Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Bioderma 2+1

Volajte 0221 201 380

OLYNMUCO mentol 20mg 150ml

Pomáha uľaviť od prieduškového (produktívneho) kašľa tým, že uvoľňuje zahlienenie, uľahčuje tak vykašliavanie a kašeľ sa stáva viac produktívnym.

OLYNMUCO mentol 20mg 150ml
Dostupnosť: krátkodobo nedostupný
Odošleme zo skladu: 28.07.2017

Tovar je teraz vypredaný. Ak chcete byť informovaný až bude produkt dostupný, zadajte svoj e-mail:

iba 1 Euro za doručenie objednávky!
Hodnotenie

Produkt ešte nebol hodnotený

Doprava zdarma od 30 €

Veľký nákup sa vyplatíPozrite si cenník dopravy

Popis tovaru OLYNMUCO mentol 20mg 150ml

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Výrobca/Dodávateľ: FAMAR, S.A., ATTIKI
Značka: OLYNMUCO
Charakteristika: liek
Kód výrobku: 358743
Kód EAN: 3574660684711
Kód SUKL: 0011672
Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04341
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07374
Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/04174


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
perorálny roztok
guajfenezín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.Čo je OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
3.Ako užívať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a na čo sa používa

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obsahuje guajfenezín. Guajfenezín je liečivo zo skupiny nazývanej expektoranciá. Pomáha uľaviť od prieduškového (produktívneho) kašľa tým, že uvoľňuje zahlienenie, uľahčuje tak vykašliavanie a kašeľ sa stáva viac produktívnym.

Tento liek je určený pre dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.


2.Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Neužívajte OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
keď ste alergický/á (precitlivený/á) na guajfenezín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri Časť 6 a Časť 2).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Pred užitím tohto lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom:
ak už máte kašeľ dlhšie ako 7 dní alebo sa kašeľ zvykne opakovať alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy.
ak máte pretrvávajúci kašeľ, ktorý môže byť spôsobený astmou.
ak máte kašeľ, pri ktorom sa tvorí mnoho hlienu.
ak máte závažné problémy s pečeňou alebo s obličkami.
ak požívate alkohol.

Ovplyvnenie výsledkov laboratórnych testov
Ak sa chystáte podstúpiť laboratórne vyšetrenie moču, je dôležité, aby ste lekárovi alebo zdravotnej sestre povedali, že užívate alebo ste v poslednom čase užívali OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml. Tento liek môže ovplyvniť niektoré výsledky testov.

Iné lieky a OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neodporúča sa, aby ste užívali tento liek s liekmi, ktoré sú určené na zastavenie kašľa (antitusiká alebo lieky tlmiace kašeľ), pretože môžu ovplyvniť účinok tohto lieku.

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a jedlo a nápoje
Tento liek môžete užívať nezávisle na jedle a nápojoch.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Tento liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ lekár neodporučí inak.
Neužívajte tento liek počas dojčenia, pokiaľ sa neporadíte s lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepredpokladá sa, že by OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml mohol ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa však necítite dobre, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obsahuje
4,7 objemových % etanolu (alkoholu), t.j. až 400 mg na dávku, čo zodpovedá približne 10 ml piva, 4 ml vína na dávku 10 ml. To môže byť škodlivé pre osoby trpiace alkoholizmom. Obsah alkoholu sa má vziať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo obličiek alebo epilepsiou.
Ponceau 4R (E124) červené farbivo môže spôsobiť alergické reakcie.
17,6 mg sodíka v dávke 10 ml. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte.
glukóza a fruktóza. Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete niektoré cukry, poraďte sa pred užívaním tohto lieku s lekárom.


3.Ako užívať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Vždy užívajte tento liek presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov alebo tak, ako Vám povedal Váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento roztok je len na vnútorné užitie.
Neužívajte viac ako je stanovená dávka.

Vek
Dávka
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov
Jedna 10 ml odmerka 4-krát denne
Starší pacienti
Ako pre dospelých
Deti mladšie ako 12 rokov
Nepodávajte
Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami
Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom
NEUŽÍVAJTE viac ako 4 dávky (40 ml) počas 24 hodín.
Kontaktujte lekára, ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní.Ak užijete viac OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml, ako máte
Ak niekto užije viac lieku ako má, kontaktujte lekára alebo pohotovosť najbližšej nemocnice a túto písomnú informáciu spolu s obalom lieku vezmite so sebou.

Príznaky môžu zahŕňať:
Podráždený žalúdok, nevoľnosť a ospanlivosť.

Ak zabudnete užiť OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
Tento liek máte užívať len podľa uvedeného odporúčania a pozorne sa ním riadiť. Ak zabudnete užiť dávku, užite ďalšiu dávku vtedy, kedy ju máte normálne užiť. Neužívajte dvojnásobnú dávku v snahe doplniť zabudnutú dávku. Neužívajte viac ako 4 dávky (40 ml) počas 24 hodín.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať čokoľvek z nižšie uvedeného, PRESTAŇTE užívať liek a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc:
Alergické reakcie vrátane kožných vyrážok (ktoré môžu byť vážne a zahŕňať pľuzgiere a olupovanie kože) a svrbenie.

Mierne účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, zahŕňajú:
Nevoľnosť alebo vracanie.
Podráždený žalúdok.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.Ako uchovávať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 C.
Uchovávajte liek v pôvodnom obale (fľaša v škatuľke) na ochranu pred svetlom. Nepoužívajte, ak po zakúpení spozorujete, že uzáver fľaše je poškodený.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Spotrebujte do 4 týždňov od prvého otvorenia.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obsahuje
Liečivo je guajfenezín. Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 20 mg guajfenezínu. Každých 10 ml perorálneho roztoku obsahuje 200 mg guajfenezínu.

Ďalšími zložkami sú: xantánová živica, chlorid sodný, sodná soľ sacharínu, amónna soľ glycyrrhizínu, kyselina citrónová, citran sodný, makrogol glycerol hydroxystearát 40, levomentol, jahodová príchuť (obsahuje etanol, glukózu a fruktózu), glycerol, makrogol 1500, propylénglykol, etanol, čistená voda, benzoan sodný (E211), Ponceau 4R (E124), karamel (E150) (obsahuje glukózu).
(Ďalšie informácie o niektorých zložkách nájdete v Časti 2).

Ako vyzerá OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a obsah balenia
OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml je číra až mierne opalizujúca, červená kvapalina určená len na vnútorné použitie (ústami). Je dostupná v 150 ml hnedých sklených fľašiach s plastovým viečkom bezpečným pred deťmi. Balenie obsahuje 10 ml odmerku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
McNeil Products Ltd, c/o Johnson & Johnson Limited, Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG, Veľká Británia

Výrobca
Famar Orléans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francúzsko.

Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:
Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Belgicko/Luxembursko: Bronchosedal Mucus Menthol 20 mg/ml siroop
Bulharsko/Estónsko: Sudafed Broncho Menthol
Cyprus: Benylin Mucus Cough
Česká republika: OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml
Grécko: Hexacough
Írsko: Benylin Phlegm Cough Menthol 100mg/5ml Oral Solution
Taliansko: Actigrip Tosse Mucolitico Gusto Mentolo 20 mg/ml, Soluzione Orale
Lotyšsko/Litva: Actifed Menthol 20mg/ml Syrup
Poľsko: Sudafed Muco na kaszel mokry
Portugalsko: Ctusse Mucus Menthol
Rumunsko: Benylin Mentol 20mg/ml Solutie Orala
Slovenská republika: OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
Slovinsko: Hexpectoral z okusom mentola 20mg/ml peroralna raztopina
Španielsko: Iniston Expectorante 20 mg/ml Solución Oral Sabor Menta
Spojené kráľovstvo: Benylin Mucus Cough Menthol flavour 100mg/5ml oral solution

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2013.

Diskusia k tovaru OLYNMUCO mentol 20mg 150ml

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.

Hodnotenie výrobku OLYNMUCO mentol 20mg 150ml

Hodnotenie môžete pridať k produktom, ktoré ste si u nás už zakúpili. Vaše hodnotenie uvidia v detaile produktu všetci naši zákazníci. Vďaka tomuto hodnoteniu máte možnosť zistiť, ako je produkt obľúbený u ostatných zákazníkov. Zobrazujú sa iba hodnotenia, v ktorých zákazníci pridali aj slovný popis.

Tento produkt ešte nikto nehodnotil. Ohodnoťte tento produkt jako první!
1 - veľká nespokojnosť2 - nespokojnosť3 - priemer4 - spokojnosť5 - veľká spokojnosť
Ako ste spokojní s týmto produktom?
Slovný komentár
Vkladať hodnotenia môžu len prihlásení zákazníci, ktorí už tento produkt zakúpili.Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.

Recenzie zákazníkov z Heureka.sk

Žiadne recenzie nie sú teraz k dispozícii.
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík