MojaLekáreň.sk
Hľadať

STREPSILS Pomaranč s vitamínom C 24 pastiliek

Liek
STREPSILS Pomaranč s vitamínom C 24 pastiliek

Pastilky Strepsils Pomaranč s Vitamínom C sú účinné proti bolesti hrdla a posilňujú odolnosť organizmu.

Viac informácií

STREPSILS Pomaranč s vitamínom C 24 pastiliek

Ak sa objaví škriabanie alebo podráždenie v hrdle, skúste pastilky Strepsils Pomaranč s Vitamínom C, pretože ich zložky môžu vyriešiť Vašu bolesť hrdla. Pridaný Vitamín C napomáha zvýšiť odolnosť organizmu voči infekciám. Vďaka dvom účinným látkam a ich kombinovanému antiseptickému účinku sú pastilky Strepsils Pomaranč s Vitamínom C účinné proti bolesti hrdla u dospelých a detí už od 5 rokov.

Pastilky obsahujú liečivá, dichlórbenzénmetanol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie a vírusy, ktoré spôsobujú bolesť hrdla a zápaly v ústnej dutine.

Pastilky sa užívajú na zmiernenie alebo miestne preliečenie zápalov v ústnej dutine a nosohltane, pri zápaloch sliznice ústnej dutiny (stomatitída, soor, afty), pri zápaloch ďasien (gingivitída) a ako podporná liečba pri angíne.

Liečivá látka

 • Liečivá: amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol, kyselina askorbová. Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakrezolu, 1,2 mg dichlórbénzenmetanolu a 100 mg kyseliny askorbovej.
 • Pomocné látky: jednoduchý sirup, glukóza, roztok, kyselina vínna, propylénglykol, pomarančová aróma, levomentol.

Lieková forma

Okrúhle pastilky kyslej, pomarančovej chuti

Odporúčané použitie

 • Dospelí a dospievajúci od 15 rokov: Každé 2 - 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas 24 hodín.
 • Deti od 8 do 15 rokov: Užíva sa 4x denne 1 pastilka.
 • Deti od 5 do 7 rokov: Užíva sa 3x denne 1 pastilka.

Liek je určený na krátkodobú liečbu, liečba nemá trvať dlhšie ako 2 - 3 týždne. Pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy bežnej mikroflóry v ústnej dutine a vzniká nebezpečenstvo premnoženia patogénnej mikroflóry.

Liek sa neodporúča užívať počas jedla. Na perorálne použitie. Pastilky sa nechajú rozpustiť v ústach a po rozpustení aspoň 15 - 20 minút nejesť a nepiť.

Dôležité upozornenie

 • Liek sa počas gravidity a laktácie neodporúča podávať.
 • Podávanie deťom mladším ako 5 rokov je kontraindikované.
 • Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.
 • Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 5 dní u dospelých alebo dlhšie ako 3 dni u detí, prípadne sa vyskytne horúčka, je nutné vyhľadať lekára.
 • Pozorne si prečítajte písomnú informáciu.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 24 pastiliek

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku. 

Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu:
ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk 

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Značka:
Kód výrobku:
122167
Kód EAN:
5000167014211
Kód ŠUKL:
62549
ATC kód:
R02AA20
ATC názov:
Rôzne
Farmakoterapeutická skupina:
laryngologiká | laryngologiká | antiseptiká | rôzne
Držiteľ rozhodnutia:
Země původu:
Spojené kráľovstvo

Oznámiť nežiaduce účinky

STREPSILS Pomaranč s vitamínom C 24 pastiliek

Príbalovú informáciu k produktu STREPSILS Pomaranč s vitamínom C 24 pastiliek stiahnete vo formáte doc tu: STREPSILS Pomaranč s vitamínom C 24 pastiliek.doc

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/01239-Z1A

Písomná informácia pre používateľa

Strepsils Pomaranč s vitamínom C

1,2 mg/0,6 mg/100 mg tvrdé pastilky

dichlórbenzénmetanol/ amylmetakrezol/ kyselina askorbová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Strepsils Pomaranč s vitamínom C a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Pomaranč s vitamínom C

3. Ako užívať Strepsils Pomaranč s vitamínom C

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Strepsils Pomaranč s vitamínom C

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strepsils Pomaranč s vitamínom C a na čo sa používa

Pastilky Strepsils Pomaranč s vitamínom C obsahujú liečivá amylmetakrezol a dichlórbenzénmetanol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, vírusy a kvasinky, ktoré spôsobujú bolesť a zápaly v dutine ústnej a hltane.

Pastilky Strepsils Pomaranč s vitamínom C sa používajú na liečbu príznakov zápalových a infekčných ochorení dutiny ústnej, hltanu a na úľavu od bolesti v krku.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liek je určený pre deti od 6 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Pomaranč s vitamínom C

Neužívajte Strepsils Pomaranč s vitamínom C

 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 • tento liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov, lebo veľkosť pastilky nie je vhodná pre malé deti.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Strepsils Pomaranč s vitamínom C, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Strepsils Pomaranč s vitamínom C je určený na krátkodobú liečbu počas najviac 5 dní (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy normálnej ústnej mikroflóry a k nebezpečenstvu premnoženia patogénnych mikroorganizmov).

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Strepsils Pomaranč s vitamínom C nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.

Iné lieky a Strepsils Pomaranč s vitamínom C

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu protimikrobiálneho účinku.

Strepsils Pomaranč s vitamínom C a jedlo a nápoje

Pastilky sa neodporúča užívať tesne pred jedlom alebo počas jedla. Nejedzte ani nepite aspoň 20 minút po použití tohto lieku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek nebol testovaný na bezpečnosť v priebehu tehotenstva a dojčenia, preto sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov:

Strepsils Pomaranč s vitamínom C nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Strepsils Pomaranč s vitamínom C obsahuje glukózu a sacharózu:

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, alebo ak máte cukrovku, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Každá pastilka Strepsils Pomaranč s vitamínom C obsahuje približne 1 g glukózy a 1,5 g sacharózy. Je nutné vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou.

Tento liek obsahuje 8,69 mg sodíka (hlavná zložka kuchynskej soli) v jednej tablete. Ak užívate prípravok Strepsils Pomaranč s vitamínom C podľa odporúčaní, výsledné množstvo sodíka je až 104,28 mg sodíka (12 pastiliek), to zodpovedá 5% odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka potravou pre dospelého.

3. Ako užívať Strepsils Pomaranč s vitamínom C

Vždy užívajte Strepsils Pomaranč s vitamínom C presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Pomaranč s vitamínom C sú určené pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov.

Odporúčaná dávka je:

každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku. Maximálna dávka je 12 pastiliek počas 24 hodín.

Dospievajúci a deti staršie ako 6 rokov: každé 2-3 hodiny nechať pomaly rozpustiť 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas 24 hodín.

Starší pacienti: nie je potrebné upravovať dávkovanie.

Liek je určený na krátkodobú liečbu. Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Ak užijete viac pastiliek Strepsils Pomaranč s vitamínom C, ako máte

Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu počas krátkodobého používania vyskytnúť, sú uvedené nižšie podľa nasledovných frekvencií:

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • alergické reakcie prejavujúce sa ako pocit pálenia v ústach, vyrážka, horúčka, hnačka;
 • bolesť brucha, pocit na vracanie, nepríjemný pocit v ústach.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strepsils Pomaranč s vitamínom C

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils Pomaranč s vitamínom C obsahuje:

 • Liečivá: amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol, kyselina askorbová. Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakrezolu, 1,2 mg dichlórbénzenmetanolu a 100 mg kyseliny askorbovej.
 • Pomocné látky: jednoduchý sirup, glukóza, roztok, kyselina vínna, propylénglykol, pomarančová aróma, levomentol.

Ako vyzerá Strepsils Pomaranč s vitamínom C a obsah balenia:

Svetlo žlté až žlté alebo svetlo hnedé až hnedé okrúhle pastilky kyslej, pomarančovej a mentolovej chuti s vyrazeným „S“ na oboch stranách pastilky.

Blister z PVC/PVDC/Al, papierová škatuľka.

Obsah balenia: 2, 6, 8, 12, 16, 24 alebo 36 tvrdých pastiliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Thane Road, NG90 2DB Nottingham, Veľká Británia

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Holandsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2019.

STREPSILS Pomaranč s vitamínom C 24 pastiliek

STREPSILS Pomaranč s vitamínom C 24 pastiliek

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.