MojaLekáreň.sk
Hľadať

SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čapíkov

Liek
SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čapíkov

Liek vo forme čapíkov sa používa pri zápche rôzneho pôvodu. Účinok nastáva za 10 - 20 minút po zavedení čapíka.

Viac informácií

Na sklade zajtra V pondelok 3. 10. odosielame, u vás v utorok 4. 10.

1,99 €

Potrebujem poradiť

1,99 €

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čapíkov

Liek vo forme čapíkov obsahuje glycerol, používa sa ako laxatívum (preháňadlo).

Liek sa podáva na liečbu zápchy rôzneho pôvodu, napríklad pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v tehotenstve, šestonedelí a počas dojčenia, pri dlhodobej zápche na nácvik pravidelného odchodu stolice.

Lieková forma

Čapíky na rektálne použitie

Liečivá látka a jej množstvo

Liečivo je glycerol 85 %. Jeden čapík obsahuje 2,06 g glycerolu.

Odporúčané použitie

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov:

Podľa potreby sa zavedie do konečníka 1 čapík na liečbu zápchy rôzneho pôvodu.
Účinok nastupuje po 10-20 minútach po zavedení čapíka.

Spôsob použitia

Na rektálne použitie. Pred použitím je potrebné uvoľniť čapík pretrhnutím nastrihnutej fólie nad špičkou čapíka.

Dôležité upozornenie

 • Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho každodenné používanie dlhšie ako 1 týždeň.
 • Ak sa do 7 dní pacient necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.
 • Podanie tohto prípravku v tehotenstve a v období kojenia je možné.
 • Vzhľadom na veľkosť čapíka, liek nie je vhodný pre deti do 10 rokov. Pre deti mladšie ako 10 rokov je potrebné zvoliť čapík menšej veľkosti.
 • Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 10 čapíkov

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Kód výrobku:
115092
Kód EAN:
8586002900217
Kód ŠUKL:
34671
ATC kód:
A06AX01
ATC názov:
Glycerol
Farmakoterapeutická skupina:
liečivá na zápchu | liečivá na zápchu | iné liečivá na zápchu | glycerol
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čapíkov

Príbalovú informáciu k produktu SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čapíkov stiahnete vo formáte doc tu: SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čapíkov.doc

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/05833-ZIA

Písomná informácia pre používateľa

Suppositoria Glycerini Galvex

2,06 g čapíky

glycerol 85 %

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Suppositoria Glycerini Galvex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Suppositoria Glycerini Galvex

3. Ako používať Suppositoria Glycerini Galvex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Suppositoria Glycerini Galvex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Suppositoria Glycerini Galvex a na čo sa používa

Čapíky Suppositoria Glycerini Galvex obsahujú glycerol, ktorý sa používa ako laxatívum (preháňadlo).

Glycerol viaže na seba vodu, čím zmäkčuje stolicu a zväčšuje jej objem a uľahčuje tak jej odchod pri zápche.

Čapíky Suppositoria Glycerini Galvex používajú dospelí a deti staršie ako 10 rokov na liečbu zápchy rôzneho pôvodu, napr. pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v tehotenstve, šestonedelí a počas dojčenia, pri dlhodobej zápche na nácvik pravidelného odchodu stolice.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Suppositoria Glycerini Galvex

Nepoužívajte Suppositoria Glycerini Galvex

 • ak ste alergický na glycerol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
 • ak máte bolestivé trhlinky (fisury) v oblasti konečníka
 • ak trpíte na krvácajúce hemoroidy
 • ak máte bolesti brucha nejasného pôvodu a ileus (nepriechodnosť čriev).

Čapíky nie sú určené deťom mladším ako 10 rokov (vzhľadom na veľkosť čapíka).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Suppositoria Glycerini Galvex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho každodenné používanie dlhšie ako 1 týždeň.

Deti a dospievajúci

Liek nie je určený deťom mladším ako 10 rokov.

Iné lieky a Suppositoria Glycerini Galvex

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Liek sa prakticky nevstrebáva, preto jeho používanie neovplyvňuje účinky iných súbežne užívaných liekov. Bez súhlasu lekára však súbežne s týmto liekom nepoužívajte iné lieky vo forme čapíkov.

Suppositoria Glycerini Galvex a jedlo, nápoje a alkohol

Liek sa môže používať nezávisle od príjmu potravy, nápojov a alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Liek sa môže používať v tehotenstve a pri dojčení.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Suppositoria Glycerini Galvex nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať Suppositoria Glycerini Galvex

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov si podľa potreby zavádzajú 1 čapík do konečníka. Účinok sa prejaví po 10-20 minútach. Pred použitím čapík uvoľnite pretrhnutím nastrihnutej plastovej fólie nad špičkou čapíka.

Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho každodenné používanie dlhšie ako 1 týždeň.

Pri zápche dodržiavajte vhodnú životosprávu (veľa ovocia a zeleniny, celozrnné pečivo, dostatočné množstvo tekutín a dostatok telesnej aktivity).

Ak použijete viac Suppositoria Glycerini Galvex, ako máte

Pri náhodnom požití väčšieho množstva čapíkov, najmä deťmi, môže dôjsť k žalúdočnej nevoľnosti prípadne vracaniu. Je vhodné vypiť väčšie množstvo studenej vody a vyhľadať lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niekedy môže dôjsť ku dráždeniu konečníka, čo sa prejaví svrbením a pálením.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Suppositoria Glycerini Galvex

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Suppositoria Glycerini Galvex obsahuje

 • Liečivo je glycerol 85 %. Jeden čapík obsahuje 2,06 g glycerolu.
 • Ďalšie zložky sú dekahydrát uhličitanu sodného, kyselina stearová, čistená voda.

Ako vyzerá Suppositoria Glycerini Galvex a obsah balenia

Suppositoria Glycerini Galvex sú bezfarebné až svetložlté, priesvitné alebo slabo opalizujúce čapíky s hladkým neporušeným povrchom.

Dodávajú sa v plastovej forme na čapíky (strip) v papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10 čapíkov (2 stripy po 5 čapíkov)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

GALVEX, spol. s r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2018.

SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čapíkov

SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čapíkov

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.