Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Zažívanie, trávenie » Zápcha, preháňadlá

GUTTALAX Preháňadlo kvapky, roztok 15 ml

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115083
Guttalax je lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré spôsobuje stimuláciu črevných pohybov a zmäkčenie stolice.

Viac informácií

3,38

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 24. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 25. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Guttalax je lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré spôsobuje stimuláciu črevných pohybov a zmäkčenie stolice.

Informácie o produkte

Výrobca: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Značka: GUTTALAX
Kód výrobku: 115083
Kód EAN: 8588003914774
Držiteľ rozhodnutia: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Liek je lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré spôsobuje stimuláciu črevných pohybov a zmäkčenie stolice.
Používa sa:

  • u pacientov trpiacich zápchou
  • pri stavoch, kedy je potrebné uľahčiť vyprázdnenie obsahu čriev.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O zmene, EV. Č. 2011/06244


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Guttalax
perorálne roztokové kvapky

Pikosulfát sodný

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Guttalax pozorne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Guttalax a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Guttalax
3. Ako užívať Guttalax
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Guttalax
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GUTTALAX A NA ČO SA POUŽÍVA

Guttalax je lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré spôsobuje stimuláciu črevných pohybov a zmäkčenie stolice.

Guttalax sa používa
- u pacientov trpiacich zápchou
- pri stavoch, kedy je potrebné uľahčiť vyprázdnenie obsahu čriev.


2. SKÔR AKO UŽIJETE GUTTALAX

Neužívajte Guttalax
keď ste alergický (precitlivený) na pikosulfát sodný alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Guttalax
keď trpíte na nepriechodnosť čriev alebo upchatie čriev
keď trpíte na akútne brušné príhody vrátane zápalu slepého čreva alebo akútne zápalové ochorenie čriev
keď ste stratili veľa vody z tela
keď trpíte závažnou bolesťou brucha spojenou s nevoľnosťou a vracaním, čo môže naznačovať viaceré závažné stavy
keď trpíte na niektoré zriedkavé vrodené ochorenia, pri ktorých nie je vhodné užívať pomocné látky lieku (prosím pozri časť Dôležité informácie o niektorých zložkách Guttalaxu).Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Guttalaxu
- ak potrebujete preháňadlá na každodenné alebo dlhodobé používanie, musíte kontaktovať vášho lekára kvôli zisteniu príčiny zápchy, pretože dlhodobé nadmerné užívanie môže viesť k poruche rovnováhy tekutín a elektrolytov a nízkej hladine draslíka v krvi (hypokaliémii).

U pacientov, ktorí užívali Guttalax sa vyskytli závraty a/alebo mdloby. Tieto prípady môžu byť spojené so zápchou (tlak stolice pri vyprázdňovaní, bolesť brucha) a nie nevyhnutne s podaním samotného lieku (pikosulfátu).

Deti nesmú užívať laxatíva bez lekárskeho odporúčania.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní vysokých dávok lieku Guttalax a diuretík (močopudný liek) alebo steroidov môže vzrásť riziko vzniku nerovnováhy elektrolytov. Nerovnováha elektrolytov môže viesť k zvýšenej citlivosti na srdcové glykozidy (skupina liekov, ktorá sa používa pri zlyhaní srdca a nepravidelnej srdcovej frekvencii, napr. digoxín).
Súčasné užívanie antibiotík môže znížiť laxatívny (preháňací) účinok Guttalaxu.
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Klinické údaje ukázali, že ani aktívny podiel pikosulfátu sodného (bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridil-2-metán) ani jeho glukoronidy sa nevylučujú do materského mlieka zdravých matiek počas laktácie.
Preto sa Guttalax môže bezpečne užívať počas laktácie.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Avšak, v súvislosti so zápchou (napr. ako dôsledok brušných kŕčov) sa u vás môžu vyskytnúť závraty a/alebo mdloby. Preto, ak sa u vás vyskytnú brušné kŕče, máte sa vyhnúť činnostiam, ktoré predstavujú možné riziko, ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Guttalaxu
1 ml kvapiek obsahuje 0,45 g sorbitolu, čo je pri maximálnej odporúčanej dennej dávke 0,6 g sorbitolu pri liečbe zápchy u dospelých a detí nad 10 rokov. Pacienti so zriedkavou vrodenou intoleranciou fruktózy nesmú užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ GUTTALAX

Vždy užívajte Guttalax presne tak, ako vám povedal váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka :

Dospelí a deti nad 10 rokov: 10 - 20 kvapiek (5 - 10 mg)
Deti vo veku 4 - 10 rokov: 5 - 10 kvapiek (2,5 - 5 mg)

Pre deti mladšie ako 4 roky je odporúčaná dávka 250 mikrogramov na kilogram hmotnosti.


Guttalax sa musí užiť večer pred spaním na vyvolanie vyprázdnenia nasledujúci deň ráno. Účinok nastupuje zvyčajne v rozmedzí 6 - 12 hodín po podaní.
Ak užijete viac Guttalaxu ako máte
Ak užijete viac Guttalaxu ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie vysokých dávok môže spôsobiť vodnaté stolice, kŕče v bruchu a stratu tekutín, draslíka a iných elektrolytov.

Okrem toho boli, v súvislosti s podávaním Guttalaxu v dávkach značne vyšších ako je odporúčané
pri liečbe zápchy, hlásené prípady ischémie sliznice hrubého čreva.

Pri chronickom podávaní vysokých dávok, Guttalax, ako aj iné laxatíva, môže spôsobovať prípady chronickej hnačky, bolesti v bruchu, hypokaliémie, sekundárneho hyperaldosteronizmu (nárast vzniku hormónu aldosterónu, ktorý kontroluje hladiny sodíka a draslíka) a obličkových kameňov. V súvislosti s chronickým podávaním vysokých dávok laxatív boli popísané prípady tubulárneho poškodenia obličiek (druh poškodenia obličky), metabolickej alkalózy a svalovej slabosti ako následok hypokaliémie.

Ak zabudnete užiť Guttalax
Ak zabudnete užiť Guttalax, užite dávku len čo si spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.

Ak prestanete užívať Guttalax
Guttalax sa má užívať iba vtedy, keď to potrebujete a má byť vysadený po vyprázdnení.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Guttalax môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencie podľa konvencií MedDRA:
veľmi časté: 10 % (viac ako 1 z 10)
časté: 1 až <10 % (menej ako 1 z 10 alebo viac ako 1 zo 100)
menej časté: 0,1 až <1/ % (menej ako 1 zo 100 ale viac ako 1 z 1 000)
zriedkavé: 0,01 až <0,1 % (menej ako 1 z 1 000)
veľmi zriedkavé: <0,01% (menej ako 1 z 10 000)
neznáme z dostupných údajov

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté: hnačka
Časté:kŕče v bruchu, bolesti brucha, pocit brušnej nepohody
Menej časté:vracanie, nevoľnosť

Poruchy nervového systému
Menej časté:závrat
Neznáme:synkopa

Zdá sa, že závraty a mdloby, ktoré sa objavujú po užití pikosulfátu sodného, majú súvislosť so zápchou (napr. tlak pri vyprázdňovaní, bolesti brucha).

Poruchy imunitného systému
Neznáme:hypersenzitivita vrátane angioneurotického edému a kožné reakcie

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácií pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ GUTTALAX

Uchovávajte pri teplote do 30 oC.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte Guttalax po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Guttalax obsahuje

Liečivo je pikosulfát sodný, monohydrát   7,5 mg v 1 ml (= v 15 kvapkách)
Ďalšie zložky sú: nátriumbenzoát, nátriumcitrát dihydrát, monohydrát kyseliny citrónovej, roztok sorbitolu 70 %, čistená voda.

Ako vyzerá Guttalax a obsah balenia
Priehľadná HDPE fľaška, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 15 ml alebo 30 ml


DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v marci 2012.


Nasledujúca informácia je určená iba pre zdravotníckych pracovníkov:

Liečba pri predávkovaní
Po použití perorálnych liekových foriem Guttalaxu sa dá ich absorpcia minimalizovať alebo sa jej dá zabrániť vyvolaním vracania alebo výplachom žalúdka. Možno bude potrebné nahradiť tekutiny a vyrovnať elektrolytovú nerovnováhu. Toto je obzvlášť dôležité u starších a mladých ľudí.

Môže byť dôležité podanie spazmolytík.

Recenzie

Recenzie produktu GUTTALAX Preháňadlo kvapky, roztok 15 ml

Diskusia

Diskusia k produktu GUTTALAX Preháňadlo kvapky, roztok 15 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam