Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na pečeň a žlčník

ISOCHOL TBL OBD 30X400MG

Liek
Kód výrobku: 115066

100 % 1 recenzia

Používa sa pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti, po operáciách žlčníka, pri chronickej zápche, pri tráviacich ťažkostiach.

Viac informácií

5,49

Skladom do 24 hodín

Odosielame pozajtra, u vás v pondelok 25. 2.

Odosielame pozajtra, u vás v pondelok 25. 2.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie (1)
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - ISOCHOL TBL OBD 30X400MG

Používa sa pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti, po operáciách žlčníka, pri chronickej zápche, pri tráviacich ťažkostiach.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/06202

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

ISOCHOL

hymekromón

obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

  Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Isochol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Isochol

3. Ako užívať Isochol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Isochol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo je Isochol a na čo sa používa

Liek Isochol patrí do skupiny liekov nazývaných choleretiká, selektívne spazmolytiká žlčových ciest.

Tablety Isochol obsahujú hymekromón, ktorý zvyšuje tvorbu a vylučovanie žlče, tlmí bolesť pri žlčových ťažkostiach tým, že uvoľňuje bolestivé kŕče hladkej svaloviny žlčníka, žlčovodov a predovšetkým ich zvieračov. Odstraňuje chronickú zápchu spôsobenú nedostatkom žlče v čreve.

Po porade s lekárom sa tablety Isochol užívajú :

  pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti a napätia hladkej svaloviny žlčovodov, po operáciách žlčníka;

  pri chronickej zápche;

  pri tráviacich ťažkostiach, po akútnych zápaloch pečene aj pri chronickom ochorení pečene;

  pri niektorých vyšetreniach a liečebných zákrokoch na žlčových cestách.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

Isochol užívajú dospelí a dospievajúci starší ako 14 rokov.

.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Isochol

Neužívajte Isochol

  ak ste alergický na hymekromón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6;

  ak máte akútny zápal žlčových ciest alebo pri upchatí žlčových ciest;

  ak trpíte zápalovým vredovým ochorením tráviaceho ústrojenstva ako napr. Crohnova choroba alebo idiopatická proktokolitída);

  ak trpíte ťažkým ochorením pečene alebo obličiek.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Isochol.

Deti a dospievajúci

Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 14 rokov.

Iné lieky a Isochol

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné ovplyvnenie účinku Isocholu a iných súčasne užívaných liekov nie je známe.

Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s Isocholom iné voľnopredajné lieky na ochorenie pečene a žlčníka a to aj lieky bez lekárskeho predpisu.

Isochol a jedlo, nápoje a alkohol

Obalené tablety sa užívajú pred jedlom, prehĺtajú sa celé, nerozhryznuté, s malým množstvom tekutiny.

Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Isochol sa užíva v tehotenstve na výslovné odporučenie vášho lekára, a to len krátkodobo.

Počas liečby sa neodporúča dojčenie.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Isochol neovplyvňuje pozornosť.

Isochol obsahuje sacharózu a laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Isochol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, dospelí a dospievajúci nad 14 rokov zvyčajne užívajú 3 razy denne 1 obalenú tabletu. Pri hnačke sa odporúča znížiť dávku.

Rovnako je možné užiť 1 obalenú tabletu preventívne v prípade predpokladaných tráviacich ťažkostí (väčšie množstvo alebo nediétny pokrm).

Obalené tablety sa užívajú pred jedlom, prehĺtajú sa celé, nerozhryznuté, s malým množstvom tekutiny.

Isochol sa užíva dlhodobo niekoľko týždňov alebo mesiacov alebo len krátkodobo počas ťažkostí. Liek užívajte počas doby odporúčanej lekárom. Ak počas 5 dní užívania Isocholu ťažkosti neustúpia alebo sa stav naopak zhorší, poraďte sa o vhodnosti ďalšieho užívania tohto lieku s lekárom.

Ak užijete viac Isocholu, ako máte

Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac obalených tabliet sa môžu objaviť hnačky, v tomto prípade vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Isochol

Užite ďalšiu dávku lieku hneď ako si spomeniete.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní lieku Isochol sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa

výskytu frekvencií:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

  bolesti hlavy

  vyrážka

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

  riedka stolica až hnačka. Tento zväčša mierny preháňavý účinok zvyčajne neprekáža liečbe.

Výraznejšie ťažkosti, ako tlak až bolesť pod pravým rebrovým oblúkom, poukazuje na možnosť zlej priechodnosti žlčových ciest, liečbu je potom nutné prerušiť.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

5. Ako uchovávať Isochol

Uchovávajte pri teplote do 25 C. Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Isochol obsahuje

Liečivo je hymekromón 400 mg v 1 obalenej tablete.

Pomocné látky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, sodná soľ karboxymetylškrobu, mastenec, kalciumstearát, sacharóza, sodná soľ karmelózy, oxid titaničitý (E 171), zmes bieleho a karnaubského vosku

Ako vyzerá Isochol a obsah balenia

Isochol sú biele obalené tablety.

Veľkosť balenia: 30 obalených tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2012

<p>
  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: ZENTIVA A.S.
Značka: Zentiva sk
Kód výrobku: 115066
Kód EAN: 8594739200647
Držiteľ rozhodnutia: ZENTIVA A.S.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných choleretiká, selektívne spazmolytiká žlčových ciest. Liek obsahuje hymekromón, ktorý zvyšuje tvorbu a vylučovanie žlče, tlmí bolesť pri žlčových ťažkostiach tým, že uvoľňuje bolestivé kŕče hladkej svaloviny žlčníka, žlčovodov a predovšetkým ich zvieračov. Odstraňuje chronickú zápchu spôsobenú nedostatkom žlče v čreve. Po porade s lekárom sa tablety užívajú :

 • pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti a napätia hladkej svaloviny žlčovodov, po operáciách žlčníka
 • pri chronickej zápche
 • pri tráviacich ťažkostiach, po akútnych zápaloch pečene aj pri chronickom ochorení pečene
 • pri niektorých vyšetreniach a liečebných zákrokoch na žlčových cestách.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

ISOCHOL TBL OBD 30X400MG – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu ISOCHOL TBL OBD 30X400MG zobrazíte alebo stiahnete tu: ISOCHOL TBL OBD 30X400MG.doc

Recenzie (1)

Recenzie produktu ISOCHOL TBL OBD 30X400MG

Recenzie od 1 užívateľa s celkovým hodnotením 100 %.

Pridať recenziu produktu

100 %

Podporuje funkciu tráviacej sústavy a proti bolesti kŕčom hladkého svalstva.

Diskusia

Diskusia k produktu ISOCHOL TBL OBD 30X400MG

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam