Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie » Lieky na teplotu

ASPIRIN®-C 10 šumivých tabliet

Liek
Kód výrobku: 117881

100 % 1 recenzia

Liek na symptomatickú úľavu od miernej až stredne silnej bolesti, úľava od bolesti hlavy, zubov a menštruačnej bolesti, pri prechladnutí alebo príznakoch podobných chrípke na symptomatickú úľavu od bolesti a horúčky.

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom! Aspirin-C je voľnopredajný liek na vnútorné použitie.

Viac informácií

4,19
Ušetríte: 11 % (0,50 €)
Bežná cena: 4,69 €

Skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 22. 1. 2019, predpokladaný termín doručenia 23. 1. 2019.

Tovar odošleme 22. 1. 2019, predpokladaný termín doručenia 23. 1. 2019.

Doprava jen za 1 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie (1)
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - ASPIRIN®-C 10 šumivých tabliet

Liek na symptomatickú úľavu od miernej až stredne silnej bolesti, úľava od bolesti hlavy, zubov a menštruačnej bolesti, pri prechladnutí alebo príznakoch podobných chrípke na symptomatickú úľavu od bolesti a horúčky.

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom! Aspirin-C je voľnopredajný liek na vnútorné použitie.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Aspirin-C

400 mg/240 mg šumivé tablety

kyselina acetylsalicylová/kyselina askorbová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa do 3-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Aspirin-C a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin-C

3. Ako užívať Aspirin-C

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Aspirin-C

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Aspirin-C na čo sa používa

Kyselina acetylsalicylová znižuje tvorbu prostaglandínov (fyziologicky účinných zlúčenín, ktoré sa podieľajú na vzniku zápalu), a tým pôsobí proti bolesti, znižuje horúčku a potláča zápal.

Aspirin-C môžu užívať dospelí pri miernych až stredne silných bolestiach (napr. hlavy, zubov, hrdla, svalov, kĺbov, chrbta, a menštruačných bolestiach), pri miernych bolestiach pri artritíde, pri prechladnutí alebo chrípke na zmiernenie bolesti a horúčky a pri zápaloch.

Deti nad 9 rokov môžu užívať liek iba na odporučenie lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin-C

Neužívajte Aspirin-C

  ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú, na iné salicyláty, kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  ak ste mali v minulosti alergickú reakciu s astmatických záchvatom alebo podobnú reakciu na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky,

  ak máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy,

  ak máte nezvyčajnú náchylnosť na krvácanie (hemoragickú diatézu),

  ak máte závažnú nedostatočnosť obličiek alebo pečene,

  ak máte závažnú srdcovú nedostatočnosť,

  v kombinácii s metotrexátom v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššie,

  v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Predtým, ako začnete užívať Aspirin-C, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Aspirin-C

  ak ste precitlivený (alergický) na iné analgetiká (lieky utišujúce bolesť), antireumatiká (lieky na liečbu zápalových ochorení kĺbov, svalov a šliach) alebo protizápalové lieky alebo iné alergény,

  ak ste v minulosti mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdka a čreva,

  ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá),

  ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo srdcovo-cievny obeh, (napr. ochorenie obličkových ciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu (znížený objem), veľký chirurgický zákrok, sepsa (otrava krvi) alebo veľké krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej zvyšovať riziko poruchy funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek,

  ak máte zníženú funkciu pečene,

  ak máte závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu (rozpad červených krviniek) alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek). Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie.

  ak máte znížené vylučovanie kyseliny močovej, pretože pri nízkych dávkach môže liek vyvolať záchvat dny.

V takomto prípade užívajte Aspirin-C po konzultácii so svojím lekárom.

Pacienti s astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú sprevádzané príznakmi podobnými sennej nádche) alebo ktorí sú precitlivení na niektorý typ liekov proti bolesti a reume, majú riziko astmatických záchvatov (intolerancia analgetík/analgetikami navodená astma), ak užívajú Aspirin-C. Ak trpíte takýmito problémami, pred užívaním lieku Aspirin-C sa musíte poradiť s lekárom. To isté sa týka aj pacientov, ktorí alergicky reagujú na iné látky kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou.

Pred operáciami je potrebné poradiť sa alebo informovať lekára alebo zubára o akomkoľvek užívaní lieku Aspirin-C.

Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú používať dlhodobo alebo vo vysokých dávkach bez konzultácie s lekárom.

Čomu sa máte vyhnúť, ak budete užívať tento liek?

Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súbežne užíva s niektorými inými liekmi určenými proti:

  krvným zrazeninám (napr. warfarín)

  neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)

  vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory)

  bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)

  dne (probenecid)

  nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)

Pred užitím kyseliny acetylsalicylovej, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívate kyselinu acetylsalicylovú pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek iný liek (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára).

U pacientov, ktorí majú predispozíciu na kalcium oxalátovú nefrolitiázu (obličkové kamene) alebo majú rekurentnú nefrolitiázu (vracajúce sa obličkové kamene) sa s ohľadom na kyselinu askorbovú odporúča opatrnosť.

Aspirin-C nemajú užívať deti alebo mladiství s horúčkovitými ochoreniami, pokiaľ tak neurčil lekár a ostatné liečebné opatrenia zlyhali. Pretrvávajúce vracanie v súvislosti s takýmito ochoreniami môže byť znakom Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou

  Metotrexát (liek na liečbu nádorov alebo reumatoidnej artritídy).

  Liečba antikoagulanciami (napr. kumarín, heparín) a inhibítormi agregácie doštičiek (látky, ktoré zabraňujú hromadeniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín), napr. tiklopidín.

  Protizápalové lieky a analgetiká.

  Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky na liečbu depresie).

  Digoxín (látka zlepšujúca silu kontrakcie srdca): zvyšujú sa koncentrácie v krvi.

  Liečba na zníženie krvného cukru (antidiabetiká).

  Liečba obsahujúca glukokortikoidy so systémovým účinkom, alebo konzumácia alkoholu (zvýšené riziko krvácania do žalúdka a čriev a vzniku vredov).

  Kyselina valproová (lieky na liečbu kŕčov epilepsie).

Zoslabenie účinkov v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou

  Lieky zlepšujúce vylučovanie moču (diuretiká).

  Lieky, ktoré znižujú tlak krvi (ACE inhibítory).

  Lieky na liečbu dny (urikozuriká), ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej v moči (napr. probenecid, benzbromarón).

  Ibuprofen (liek na tlmenie bolesti, zápalu a znižovanie horúčky).

Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou askorbovou

  Deferoxamín súbežne používaný s kyselinou askorbovou môže zväčšiť tkanivovú toxicitu železa, najmä v srdci.

Aspirin-C a jedlo, nápoje a alkohol

Liek sa nesmie užívať nalačno.

Pri liečbe týmto liekom nepožívajte alkoholické nápoje.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak počas liečby liekom Aspirin-C otehotniete, musíte o tom informovať lekára. Aspirin-C sa bez konzultácie s lekárom nemá užívať v prvom a druhom trimestri (prvých šesť mesiacov) tehotenstva. Aspirin-C sa nemá užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku i dieťa počas pôrodu.

Do materského mlieka prechádzajú malé množstvá liečiva kyseliny acetylsalicylovej a jej metabolitov. Pri krátkodobom použití sa nepozorovali nepriaznivé účinky na dojča, preto nie je nevyhnutné ukončiť dojčenie. Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok sa má dojčenie včas prerušiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Aspirin-C nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Aspirin-C obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 467 mg sodíka v jednej šumivej tablete. U pacientov so zníženou sodíkovou diétou je to potrebné zohľadniť.

3. Ako užívať Aspirin-C

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak nedochádza k zmierneniu horúčky alebo bolesti do 3 až 5 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.

Šumivá tableta sa musí pred užitím rozpustiť v pohári vody. Neužívajte nalačno.

Dospelí užívajú obvykle 1 až 2 šumivé tablety (t. j. 400 až 800 mg kyseliny acetylsalicylovej) 3 až 4-krát denne. Maximálna denná dávka 10 šumivých tabliet sa nesmie prekročiť.

Použitie u detí a dospievajúcich

Deťom od 9 rokov (iba vo výnimočných prípadoch na lekársky predpis a za stálej kontroly lekárom) sa obvykle podáva 1 šumivá tableta denne, t.j. 400 mg kyseliny acetylsalicylovej. V prípade potreby možno jednotlivú dávku opakovať až 3-krát denne v odstupoch 4 až 8 hodín. Maximálna denná dávka 3 šumivé tablety sa nesmie prekročiť.

Ak užijete viac lieku Aspirin-C, ako máte

Ak užijete viac lieku Aspirin-C, ako máte alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom to okamžite oznámte svojmu lekárovi.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

K vedľajším účinkom môže dochádzať s nasledujúcimi frekvenciami:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

  zápal tráviaceho systému, žalúdkové alebo dvanástnikové vredy (veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a prasknutím vredov)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

  závažná alergická reakcia (anafylaktický šok)

  prechodná porucha funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými enzýmami

Neznáme (z dostupných údajov sa ich frekvencia nedá odhadnúť)

  zvýšené riziko krvácania počas operácie, krvné podliatiny, krvácanie z nosa, krvácanie z močových ciest a pohlavných orgánov, krvácanie z ďasna, krvácanie do tráviaceho traktu a krvácanie do mozgu (závažné krvácania, najmä u pacientov s neliečeným vysokým tlakom krvi a/alebo so súbežnou liečbou s látkami pôsobiacimi proti zrážaniu krvi, ktoré v ojedinelých prípadoch môžu ohroziť život), akútna a chronická málokrvnosť/málokrvnosť z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého krvácania), telesná slabosť, bledosť nedostatočné prekrvenie tkaniva, rozpad červených krviniek alebo málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek

  reakcie precitlivenosti (astmatický syndróm), mierne až stredne závažné reakcie ovplyvňujúce kožu, dýchací systém, tráviaci trakt a srdcovo-cievny systém (vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie, nádcha, upchatý nos, ťažkosti s dýchaním a srdcom)

  závrat (môže byť znakom predávkovania)

  hučanie v ušiach (môže byť znakom predávkovania)

  ochorenia hornej a dolnej časti tráviaceho (porucha trávenia, bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti)

  porucha funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Aspirin-C

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Aspirin-C obsahuje

- Liečivo je kyselina acetylsalicylová a kyselina askorbová. 1 šumivá tableta obsahuje 400 mg kyseliny acetylsalicylovej a 240 mg kyseliny askorbovej – vitamínu C.

- Ďalšie zložky sú nátriumdihydrogencitrát, hydrogenuhličitan sodný, kyselina citrónová, bezvodý uhličitan sodný.

Ako vyzerá Aspirin-C a obsah balenia

Aspirin-C sú biele okrúhle tablety so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným logom Bayer.

Strip papier/PE/Al/surlyn, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Tablety sú balené po 10, 20 a 40 šumivých tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Bayer, spol. s r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 01/2017.

5

Informácie o produkte

Výrobca: BAYER (GP GRENZACH PRODUKTIONS )
Značka: ASPIRIN
Kód výrobku: 117881
Kód EAN: 4008500127667
Držiteľ rozhodnutia: BAYER (GP GRENZACH PRODUKTIONS )

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Písomná informácia pre používateľa

Aspirin-C
400 mg/240 mg šumivé tablety

kyselina acetylsalicylová/kyselina askorbová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. Ak sa do 3-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete
1. Čo je Aspirin-C a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin-C
3. Ako užívať Aspirin-C
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Aspirin-C
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Aspirin-C a na čo sa používa

Kyselina acetylsalicylová znižuje tvorbu prostaglandínov (fyziologicky účinných zlúčenín, ktoré sa podieľajú na vzniku zápalu), a tým pôsobí proti bolesti, znižuje horúčku a potláča zápal. Aspirin-C môžu užívať dospelí pri miernych až stredne silných bolestiach (napr. hlavy, zubov, hrdla, svalov, kĺbov, chrbta, a menštruačných bolestiach), pri miernych bolestiach pri artritíde, pri prechladnutí alebo chrípke na zmiernenie bolesti a horúčky a pri zápaloch.
Deti nad 9 rokov môžu užívať liek iba na odporučenie lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin-C

Neužívajte Aspirin-C

 • ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú, na iné salicyláty, kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak ste mali v minulosti alergickú reakciu s astmatických záchvatom alebo podobnú reakciu na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky,
 • ak máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy,
 • ak máte nezvyčajnú náchylnosť na krvácanie (hemoragickú diatézu),
 • ak máte závažnú nedostatočnosť obličiek alebo pečene,
 • ak máte závažnú srdcovú nedostatočnosť,
 • v kombinácii s metotrexátom v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššie,
 • v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Aspirin-C, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Aspirin-C

 • ak ste precitlivený (alergický) na iné analgetiká (lieky utišujúce bolesť), antireumatiká (lieky
  na liečbu zápalových ochorení kĺbov, svalov a šliach) alebo protizápalové lieky alebo iné
  alergény
 • ak ste v minulosti mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdka
  a čreva
 • ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá)
 • ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo srdcovo-cievny obeh, (napr. ochorenie obličkových
  ciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu (znížený objem), veľký chirurgický zákrok,
  sepsa (otrava krvi) alebo veľké krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej
  zvyšovať riziko poruchy funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek
 • ak máte zníženú funkciu pečene
 • ak máte závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová
  vyvolať hemolýzu (rozpad červených krviniek) alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosť
  spôsobená rozpadom červených krviniek). Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú
  napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie
 • ak máte znížené vylučovanie kyseliny močovej, pretože pri nízkych dávkach môže liek
  vyvolať záchvat dny.

V takomto prípade užívajte Aspirin-C po konzultácii so svojím lekárom.

Pacienti s astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi alebo chronickými infekciami dýchacej
sústavy (najmä ak sú sprevádzané príznakmi podobnými sennej nádche) alebo ktorí sú precitlivení na
niektorý typ liekov proti bolesti a reume, majú riziko astmatických záchvatov (intolerancia analgetík/analgetikami navodená astma), ak užívajú Aspirin-C. Ak trpíte takýmito problémami, pred
užívaním lieku Aspirin-C sa musíte poradiť s lekárom. To isté sa týka aj pacientov, ktorí alergicky
reagujú na iné látky kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou.

Pred operáciami je potrebné poradiť sa alebo informovať lekára alebo zubára o akomkoľvek užívaní
lieku Aspirin-C.

Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú používať dlhodobo alebo vo vysokých dávkach
bez konzultácie s lekárom.

Čomu sa máte vyhnúť, ak budete užívať tento liek?
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súbežne užíva s niektorými
inými liekmi určenými proti:

 • krvným zrazeninám (napr. warfarín)
 • neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)
 • vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory)
 • bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)
 • dne (probenecid)
 • nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)

Pred užitím kyseliny acetylsalicylovej, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívate
kyselinu acetylsalicylovú pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať
akýkoľvek iný liek (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára).

U pacientov, ktorí majú predispozíciu na kalcium oxalátovú nefrolitiázu (obličkové kamene) alebo
majú rekurentnú nefrolitiázu (vracajúce sa obličkové kamene) sa s ohľadom na kyselinu askorbovú
odporúča opatrnosť.

Deti a dospievajúci
Aspirin-C nemajú užívať deti alebo mladiství s horúčkovitými ochoreniami, pokiaľ tak neurčil lekár
a ostatné liečebné opatrenia zlyhali. Pretrvávajúce vracanie v súvislosti s takýmito ochoreniami môže
byť znakom Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré si
vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

Iné lieky a Aspirin-C
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou

 • Metotrexát (liek na liečbu nádorov alebo reumatoidnej artritídy).
 • Liečba antikoagulanciami (napr. kumarín, heparín) a inhibítormi agregácie doštičiek (látky, ktoré zabraňujú hromadeniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín), napr. tiklopidín.
 • Protizápalové lieky a analgetiká.
 • Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky na liečbu depresie).
 • Digoxín (látka zlepšujúca silu kontrakcie srdca): zvyšujú sa koncentrácie v krvi.
 • Liečba na zníženie krvného cukru (antidiabetiká).
 • Liečba obsahujúca glukokortikoidy so systémovým účinkom, alebo konzumácia alkoholu (zvýšené riziko krvácania do žalúdka a čriev a vzniku vredov).
 • Kyselina valproová (lieky na liečbu kŕčov epilepsie).

Zoslabenie účinkov v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou

 • Lieky zlepšujúce vylučovanie moču (diuretiká).
 • Lieky, ktoré znižujú tlak krvi (ACE inhibítory).
 • Lieky na liečbu dny (urikozuriká), ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej v moči (napr. probenecid, benzbromarón).
 • Ibuprofen (liek na tlmenie bolesti, zápalu a znižovanie horúčky).

Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou askorbovou

 • Deferoxamín súbežne používaný s kyselinou askorbovou môže zväčšiť tkanivovú toxicitu železa, najmä v srdci.

Aspirin-C a jedlo, nápoje a alkohol
Liek sa nesmie užívať nalačno.
Pri liečbe týmto liekom nepožívajte alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak počas liečby liekom Aspirin-C otehotniete, musíte o tom informovať lekára. Aspirin-C sa bez konzultácie s lekárom nemá užívať v prvom a druhom trimestri (prvých šesť mesiacov) tehotenstva. Aspirin-C sa nemá užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku i dieťa počas pôrodu.

Do materského mlieka prechádzajú malé množstvá liečiva kyseliny acetylsalicylovej a jej metabolitov. Pri krátkodobom použití sa nepozorovali nepriaznivé účinky na dojča, preto nie je nevyhnutné ukončiť dojčenie. Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok sa má dojčenie včas prerušiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Aspirin-C nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Aspirin-C obsahuje sodík
Tento liek obsahuje 467 mg sodíka v jednej šumivej tablete. U pacientov so zníženou sodíkovou diétou je to potrebné zohľadniť.

3. Ako užívať Aspirin-C

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak nedochádza k zmierneniu horúčky alebo bolesti do 3 až 5 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.

Šumivá tableta sa musí pred užitím rozpustiť v pohári vody. Neužívajte nalačno.
Dospelí užívajú obvykle 1 až 2 šumivé tablety (t. j. 400 až 800 mg kyseliny acetylsalicylovej) 3 až 4-krát denne. Maximálna denná dávka 10 šumivých tabliet sa nesmie prekročiť.

Použitie u detí a dospievajúcich
Deťom od 9 rokov (iba vo výnimočných prípadoch na lekársky predpis a za stálej kontroly lekárom) sa obvykle podáva 1 šumivá tableta denne, t.j. 400 mg kyseliny acetylsalicylovej. V prípade potreby možno jednotlivú dávku opakovať až 3-krát denne v odstupoch 4 až 8 hodín. Maximálna denná dávka 3 šumivé tablety sa nesmie prekročiť.

Ak užijete viac lieku Aspirin-C, ako máte
Ak užijete viac lieku Aspirin-C, ako máte alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom to okamžite oznámte svojmu lekárovi.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
K vedľajším účinkom môže dochádzať s nasledujúcimi frekvenciami:

 • Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) - zápal tráviaceho systému, žalúdkové alebo dvanástnikové vredy (veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a prasknutím vredov)
 • Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) - závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), prechodná porucha funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými enzýmami
 • Neznáme (z dostupných údajov sa ich frekvencia nedá odhadnúť) - zvýšené riziko krvácania počas operácie, krvné podliatiny, krvácanie z nosa, krvácanie z močových ciest a pohlavných orgánov, krvácanie z ďasna, krvácanie do tráviaceho traktu a krvácanie do mozgu (závažné krvácania, najmä u pacientov s neliečeným vysokým tlakom krvi a/alebo so súbežnou liečbou s látkami pôsobiacimi proti zrážaniu krvi, ktoré v ojedinelých prípadoch môžu ohroziť život), akútna a chronická málokrvnosť/málokrvnosť z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého krvácania), telesná slabosť, bledosť nedostatočné prekrvenie tkaniva, rozpad červených krviniek alebo málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek, reakcie precitlivenosti (astmatický syndróm), mierne až stredne závažné reakcie ovplyvňujúce kožu, dýchací systém, tráviaci trakt a srdcovo-cievny systém (vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie, nádcha, upchatý nos, ťažkosti s dýchaním a srdcom), závrat (môže byť znakom predávkovania), hučanie v ušiach (môže byť znakom predávkovania), ochorenia hornej a dolnej časti tráviaceho (porucha trávenia, bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti), porucha funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Aspirin-C

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Aspirin-C obsahuje
Liečivo je kyselina acetylsalicylová a kyselina askorbová. 1 šumivá tableta obsahuje 400 mg kyseliny acetylsalicylovej a 240 mg kyseliny askorbovej – vitamínu C.

Ďalšie zložky sú nátriumdihydrogencitrát, hydrogenuhličitan sodný, kyselina citrónová, bezvodý uhličitan sodný.

Ako vyzerá Aspirin-C a obsah balenia
Aspirin-C sú biele okrúhle tablety so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným logom Bayer.
Strip papier/PE/Al/surlyn, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Tablety sú balené po 10, 20 a 40 šumivých tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Bayer, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca
Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2015.


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

ASPIRIN®-C 10 šumivých tabliet – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu ASPIRIN®-C 10 šumivých tabliet zobrazíte alebo stiahnete tu: ASPIRIN®-C 10 šumivých tabliet.doc

Recenzie (1)

Recenzie produktu ASPIRIN®-C 10 šumivých tabliet

Recenzie od 1 užívateľa s celkovým hodnotením 100 %.

Pridať recenziu produktu

100 %

Výborný produkt, objednaný už niekoľkokrát, vždy mi pomohol, keď na mňa niečo liezlo. Šumivá tabletka užívaná skutočne raz za čas, keď sa cítite zle a cítíte, že na vás niečo lezie - pred prepuknutím choroby má skvelé účinky a všetky príznaky zaženie. Samozrejme podľa sily bolesti hlavy alebo prípadného prechladnutia.

pomáha pri začínajúcom prechladnutí
pomáha pri bolestiach hlavy
pokiaľ bol užitý pred prepuknutím choroby, vždy u mňa zabral a prechladnutie alebo iná choroba sa u mňa následne neprejavila

Diskusia

Diskusia k produktu ASPIRIN®-C 10 šumivých tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

Skúsenosti používateľov

100 % 16/02/2016

Výborný produkt, objednaný už niekoľkokrát, vždy mi pomohol, keď na mňa niečo liezlo. Šumivá tabletka užívaná skutočne raz za čas, keď sa cítite zle a cítíte, že na vás niečo lezie - pred prepuknutím choroby má skvelé účinky a všetky príznaky zaženie. Samozrejme podľa sily bolesti hlavy alebo prípadného prechladnutia.

Viac
 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam