Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na bolesť » Lieky na bolesť v krku

FLORSALMIN GTT 50ML

Liek
Kód výrobku: 115738

Používa sa pri zápalových ochoreniach ústnej dutiny, ďasien a hltana, ako podporná liečba pri angíne a po chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na potlačenie zápachu z úst. Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci aj deti.

Viac informácií

2,59 €

Skladom zajtra

Pozajtra odosielame, u vás v pondelok 23. 9.

Pozajtra odosielame, u vás v pondelok 23. 9.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie FLORSALMIN GTT 50ML

Používa sa pri zápalových ochoreniach ústnej dutiny, ďasien a hltana, ako podporná liečba pri angíne a po chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na potlačenie zápachu z úst. Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci aj deti.

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2017/06933-TR

SÚhrn charakteristických vlastnostÍ lieku

1. NÁzov lieku

Florsalmin

kvapky

2. KvalitatÍvne a kvantitatÍvne zloŽenie

Liečivo: Salviae tinctura (1:6,6), 50 ml

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Kvapky.

Vzhľad lieku: kvapalina zelenohnedej až hnedej farby silnej aromatickej vône, korenisto nahorklej až zvieravej chuti.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

FLORSALMIN sa používa ako kloktadlo pri liečbe stomatitíd, gingivitíd, faryngitíd, pri chronických atrofických zápaloch hltana, ako podporná liečba streptokokovej angíny (pri súbežnej liečbe antibiotikami), po tonzilektómii a iných chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na potlačenie zápachu z úst.

Vnútorne sa používa na podpornú liečbu zvýšeného potenia rôzneho pôvodu pri neurovegetatívnej distónii, stresovej záťaži, obezite, zvýšenej činnosti štítnej žľazy a v období klimaktéria, kde je kontraindikovaná hormonálna liečba.

FLORSALMIN môžu užívať dospelí aj pediatrická populácia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

FLORSALMIN sa používa na kloktanie alebo vyplachovanie ústnej dutiny 3 a viackrát denne so zriedeným roztokom (1/2 čajovej lyžičky=2,5ml do 150 ml teplej vody). Nepoužívať pred jedlom. Vnútorne 3-krát denne 6 – 9 kvapiek lieku zapiť trochou tekutiny. Dávkovanie je možné zvýšiť až na 3 krát denne 18 kvapiek.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek obsahuje 60 %etanolu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

FLORSALMIN sa môže používať v tehotenstve a počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

FLORSALMIN nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť suchosť alebo pálenie sliznice.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Riziko z predávkovania je prakticky nulové. Ani pri náhodnom použití celého obsahu jedného balenia nehrozí riziko z toxického poškodenia organizmu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Všetky ostatné liečivá, Iné liečivá

ATC kód: V03AX

Hlavné obsahové látky drogy sú éterický olej (silica) - Salviae etheroleum, ďalej triesloviny a horčiny. Obsah éterického oleja v droge sa pohybuje od 1,0 do 2,5 %. Hlavné obsahové látky oficinálnej šalviovej silice sú bicyklické monoterpény alfa a beta-tujón (50 - 60 %), gáfor (8 -18 %), borneol a bornylacetát (2 - 15 %), monocyklické monoterpény 1,8-cineol = eukalyptol (10 - 22 %) a terpineol (1 - 9 %).

V medicíne sa Herba salviae (folium salviae) používa empiricky, farmakologické účinky jednotlivých obsahových látok neboli doteraz jednoznačne preskúmané.

Šalvia lekárska (Salvia officinalis) obsahuje zmes adstringentne, antisepticky a antiflogisticky pôsobiacich látok.

Antimikrobiálny účinok drogy a jej obsahových látok sa sústreďuje predovšetkým na pôsobenie proti baktériam. Antibakteriálny účinok prípravkov zo šalvie sa pripisuje trieslovinám, polyfenolickým kyselinám a silici. Tieto látky brzdia najmä rast saprofytickej flóry (najmä E. coli) grampozitívnych a v menšej miere gramnegatívnych baktérií. Silica pôsobí aj protizápalovo. Silný baktriostatický účinok bol zistený aj pri šalviových triterpénoch najmä pri grampozitívnych baktériách, ktoré sú najcitlivejšie na prípravky zo Salvia officinalis. Dezinfekčný účinok šalviovej silice bol pozorovaný i na vypestovaných bakteriálnych kmeňoch zo zubného povlaku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Pri lokálnej aplikácii dochádza k pozvoľnému prestupu účinných látok do postihnutého tkaniva. Jednotlivé látky majú veľmi rozdielne farmakokinetické vlastnosti, ktoré neumožňujú jednotnú charakteristiku.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Droga šalvie obsahuje 1 - 3 % silice. Pri prekročení dávky éterického oleja nad 2 g perorálne sa objavujú toxické príznaky ako vracanie, hnačka, silné prekrvenie dutiny brušnej (abortívny účinok) a podráždenie prejavujúce sa epileptickými kŕčmi a obrnou.

Obsah éterického oleja v lieku FLORSALMIN predstavuje asi 50 mg/50 ml = 1 balenie, čo je prípustná dávka, ktorá nemôže ohroziť užívateľa ani po náhodnom požití celého balenia.

6. FarmaceutickÉ INFORMÁCIe

6.1 Zoznam pomocných látok

etanol 60%

čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v suchých, dobre vetrateľných priestoroch, pri teplote 15 °C až 25 °C, chránený pred vlhkom a svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Liekovka z hnedého skla, plastová kvapkacia vložka, bezpečnostný uzáver, etiketa s potlačou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa .

Veľkosť balenia: 50 ml

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na zaobchádzanie.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami..

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0012/89-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14.február.1989

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.november.2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

02/2018

Informácie o produkte

Výrobca: ZENTIVA A.S.
Značka: FLORSALMIN
Kód výrobku: 115738
Kód EAN: 8584005700544
kód ŠUKL: 93779
Držiteľ rozhodnutia: ZENTIVA A.S.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek je zriedený vodno-alkoholový extrakt zo šalvie lekárskej s protizápalovým a protimikrobiálnym účinkom. Liek sa používa pri zápalových ochoreniach ústnej dutiny, ďasien a hltana, ako podporná liečba pri angíne a po chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na potlačenie zápachu z úst. Vnútorne sa používa na podpornú liečbu zvýšeného potenia rôzneho pôvodu pri poruchách rovnováhy v oblasti vegetatívneho nervstva, stresovej záťaži, obezite, zvýšenej činnosti štítnej žľazy a v období prechodu u žien, kde je nevhodná hormonálna liečba. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie (2)

Recenzie FLORSALMIN GTT 50ML

Recenzie od 2 užívateľov s celkovým hodnotením 100 %.

Pridať recenziu produktu

100 %

skvelé na jeseň

100 %

Diskusia

Diskusia FLORSALMIN GTT 50ML

Príbalový leták

Príbalový leták FLORSALMIN GTT 50ML

Príbalovú informáciu k produktu FLORSALMIN GTT 50ML zobrazíte alebo stiahnete tu: FLORSALMIN GTT 50ML.docx

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam