Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na kožné problémy » Liečivé prípravky na atopický ekzém

LINOLA-Feet Ölbad prísada do kúpeľa 200 ml

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 116210
Linola-Fett Ölbad je olejové, tekuté kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na kožu počas kúpania, umývania alebo sprchovania. Je určený na podpornú liečbu suchých alebo šúpajúcich sa kožných ochorení (psoriázy alebo atopického ekzému).

Viac informácií

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Podobné produkty
Podobné produkty od rovnakého výrobcu Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Linola-Fett Ölbad je olejové, tekuté kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na kožu počas kúpania, umývania alebo sprchovania. Je určený na podpornú liečbu suchých alebo šúpajúcich sa kožných ochorení (psoriázy alebo atopického ekzému).

Informácie o produkte

Výrobca: Dr.Wolf
Značka: LINOLA
Kód výrobku: 116210
Kód EAN: 8594038080339
Držiteľ rozhodnutia: Dr.Wolf

Tekutá kúpeľová prísada, olejový kúpeľ bez konzervačných látok. Liek sa používa u dospelých i detí na podpornú liečbu suchých alebo šúpajúcich sa dermatóz, ako napr. lupienka (psoriasis vulgaris), atopický ekzém (atopická dermatitída, neurodermatitída). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre pou~ívate>

 

Lino

l

a Fett Ölba

d

kúpe>ové adití

v

u

m

 

Pozorne si pre

~

formácie.

V~dy pou~ívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váa lekár, lekárnik alebo zdra

v

otná sestra.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

Ak sa do 4 tý~dHov nebudete cítie lepaie alebo sa budete cítie hora

ie, musíte sa obrátie na le

kára.

 

V te

jto písomnej infor

3

. Ako pou~ívae Linolu Fett Ölbad

4. Mo~

né ved>aja

5. Ak

o

uchovávae Linolu Fett Ölbad

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1.

o je Linola Fett Ölbad a na

 

Linola Fett

Ölbad je olejové, tekuté kúpe>ové aditívum (prísada do kúpe>a), ktoré sa pou~íva na ko~u po

 

Linola Fett

Ö

lbad sa pou~íva na podpornú lie

 

 

2. o potrebujete vediee predtým, ako pou~ijete Linolu Fett Ölbad

 

Nepou~ívajte Linolu Fett Ölbad

- Ak ste alergický na tekutý parafín, estery mastných kyselín, etoxylované a propoxylované alkoholy C10-16 alebo na ktorúko>vek z alaích zlo~iek tohto lieku (uvedených v 

asti 6).

- Ak máte akútnu fo

rmu lupienk

y s drobnými p>uz

U

pozornenia a opatrenia

Predtým, a

ko

za

e

te pou~íva

e Linolu Fett Öl

b

a

d, obráete sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 

Linola Fett Ölbad sa nesm

i

e dostae do kontaktu s o

nie o

 

Poko~ku po pou~ití Linoly Fett Ölbad pokrýva olejov

ý

film, ktorý ostane aj na povrchu vane alebo vani

 

Pri súbe~nom pou~ívaní Linoly Fett Ölbad a výrobkov z latexu (napr. kondómov, pesarov) mô~e dôjse vplyvom obsiahnutého parafínu k zní~eniu ich funk

 

Iné lieky a Linola Fett Ölbad

Ak teraz pou~ívate, alebo ste v poslednom

e

kárnikovi.

 

Súbe~né pou~ív

anie mydla

a inej

3. Ako pou~ívae Linolu Fett Ölba

d

 

V~d

y

pou~ívajt

e tento liek pres

n

e

tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal v

á

a lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste nie

te si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Linola Fett Ölbad je tekutá prísada do kúpe>a ur

 

Úplné alebo

v

ykonávae po

Kúpele sa mô~u vykonávae ka~dé 2   3 dni, pri

 

Úplný kúpe>

(kúpe> vo vani)30   40 ml

(v umývadle)2

ml

Sprchovanie

(liek naneste na vlhkú

p

oko~k

u

a potom kr

átko osprchujte)

2

 

ml

Teplota kúpe>a nemáFJVXn



’”*

,

Ì

 ¢

ÚðîÜÌžŭœ‹tt

ftÌTBÌ"hnghqj75CJaJmHnHu"hnghhô5CJaJmHnHuhngh¸>

5

|ˆ5B*CJaJph hQv“hhô5B*CJaJph hnghhô5B*CJaJph hQv“h¸> hQv“hhôhQv“hhôCJaJmHnHu"hQv“h½725CJaJmHnHu"hQv“

h

qj75CJaJmHnHuHJn’”  Î

„  Ø

 ¢öRØùùôòêßÏϹ¹¹¹­Ÿ’’

Æ7„ãÿ]„ãÿgdng

 

& F„þÿ@&]„þÿgdÌlE

& F„þÿ]„þÿgdÌlE

& F

Æ7„7„ÉýG$^„7`„ÉýgdÌlE

& F

ÆЄþÿ]„þÿgdÌlE $

& Fa$gdÌlE$

& Fa$$a$$@&a$X–¼¾À~€‚ âèDF‚’²Úbdfhª*JZïßÔßÇïßÇïßÇïßÔߵߦ›Œ}›¦qb¦›WLhQv“h˜H¬CJaJhQv“h,CJaJhngh(T B*CJaJphh¸>CJaJnHtHhQv“hÌlEB*CJaJphhQv“h¸>B*CJaJphhQv“h¸>CJaJhQv“h¸>CJaJnHtH

"

hngh¸>5CJaJmHnHu

hdSCJaJ

mHnHuhngh

A

k pou~ijete viac Linoly Fett Ölba

d,

ako m

á

te

Nehlásil

sa ~iaden prípa

d

predávkovania.

 

Ak zabudnete pou~ie Linolu Fett Ölbad

Nepou~ívajte dvo

j

násobnú dávku Linoly Fett Ölbad, aby ste nahradili vynech

anú dávku. Jednoducho pokra

 

Ak prestanete pou~ívae Linolu Fett Ölbad

Pred ukon

a

 

Ak máte akéko>vek alaie otázky týkajúce sa pou~itia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4. Mo~né ved>ajaie ú

 

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

 

Ak spozorujete niektorý z ni~aie uvedených ved>ajaích ú

 

menej ako 1 z 10 osôb):

s

e

ko~e.

Menej

té (mô~u postiho

v

a

e menej ako 1 zo 100 osôb):

ko~ná reakcia vo forme kontaktného ekzému, ko

n

taktnej dermatitídy, ~ih>avky (vyrá~ok) a malých p>uz

gierikov.

 

Zriedkavé (mô~u postihovae menej ako 1 z 1 000 osôb):

alergické reakcie, hnisavý zápal vlasovej cibu>ky (folikulitída).

 

Hlásenie ved>

ajaích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

í

skaniu alaích informácií

o bezpe

sti tohto lieku.

 

P

o prvom otvorení liek spotrebujte

do

1 rok

a

.

 

Nelikvid

ujte lieky odpado

v

o

u vodou alebo domovým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto o

p

atrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie.

 

 

6. Obsah

balenia a alaie informácie

 

 

Lie

a

lkoholy C10-16, etoxylované alkoholy C10-16.

1 g kúpe>ového aditíva obsahuje 480 mg tekutého parafínu, 440 mg zmesi esterov mastných kyselín, 10 mg etoxylovaných a propoxylovaných alkoholov C10-16, 60 mg etoxylovaných alkoholov C10-16.

 

Ako vyzerá Linola Fett Ölbad a obsah balenia

Prieh>adný, ~ltkastý olejový roztok v polyetylénovej plastovej f>aai s polypropylénovým skrutkovým uzáverom a odmerkou s polyetylénu.

 

O

bsah balenia: 200 ml, 250 ml, 400

ml

, 500

m

l, 2x 400 m

l.

Na trh nemusia

b

ye uvedené vaetky ve>kosti balenia

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii

a výrobca

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sud

brackstrasse 56

33611 Bielefeld

Nemecko

 

Ak potrebujete akúko>vek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu dr~ite>a rozhodnutia o

registrácii:

MEDAC SR spol. s r.o.

Legionárska 127

911 01 Tren

Tel: +421 905 785 119

Táto písomná informácia bola napos

le

dy akt

u

alizovaná v

 septembri 2017.

 

 

 

 

 

Príloha

e

v.

Schválený text k rozhodnutiu o zme

ne, ev.

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu LINOLA-Feet Ölbad prísada do kúpeľa 200 ml

Diskusia

Diskusia k produktu LINOLA-Feet Ölbad prísada do kúpeľa 200 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam