Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na hnačku

ENTEROL 250MG PRAS.NA PEROR.SUS.10KS - diskusia

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 192924
Liečba a/alebo prevencia hnačky rôznej príčiny u dospelých a detí ako je :akútna infekčná hnačka u detí a dospelých, kolitída a hnačka v dôsledku užívania antibiotík, preventívna liečba hnačky vyvolanej kŕmením enterálnou trubicou, liečba hnačky súvisiacej s imunodeficitným syndrómom, liečba syndrómu dráždiveho čreva, liečba cestovateľskej hnačky.

Viac informácií

4,87

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 26. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 27. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Liečba a/alebo prevencia hnačky rôznej príčiny u dospelých a detí ako je :akútna infekčná hnačka u detí a dospelých, kolitída a hnačka v dôsledku užívania antibiotík, preventívna liečba hnačky vyvolanej kŕmením enterálnou trubicou, liečba hnačky súvisiacej s imunodeficitným syndrómom, liečba syndrómu dráždiveho čreva, liečba cestovateľskej hnačky.

Informácie o produkte

Výrobca: BIOCODEX
Značka: BIOCODEX
Kód výrobku: 192924
Kód EAN: 358331555807
Držiteľ rozhodnutia: BIOCODEX

Liek sa používa na liečbu a/alebo prevencia hnačky rôznej príčiny ako je:

  • akútna infekčná hnačka u detí a dospelých,
  • kolitída a hnačka v dôsledku užívania antibiotík,
  • kombinovaná liečba s vankomycínom/metronidazolom, ktorá sa používa na preventívnu liečbu opakovaného výskytu ochorenia spôsobeného Clostridium difficile,
  • preventívna liečba hnačky vyvolanej kŕmením pomocou enterálnej trubice,
  • liečba hnačky súvisiacej so syndrómom získanej imunodeficiencie
  • liečba syndrómu dráždivého čreva,
  • liečba cestovateľskej hnačky.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha

e, ev.

 

16

/009

8

3-Z

I

B

 

 

Písomná informácia p

re

pou~ívat

e>

 

Enterol 250 mg práaok na perorálnu suspe

nziu

 

Saccharomyces boula

r

dii (CNCM I

-

7

4

5)

 

 

Pozorne si pre

í

tajte celú písomnú informáciu predtým, ako za

i

nformácie.

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váa lekár al

ebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

Ak sa do 10 dní nebudete cítie lepaie alebo sa budete cítie ho

r

aie, musíte sa obrátie na lekára.

 

V tejto písomnej in

for

mácii pre pou~

2. o potrebujete vediee predtým

, ako u~ije

t

e

Ente

r

ol

2

5

0 mg práaok na perorál

nu

suspenziu

3.

álnu suspenziu

4. Mo~né

v

ed>ajaie

ú

inky

5. Ako uchovávae

Enterol 250 mg práaok na perorálnu suspenziu

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1. o je Entero

l

250 mg práaok na perorálnu suspenziu a na

 

Lie

a detí ako je:

akútna infek

kolitída a hna

kombinovaná lie

preventívna lie

lie

lie

lie

.

 

 

2. o potrebujete vediee predtým, ako u~ijete Ente

rol

250 mg práaok

Neu~ívajte Enterol 250 mg práa

ok na perorá

l

nu

sus

p

enz

i

u

ak ste alergický na li

e

k

torúko>vek z alaích zlo~iek tohto lieku

(uvedených v 

a

k ste pacie

n

t

s centrálnym venóznym

katétrom (pozri

Upozornenia a opatrenia

 

Predtým, ako za

Enterol 250 mg kapsuly, obráete sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 

V nasledujúcich prípadoch sa musíte poradie s lek

árom:

Ak nedochádza k zlepaeniu po 2 dHoch lie

Ak máte horú

Ak sa objaví krv alebo hlien v stolici;

V prípade intenzívneho smädu, sucha na jazyku: tieto príznaky poukazujú na za

 

Neodporú

n

trálnym ~ilovým katétrom, aby nedoalo ku kolonizácii,

naj

mä prenosom z r

Opatrenia pre pou~itie

 

Ako dopln

ok k lie

sa

odp

o

a

jú nasledovné diétne op

at

renia:

boha

zavodnenie, slanými alebo sladkými nápojmi,

aby sa nahradilo mno~stv

o

tekutiny s

t

r

a

tenej pri hna

i

emerná denná dávka vody u dospelých je 2 l);

diéta pri hna

vylú

c

ia, korenené jedlá ako aj chladené alebo mrazené nápoje;

uprednostnie pe

 

Iné lieky a Enterol 250D\

^bjlrtv¤¨¾Â N P f h j l – ˜ r

t

h 02¢¨ÆôåôåôåôåÚ˸˫ •Œ„Œz«Ë«Ë«j«_Ë«Phk$qCJ^JaJmHnHuhk$qmHnHsHuhk$q\]aJmHnHsHuhk$qCJ^JaJhk$qmHsHhk$q\mHsHhk$q6\mHsHhk$q5\mHsHhk$qaJmHnHsHu%hk$q5B* aJmHnHph°PsHuhk$q5aJmHnHsHuhk$q5aJmHsHh…(

hk$qCJaJmHsHhk$qCJaJmHsHtvxÀÂ  h j l t

h  ¸ n02¨FòêááÙáÙÙÑÌÀò´´´´ò¦Ñ

 

& F„þÿ@&]„þÿgdk$q

& F„þÿ]„þÿgdk$q

& F„þÿ]„þÿgdk$qgdk$q$a$gdk$q$a$gdk$q $@&a$

gdk

$q$a$gdk$q 

Enterol 250 mg práaok na perorál

nu suspenziu

ob

sahu

j

e

E

n

t

erol 250 mg práaok na

pe

rorálnu sus

pe

nziu obsahuje laktózu (mlie

tózu. Ak vám váa lekár p

o

vedal, ~e

n

e

z

náaate niektoré cukr

y

, kontaktujte svojho lekára pred u~itím tohto lieku.

 

 

3. Ako u~ívae Enterol 250 mg práaok na perorálnu

s

uspenziu

 

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váa lekár. Ak si nie ste nie

ojho lekára alebo lekárnika.

 

Odporú

Dospelí: 2 vrecúaka dvakrát denne.

Deti od 3 rokov: 1 vrecúako dvakrát denne.

Deti od 0 do 3 rokov: 1 vrecúako jedenkrát denne.

 

Obsah vrecúaka zmieaajte s malým mno~stvom vody alebo sladeného nápoja a vypite. Práaok sa mô~e mieaae aj s jedlom. Nemá sa mieaae s ve>mi chladným ani ve>mi teplým nápojom alebo jedlom a ani s alkoholickým nápojom.

 

Ak zabudnete u~ie Enterol 250 mg práaok na perorálnu

s

uspenziu

Neu~ívajte dvojnásobnú dávku, aby

ste nahradi

l

i

vyne

c

han

ú

dávku.

 

 

4. Mo~né ved>

jaie ú

ky

 

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek mô~e

spôsobovae ved>ajaie ú

s

a

neprejavia u ka~déh

o

.

 

Zriedkavé (mô~u postihovae menej ako 1 z 1000 osôb): vetry.

Ve>mi zriedkavé (mô~u postihovae menej a

k

o 1 z 10 000 osôb):

alergické reakcie sprevádzané svrbením, ~ih>avkou, vyrá~kami, anafylaktická reakcia (celková aler

gická reakcia), angioedém (opuch ko~e, slizníc a podko~ného tkaniva), exantém (ko~ná vyrá~ka).

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

e

u/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/W

C50

0139752.doc" P

5. Ako uchovávae Enterol 250 mg p

ráaok na pe

r

or

álnu

sus

p

e

nziu

 

Tento liek uchová

va

jte mimo do

h>

 

Nepou~ívajte tento liek

po dátume exspirácie, kt

o

rý je uvede

n

ý

na obale po EXP.

 

Uch

o

vávajte pri teplote do 25°C, chránie pred vlhkoseou.

 

 

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

2

50 mg práaok na perorálnu suspenziu obsahuje

 

- Lie

- alaie

zlo~ky sú: laktóza, fruktóza, koloidný oxid kremi

ovocná aróma.

 

Ako vyzerá Enterol 250 mg práaok na perorálnu suspenziu a obsah balenia

`katu>ka obsahujúca 10 vreciek hnedého práaku.

 

Dr~ite> rozhodnutia o registráci

i a výrobca

Dr

~it

e

>

r

o

zhodnutia o registrácii

:

BIOCODEX

7

av

enue Gallieni

94250 Gentilly

Francúzsko

 

Výr

obca:

BIOCODEX

1 avenue B

l

aise Pascal

6

 

000 Beauvais

Francúzs

k

o

 

 

Táto písomná informácia pre pou~ívate>a bola naposledy aktualizovaná v apríli 2016.

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu ENTEROL 250MG PRAS.NA PEROR.SUS.10KS

Diskusia

Diskusia k produktu ENTEROL 250MG PRAS.NA PEROR.SUS.10KS

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam