Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie » Lieky na kašeľ » Lieky na vlhký kašeľ

Hedelix šumivé tablety proti kašľu 10 tabliet

Liek
Kód výrobku: 440298

Šumivé tablety proti kašľu je rastlinný liek, ktorý obsahuje ako liečivo suchý extrakt z brečtanových listov a používa sa na liečbu ochorení dýchacích ciest z prechladnutia.

Viac informácií

4,99

Skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 18. 12. 2018, predpokladaný termín doručenia 19. 12. 2018.

Tovar odošleme 18. 12. 2018, predpokladaný termín doručenia 19. 12. 2018.

Doprava jen za 1 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Hedelix šumivé tablety proti kašľu 10 tabliet

Šumivé tablety proti kašľu je rastlinný liek, ktorý obsahuje ako liečivo suchý extrakt z brečtanových listov a používa sa na liečbu ochorení dýchacích ciest z prechladnutia.

<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Hedelix šumivé tablety proti kašľu

suchý extrakt z brečtanových listov (4-8:1),

extrakčné rozpúšťadlo: etanol 30 % (m/m)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

    Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

    Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

    Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Hedelix šumivé tablety proti kašľu a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hedelix šumivé tablety proti kašľu

3. Ako užívať Hedelix šumivé tablety proti kašľu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Hedelix šumivé tablety proti kašľu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Hedelix šumivé tablety proti kašľu a na čo sa používa

Hedelix šumivé tablety proti kašľu je rastlinný liek, ktorý obsahuje ako liečivo suchý extrakt z brečtanových listov a používa sa na liečbu ochorení dýchacích ciest z prechladnutia.

Hedelix šumivé tablety proti kašľu sa používa na uvoľnenie hlienu z dýchacích ciest a uľahčenie vykašliavania.

Liek je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti vo deku od 6 rokov a starších.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hedelix šumivé tablety proti kašľu

Neužívajte Hedelix šumivé tablety proti kašľu

- ak ste alergický na brečtan, rastliny čeľade aralkovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Použitie u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Hedelix šumivé tablety proti kašľu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pri výskyte horúčky, dušnosti, pri tvorbe hnisavého hlienu, alebo pri pretrvávaní ťažkostí dlhšie ako týždeň, hneď navštívte lekára.

U pacientov so zápalom sliznice žalúdka (gastritída) alebo ochorením žalúdka je počas užívania lieku Hedelix šumivé tablety proti kašľu potrebná zvýšená opatrnosť, pretože preparáty z brečtanu môžu spôsobiť podráždenie žalúdočnej sliznice.

Liek Hedelix šumivé tablety proti kašľu obsahuje pomocnú látku – polyoxyetylénovaný hydrogenovaný ricínový olej, ktorý môže vyvolať žalúdočné ťažkosti a hnačku.

Iné lieky a Hedelix šumivé tablety proti kašľu

Vzájomné pôsobenie s inými liekmi nie je doposiaľ známe.

Neužívajte Hedelix šumivé tablety proti kašľu bez porady s lekárom spolu s liekmi na utíšenie kašľa, ako je kodeín alebo dextrometorfán.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Hedelix šumivé tablety proti kašľu a jedlo, nápoje a alkohol

Hedelix šumivé tablety proti kašľu sa môže užívať v odporúčaných intervaloch a dávke. Nebolo hlásené žiadne vzájomné pôsobenie s jedlom a nápojmi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vzhľadom na to, že nie sú dostupné skúsenosti s liečbou počas tehotenstva a dojčenia, liek sa nemá podávať tehotným a dojčiacim ženám.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Hedelix šumivé tablety proti kašľu nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Hedelix šumivé tablety proti kašľu obsahuje sodík.

Jedna šumivá tableta obsahuje 13,7 mmol (alebo 316 mg) sodíka. Má sa to vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

3. Ako užívať Hedelix šumivé tablety proti kašľu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší užívajú dvakrát denne (ráno a večer) 1 šumivú tabletu 50 mg (pri dennej dávke ide o 100 mg suchého extraktu z brečtanových listov, čo zodpovedá 600 mg brečtanových listov denne).

Použitie u detí

Deti vo veku 6 – 11 rokov užívajú dvakrát denne (ráno a večer) polovicu šumivej tablety (pri dennej dávke ide o 50 mg suchého extraktu z brečtanových listov, čo zodpovedá 300 mg brečtanových listov denne).

Druhú polovicu šumivej tablety uchovávajte v tube až do ďalšieho užitia (max. 24 hodín).

Po užití tablety tubu pevne uzavrite.

Druhú polovicu šumivej tablety uchovávajte v uzavretom vrecku až do ďalšieho užitia (max. 24 hodín).

Otvorenú okrajovú časť vrecka uzavrite ohnutím dvakrát.

Použitie u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča.

Na uvedenie odporúčaní pre dávkovanie pri obličkových a pečeňových ochoreniach nie sú k dispozícii dostatočné údaje.

Spôsob podávania:

Na vnútorné použitie.

Šumivá tableta sa užíva po rozpustení v pohári, ktorý je do polovice naplnený vodou, po jedle.

Dĺžka liečby:

Dĺžka liečby sa riadi druhom a závažnosťou ochorenia.

Ak príznaky ochorenia počas užívania lieku pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom (pozri tiež časť 2. „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hedelix šumivé tablety proti kašľu“).

Ak užijete viac Hedelixu šumivé tablety proti kašľu, ako máte

Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Požitie významne vyšších dávok môže vyvolať nevoľnosť, vracanie, hnačku a nepokoj. V takom prípade sa obráťte na svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Hedelix šumivé tablety proti kašľu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v pravidelnom užívaní tak, ako to je uvedené v tejto písomnej informácii alebo podľa odporúčania lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zoznam uvádza všetky známe vedľajšie účinky v súvislosti s liečbou extraktom z listov brečtanu, a to vrátane vysokého dávkovania a dlhodobej liečby.

Pre uvedenie častosti výskytu vedľajších účinkov sa používajú nasledujúce kategórie:

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Neznáme:

- tráviace ťažkosti (nevoľnosť, vracanie, hnačka);

- alergické reakcie (žihľavka, kožná vyrážka, dýchavičnosť).

Ak sa vyskytnú iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú vyššie uvedené, je potrebné sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Hedelix šumivé tablety proti kašľu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tuba: Po prvom otvorení obalu spotrebujte do 6 mesiacov.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Hedelix šumivé tablety proti kašľu obsahuje

- Liečivo je 50 mg suchého extraktu z brečtanových listov (4-8:1) v 1 šumivej tablete. Extrakčné rozpúšťadlo: etanol 30 % (m/m).

- Ďalšie zložky sú: bezvodá kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, bezvodý uhličitan sodný, manitol, sodná soľ sacharínu, cyklaman sodný, citronan sodný, simetikón, stredne nasýtené triacylglyceroly, hydroxystearoylmakrogol-glycerol, antokyaníny (E163), cviklové farbivo, betanín (E162), aróma čiernych ríbezlí.

Ako vyzerá Hedelix šumivé tablety proti kašľu a obsah balenia

Hedelix šumivé tablety proti kašľu sú okrúhle ploché biele šumivé tablety s fialovými škvrnami a deliacou ryhou na jednej strane.

Obal: PP tuba s PE uzáverom a vysušovadlom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosti balenia: 10 a 20 šumivých tabliet.

Obal: Vrecko z laminovanej hliníkovo-papierovej fólie, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosti balenia: 12, 20 a 24 šumivých tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstrasse 2, 537 83 Eitorf, Nemecko

Telefón: +49 (0) 2243 / 87-0

Telefax: +49 (0) 2243 / 87-175

E-Mail: Info@krewelmeuselbach.de

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2017.

4

Informácie o produkte

Výrobca: KREWEL MEUSELBACH
Značka: HEDELIX
Kód výrobku: 440298
Kód EAN: 4030031893742
Držiteľ rozhodnutia: KREWEL MEUSELBACH

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Šumivé tablety proti kašľu je rastlinný liek, ktorý obsahuje ako liečivo suchý extrakt z brečtanových listov a používa sa na liečbu ochorení dýchacích ciest z prechladnutia.

Používa sa na uvoľnenie hlienu z dýchacích ciest a uľahčenie vykašliavania. Liek je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti vo deku od 6 rokov a starších.

Použitie

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rastlinný liek sa používa ako expektorans pri liečbe produktívneho kašľa. 

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší užívajú dvakrát denne (ráno a večer) 1 šumivú tabletu 50 mg (zodpovedá 100 mg suchého extraktu z brečtanových listov a to je 600 mg brečtanových listov denne). Denná dávka je 100 mg suchého extraktu z brečtanových listov.

Pediatrická populácia

Deti vo veku 6 – 11 rokov užívajú dvakrát denne (ráno a večer) polovicu šumivej tablety (zodpovedá 50 mg suchého extraktu z brečtanových listov a to je 300 mg brečtanových listov denne). Denná dávka je 50 mg suchého extraktu z brečtanových listov.

Tuba: Druhú polovicu šumivej tablety uchovávajte v tube až do ďalšieho užitia (max. 24 hodín). Po užití tablety tubu pevne uzavrite.

Dĺžka liečby: Dĺžka liečby sa riadi druhom a závažnosťou ochorenia. Ak príznaky ochorenia počas užívania lieku pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, je potrebná konzultácia s lekárom alebo lekárnikom.

Spôsob použitia

Šumivá tableta sa užíva u dospelých 2 x denne (ráno a večer) po rozpustení v pohári, ktorý je do polovice naplnený vodou, po jedle. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky. Deťom vo veku 6 – 11 rokov sa odporúča polovica tablety 2x denne.

Upozornenie

Liek sa neodporúča pre nedostatočné údaje počas gravidity a laktácie.
Použitie u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča.
Pri obličkových a pečeňových ochoreniach nie sú k dispozícii dostatočné údaje pre odporúčané dávkovanie.
Ak sa objaví dyspnoe, horúčka alebo hnisavé spútum, je potrebné sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom.
Súbežné užívanie ópiových antitusík (napr. kodeín alebo dextrometorfán), sa neodporúča bez súhlasu lekára.
U pacientov so zápalom sliznice žalúdka (gastritída) alebo ochorením žalúdka je počas užívania lieku potrebná zvýšená opatrnosť, pretože preparáty z brečtanu môžu spôsobiť podráždenie žalúdočnej sliznice.

Viac na adcc.sk

Príbalový leták

Hedelix šumivé tablety proti kašľu 10 tabliet – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Hedelix šumivé tablety proti kašľu 10 tabliet zobrazíte alebo stiahnete tu: Hedelix šumivé tablety proti kašľu 10 tabliet.doc

Recenzie

Recenzie produktu Hedelix šumivé tablety proti kašľu 10 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu Hedelix šumivé tablety proti kašľu 10 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam