Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Allnature

Volajte 0221 201 380

ASPIRIN®-C 20 šumivých tabliet

Liek na symptomatickú úľavu od miernej až stredne silnej bolesti, úľava od bolesti hlavy, zubov a menštruačnej bolesti, pri prechladnutí alebo príznakoch podobných chrípke na symptomatickú úľavu od bolesti a horúčky.

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom! Aspirin-C je voľnopredajný liek na vnútorné použitie.

akceASPIRIN®-C 20 šumivých tabliet
Dostupnosť: skladom
Odošleme zo skladu: 02.05.2017
Naša cena: 6,65 €
Bežná cena: 7,89 €
Ušetríte: 16 %
ks
iba 1 Euro za doručenie objednávky!
Hodnotenie

Produkt ešte nebol hodnotený

Doprava zdarma od 30 €

Veľký nákup sa vyplatíPozrite si cenník dopravy

Popis tovaru ASPIRIN®-C 20 šumivých tabliet

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Výrobca/Dodávateľ: BAYER
Značka: ASPIRIN
Charakteristika: liek
Kód výrobku: 117882
Kód EAN: 4008500127674
Kód SUKL: 0096230

Písomná informácia pre používateľa

Aspirin-C
400 mg/240 mg šumivé tablety

kyselina acetylsalicylová/kyselina askorbová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. Ak sa do 3-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete
1. Čo je Aspirin-C a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin-C
3. Ako užívať Aspirin-C
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Aspirin-C
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Aspirin-C a na čo sa používa

Kyselina acetylsalicylová znižuje tvorbu prostaglandínov (fyziologicky účinných zlúčenín, ktoré sa podieľajú na vzniku zápalu), a tým pôsobí proti bolesti, znižuje horúčku a potláča zápal. Aspirin-C môžu užívať dospelí pri miernych až stredne silných bolestiach (napr. hlavy, zubov, hrdla, svalov, kĺbov, chrbta, a menštruačných bolestiach), pri miernych bolestiach pri artritíde, pri prechladnutí alebo chrípke na zmiernenie bolesti a horúčky a pri zápaloch.
Deti nad 9 rokov môžu užívať liek iba na odporučenie lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin-C

Neužívajte Aspirin-C

 • ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú, na iné salicyláty, kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak ste mali v minulosti alergickú reakciu s astmatických záchvatom alebo podobnú reakciu na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky,
 • ak máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy,
 • ak máte nezvyčajnú náchylnosť na krvácanie (hemoragickú diatézu),
 • ak máte závažnú nedostatočnosť obličiek alebo pečene,
 • ak máte závažnú srdcovú nedostatočnosť,
 • v kombinácii s metotrexátom v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššie,
 • v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Aspirin-C, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Aspirin-C

 • ak ste precitlivený (alergický) na iné analgetiká (lieky utišujúce bolesť), antireumatiká (lieky
  na liečbu zápalových ochorení kĺbov, svalov a šliach) alebo protizápalové lieky alebo iné
  alergény
 • ak ste v minulosti mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdka
  a čreva
 • ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá)
 • ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo srdcovo-cievny obeh, (napr. ochorenie obličkových
  ciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu (znížený objem), veľký chirurgický zákrok,
  sepsa (otrava krvi) alebo veľké krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej
  zvyšovať riziko poruchy funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek
 • ak máte zníženú funkciu pečene
 • ak máte závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová
  vyvolať hemolýzu (rozpad červených krviniek) alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosť
  spôsobená rozpadom červených krviniek). Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú
  napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie
 • ak máte znížené vylučovanie kyseliny močovej, pretože pri nízkych dávkach môže liek
  vyvolať záchvat dny.

V takomto prípade užívajte Aspirin-C po konzultácii so svojím lekárom.

Pacienti s astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi alebo chronickými infekciami dýchacej
sústavy (najmä ak sú sprevádzané príznakmi podobnými sennej nádche) alebo ktorí sú precitlivení na
niektorý typ liekov proti bolesti a reume, majú riziko astmatických záchvatov (intolerancia analgetík/analgetikami navodená astma), ak užívajú Aspirin-C. Ak trpíte takýmito problémami, pred
užívaním lieku Aspirin-C sa musíte poradiť s lekárom. To isté sa týka aj pacientov, ktorí alergicky
reagujú na iné látky kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou.

Pred operáciami je potrebné poradiť sa alebo informovať lekára alebo zubára o akomkoľvek užívaní
lieku Aspirin-C.

Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú používať dlhodobo alebo vo vysokých dávkach
bez konzultácie s lekárom.

Čomu sa máte vyhnúť, ak budete užívať tento liek?
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súbežne užíva s niektorými
inými liekmi určenými proti:

 • krvným zrazeninám (napr. warfarín)
 • neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)
 • vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory)
 • bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)
 • dne (probenecid)
 • nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)

Pred užitím kyseliny acetylsalicylovej, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívate
kyselinu acetylsalicylovú pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať
akýkoľvek iný liek (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára).

U pacientov, ktorí majú predispozíciu na kalcium oxalátovú nefrolitiázu (obličkové kamene) alebo
majú rekurentnú nefrolitiázu (vracajúce sa obličkové kamene) sa s ohľadom na kyselinu askorbovú
odporúča opatrnosť.

Deti a dospievajúci
Aspirin-C nemajú užívať deti alebo mladiství s horúčkovitými ochoreniami, pokiaľ tak neurčil lekár
a ostatné liečebné opatrenia zlyhali. Pretrvávajúce vracanie v súvislosti s takýmito ochoreniami môže
byť znakom Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré si
vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

Iné lieky a Aspirin-C
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou

 • Metotrexát (liek na liečbu nádorov alebo reumatoidnej artritídy).
 • Liečba antikoagulanciami (napr. kumarín, heparín) a inhibítormi agregácie doštičiek (látky, ktoré zabraňujú hromadeniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín), napr. tiklopidín.
 • Protizápalové lieky a analgetiká.
 • Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky na liečbu depresie).
 • Digoxín (látka zlepšujúca silu kontrakcie srdca): zvyšujú sa koncentrácie v krvi.
 • Liečba na zníženie krvného cukru (antidiabetiká).
 • Liečba obsahujúca glukokortikoidy so systémovým účinkom, alebo konzumácia alkoholu (zvýšené riziko krvácania do žalúdka a čriev a vzniku vredov).
 • Kyselina valproová (lieky na liečbu kŕčov epilepsie).

Zoslabenie účinkov v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou

 • Lieky zlepšujúce vylučovanie moču (diuretiká).
 • Lieky, ktoré znižujú tlak krvi (ACE inhibítory).
 • Lieky na liečbu dny (urikozuriká), ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej v moči (napr. probenecid, benzbromarón).
 • Ibuprofen (liek na tlmenie bolesti, zápalu a znižovanie horúčky).

Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou askorbovou

 • Deferoxamín súbežne používaný s kyselinou askorbovou môže zväčšiť tkanivovú toxicitu železa, najmä v srdci.

Aspirin-C a jedlo, nápoje a alkohol
Liek sa nesmie užívať nalačno.
Pri liečbe týmto liekom nepožívajte alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak počas liečby liekom Aspirin-C otehotniete, musíte o tom informovať lekára. Aspirin-C sa bez konzultácie s lekárom nemá užívať v prvom a druhom trimestri (prvých šesť mesiacov) tehotenstva. Aspirin-C sa nemá užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku i dieťa počas pôrodu.

Do materského mlieka prechádzajú malé množstvá liečiva kyseliny acetylsalicylovej a jej metabolitov. Pri krátkodobom použití sa nepozorovali nepriaznivé účinky na dojča, preto nie je nevyhnutné ukončiť dojčenie. Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok sa má dojčenie včas prerušiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Aspirin-C nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Aspirin-C obsahuje sodík
Tento liek obsahuje 467 mg sodíka v jednej šumivej tablete. U pacientov so zníženou sodíkovou diétou je to potrebné zohľadniť.

3. Ako užívať Aspirin-C

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak nedochádza k zmierneniu horúčky alebo bolesti do 3 až 5 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.

Šumivá tableta sa musí pred užitím rozpustiť v pohári vody. Neužívajte nalačno.
Dospelí užívajú obvykle 1 až 2 šumivé tablety (t. j. 400 až 800 mg kyseliny acetylsalicylovej) 3 až 4-krát denne. Maximálna denná dávka 10 šumivých tabliet sa nesmie prekročiť.

Použitie u detí a dospievajúcich
Deťom od 9 rokov (iba vo výnimočných prípadoch na lekársky predpis a za stálej kontroly lekárom) sa obvykle podáva 1 šumivá tableta denne, t.j. 400 mg kyseliny acetylsalicylovej. V prípade potreby možno jednotlivú dávku opakovať až 3-krát denne v odstupoch 4 až 8 hodín. Maximálna denná dávka 3 šumivé tablety sa nesmie prekročiť.

Ak užijete viac lieku Aspirin-C, ako máte
Ak užijete viac lieku Aspirin-C, ako máte alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom to okamžite oznámte svojmu lekárovi.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
K vedľajším účinkom môže dochádzať s nasledujúcimi frekvenciami:

 • Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) - zápal tráviaceho systému, žalúdkové alebo dvanástnikové vredy (veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a prasknutím vredov)
 • Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) - závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), prechodná porucha funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými enzýmami
 • Neznáme (z dostupných údajov sa ich frekvencia nedá odhadnúť) - zvýšené riziko krvácania počas operácie, krvné podliatiny, krvácanie z nosa, krvácanie z močových ciest a pohlavných orgánov, krvácanie z ďasna, krvácanie do tráviaceho traktu a krvácanie do mozgu (závažné krvácania, najmä u pacientov s neliečeným vysokým tlakom krvi a/alebo so súbežnou liečbou s látkami pôsobiacimi proti zrážaniu krvi, ktoré v ojedinelých prípadoch môžu ohroziť život), akútna a chronická málokrvnosť/málokrvnosť z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého krvácania), telesná slabosť, bledosť nedostatočné prekrvenie tkaniva, rozpad červených krviniek alebo málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek, reakcie precitlivenosti (astmatický syndróm), mierne až stredne závažné reakcie ovplyvňujúce kožu, dýchací systém, tráviaci trakt a srdcovo-cievny systém (vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie, nádcha, upchatý nos, ťažkosti s dýchaním a srdcom), závrat (môže byť znakom predávkovania), hučanie v ušiach (môže byť znakom predávkovania), ochorenia hornej a dolnej časti tráviaceho (porucha trávenia, bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti), porucha funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Aspirin-C

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Aspirin-C obsahuje
Liečivo je kyselina acetylsalicylová a kyselina askorbová. 1 šumivá tableta obsahuje 400 mg kyseliny acetylsalicylovej a 240 mg kyseliny askorbovej – vitamínu C.

Ďalšie zložky sú nátriumdihydrogencitrát, hydrogenuhličitan sodný, kyselina citrónová, bezvodý uhličitan sodný.

Ako vyzerá Aspirin-C a obsah balenia
Aspirin-C sú biele okrúhle tablety so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným logom Bayer.
Strip papier/PE/Al/surlyn, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Tablety sú balené po 10, 20 a 40 šumivých tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Bayer, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca
Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2015.

Diskusia k tovaru ASPIRIN®-C 20 šumivých tabliet

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.

Hodnotenie výrobku ASPIRIN®-C 20 šumivých tabliet

Hodnotenie môžete pridať k produktom, ktoré ste si u nás už zakúpili. Vaše hodnotenie uvidia v detaile produktu všetci naši zákazníci. Vďaka tomuto hodnoteniu máte možnosť zistiť, ako je produkt obľúbený u ostatných zákazníkov. Zobrazujú sa iba hodnotenia, v ktorých zákazníci pridali aj slovný popis.

Tento produkt ešte nikto nehodnotil. Ohodnoťte tento produkt jako první!
1 - veľká nespokojnosť2 - nespokojnosť3 - priemer4 - spokojnosť5 - veľká spokojnosť
Ako ste spokojní s týmto produktom?
Slovný komentár
Vkladať hodnotenia môžu len prihlásení zákazníci, ktorí už tento produkt zakúpili.Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.

Recenzie zákazníkov z Heureka.sk

Žiadne recenzie nie sú teraz k dispozícii.
Najpredávanejší v tejto rubrike:
akce

ELMEX Gelée zubný gél 25 mg

ELMEX Gelée zubný gél 25 mg
Kód:114695

Naša cena:  5,96 €
Bežná cena:  6,67 €
Ušetríte:  11 %

GABA
Prevencia vzniku zubného kazu, liečba začínajúceho zubného kazu, zníženie citlivosti obnažených zubných krčkov.
Dostupnosť: skladom

PANCREOLAN FORTE TBL FLE 30X220MG

PANCREOLAN FORTE TBL FLE 30X220MG
Kód:115208

Naša cena:  4,49 €

Zentiva sk
Pri poruchách trávenia v dôsledku nedostatočnej alebo chýbajúcej funkcie tráviacich enzýmov podžalúdkovej žľazy, pri zápalových a iných ochoreniach podžalúdkovej žľazy a pri ťažkostiach po operácii. Liek je vhodný aj na liečbu detí od 3 rokov.
Dostupnosť: skladom

CELASKON TABLETY 250MG TBL 30X250MG

CELASKON TABLETY 250MG TBL 30X250MG
Kód:115315

Naša cena:  1,95 €

Zentiva sk
Obsahuje 250 mg vitamínu C v jednej tablete - je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a krvných ciev, pre tvorbu niektorých látok, ktoré sa zúčastňujú na prenose nervových vzruchov medzi nervovými bunkami, pre tvorbu hormónov nadobličiek, pre vstrebávanie železa z potravy, rovnako je nutný pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.
Dostupnosť: skladom
akce

REVALID 120 kapsúl

REVALID 120 kapsúl
Kód:115330

Naša cena:  21,19 €
Bežná cena:  27,80 €
Ušetríte:  24 %

EWOPHARMA
Účinné látky lieku Revalid podporujú tvorbu keratínu, základnej zložky vlasov a nechtov. Má kladný vplyv na vývoj vypadávania vlasov, môže čiastočne zastaviť stratu vlasov alebo ju aspoň spomaliť. Spevňuje nechty.
Dostupnosť: skladom

CANESTEN® krém 20 g

CANESTEN® krém 20 g
Kód:115918

Naša cena:  5,68 €

BAYER
Canesten dermálny krém sa používa na liečbu kožných infekcií a infekcií slizníc, ktoré sú spôsobené kvasinkami, plesňami a niektorými baktériami.

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom! Canesten je dermálny krém na vonkajšie použitie. Obsahuje liečivo klotrimazol.
Dostupnosť: skladom
akce

FENISTIL gel 30 g

FENISTIL gel 30 g
Kód:116231

Naša cena:  5,75 €
Bežná cena:  6,50 €
Ušetríte:  12 %

GLAXOSMITHKLINE
Používa sa na úľavu od svrbenia, pri kožných reakciách ako začervenanie kože, žihľavka, poštípanie hmyzom, popálenie slnkom a povrchové popáleniny.
Dostupnosť: skladom
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík