Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie » Lieky na nádchu » Lieky na uvoľnenie dutín

Orinox 1 mg/ml aer nao (fľ.skl.žltohnedá s rozprašovačom) 1x10 ml

Kód výrobku: 397102

Liek obsahuje xylometazolín, ktorý zabezpečuje rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu od upchatého nosa, znižuje opuch slizníc v nose.

Viac informácií

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Podobné produkty
Podobné produkty od rovnakého výrobcu Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

Odporúčané alternatívne produkty

Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Orinox 1 mg/ml aer nao (fľ.skl.žltohnedá s rozprašovačom) 1x10 ml

Liek obsahuje xylometazolín, ktorý zabezpečuje rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu od upchatého nosa, znižuje opuch slizníc v nose.

<p>

</p>

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2017/04311-TR

Písomná informácia pre používateľa

Orinox 1 mg/ml

nosová roztoková aerodisperzia

xylometazolíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Orinox 1 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Orinox 1 mg/ml

3. Ako používať Orinox 1 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Orinox 1 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Orinox 1 mg/ml a na čo sa používa

Lieková skupina

Xylometazolíniumchlorid zabezpečuje rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu od upchatého nosa, znižuje opuch slizníc v nose. Pomáha tak udržiavať čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie, keď trpíte upchatým alebo plným nosom.

Účinok tohto lieku sa prejaví v priebehu pár minút a pretrváva niekoľko hodín. Xylometazolín je veľmi dobre znášaný dokonca aj u pacientov s citlivou nosovou sliznicou.

Použitie lieku

Na upchatý nos.

Tento liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov. Pre deti vo veku 2 až 12 rokov je dostupný tento liek v inej sile (0,5 mg/ml).

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Orinox 1 mg/ml

Nepoužívajte Orinox 1 mg/ml:

  ak ste alergický na xylometazolíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  ak ste nedávno podstúpili operáciu v oblasti nosa. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, či môžete začať používať xylometazolíniumchlorid.

  ak máte suchý zápal nosovej sliznice s tvorbou chrást (rhinitis sicca).

  u detí mladších ako 12 rokov.

Ak sa ktorákoľvek z uvedených skutočností na vás vzťahuje, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože tento liek pre vás za týchto okolností nie je vhodný.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Orinox 1 mg/ml, obráťte sa na svojho  lekára alebo lekárnika, ak vy alebo vaše dieťa máte jeden z nasledujúcich stavov:

  vysoký krvný tlak

  ochorenie srdca a ciev

  ochorenie štítnej žľazy

  zväčšená prostata

  porfýria (metabolická porucha, ktorá postihuje kožu a/alebo nervový systém)

  nezhubný nádor nadobličiek (feochromocytóm)

  glaukóm s úzkym uhlom

Tak ako iné podobné lieky, aj Orinox 1 mg/ml môže u veľmi citlivých pacientov vyvolávať poruchy spánku, závrat a tras. Obráťte sa na lekára, ak sú tieto príznaky veľmi obťažujúce.

Orinox 1 mg/ml sa nemá používať nepretržite dlhšie ako 1 týždeň. Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť zhrubnutie nosovej sliznice, takže sa zdá, že príznaky, kvôli ktorým sa nosový sprej používa, nezmizli alebo sa dokonca vrátili.

Ak po týždni nepociťujete zlepšenie, obráťte sa na svojho lekára.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie, hlavne u detí a starších osôb.

Vyhnite sa kontaktu s očami alebo ústami.

Pre deti vo veku 2 až 12 rokov je dostupný liek v ďalšej sile, Orinox 0,5 mg/ml.

Iné lieky a Orinox 1 mg/ml

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenie s inými liečivami môže nastať pri používaní xylometazolínu spolu s  niektorými liekmi proti depresii, liekmi na liečbu vysokého krvného tlaku alebo s liekmi pre lokálnu alebo systémovú liečbu chrípky.

Je tu možnosť ovplyvnenia účinku beta-blokátorov (používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku, niektorých srdcových ochorení a pri zvýšenom vnútroočnom tlaku).

Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov, musíte to zobrať do úvahy a vyhľadať radu  lekára alebo lekárnika.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Tento liek začnite používať iba vtedy, ak lekár rozhodne, že je to pre vás bezpečné.

Nie je známe, či sa xylometazolín vylučuje do materského mlieka. Nie je možné vylúčiť riziko pre dojča. Po zvážení prínosu dojčenia pre vaše dieťa voči prínosu vašej liečby, je potrebné rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo sa vyhnúť použitiu xylometazolínu.

Predtým, ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vplyve tohto lieku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak je nepravdepodobné, že by mal tento liek takýto vplyv.

Orinox 1 mg/ml obsahuje benzalkóniumchlorid

Tento liek obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid. Je dráždivý, môže spôsobiť kožné reakcie.

3. Ako používať Orinox 1 mg/ml

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Orinox 1 mg/ml sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov.

Odporúčaná dávka pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov je:

Ak je to potrebné, jedenkrát alebo viackrát, maximálne 3-krát za deň 1 vstrek do každej nosovej dierky.

Medzi dvoma podaniami má byť časový odstup 8 až 10 hodín.

Pre deti vo veku 2 až 12 rokov je dostupný liek v ďalšej sile, Orinox 0,5 mg/ml.

Spôsob použitia

Vyčistite si nos.

Odstráňte bezpečnostný uzáver.

Pred prvým použitím stlačte pumpičku 5-krát, aby ste pripravili sprej k aplikácii. V prípade, že sprej nebol používaný viac ako 14 dní (po prvom použití), stlačte pumpičku jedenkrát na prípravu k ďalšiemu použitiu. Sprej je tak pripravený pre následné použitie. Dbajte na to, aby sa sprej nedostal do očí a úst.

Držte nosový sprej zvisle a nahnite hlavu trocha dopredu. Vložte nosovú pumpičku do nosovej dierky a raz silno stlačte sprejovú pumpičku. Držte rozprašovač stlačený, kým ho nevyberiete z nosa. Aplikujte 1 vstreknutie do každej nosovej dierky. Počas stláčania sprejovej pumpičky sa nadýchnite nosom.

Po použití vyčistite nosovú pumpičku a nasaďte bezpečnostný uzáver.

Aby sa zabránilo prípadnému prenosu infekcie, fľaštičku má používať iba jedna osoba.

Trvanie liečby

Xylometazolíniumchlorid nesmiete používať viac ako 1 týždeň. Pokiaľ príznaky nevymizli alebo sa dokonca vrátili po použití spreja po dobu 1 týždňa, poraďte sa s lekárom. Váš lekár vám môže poradiť ohľadom ďalšej liečby.

Ak použijete viac Orinoxu 1 mg/ml, ako máte

Ak ste použili príliš veľa tohto lieku, kontaktujte okamžite svojho lekára alebo lekárnika.

Predávkovanie môže nastať podaním do nosa alebo cez ústa. Pri predávkovaní môžu nastať nasledujúce príznaky, najmä u malých detí: úzkosť, nepokoj, halucinácie alebo kŕče striedajúce sa s poklesom telesnej teploty, veľmi extrémnou formou ospalosti vedúcou k bezvedomiu (letargii) až kóme. Ďalšie prejavy predávkovania môžu byť : zúženie zreníc alebo dokonca rozšírenie zreníc, potenie, bledosť, modrasté sfarbenie kože a slizníc (cyanóza), búšenie srdca a apnoe (dočasné

zastavenie dýchania).

Ak zabudnete použiť Orinox 1 mg/ml

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Orinox 1 mg/ml

Ak prestanete používať tento liek, neobjavia sa žiadne abnormality.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite PRESTAŇTE tento liek používať a kontaktujte lekára alebo vyhľadajte pohotovosť, ak sa u vás alebo vášho dieťaťa objavia niektoré z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu byť prejavmi alergických reakcií:

  ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním,

  opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla,

  závažné svrbenie kože s červenajúcou vyrážkou alebo s vyvýšenými vyrážkami (žihľavka).

Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 pacientov):

  bolesti hlavy,

  suchosť alebo podráždenie nosovej sliznice, pocit pálenia, kýchanie,

Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 pacientov)

  krvácanie z nosa.

Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 pacientov)

  zvýšený krvný tlak.

Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 pacientov)

  prechodné poruchy zraku,

  nepravidelný a rýchly srdcový tep.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

. Ako uchovávať Orinox 1 mg/ml

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Otvorené balenie je možné používať 1 mesiac po otvorení.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Orinox 1 mg/ml obsahuje

  Liečivo je xylometazolíniumchlorid

  1 ml roztoku obsahuje 1 mg xylometazolíniumchloridu. 1 dávka (138 µl) obsahuje 140 mikrogramov xylometazolíniumchloridu.

  Ďalšie pomocné látky sú benzalkóniumchlorid, edetát disodný, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný a čistená voda.

Ako Orinox 1 mg/ml vyzerá a obsah balenia

Orinox 1 mg/ml je bezfarebný alebo takmer bezfarebný roztok.

Orinox 1 mg/ml je balený v hnedej, sklenenej fľaši (10 ml) s bielym plastovým rozprašovačom a polypropylénovým alebo HDPE ochranným uzáverom.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praha 1

Česká republika

Basic Pharma Manufacturing B.V.

Burgemeester Lemmensstraat 352

6163 JT Geleen

Holandsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Xylometazoline HCl Dr. Max neusspray 1 mg/ml, neusspray, oplossing

Česká republika

Xylometazolin Dr.Max 1 mg/ml

Slovenská republika

Orinox 1 mg/ml

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2017. 

Informácie o produkte

Výrobca: Basic Pharma Manufacturing B.V.
Značka: ORINOX
Kód výrobku: 397102
Kód EAN: 8595566450717
Držiteľ rozhodnutia: Basic Pharma Manufacturing B.V.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje xylometazolín, ktorý zabezpečuje rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu od upchatého nosa, znižuje opuch slizníc v nose. Pomáha tak udržiavať čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie, keď pacient trpí upchatým alebo plným nosom. Účinok lieku sa prejaví v priebehu pár minút a pretrváva niekoľko hodín. Xylometazolín je veľmi dobre znášaný dokonca aj u pacientov s citlivou nosovou sliznicou. Liek je určený pre dospelých a deti od 12 rokov. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Orinox 1 mg/ml aer nao (fľ.skl.žltohnedá s rozprašovačom) 1x10 ml – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Orinox 1 mg/ml aer nao (fľ.skl.žltohnedá s rozprašovačom) 1x10 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: Orinox 1 mg/ml aer nao (fľ.skl.žltohnedá s rozprašovačom) 1x10 ml.docx

Recenzie

Recenzie produktu Orinox 1 mg/ml aer nao (fľ.skl.žltohnedá s rozprašovačom) 1x10 ml

Diskusia

Diskusia k produktu Orinox 1 mg/ml aer nao (fľ.skl.žltohnedá s rozprašovačom) 1x10 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam