Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na alergiu » Liečivé prípravky na sennú nádchu

LIVOSTIN 0,5 MG/10 ML AER NAU NOSNY SPR. : Výpredaj

Liek
Kód výrobku: 122079

Livostin je liek proti alergii. Poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.

Viac informácií

7,49

Skladom do 24 hodín

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - LIVOSTIN 0,5 MG/10 ML AER NAU NOSNY SPR. : Výpredaj

Livostin je liek proti alergii. Poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/06092, 2013/00663

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2012/06999

Písomná informácia pre používateľa

LIVOSTIN 0,5 mg/ml

nosová suspenzná aerodisperzia

levocabastini hydrochloridum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Akpotrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Livostin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Livostin

3. Ako používať Livostin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Livostin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Livostin a na čo sa používa

Livostin 0,5 mg/ml nosová suspenzná aerodisperzia je liek proti alergii.

Livostin poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Livostin

Nepoužívajte Livostin

- ak ste alergický na levokabastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- keď trpíte poruchou funkcie obličiek. Výnimku tvoria prípady, ak lekár používanie odporučí a bude zabezpečený lekársky dohľad.

Iné lieky a Livostin

Ak dodržiavate pokyny a použijete odporučené množstvo, nepotrebujete dodržiavať žiadne mimoriadne opatrenia.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo to predpokladáte, informujte svojho lekára, ktorý rozhodne, či Livostin môžete používať.

Livostin nepoužívajte počas dojčenia, kým sa neporadíte s lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Livostin zvyčajne neovplyvňuje pozornosť a koncentráciu. Napriek tomu, ak pociťujete únavu pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov, zvýšte opatrnosť.

Livostin obsahuje benzalkóniumchlorid a propylénglykol.

Benzalkóniumchlorid môže vyvolať kŕč svalstva priedušiek.

Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.

3. Ako používať Livostin

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Livostin sa vyrába vo forme suspenzie. Z tohto dôvodu pred každým jeho použitím dôkladne potraste fľašou. Obvyklá dávka pre dospelých a deti sú 2 vstreky Livostinu do každej nosovej dierky dvakrát denne. Ak sú príznaky veľmi silné, môže sa liek aplikovať 3 až 4-krát za deň. Dôkladne dodržiavajte pokyny svojho lekára.

Pred odstránením uzáveru fľašu dobre potraste.

Pred prvým použitím Livostinu odstráňte uzáver a fľašu niekoľkokrát stlačte, až kým sa vo vzduchu neobjaví jemný aerosol.

Vysiakajte si nos.

Fľašu držte v polohe uvedenej na obrázku. Hlavu nakloňte dopredu, pevne si zapchajte jednu nosovú dierku a aplikátor vložte do druhej nosovej dierky.

Dvakrát vstreknite suspenznú aerodisperziu do voľnej nosovej dierky a súčasne ju vdýchnite.

6. Postup 4 a 5 zopakujte aj pre druhú nosovú dierku.

Liečba má pokračovať až do zlepšenia príznakov.

Ak použijete viac Livostinu, ako máte

Ak by ste náhodou vypili celú fľašu Livostinu , budete sa pravdepodobne cítiť mierne ospalý. V takomto prípade vyhľadajte lekára. Kým tak urobíte, najlepšie je dovtedy vypiť veľa vody.

Informácia pre lekára v prípade predávkovania liekom Livostin

V prípade náhodného požitia Livostin má pacient vypiť veľa nealkoholických tekutín, aby sa urýchlilo vylúčenie levokabastínu obličkami.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejší nežiaduci účinok, hlásený pri liečbe nosovou suspenznou aerodisperziou Livostin, je bolesť hlavy. Ak začnete počas používania Livostinu pociťovať tento alebo iný nežiaduci účinok, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nezvyčajne zrýchlený srdcový tep, búšenie srdca (palpitácie)

Ťažkosti s dýchaním

Zúženie dýchacích ciest

Precitlivenosť, alergická reakcia

Žalúdočná nevoľnosť

Podráždenie, ťažkosti, bolesť, pálenie alebo suchosť v mieste aplikácie

Celkový pocit nedobrého zdravia, bolesť hlavy

Zápal prinosových dutín

Bolesť hrdla

Krvácanie z nosa

Upchatý nos, opuch nosa

Bolesť nosa

Opuch očného viečka

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Livostin

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP:“.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Livostin obsahuje

- Liečivo je levokabastíniumchlorid 0,54 mg v 1 ml, čo zodpovedá levokabastínu 0,5 mg v 1 ml.

- Ďalšie zložky sú propylénglykol, bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelóza, polysorbát 80, benzalkóniumchlorid, dinátriumedetát, čistená voda.

Ako vyzerá Livostin a obsah balenia

Fľaša z umelej hmoty s obsahom 10 ml sterilnej bielej suspenzie.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Limited

Roxborough Way, Foundation Park

Maidenhead, Berkshire SL3 6UG

Veľká Británia

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2013.

Informácie o produkte

Výrobca: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: JOHNSON
Produktová rada: Livostin
Kód výrobku: 122079
Kód EAN: 3574661116471
Držiteľ rozhodnutia: Johnson & Johnson s.r.o.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek je antialergikum a poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

LIVOSTIN 0,5 MG/10 ML AER NAU NOSNY SPR. : Výpredaj – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu LIVOSTIN 0,5 MG/10 ML AER NAU NOSNY SPR. : Výpredaj zobrazíte alebo stiahnete tu: LIVOSTIN 0,5 MG/10 ML AER NAU NOSNY SPR. : Výpredaj.doc

Recenzie

Recenzie produktu LIVOSTIN 0,5 MG/10 ML AER NAU NOSNY SPR. : Výpredaj

Diskusia

Diskusia k produktu LIVOSTIN 0,5 MG/10 ML AER NAU NOSNY SPR. : Výpredaj

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam