre deti 60 mg 10 čapíkov Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  2,54 € -9% 2,79 €

 • PARALEN Grip chrípka a bolest 24 tabliet Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  5,56 € -5% 5,88 €

 • IBALGIN Baby malina suspenzia 2g 100 ml Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  3,15 € -17% 3,79 €

 • IBALGIN Rapidcaps 20 x 400 mg Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  3,84 € -8% 4,19 €

 • IBALGIN Junior suspenze 100 ml x 4 g Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  5,01 €

Najpredávanejšie značky

Akciová ponuka do vašej schránky

Výhodné ponuky nemusíte hľadať, pošleme vám ich e-mailom.

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.

Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam