Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

OPHTHALMO-AZULEN UNG OPH 1 x 5g

Liek
OPHTHALMO-AZULEN UNG OPH 1 x 5g

Používa sa u dospelých aj detí pri drobných poraneniach očných viečok, spojovky a rohovky, po poleptaní a popálení rohovky, na urýchlenie hojivého procesu.

Viac informácií

Na sklade už iba 1 - 2 kusy Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

7,39 €

Pridať do obľúbených Potrebujem poradiť

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

OPHTHALMO-AZULEN UNG OPH 1 x 5g

Trápi vás alebo deti drobné poranenia očných viečok, spojiviek alebo rohovky? Potrebujete urýchliť hojivý proces po odstránení cudzích teliesok z rohovky? Vyskúšajte liek Ophthalmo-Azulen, ktorý možno používať aj počas tehotenstva a dojčenia.

Lieková forma

Masť modrej farby konzistencie vazelínu.

Liečivá látka a jej množství

Liečivá látka je guajazulén 7,5 mg v 5 g očnej masti.

Ďalšie zložky sú biely vosk, vosk z ovčej vlny (lanolín), tvrdý parafín, tekutý parafín, biela vazelína.

Ako užívať

Je vhodné po vnesení masti do očnej štrbiny nechať oko zatvorené na 2‑3 minúty, aby liečivo neodtieklo so slzami a mohla sa vstrebať rohovkou a spojovkou.

Na čo si dať pozor

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia. Uchovávajte pri teplote do 25 C. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Obsah balenia  5 gramov.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieke, možem, mať ai tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusíte vyskytnúti u každého. Nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.

Nežiaduce účinky Moze hlasný Priamo na adresu:

ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26

Alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Kód výrobku:
122328
Kód EAN:
8594739200968
Kód ŠUKL:
00874
ATC kód:
S01XA01
ATC názov:
Guajazulén
Farmakoterapeutická skupina:
oftalmologiká | iné oftalmologiká | iné oftalmologiká | guajazulén
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

OPHTHALMO-AZULEN UNG OPH 1 x 5g

Príbalovú informáciu k produktu OPHTHALMO-AZULEN UNG OPH 1 x 5g stiahnete vo formáte doc tu: OPHTHALMO-AZULEN UNG OPH 1 x 5g.doc

Príloha
č. 2 k&nbsp;notifikácii o&nbsp;zmene ev. č.: 2016/02342-ZIB</p>

Písomná informácia pre používateľa

7,5 mg/5 g, očná masť

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Ophthalmo-Azulen a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophthalmo-Azulen

3. Ako používať Ophthalmo-Azulen

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ophthalmo-Azulen

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

. Čo je Ophthalmo-Azulen a na čo sa používa

Očná masť Ophthalmo-Azulen obsahuje zmes azulénov‑látok izolovaných z rumančeka, má protizápalový a dezinfekčný účinok a podporuje hojenie.

Ophthalmo-Azulen sa používa u dospelých aj detí pri drobných poraneniach očných viečok, spojovky a rohovky, po poleptaní a popálení rohovky, na urýchlenie hojivého procesu po odstránení cudzích teliesok z rohovky.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophthalmo-Azulen

Nepoužívajte Ophthalmo-Azulen

ak ste alergický na guajazulén, azulény, vosk z ovčej vlny (lanolín) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

po úrazoch spojených s mechanickým poškodením oka pri vniknutí cudzieho telesa do oka;

pokiaľ máte bolesti oka v dôsledku nedostatočnej tvorby sĺz.

Upozornenia a opatrenia

Pri závažných poraneniach oka sa o použití lieku poraďte s lekárom.

Ak sa počas 3 dní liečby vaše ťažkosti výrazne nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia alebo sa u vás vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa s lekárom.

Iné lieky a Ophthalmo-Azulen

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi a to i o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.

Vzájomné ovplyvnenie účinku očnej masti Ophthalmo-Azulen a iných očných mastí nie je známe. Napriek tomu bez súhlasu lekára nepoužívajte súbežne s touto masťou iné očné lieky, vrátane tých, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Ak vám očný lekár bude predpisovať nejaké iné lieky, oznámte mu, že používate očnú masť Ophthalmo-Azulen.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Ophthalmo-Azulen sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bezprostredne po aplikácii masti dochádza prechodne k rozmazanému videniu, ktoré po veľmi krátkom čase ustúpi. Počas tejto doby sa neodporúča viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Ophthalmo-Azulen obsahuje vosk z ovčej vlny (lanolín).

Vosk z ovčej vlny (lanolín) môže spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

3. Ako používať Ophthalmo-Azulen

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Očná masť sa dospelým aj deťom vnáša do spojovkového vaku alebo nanáša na kožu viečok a okolia oka niekoľkokrát za deň až do úplného zhojenia.

Je vhodné po vnesení masti do očnej štrbiny nechať oko zatvorené na 2‑3 minúty, aby liečivo neodtieklo so slzami a mohla sa vstrebať rohovkou a spojovkou.

Ak sa používajú dve alebo viac očných mastí je nutné medzi ich použitím nechať uplynúť aspoň 10 minút.

Pred prvým použitím sa odporúča vytlačiť a odstrániť asi 1 cm masti.

Ak sa počas 3 dní liečby vaše ťažkosti výrazne nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia alebo sa u vás vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa s lekárom.

Ak použijete viac Ophthalmo-Azulenu, ako máte

Ak liek náhodne prehltne dieťa, vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete použiť Ophthalmo-Azulen

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Ophthalmo-Azulen

Po predčasnom ukončení liečby sa môže váš stav opäť zhoršiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po vnesení do spojovkového vaku môže očná masť u citlivejších pacientov vyvolať prechodný pocit pálenia.

Pri nepríjemnom pocite pálenia alebo iných nezvyčajných reakciách sa poraďte s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ophthalmo-Azulen

Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Doba použiteľnosti po prvom otvorení sú 4 týždne.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ophthalmo-Azulen obsahuje

Liečivo je guajazulén 7,5 mg v 5 g očnej masti.

Ďalšie zložky sú biely vosk, vosk z ovčej vlny (lanolín), tvrdý parafín, tekutý parafín, biela vazelína.

Ako vyzerá Ophthalmo-Azulen a obsah balenia

Vzhľad lieku: masť modrej farby konzistencie vazelínu.

Veľkosť balenia: 5 g očnej masti.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 103 37 Praha 10, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 04/2019.

Logo Zentiva

OPHTHALMO-AZULEN UNG OPH 1 x 5g

OPHTHALMO-AZULEN UNG OPH 1 x 5g

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.