Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na zápchu a preháňadlá

SUPP.GLYCERINI LEC.SUP10X2.35G : Výpredaj

Liek
Kód výrobku: 115073
Pre dospelých a deti staršie ako 10 rokov pri zápche rôzneho pôvodu - pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v ťarchavosti, v šestonedelí a počas dojčenia

Viac informácií

2,47

Skladom do 24 hodín

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - SUPP.GLYCERINI LEC.SUP10X2.35G : Výpredaj

Pre dospelých a deti staršie ako 10 rokov pri zápche rôzneho pôvodu - pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v ťarchavosti, v šestonedelí a počas dojčenia
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

čapíky

glycerol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

3. Ako používať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA a na čo sa používa

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Glycerín (glycerol), ktorý je súčasťou čapíka, na seba viaže vodu, zmäkčuje stolicu, zväčšuje jej objem v dolnej časti hrubého čreva a uľahčuje tak jej odchod pri zápche. Účinok sa dostaví po 10 - 20 minútach po použití.

Čapíky SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA používajú dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 10 rokov pri zápche rôzneho pôvodu, napr. pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v tehotenstve, v šestonedelí a počas dojčenia, pri dlhodobej zápche na nácvik pravidelného odchodu stolice.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

Nepoužívajte SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

- ak ste alergický na glycerol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- pri bolestivých trhlinkách v oblasti konečníka,

- pri krvácajúcich hemoroidoch.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho nepretržité denné používanie po dobu dlhšiu ako 1 týždeň. Pri zápche dodržiavajte vhodnú životosprávu (dostatok pohybu, strava bohatá na vlákninu, t.j. ovocie, zelenina, celozrnné pečivo, dostatočné množstvo tekutín a pod.).

Pri krvácaní z konečníka alebo nemožnosti sa vyprázdniť po použití týchto čapíkov vyhľadajte lekára, môže ísť o závažné ochorenie.

Pri dlhodobej zápche vyhľadajte lekára.

Nepoužívajte liek SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA dlhšie ako 1 týždeň bez poradenia sa s lekárom.

Deti a dospievajúci

Liek nie je určený deťom mladším ako 10 rokov.

Iné lieky a SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že používate liek SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA.

Liek sa prakticky nevstrebáva, preto používanie týchto čapíkov neovplyvňuje účinky iných súčasne užívaných liekov. Bez súhlasu lekára však nepoužívajte súčasne s týmto liekom iné lieky vo forme čapíkov.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Liek sa môže používať v tehotenstve a pri dojčení.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 10 rokov si podľa potreby zavádzajú 1 čapík do konečníka. Liek vyvolá vyprázdnenie stolice po 10 - 20 minútach po zavedení čapíka.

Nácvik vyprázdnenia stolice pri návykovej zápche

Ráno po zobudení vypite pohár vody alebo čaju, po pol hodine sa naraňajkujte a po raňajkách zaveďte do konečníka 1 čapík SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA . Hneď ako sa dostaví nútenie na stolicu, najdlhšie však do pol hodiny, pokúste sa o vyprázdnenie. Po niekoľkých dňoch vynechávajte čapíky a pokúšajte sa o vyprázdnenie stolice v rovnakom čase bez čapíkov.

Pred použitím uvoľnite čapík roztrhnutím nastrihnutej fólie nad špičkou čapíka.

Ak použijete viac SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA, ako máte

Pri náhodnom požití väčšieho množstva čapíkov, najmä deťmi, môže dôjsť k žalúdočnej nevoľnosti, prípadne  k vracaniu. Je vhodné vypiť väčšie množstvo studenej vody a vyhľadať lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Môže dôjsť k dráždeniu konečníka so svrbením a pálením. V tomto prípade alebo ak sa vyskytnú iné nezvyčajné reakcie, prestaňte čapíky používať a poraďte sa s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA obsahuje

  Liečivo je glycerol 85 % 2,06 g v každom čapíku.

  Pomocné látky sú dekahydrát uhličitanu sodného, kyselina steárová.

Ako vyzerá SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA a obsah balenia

SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA sú priehľadné, slabo opaleskujúce, bezfarebné až nažltkasté čapíky, torpédovitého tvaru.

Veľkosť balenia: 10 čapíkov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2015.

<p>

  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: ZENTIVA A.S.
Značka: Zentiva sk
Kód výrobku: 115073
Kód EAN: 8594739201378
Držiteľ rozhodnutia: ZENTIVA A.S.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Čapíky Suppositoria glycerini Léčiva používajú dospelí a deti staršie ako 10 rokov pri zápche rôzneho pôvodu, napr. pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v ťarchavosti, v šestonedelí a počas dojčenia, pri dlhodobej zápche na nácvik pravidelného odchodu stolice. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

SUPP.GLYCERINI LEC.SUP10X2.35G : Výpredaj – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu SUPP.GLYCERINI LEC.SUP10X2.35G : Výpredaj zobrazíte alebo stiahnete tu: SUPP.GLYCERINI LEC.SUP10X2.35G : Výpredaj.doc

Recenzie

Recenzie produktu SUPP.GLYCERINI LEC.SUP10X2.35G : Výpredaj

Diskusia

Diskusia k produktu SUPP.GLYCERINI LEC.SUP10X2.35G : Výpredaj

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam