MojaLekáreň.sk
Hľadať

GALVEX Magnéziové tablety 500 mg 100 ks

Liek
GALVEX Magnéziové tablety 500 mg 100 ks

Prípravok dopĺňa zníženú hladinu horčíka v období jeho zvýšenej potreby.

Viac informácií

Na sklade viac ako 5 kusov V pondelok 12. 12. odosielame, u vás v utorok 13. 12.

3,89 €

Potrebujem poradiť

3,89 €

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

GALVEX Magnéziové tablety 500 mg 100 ks

Magnézium (horčík) je nevyhnutný pre viac ako 300 metabolických pochodov v ľudskom organizme. Je dôležitý pre normálnu funkciu nervového systému, pre stavbu kostí, zubov a chrupaviek. Pri jeho nedostatku sa môže objaviť tras, svalová slabosť, nočné kŕče v nohách až tetanické stavy, ataxia, psychické poruchy, rozvoj aterosklerózy, nepravidelnosti srdcového rytmu, tráviace ťažkosti spojené s hnačkou.

Lieková forma

Biele, okrúhle, ploché, hladké tablety so skosenými hranami, bez škvŕn a zápachu.

Liečivá látka a jej množstvo

500 mg mliečnanu horečnatého dihydrátu (magnéziumlaktátu dihydrátu), čo zodpovedá 51 mg horčíka.

Kedy sa používa

 • pri nedostatočnom prívode horčíka potravou (počas tehotenstva, dojčenia, v puberte, v rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach a hladovkách, strese),
 • pri zvýšených stratách horčíka (po opakovanom dávení, dlhšie trvajúcich hnačkách),
 • pri zvýšenej náchylnosti ku kŕčom, pri dlhodobom podávaní antiepileptík a diuretík,
 • pri alergických ochoreniach,
 • pri hormonálnej antikoncepcii,
 • na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi,
 • pri cukrovke,
 • pri predráždenosti, zníženej schopnosti sústredenia, závratoch,
 • na základe odporúčania lekára ako podporná liečba srdcových ochorení, vysokého tlaku krvi, na prevenciu premenštruačného napätia, pri migréne, pri chorobách štítnej žľazy a prištítnych teliesok, ako súčasť liečby chronických zápalových črevných ochorení, pri kŕčoch v tehotenstve (eklampsii), pri niektorých poruchách imunity.

Odporúčané použitie

 • Dospelí: obvykle sa podáva 1 tableta 2-3x denne.
 • Deti: podáva sa 1/2 až 1 tableta denne.
 • Tablety sa užívajú spolu s jedlom (v priebehu jedla) a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody (mlieko ani minerálne vody nie sú vhodné).

Dôležité upozornenie

Podanie tohto prípravku v tehotenstve a v období kojenia je možné, ale vždy by malo byť konzultované s lekárom. Odporúča sa 2 hodiny pred a 2 hodiny po užití lieku nepiť mlieko a nejesť žiadne mliečne výrobky. Neodporúča sa súčasne užívať iné lieky s obsahom minerálnych látok. Lieky obsahujúce fosfor, vápnik a železo znižujú vstrebávanie horčíka v čreve. Horčík spomaľuje vstrebávanie tetracyklínov. Pri súčasnom podávaní týchto liekov je nutné horčík podať najmenej v 3-hodinovom odstupe. Pri ťažkej renálnej insuficiencii je liek kontraindikovaný. Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Obal uchovávať dôkladne uzatvorený. Chrániť pred mrazom.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 100 tabliet.

Nežiaduce účinky 

 • Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
 • Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu: ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Kód výrobku:
397042
Kód EAN:
8586002901702
Kód ŠUKL:
2862A
ATC kód:
A12CC06
ATC názov:
Mliečnan horečnatý
Farmakoterapeutická skupina:
minerálne doplnky | iné minerálne doplnky | horčík | mliečnan horečnatý
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

GALVEX Magnéziové tablety 500 mg 100 ks

Príbalovú informáciu k produktu GALVEX Magnéziové tablety 500 mg 100 ks stiahnete vo formáte docx tu: GALVEX Magnéziové tablety 500 mg 100 ks.docx

Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2013/01735

Písomná informácia - informácie pre používateľov

Magnesii lactas Galvex 500 mg

tablety

mliečnan horečnatý dihydrát

(magnéziumlaktát dihydrát)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Magnesii lactas Galvex 500 mg a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Magnesii lactas Galvex 500 mg
 3. Ako užívať Magnesii lactas Galvex 500 mg
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Magnesii lactas Galvex 500 mg
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Magnesii lactas Galvex 500 mg a na čo sa používa

Magnesii lactas Galvex 500 mg sú tablety s obsahom horčíka. Horčík (magnézium) je nevyhnutný pre fungovanie viac ako 300 metabolických procesov v ľudskom organizme. Je dôležitý pre udržanie správnej funkcie nervového systému, pre stavbu kostí, zubov a chrupaviek. Pri jeho nedostatku sa môže objaviť tras, svalová slabosť, svalové kŕče v tvári, na rukách a nohách, porucha hybnosti, psychické poruchy (zvýšená podráždenosť alebo nespavosť), nepravidelnosť srdcového rytmu, tráviace ťažkosti s hnačkou.

Magnesii lactas Galvex 500 mg sa používa ako doplnková liečba pri nedostatočnom príjme horčíka potravou (počas tehotenstva, dojčenia, v puberte, pri rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach a hladovaní, strese), pri zvýšených stratách horčíka (po opakovanom vracaní, dlhotrvajúcich hnačkách), pri zvýšenej náchylnosti ku kŕčom, pri dlhodobom podávaní antiepileptík (na liečbu epilepsie) a liekov zvyšujúcich tvorbu a vylučovanie moču, pri alergických ochoreniach, pri hormonálnej antikoncepcii, na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi, pri cukrovke, pri predráždenosti, zníženej schopnosti sústredenia a závratoch.

Na základe odporúčania lekára sa Magnesii lactas Galvex 500 mg používa ako podporná liečba srdcových ochorení, vysokého tlaku krvi, na prevenciu premenštruačného napätia, pri migréne, pri chorobách štítnej žľazy a prištítnych teliesok, ako súčasť liečby dlhodobých zápalových črevných ochorení, pri kŕčoch v tehotenstve (eklampsia) a pri niektorých poruchách imunity.

Liek môžu užívať dospelí aj deti.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Magnesii lactas Galvex 500 mg

Neužívajte Magnesii lactas Galvex 500 mg

 • ak ste alergický na mliečnan horečnatý dihydrát (magnéziumlaktát dihydrát) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak máte zvýšenú hladinu horčíka v krvi (hypermagneziémia),
 • ak máte ťažkú poruchu pečene,
 • ak máte ťažkú nedostatočnosť funkcie obličiek,
 • ak máte ochorenie nazývané myasténia gravis (charakterizované výraznou svalovou slabosťou, ktorá sa prejavuje dvojitým videním, poruchou reči, neschopnosťou udržať otvorené oči, oslabením dýchacích svalov a pod.).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Magnesii lactas Galvex 500 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Neužívajte súbežne s týmto liekom iné lieky s obsahom minerálnych látok.

Iné lieky a Magnesii lactas Galvex 500 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak užívate lieky obsahujúce digoxín (používa sa na liečbu srdcových porúch), dexametazón (kortikoid, hormonálny liek), nitrofurantoín (používa sa na liečbu infekcií), paracetamol alebo salicyláty (používajú sa na liečbu bolesti, zápalu alebo proti horúčke), fosfor, vápnik alebo železo, pretože tieto lieky môžu znižovať schopnosť vstrebávania horčíka v čreve. Ak súbežne s horčíkom užívate tieto lieky, dodržiavajte medzi ich užitím aspoň trojhodinový odstup.

Horčík spomaľuje vstrebávanie tetracyklínov (antibiotiká na liečbu bakteriálnych infekcií). Ak súbežne s horčíkom užívate tieto lieky, dodržiavajte medzi ich užitím aspoň trojhodinový odstup.

Magnesii lactas Galvex 500 mg a jedlo a nápoje

Odporúča sa 2 hodiny pred užitím a 2 hodiny po užití tohto lieku nepiť mlieko a nejesť žiadne mliečne výrobky, pretože môže byť znížené vstrebávanie horčíka. Liek je najvhodnejšie užívať medzi jedlami a zapíjať pohárom vody.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia len na základe odporučenia lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

3. Ako užívať Magnesii lactas Galvex 500 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, odporúčaná dávka je:

 • Dospelí: 1 tableta 2 až 3-krát denne
 • Deti: 1/2 až 1 tableta 1-krát denne

Tabletu užite najlepšie medzi jedlami a zapite ju dostatočným množstvom vody.

Ak užijete viac Magnesii lactas Galvex 500 mg, ako máte

U pacientov s normálnou funkciou obličiek sa predávkovanie pozoruje iba v prípade užívania výrazne vyšších dávok, ako je odporúčané. V takomto prípade sa zvyšuje hladina horčíka v krvi, čo sa prejavuje poruchami srdcovej činnosti, spomalením srdcového rytmu a znížením krvného tlaku.

Predávkovanie horčíkom pri užívaní odporúčaných dávok sa môže vyvinúť u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou. Môže sa prejaviť dvojitým videním, zvýšením alebo znížením dráždivosti a ťažkosťami s dýchaním. V prípade predávkovania sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Magnesii lactas Galvex 500 mg

Ak ste zabudli užiť dávku lieku vo zvyčajnom čase, užite ju čo najskôr ako si spomeniete. V prípade, že je už takmer čas na užitie nasledujúcej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte vo svojom zvyčajnom dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní Magnesii lactas Galvex 500 mg sa môžu vyskytnúť zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): nevoľnosť/pocit na vracanie, hnačka, celková slabosť, pokles krvného tlaku, poruchy srdcovej činnosti.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Magnesii lactas Galvex 500 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Obal uchovávajte dôkladne uzatvorený. Chráňte pred mrazom.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Magnesii lactas Galvex 500 mg obsahuje

 • Liečivo je mliečnan horečnatý dihydrát (magnéziumlaktát dihydrát).
 • Jedna tableta obsahuje 500 mg mliečnanu horečnatého dihydrátu (magnéziumlaktátu dihydrátu), čo zodpovedá 51 mg horčíka.
 • Ďalšie zložky sú ryžový škrob, mastenec, stearan horečnatý, oxid kremičitý koloidný bezvodý, povidón K 30.

Ako vyzerá Magnesii lactas Galvex 500 mg a obsah balenia

Magnesii lactas Galvex 500 mg sú biele, okrúhle, ploché, hladké tablety so skosenými hranami, bez škvŕn a zápachu.

Dodávajú sa v plastovom obale s obsahom 50 a 100 tabliet v papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľa, v plastovom obale so štítkom s obsahom 600 a 1 200 tabliet (klinické balenia) a v blistroch s obsahom 80 tabliet v papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľa.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2019.

GALVEX Magnéziové tablety 500 mg 100 ks

GALVEX Magnéziové tablety 500 mg 100 ks

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.