Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na kožné problémy » Lieky na lupienku

BALNEUM HERMAL PLUS add bal (fľ.PVC) 1x200 ml

Liek
Kód výrobku: 116205
Liek pokrýva pokožku olejovým filmom, ktorý slúži ako dočasná ochranná vrstva až do obnovenia prirodzenej tukovej zložky kože.

Viac informácií

3,97

Skladom do 24 hodín

Odosielame pozajtra, u vás v pondelok 25. 3.

Odosielame pozajtra, u vás v pondelok 25. 3.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Recenzie
Diskusia
Príbalový leták

Podrobné informácie

Podrobné informácie BALNEUM HERMAL PLUS add bal (fľ.PVC) 1x200 ml

Liek pokrýva pokožku olejovým filmom, ktorý slúži ako dočasná ochranná vrstva až do obnovenia prirodzenej tukovej zložky kože.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Balneum Hermal Plus

829,5 mg/g + 150 mg/g kúpeľové aditívum

rafinovaný sójový olej + lauromakrogol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 4 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  Čo je Balneum Hermal Plus a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Balneum Hermal Plus

  Ako používať Balneum Hermal Plus

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Balneum Hermal Plus

  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Balneum Hermal Plus a na čo sa používa

Balneum Hermal Plus obsahuje liečivá: rafinovaný sójový olej a lauromakrogol 400.

Balneum Hermal Plus je prísada do kúpeľa.

Balneum Hermal Plus pokrýva pokožku olejovým filmom, ktorý slúži ako dočasná ochranná vrstva až do obnovenia prirodzenej tukovej zložky kože. Balneum Hermal Plus znižuje uvoľňovanie fyziologických faktorov, ktoré zadržiavajú vodu v zrohovatenej vrstve kože. Znižuje tiež zvýšené odparovanie vody v dôsledku kožných chorôb, ako sú ekzémy a lupienka. Okrem toho, uľahčuje aj odlupovanie šupiniek kože.

Použitie lieku Balneum Hermal Plus je vhodné u pacientov s prirodzene nízkym obsahom tukových látok v koži a s neustále suchou a svrbiacou kožou. Osobitnou výhodou je obnovenie rovnováhy prirodzených tukov kože.

Balneum Hermal Plus sa používa na podpornú liečbu kožných ochorení u pacientov, ktorí majú problémy s výrazne suchou a svrbivou kožou. Balneum Hermal Plus sa môže používať aj u malých detí a dojčiat s citlivou pokožkou. Rozsah použitia zahŕňa atopický ekzém – dojčenský a detský ekzém (eczema infantile a flexurarum), chronický ekzém (neurodermatitídu), starecké svrbenie (pruritus senilis ) a lupienku (psoriázu).

Tento liek môžu používať dospelí, deti a dospievajúci bez odporúčania lekára. Môže sa používať aj počas tehotenstva a dojčenia.

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Balneum Hermal Plus

Balneum Hermal Plus obsahuje sójový olej.

Nepoužívajte Balneum Hermal Plus

  ak ste alergický/alergická na sójový olej, arašidy, sóju, lauromakrogol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  pri akútnych formách pustulóznej (pľuzgierovej) lupienky.

Kúpele celého tela (vrátane kúpeľov s prísadou lieku Balneum Hermal Plus) sa neodporúčajú pri závažných poraneniach kože, akútnych kožných ochoreniach neznámeho pôvodu, stavoch s vysokou horúčkou, pri infekčných ochoreniach, srdcovej nedostatočnosti a vysokom krvnom tlaku.

Ak máte niektoré z týchto ochorení, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať Balneum Hermal Plus.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Balneum Hermal Plus, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Nezriedený Balneum Hermal Plus sa nesmie dostať do kontaktu s očami. Ak sa náhodou dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite väčším množstvom studenej vody. Ak podráždenie pretrváva, poraďte sa s očným lekárom.

Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.

Benzylbenzoát (nachádza sa v parfume), môže mať mierne dráždivý účinok na pokožku, oči a sliznice.

Existuje zvýšené riziko pošmyknutia sa, pretože koža a povrch vane alebo sprchovacieho kúta sú pokryté vrstvou oleja. Preto ihneď po každom kúpeli vyčistite vaňu, sprchovací kút a detskú vaničku (ak sa používa) bežným čistiacim prostriedkom a potom opláchnite horúcou vodou.

Iné lieky a Balneum Hermal Plus

Nie je známe, či Balneum Hermal Plus ovplyvňuje účinok iných liekov a naopak. Avšak použitie mydiel a náhrad mydla narúša priaznivý účinok lieku Balneum Hermal Plus.

Tehotenstvo a dojčenie

Používanie lieku Balneum Hermal Plus počas tehotenstva a dojčenia je možné bez obmedzenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Balneum Hermal Plus nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Balneum Hermal obsahuje propylénglykol a benzylbenzoát.

Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.

Benzylbenzoát (nachádza sa v parfume) môže mať mierne dráždivý účinok na pokožku, oči a sliznice.

3. Ako používať Balneum Hermal Plus

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý/istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ako odmerku môžete použiť vnútorný diel skrutkového uzáveru.

Pred použitím potriasť!

Ak lekár neurčil ináč, odporúčaná dávka je:

  kúpeľ (150 l vody): 30 až 45 ml olejového roztoku, čo zodpovedá 2 až 3 odmerkám (skrutkový uzáver).

  kúpeľ (5 l vody): 1 ml olejového roztoku, čo je približne 1/4 kávovej lyžičky.

- Detský kúpeľ (25 l vody): 5 ml olejového roztoku, čo zodpovedá 1/3 odmerky (skrutkový uzáver).

Spôsob použitia:

Častosť použitia závisí od typu, rozsahu a veľkosti ťažkostí – stanovuje sa individuálne.

Odporúča sa vykonávať kúpele v intervale 2 – 3 dní alebo každý deň.

Odmerané množstvo olejového roztoku pridajte do vody – nie naopak – a dobre rozmiešajte, kým sa rovnomerne vo vode nerozptýli.

Teplota kúpeľa nemá prekročiť 36 °C (nižšia teplota kúpeľa okolo 32 °C je pre opätovné obnovenie mastného povrchu vhodnejšia, zatiaľ čo pri vyššej teplote premasťujúci účinok mierne klesá).

Dĺžka kúpeľa je individuálna, nemá byť však dlhšia ako 15 – 20 minút. U dojčiat a malých detí obvykle postačuje kúpeľ v trvaní niekoľkých minút.

Balneum Hermal Plus sa môže používať aj pri sprchovaní. V tomto prípade naneste nezriedený olejový roztok na navlhčenú pokožku, a potom sa osprchujte. Po kúpeli kožu zľahka osušte osuškou. Silné utieranie znižuje liečebný účinok!

Upozornenie:

Na dosiahnutie opätovného premastenia kože sa pokožka nesmie nadmerne osušovať a utierať uterákom, aby sa nezotrel vytvorený mastný povlak.

Po každom kúpeli je potrebné vyčistiť vaňu bežným čistiacim prostriedkom a opláchnuť horúcou vodou, pretože aj povrch vane je pokrytý mastným povlakom a vzniká nebezpečenstvo pošmyknutia.

Ak použijete viac lieku Balneum Hermal Plus ako máte

Nie sú známe žiadne škodlivé účinky, ktoré by súviseli s nadmernou koncentráciou oleja vo vodnom kúpeli.

Ak náhodou dieťa požije tento liek, poraďte sa s lekárom.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého:

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

  alergické reakcie na sójový olej.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

  začervenanie, svrbenie, pálenie, vyrážka, pľuzgierovitá vyrážka.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Balneum Hermal Plus

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

  Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Balneum Hermal Plus obsahuje

  Liečivá sú rafinovaný sójový olej a lauromakrogol 400. 1 g kúpeľového aditíva obsahuje 829,5 mg rafinovaného sójového oleja a 150 mg lauromakrogolu 400.

  Ďalšie zložky sú propylénglykol, askorbylpalmitát, parfum (obsahuje benzylbenzoát), citroglycerolstearát.

Ako vyzerá Balneum Hermal Plus a obsah balenia

Žltý alebo svetložltý číry olej v bielej plastovej fľaške so skrutkovým uzáverom (odmerkou).

Veľkosť balenia: 20 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, skupinové balenie 2 x 500 ml.

Na trhu nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

D-21465 Reinbek

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2017.

Informácie o produkte

Výrobca: Almirall Hermal GmbH
Značka: BALNEUM
Kód výrobku: 116205
Kód EAN: 4042762052893
Držiteľ rozhodnutia: Almirall Hermal GmbH

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek pokrýva pokožku olejovým filmom, ktorý slúži ako dočasná ochranná vrstva až do obnovenia prirodzenej tukovej zložky kože. Balneum Hermal Plus znižuje uvoľňovanie fyziologických faktorov, ktoré zadržiavajú vodu v zrohovatenej vrstve kože. Znižuje tiež zvýšené odparovanie vody v dôsledku kožných chorôb, ako sú ekzémy a lupienka. Okrem toho, uľahčuje aj odlupovanie šupiniek kože.

Použitie lieku je vhodné u pacientov s prirodzene nízkym obsahom tukových látok v koži a s neustále suchou a svrbiacou kožou. Osobitnou výhodou je obnovenie rovnováhy prirodzených lipidov kože.
Používa sa napodpornú liečbu pacientov, ktorí majú problémy s výrazne suchou a svrbiacou kožou. Používať je tiež možné u malých detí a dojčiat s citlivou pokožkou. Rozsah použitia zahŕňa atopický (dojčenský) ekzém, neurodermatitídu, lupienku a ichtyózu. Liek môžu používať dospelí, deti a dospievajúci bez odporúčania lekára. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie BALNEUM HERMAL PLUS add bal (fľ.PVC) 1x200 ml

Diskusia

Diskusia BALNEUM HERMAL PLUS add bal (fľ.PVC) 1x200 ml

Príbalový leták

Príbalový leták BALNEUM HERMAL PLUS add bal (fľ.PVC) 1x200 ml

Príbalovú informáciu k produktu BALNEUM HERMAL PLUS add bal (fľ.PVC) 1x200 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: BALNEUM HERMAL PLUS add bal (fľ.PVC) 1x200 ml.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam