Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na bolesť » Lieky na bolesť v krku

STREPSILS Plus ústný spray 20 ml

Liek
Kód výrobku: 122169
Liek na rýchle zmiernenie intenzívnej bolesti hrdla a infekcií ústnej dutiny.

Viac informácií

6,59

Skladom do 24 hodín

Odosielame pozajtra, u vás vo štvrtok 28. 3.

Odosielame pozajtra, u vás vo štvrtok 28. 3.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Recenzie
Diskusia
Príbalový leták

Podrobné informácie

Podrobné informácie STREPSILS Plus ústný spray 20 ml

Liek na rýchle zmiernenie intenzívnej bolesti hrdla a infekcií ústnej dutiny.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Strepsils PLUS SPRAY

orálna aerodisperzia

dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, lidokaín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Strepsils PLUS SPRAY a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Strepsils PLUS SPRAY

3. Ako používať Strepsils PLUS SPRAY

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Strepsils PLUS SPRAY

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strepsils PLUS SPRAY a na čo sa používa

Strepsils PLUS SPRAY je kombinovaný liek. Obsahuje dichlórbenzénmetanol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptický účinok a ničia baktérie, spôsobujúce bolesť hrdla a zápaly ústnej dutiny. Ďalej obsahuje lidokaín, ktorý zmierňuje bolesť miestnym tlmivým pôsobením na nervové zakončenia v tkanivách.

Strepsils PLUS SPRAY sa používa na liečbu zápalových a infekčných ochorení ústnej dutiny, nosohltanu a hltanu, pri zápale ďasien a silnej bolesti hrdla, po operácii mandlí a prípadne po zubnom ošetrení.

Strepsils PLUS SPRAY sa môže používať ako pomocný liek pri liečbe angíny na zmiernenie bolesti v krku.

Strepsils PLUS SPRAY je určený pre dospelých, deti a dospievajúcich od 12 do 18 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Strepsils PLUS SPRAY

Nepoužívajte Strepsils PLUS SPRAY

- ak ste alergický na dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol či lidokaín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste tehotná alebo dojčíte.

Liek nie je určený pre deti do 12 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Strepsils PLUS SPRAY, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Astmatici sa musia o možnosti používania tohto lieku poradiť so svojím lekárom.

Strepsils PLUS SPRAY môže spôsobiť znecitlivenie jazyka a zvýšiť tak nebezpečenstvo poruchy prehĺtania alebo viesť k prechodnej poruche vnímania chuti v ústnej dutine. Preto je pri konzumácii horúceho jedla a nápojov potrebná opatrnosť.

Liek nie je určený na dlhodobú liečbu; nesmie sa používať dlhšie ako 5 dní po sebe. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 5 dní po sebe alebo sa objaví vysoká horúčka, bolesť hlavy, pocit na vracanie prípadne vracanie, poraďte sa s lekárom.

Iné lieky a Strepsils PLUS SPRAY

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní s ďalšími liekmi používanými na liečbu zápalových ochorení ústnej dutiny a hltanu (lokálnymi antiseptikami alebo antibiotikami) môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku.

Strepsils PLUS SPRAY a jedlo a nápoje

Pri konzumácii horúceho jedla a nápojov je potrebná opatrnosť (uvedených v časti Upozornenia a opatrenia).

Liek možno používať nezávisle na jedle.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tento liek sa nemá používať v tehotenstve a pri dojčení.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Strepsils PLUS SPRAY nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Strepsils PLUS SPRAY

Strepsils PLUS SPRAY obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte ho pred užitím tohto lieku.

Liek obsahuje farbivo azorubín. Azofarbivá môžu vyvolať alergické reakcie.

3. Ako používať Strepsils PLUS SPRAY

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: Vstreknite sprej na postihnutú oblasť dvakrát po sebe. Podľa potreby opakujte až šesťkrát počas 24 hodín.

Deti vo veku do 12 rokov: Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.

Starší pacienti: Dávky u starších pacientov nie je potrebné upravovať.

Spôsob podávania:

Na vnútorné použitie.

Uveďte náustok do vodorovnej polohy, vložte ho do úst a ukazovákom stlačte hlavu rozprašovača. Udržujte fľaštičku neustále vo zvislej polohe.

Pri používaní spreja sa nenadychujte.

Neprekračujte odporučenú dávku maximálne 6 krát denne (1 dávka = 2 vstreknutia).

Vyvarujte sa priameho styku spreja s okom.

Ak máte pocit, že účinok lieku Strepsils PLUS SPRAY je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak použijete viac lieku Strepsils PLUS SPRAY, ako máte

Doteraz nebolo hlásené žiadne predávkovanie.

Pri nadmernom alebo chybnom používaní sa môžu vyskytnúť tieto príznaky: zívanie, nepokoj, vzrušenie, nervozita, závraty, nystagmus (trhavé pohyby očí), tinnitus (zvonenie v ušiach) rozmazané videnie, nevoľnosť, vracanie, svalové zášklby, triaška a kŕče.

Opatrenia pri predávkovaní: Liečbu okamžite prerušte a vyhľadajte lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa obyčajne dobre znáša, v niektorých zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť precitlivenosť, ktorá sa môže prejavovať ako kožná vyrážka alebo pocit pálenia v ústach.

Pri výskyte vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií prestaňte liek používať a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strepsils PLUS SPRAY

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a  dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils PLUS SPRAY obsahuje

Jedno vstreknutie obsahuje:

    Liečivá sú dichlórbenzénmetanol 0,585 mg

amylmetakrezol 0,286 mg

lidokaín 0,78 mg.

Ďalšie zložky sú etanol 96 %, monohydrát kyseliny citrónovej, glycerol, sorbitol 70 %-ný nekryštalizujúci, sacharín, levomentol, mätová aróma, anízová aróma, azorubín E 122, čistená voda.

Ako vyzerá Strepsils PLUS SPRAY a obsah balenia

Strepsils PLUS SPRAY je číry červený roztok charakteristického zápachu.

Liek je balený v sklenenej fľaštičke s obsahom 20 ml (140 streknutí = 70 dávok).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Slough, Spojené kráľovstvo

Výrobca

Famar Netherland B.V.

AD Bladel, Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte:

Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o.

Palác Flóra, Budova C

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel.: +420 227 110 141

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014. 

<p>
4</p>

Informácie o produkte

Výrobca: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 122169
Kód EAN: 5000158067837
Držiteľ rozhodnutia: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Strepsils Plus Spray sa používa na rýchle zmiernenie intenzívnej bolesti hrdla a infekcií ústnej dutiny.
Liek obsahuje dichlórbenzylalkohol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptický účinok a ničia baktérie, spôsobujúce bolesti hrdla a zápaly dutiny ústnej. Ďalej obsahuje lidokaín, ktorý má dezinfekčné a bolesť zmierňujúce účinky priamo určené na symptomatické liečenie infekcií dutiny ústnej a hltanu. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie STREPSILS Plus ústný spray 20 ml

Diskusia

Diskusia STREPSILS Plus ústný spray 20 ml

Príbalový leták

Príbalový leták STREPSILS Plus ústný spray 20 ml

Príbalovú informáciu k produktu STREPSILS Plus ústný spray 20 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: STREPSILS Plus ústný spray 20 ml.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam