Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Zažívanie, trávenie » Hnačka

SMECTA Proti hnačke prášok na suspenziu 30 sáčkov - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115164
Smecta sa používa na liečbu akútnej hnačky, chráni sliznicu proti infekcii a škodlivým látkam, umožňuje rýchlejšie uzdravenie. Vylučuje sa stolicou.

Viac informácií

8,98

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 22. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 23. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Smecta sa používa na liečbu akútnej hnačky, chráni sliznicu proti infekcii a škodlivým látkam, umožňuje rýchlejšie uzdravenie. Vylučuje sa stolicou.

Informácie o produkte

Výrobca: BEAUFOUR IPSEN
Značka: SMECTA
Kód výrobku: 115164
Kód EAN: 3582181923073
Držiteľ rozhodnutia: BEAUFOUR IPSEN

Liek je indikovaný na liečbu akútnej a chronickej hnačky u detí a dospelých, vrátane tehotných a dojčiacich žien a na symptomatickú liečbu ťažkostí a bolestí spojených s ochorením pažeráka, žalúdka, dvanástnika a čriev. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/05836

Písomná informácia pre používateľa

SMECTA
prášok na prípravu suspenzie
(diosmectitum)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedalváš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkošvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa do7 dní (u detí do 3 dní) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
-

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je SMECTA a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SMECTU
3.Ako užívať SMECTU
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať SMECTU
6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je SMECTA a na čo sa používa

Smecta je prírodný, čistený íl s vysokou väzbovou kapacitou, ktorá je schopná sa viazať s hlienom sliznice zažívacieho traktu a zvyšuje tak jeho kvalitu a množstvo. Touto cestou chráni sliznicu proti infekcii a škodlivým látkam a umožňuje rýchlejšie uzdravenie.
Súčasne je Smecta schopná viazať toxické látky produkované infekčným pôvodcom hnačky. Nefarbí stolicu, nie je RTG kontrastná, nezrýchľuje ani nespomaľuje priechod tráviacim traktom. Nevstrebáva sa. Vylučuje sa stolicou.

Liek je indikovaný na liečbu akútnej a chronickej hnačky u detí (vrátane dojčiat) a dospelých, vrátane tehotných a dojčiacich žien a na symptomatickú liečbu ťažkostí a bolestí spojených s ochorením pažeráka, žalúdka, dvanástnika a čriev.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SMECTU

Neužívajte SMECTU
-ak ste alergický na diosmectitum alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Smectu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Opatrnosť je potrebná pri použití diosmectitu u pacientov so závažnou chronickou zápchou v minulosti.

V prípade, že príznaky neustúpia v priebehu 7 dní liečby (u detí do 3 dní), dôjde k zhoršeniu stavu pacienta, alebo sa objaví krv v stolici, je nevyhnutné vyhľadať lekára.

Lekára vyhľadajte vždy pri hnačke malých detí do troch rokov.
Liečba akútnej hnačky u detí má byť spojená so skorým doplnením tekutín, k zabráneniu dehydratácie (strata tekutín).
U dospelých liečba vyžaduje rehydratáciu (doplnenie tekutín), pokiaľ sa táto ukáže potrebná.

Rehydratáciu a spôsob jej podávania je nutné prispôsobiť veku, stavu pacienta a závažnosti hnačky.

Iné lieky a SMECTA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzhľadom k vysokej absorpčnej aktivite Smecty môže dôjsť k ovplyvneniu vstrebávania iných liečiv. Z tohto dôvodu je vhodné iný liek podať 1 a 1/2 hodiny pred podaním Smecty.

SMECTA a jedlo a alkohol

U pacientov so zápalom pažeráka sa má diosmectit podávať najlepšie po jedle, u ostatných ochorení medzi jedlom.
Obsah vrecúška sa pred použitím rozpustí vo vode, alebo sa zamieša do polotekutej stravy.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Liek môžu užívať deti i dospelí, vrátane tehotných aj dojčiacich žien.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek neznižuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.

SMECTA obsahuje glukózu a sacharózu

Pokiaľ vám niekedy lekár povedal, že máte intoleranciu (neznášanlivosť) niektorého cukru, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať tento liek.


3.Ako užívať SMECTU

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ lekár neurčí inak:

Liečba akútnej hnačky:

- u detí:
do 1 roku:2 vrecúška denne počas 3 dní, potom 1 vrecúško denne
od 1 roku:4 vrecúška denne počas 3 dní, potom 2 vrecúška denne
- u dospelých:odporúčaná denná dávka je 6 vrecúšok denne

Liečba iných indikácií:

- u detí:
do 1 roku:1 vrecúško denne
od 1 roku do 2 rokov: 1-2 vrecúška denne
starších ako 2 roky:2-3 vrecúška denne
- u dospelých:priemerne 3 vrecúška denne

Spôsob podávania:
Obsah vrecúška sa musí rozpustiť tesne pred použitím.
U pacientov s ezofagitídou (zápal pažeráka) sa má diosmectit podávať najlepšie po jedle, u ostatných indikácií medzi jedlom.

Použitie u detí:
Obsah vrecúška sa rozpustí v pohári s 50 ml vody (napríklad v dojčenskej fľaši) alebo sa dôkladne zamieša do detskej polotekutej stravy.

U dospelých:
Obsah vrecúška sa rozpustí v pohári s polovicou vody.

Ak užijete viac lieku SMECTA ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom, poraďte sa s lekárom.
Predávkovanie môže spôsobiť vážnu zápchu alebo žalúdočný útvar podobný kameňu.

Ak zabudnete užiť SMECTU

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať liek SMECTA

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Menej časté boli zaznamenané výskyty zápchy.
Tieto prípady sa opakovali aj po individuálnej úprave dávky.
Boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady reakcie precitlivenosti zahrňujúce žihlavku, vyrážku, svrbenie alebo opuch podkožného tkaniva.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať SMECTU

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo SMECTA obsahuje

Liečivo je diosmectitum (diosmektit) 3 g
Ďalšie zložky sú: glucosum monohydricum (monohydrát glukózy), saccharinum natricum (sodná soľ sacharínu), vanilla flavour (vanilková aróma), orange flavour (pomarančová aróma).

Ako vyzerá SMECTA a obsah balenia

takmer biely až svetlo béžový, jemný prášok
10 alebo 30 vrecúšok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

IPSEN PHARMA, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francúzsko

Výrobca:
BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, rue Ethe Virton, 28100 DREUX CEDEX, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.

Recenzie

Recenzie produktu SMECTA Proti hnačke prášok na suspenziu 30 sáčkov

Diskusia

Diskusia k produktu SMECTA Proti hnačke prášok na suspenziu 30 sáčkov

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam