MojaLekáreň.sk

HOMEOGENE 9 60 tabliet

Homeopatický liek
HOMEOGENE 9 60 tabliet

Zložený homeopatický liek, ktorý sa používa pri liečbe bolestí hrdla, zachrípnutia a zápaloch hrtana.

Viac informácií

Na sklade zajtra Vo štvrtok 9. 12. odosielame, u vás v piatok 10. 12.

5,89 €

Pridať do obľúbených Potrebujem poradiť

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

HOMEOGENE 9 60 tabliet

Farmakodynamické vlastnosti účinných látok zodpovedajú výsledkom patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica.

Lieková forma

Tablety

Liečivá látka a jej množstvo

1 tableta (200 mg) obsahuje: Mercurius solubilis (hahnemannova rozpustná ortuť) 3CH 0,667 mg, Pulsatilla (poniklec lúčny) 3CH 0,667 mg, Spongia tosta (hubka umývacia) 3CH 0,667 mg, Bryonia (posed) 3CH 0,667 mg, Bromum (bróm) 3CH 0,667 mg, Belladonna (ľuľkovec zlomocný) 3CH 0,667 mg, Phytolacca decandra (líčidlo americké) 3CH 0,667 mg, Arum triphyllum (áron trojlistý) 3CH 0,667 mg, Arnica montana (arnika horská) 3CH 0,667 mg.

Ako užívať

  • Homeopatikum sa obvykle užíva v dávke 1 tableta každú hodinu medzi jedlami. Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.
  • Ak sa pacient nebude do 3 dní cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, je potrebné obrátiť sa na lekára.
  • Spôsob použitia: Tablety sa nechajú voľne rozpustit' v ústach. Deti do 1 roka (dojčatá): liek je možné podať rozpustený v troške vody.

Na čo si dať pozor

Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia. Nie sú žiadne údaje o aplikácii počas tehotenstva a dojčenia. Tablety obsahujú sacharózu.

Obsah balenia

Balenia obsahuje 60 tabliet.

Nežiaduce účinky

  • Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
  • Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu: ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Kód výrobku:
201492
Kód EAN:
3050346
Kód ŠUKL:
17423
ATC kód:
V03AX
ATC názov:
Iné liečivá
Farmakoterapeutická skupina:
všetky ostatné liečivá | všetky ostatné liečivá | iné liečivá
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

HOMEOGENE 9 60 tabliet

Príbalovú informáciu k produktu HOMEOGENE 9 60 tabliet stiahnete vo formáte doc tu: HOMEOGENE 9 60 tabliet.doc

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03644 - Z1B

Písomná informácia pre používateľa

HOMEOGENE 9

tablety

Homeopatický liek

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je HOMEOGENE 9 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOGENE 9

3. Ako užívať HOMEOGENE 9

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať HOMEOGENE 9

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je HOMEOGENE 9 a na čo sa používa

HOMEOGENE 9 je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa pri liečbe bolestí hrdla, zachrípnutia a zápaloch hrtana.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOGENE 9

Nepoužívajte HOMEOGENE 9

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím

lieku.

Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.

Iné lieky a HOMEOGENE 9

Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

HOMEOGENE 9 a jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku HOMEOGENE 9, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

HOMEOGENE 9 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

HOMEOGENE 9 obsahuje sacharózu.

3. Ako užívať HOMEOGENE 9

Na perorálne použitie (použitie ústami).

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Dospelí a deti: 1 tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu medzi jedlami.

Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.

Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.

Ak užijete viac lieku HOMEOGENE 9, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť HOMEOGENE 9

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať HOMEOGENE 9

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a  ďalšie informácie

Čo HOMEOGENE 9 obsahuje

Liečivá:

1 tableta (200 mg) obsahuje :

Mercurius solubilis (hahnemannova rozpustná ortuť) 3CH................................................0,667 mg

Pulsatilla (poniklec lúčny) 3CH ..........................................................................................0,667 mg

Spongia tosta (hubka umývacia) 3CH.................................................................................0,667 mg

Bryonia (posed) 3CH.........................................................................................................0,667 mg

Bromum (bróm) 3CH..........................................................................................................0,667 mg

Belladonna (ľuľkovec zlomocný) 3CH .............................................................................0,667 mg

Phytolacca decandra (líčidlo americké) 3CH......................................................................0,667 mg

Arum triphyllum (áron trojlistý) 3CH.................................................................................0,667 mg

Arnica montana (arnika horská) 3CH.................................................................................0,667 mg

Ďalšie zložky sú sacharóza, mastenec, magnéziumstearát a arabská guma.

Ako vyzerá HOMEOGENE 9 a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.

HOMEOGENE 9 60 tabliet

100 %
je to produkt homeopatická

100 %
už davnejšie ho mám odskúšaný

HOMEOGENE 9 60 tabliet

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.