Obľúbené položky

Úvodná strana » Trápi ma » Prípravky na podporu trávenia a vylučovania » Prípravky na tráviace problémy

Gaviscon žuvacie tablety tbl mnd 1x48 ks - recenzie

Liek
Kód výrobku: 213589
Žuvacie tablety obsahujú kombináciu dvoch antacíd (uhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu.

Viac informácií

5,89
Bežná cena: 6,60 €, Ušetríte: 11 % (0,71 €)

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 24. 7. 2018, predpokladaný termín doručenia 25. 7. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Gaviscon žuvacie tablety tbl mnd 1x48 ks

Žuvacie tablety obsahujú kombináciu dvoch antacíd (uhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Gaviscon žuvacie tablety

nátriumalginát, hydrogénuhličitan sodný, uhličitan vápenatý

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Gaviscon žuvacie tablety obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gaviscon žuvacie tablety a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gaviscon žuvacie tablety

3. Ako užívať Gaviscon žuvacie tablety

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gaviscon žuvacie tablety

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Gaviscon žuvacie tablety a na čo sa používa

Gaviscon žuvacie tablety vytvára v žalúdku ochrannú vrstvu, ktorá pláva na povrchu obsahu žalúdka. Táto vrstva zabraňuje unikaniu žalúdočnej kyseliny zo žalúdka do pažeráka, a tak zmierňuje pocit pálenia žáhy a nepríjemné pocity, ktoré kyselina v ústach a hrdle spôsobuje.

Pálenie žáhy sa môže objaviť po jedle (napr. po tučných alebo pálivých jedlách) alebo počas tehotenstva, prípadne u pacientov s príznakmi spojenými s refluxným zápalom pažeráka (napr. ťažkosti s prehĺtaním a/alebo bolestivé prehĺtanie, vredy v ústach, vracanie).

Gaviscon žuvacie tablety sa používa na liečbu príznakov gastroezofageálneho refluxu (ochorenia, pri ktorom sa obsah žalúdka vracia do pažeráka), ako je regurgitácia kyseliny (vracanie kyseliny zo žalúdka do pažeráka), pálenie žáhy a poruchy trávenia (súvisiace s refluxom), napríklad po jedle alebo počas tehotenstva alebo u pacientov s príznakmi súvisiacimi s ezofagitídou (zápalom pažeráka spôsobeným spätným tokom obsahu žalúdka do pažeráka).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gaviscon žuvacie tablety

Neužívajte Gaviscon žuvacie tablety:

  ak ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zo zložiek lieku Gaviscon žuvacie tablety, pretože veľmi zriedkavo sa vyskytli ťažkosti s dýchaním a kožná vyrážka (ďalšie informácie sú uvedené ďalej).

Upozornenia a opatrenia:

Tento liek obsahuje sodík (5,3 mmol v dávke 2 tabliet) a vápnik (1,6 mmol v dávke 2 tabliet):

- keď Vám bola odporúčaná diéta s prísne obmedzeným príjmom niektorej z týchto solí, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom, pred tým ako začnete liek užívať;

- taktiež sa, prosím, poraďte so svojím lekárom o obsahu týchto solí, ak trpíte alebo ste trpeli závažným ochorením obličiek alebo srdca, pretože niektoré soli môžu tieto ochorenia ovplyvňovať.

Ak príznaky pretrvávajú aj po 7 dňoch, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

Iné lieky a Gaviscon žuvacie tablety:

Neužívajte tento liek v priebehu dvoch hodín po užití iných liekov (ústami), pretože Gaviscon žuvacie tablety môže ovplyvniť účinok niektorých iných liekov.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie:

Tento liek môžete užívať v tehotenstve aj počas dojčenia.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Gaviscon žuvacie tablety:

Ak trpíte fenylketonúriou, mali by ste vedieť, že liek je sladený aspartámom, zdrojom fenylalanínu.

3. Ako užívať Gaviscon žuvacie tablety

Na vnútorné použitie. Pred prehltnutím tabletu dôkladne rozžujte.

Dospelí vrátane starších ľudí a deti vo veku od 12 rokov: Pri ťažkostiach užite 2 až 4 tablety po jedle a pred spaním, maximálne štyrikrát denne.

Deti vo veku do 12 rokov: Užívať len na základe odporúčania lekára.

Ak užijete viac lieku Gaviscon žuvacie tablety, ako máte:

Ak užijete príliš veľa tohto lieku, môžete sa cítiť nafúknutý. Je nepravdepodobné, že by Vám liek akokoľvek uškodil, poraďte sa však so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Gaviscon žuvacie tablety:

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, len pokračujte v užívaní, ako predtým.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Gaviscon žuvacie tablety môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte liek užívať a poraďte sa okamžite so svojím lekárom.

Veľmi zriedkavá (u menej ako 1 z 10 000 používateľov) je alergická reakcia na zložky lieku. Príznaky tejto reakcie môžu byť kožná vyrážka, svrbenie, ťažkosti s dýchaním, závrat alebo opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla.

Hlásenie vedľajších účinkov:

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Gaviscon žuvacie tablety

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte Gaviscon žuvacie tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Gaviscon žuvacie tablety obsahuje:

  Liečivá sú nátriumalginát 250 mg, hydrogénuhličitan sodný 133,5 mg a uhličitan vápenatý 80 mg v jednej žuvacej tablete.

  Ďalšie zložky sú manitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidón, aspartám (E 951), mentolová príchuť, magnéziumstearát a acesulfám draselný (E 950).

Tablety neobsahujú cukor ani glutén.

Ako vyzerá Gaviscon žuvacie tablety a obsah balenia:

Gaviscon žuvacie tablety sú okrúhle, takmer biele až krémové, jemne škvrnité tablety.

4 žuvacie tablety

6 žuvacích tabliet

8 žuvacích tabliet

12 žuvacích tabliet

16 žuvacích tabliet

18 žuvacích tabliet

20 žuvacích tabliet

22 žuvacích tabliet

24 žuvacích tabliet

32 žuvacích tabliet

36 žuvacích tabliet

40 žuvacích tabliet

44 žuvacích tabliet

48  žuvacích tabliet

64 žuvacích tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, 103-105 Bath Road, SL1 3UH, Slough, Veľká Británia

Výrobca:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten

Gaviscon Peppermint Tablets 250mg/135.5mg/80mg chewable tablets

Česká republika

Gaviscon žvýkací tablety

Gavisconell sans sucre menthe, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique

Galieve Peppermint

Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten

Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta

Írsko

Gaviscon 250mg Peppermint Chewable Tablets

Luxembursko

Gaviscon formulation adaptée menthe 250 mg comrpimé à croquer

Slovenská republika

Gaviscon žuvacie tablety

Veľká Británia

Gaviscon Peppermint Tablets

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Atrium Flóra

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

+420 227 110 141

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2016.

<p>
4 
</p>

Informácie o produkte

Výrobca: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: GAVISCON
Produktová rada: Výbava na cesty
Kód výrobku: 213589
Kód EAN: 5000158069916
Držiteľ rozhodnutia: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Žuvacie tablety obsahujú kombináciu dvoch antacíd (uhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu. Žuvacie tablety sa používa na liečbu príznakov gastroezofageálneho refluxu (ochorenia, pri ktorom sa obsah žalúdka vracia do pažeráka), ako je:

 • regurgitácia kyseliny (vracanie kyseliny zo žalúdka do pažeráka),
 • pálenie žáhy,
 • porucha trávenia (súvisiace s refluxom), napríklad po jedle alebo počas tehotenstva,
 • alebo u pacientov s príznakmi súvisiacimi s ezofagitídou (zápalom pažeráka spôsobeným spätným tokom obsahu žalúdka do pažeráka).

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Gaviscon žuvacie tablety tbl mnd 1x48 ks – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Gaviscon žuvacie tablety tbl mnd 1x48 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: Gaviscon žuvacie tablety tbl mnd 1x48 ks.doc

Recenzie

Recenzie produktu Gaviscon žuvacie tablety tbl mnd 1x48 ks

Diskusia

Diskusia k produktu Gaviscon žuvacie tablety tbl mnd 1x48 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám