Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na pálenie záhy a prekyselenie

RANISAN 75 mg tbl flm 1x10 ks

Liek
Kód výrobku: 115252
Liek sa používa na symptomatické zmiernenie pyrózy, hyperacidity, tráviacich ťažkostí a zlého trávenia kyseliny.

Viac informácií

Bežná cena: 4,90 €
4,39 €
Ušetríte: 10 % (0,51 €)

Skladom zajtra

Pozajtra odosielame, u vás vo štvrtok 19. 9.

Pozajtra odosielame, u vás vo štvrtok 19. 9.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie RANISAN 75 mg tbl flm 1x10 ks

Liek sa používa na symptomatické zmiernenie pyrózy, hyperacidity, tráviacich ťažkostí a zlého trávenia kyseliny.
<p>

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/02212

Písomná informácia pre používateľa

Ranisan 75 mg

filmom obalené tablety

ranitidini hydrochloridum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ranisan 75 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ranisan 75 mg

3. Ako užívať Ranisan 75 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ranisan 75 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ranisan 75 mg a na čo sa používa

Ranisan 75 mg patrí do skupiny liekov, ktoré znižujú tvorbu kyslej žalúdočnej šťavy (antiulcerózum). Rýchle sa vstrebáva v čreve a jeho účinok nie je ovplyvnený súčasnou náplňou žalúdka. Po podaní jednej tablety nastupuje účinok v priebehu pol hodiny a trvá 10-12 hodín.

Liek sa používa na zmiernenie príznakov pálenia záhy, žalúdočného prekyslenia a nevoľnosti.

Liek môžu užívať bez vedomia lekára dospelí starší ako 18 rokov, mladiství od 16 rokov môžu užívať liek iba na odporúčanie lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ranisan 75 mg

Neužívajte Ranisan 75 mg

  keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6.

  pri zhubnej povahe vredovej choroby.

Pacientom mladším ako 16 rokov sa tento liek nepodáva.

Upozornenia a opatrenia

Pred užívaním lieku Ranisan 75 mg sa o vhodnosti jeho užívania poraďte s lekárom

  ak máte vredovú chorobu, resp. peptický vred

  ak trpíte závažným ochorením pečene alebo obličiek

  ak trpíte vzácnym stavom zvaným porfýria

  ak u vás došlo v súvislosti so zažívacími ťažkosťami (dyspeptický syndróm) k nechcenému úbytku na váhe a ťažkostiam pri hltaní,

  ak ste v strednom a vyššom veku a zažívacie ťažkosti sa u vás objavili po prvý raz alebo sa doterajšie príznaky nedávno zmenili,

  ak užívate lieky zo skupiny tzv. nesteroidných antiflogistík (lieky proti zápalu a bolesti).

Iné lieky a Ranisan 75 mg

Ak práve užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasné podanie vysokých dávok sukralfátu (liek používaný na liečbu peptických vredov) a iných antacíd môže viesť ku zníženiu vstrebávania ranitidínu, preto by mal byť pri užívaní oboch liekov zachovaný časový odstup najmenej 2 hodiny medzi jednotlivými dávkami. Rovnaký časový interval by mal byť dodržovaný pri súčasnom užívaní itrakonazolu alebo ketokonazolu (terapia ochorení hubami a plesňami).

Ranisan 75 mg a jedlo a nápoje

Tablety nie je potrebné užívať spolu s jedlom, zapíjajú sa však vodou.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Pre používanie lieku v tehotenstve a v období dojčenia musia byť zvlášť závažné dôvody. Ranisan 75 mg je možné používať v tehotenstve a období dojčenia iba so súhlasom lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri používaní lieku Ranisan 75 mg nie je známe nepriaznivé ovplyvnenie činností, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (riadenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.).

3. Ako užívať Ranisan 75 mg

Dospelí a dopievajúci starší ako 16 rokov:

Pokiaľ lekár neodporúči ináč, dospelí a dospievajúci od 16 rokov zvyčajne užívajú pri ťažkostiach 1 tabletu. Táto dávka by mala priniesť úľavu na dobu asi 10-12 hodín. V priebehu 24 hodín možno užiť maximálne 2 tablety.

Pri tráviacich ťažkostiach spojených s jedlom alebo pitím, užite 1 tabletu pol hodiny alebo 1 hodinu pred jedlom.

Pacientom mladším ako 16 rokov sa tento liek nepodáva.

Tablety nie je potrebné užívať spolu s jedlom, zapíjajú sa však vodou.

Ak užijete viac lieku Ranisan 75 mg ako máte

Ak užijete oveľa viac tabliet, než je odporúčané, alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, obráťte sa na svojho lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavé (u menej než 1 z 1 000, ale viac než 1 z 10 000 liečených osôb) sa vyskytli

  alergické reakcie prejavujúce sa príznakmi ako žihľavka, opuch viečok, tváre, pier, horúčka, dýchacie ťažkosti, pokles krvného tlaku a bolesť na prsiach

  prechodné zmeny v pečeňovýchch funkčných testoch

  kožná vyrážka

Veľmi zriedkavé (u menej než 1 z 10 000 liečených osôb) sa vyskytli

  zmätenosť;

  pocit na vracanie a nechutenstvo, ktoré sa výrazne v poslednej dobe zmenilo alebo žltačka (žlté zafarvenie kože alebo očného bielka), pretože to by mohlo byť spôsobené hepatitídou (zápalom pečene)

  ťažkosti s obličkami (zmena množstva moču a farby, nevoľnosť, vracanie, horúčka)

  spomalený alebo nepravideľný tep, závraty, únava alebo mdloby

  neostré videnie

  kožné reakcie, občas závažné (začervenalé až červenofialové škvrny alebo vyrážka)

  vypadávanie vlasov

  impotencia

  ťažká bolesť žalúdka alebo zmena typu bolesti

  sťažené dýchanie (dušnosť) a únava

  zmeny v krvnom obraze

  bolesť hlavy

  závraty

  bolesti kĺbov alebo svalov

  depresia (nadmerný smútok, apatia)

  halucinácie (falošné vnemy)

  nenormálne pohyby alebo zášklby kostrovýchch svalov

  u mužov: napätie alebo zväčšenie poprsia

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku

5. Ako uchovávať Ranisan 75 mg

V suchu, pri teplote do 25 oC, chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ranisan 75 mg obsahuje

Liečivo je ranitidini hydrochloridum (hydrochlorid ranitidínu) 84 mg, tj. 75,26 mg ranitidinum (ranitidínu) v 1 filmom obalenej tablete.

Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, magnéziumstearát, kopovidón, povidón 25, hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý, oxid železitý červený, oxid železitý žltý, simetikónovaná emulzia.

Ako vyzerá Ranisan 75 mg a obsah balenia

Ranisan 75 mg sú guľaté, svetlo ružové filmom obalené tablety šošovkovitého tvaru.

Ranisan 75 mg je dodávaný v balení 20 filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00, Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2013.

<p>
4</p>

Informácie o produkte

Výrobca: PROM.MEDIC SK, spol. s r.o.
Značka: PROM.MEDIC
Kód výrobku: 115252
Kód EAN: 8595026439139
kód ŠUKL: 58292
Držiteľ rozhodnutia: PROM.MEDIC SK, spol. s r.o.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek sa používa na symptomatické zmiernenie pyrózy, hyperacidity, tráviacich ťažkostí a zlého trávenia kyseliny. Ďalej sa používa na prevenciu zlého trávenia, tráviacich ťažkostí, hyperacidity a pyrózy spojené s konzumáciou jedla a tekutín. Liek môžu užívať dospelí a mladiství od 16 rokov. Pri podávaní ranitidínu v gravidite je potrebné zvážiť riziko pre plod a liek podávať v odôvodnených prípadoch na odporúčanie lekára iba krátkodobo. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie RANISAN 75 mg tbl flm 1x10 ks

Diskusia

Diskusia RANISAN 75 mg tbl flm 1x10 ks

Príbalový leták

Príbalový leták RANISAN 75 mg tbl flm 1x10 ks

Príbalovú informáciu k produktu RANISAN 75 mg tbl flm 1x10 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: RANISAN 75 mg tbl flm 1x10 ks.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam