Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Nádcha » Uvoľnenie dutín

VIBROCIL int nao 15 ml

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122039
Vibrocil sa používa na úľavu od opuchu nosovej sliznice v prípade prechladnutia, pri akútnej a chronickej nádche, pri sennej nádche alebo inej alergickej nádche (alergia na domový prach, zvieraciu srsť atď.), pri vazomotorickej nádche a sinusitíde (zápal prinosových dutín).

Viac informácií

4,91

Dostupnosť: 4 dni

Tovar odošleme 25. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Vibrocil sa používa na úľavu od opuchu nosovej sliznice v prípade prechladnutia, pri akútnej a chronickej nádche, pri sennej nádche alebo inej alergickej nádche (alergia na domový prach, zvieraciu srsť atď.), pri vazomotorickej nádche a sinusitíde (zápal prinosových dutín).

Informácie o produkte

Výrobca: NOVARTIS S.R.O.
Značka: VIBROCIL
Kód výrobku: 122039
Kód EAN: 7680500099501
Držiteľ rozhodnutia: NOVARTIS S.R.O.

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.. 2013/02396


Písomná informácia pre používateľa

Vibrocil®
nosová roztoková instilácia
dimetindeni maleas, phenylephrinum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Vibrocil a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vibrocil
3.Ako používať Vibrocil
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Vibrocil
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Vibrocil a na čo sa používa

Vibrocil obsahuje dve liečivá: nosový dekongestant t.j. látka odstraňujúca upchatie nosa (fenylefrín) a antihistaminikum t.j. látka pôsobiaca proti alergii (dimetindénmaleinát).

Vibrocil navodí rýchlu a dlhodobú úľavu od upchatého nosa a uľaví od nádchy spôsobenej celým radom infekcií alebo alergiou horných dýchacích ciest. Napomáha prečistiť nosové dutiny, prináša úľavu od upchatého nosa alebo opuchu nosovej sliznice. Vibrocil nezasahuje do činnosti riasiniek nosovej sliznice.

Vibrocil sa používa na úľavu od opuchu nosovej sliznice v prípade prechladnutia, pri akútnej a chronickej nádche, pri sennej nádche alebo inej alergickej nádche (alergia na domový prach, zvieraciu srsť atď.), pri vazomotorickej nádche a sinusitíde (zápal prinosových dutín). Vibrocil sa používa aj ako pomocný liek pri v akútnom zápale stredného ucha.

Vibrocil môže predpísať lekár ako súčasť predoperačnej alebo pooperačnej starostlivosti v prípade operácie nosa.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vibrocil

Nepoužívajte Vibrocil vy alebo vaše dieťa:
•ak ste alergický (hypersenzitívny) na fenylefrín alebo dimetindénmaleinát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6)
•ak užívate alebo ste užívali v priebehu predchádzajúcich 14 dní liek na predpis obsahujúci inhibítory monoaminooxidázy (MAO inhibítory, ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo psychiatrických stavov). Ak máte pochybností, či lieky, ktoré vám boli predpísané obsahujú inhibítory MAO, poraďte sa pred používaním lieku Vibrocil s lekárom alebo lekárnikom
•ak trpíte atrofickou nádchou (ochorenie nosovej sliznice s chronickým zápalom a tvorbou krúst)
•ak máte glaukóm s úzkym uhlom (zvýšený vnútroočný tlak)

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, predtým, ako začnete používať Vibrocil, ak máte niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov:
•ochorenie srdca
•vysoký krvný tlak
•zvýšenú funkciu štítnej žľazy
•cukrovku
•zväčšenú prostatu, s retenciou moču
•epilepsiu

Ak sa na vás vzťahuje niektorý z vyššie uvedených bodov, nepoužívajte Vibrocil bez porady s lekárom alebo lekárnikom.

Rovnako ako iné lieky na úľavu od upchatého nosa, môže Vibrocil u veľmi citlivých pacientov viesť k poruchám spánku, závratom, trasu. Poraďte sa so svojím lekárom, ak takéto prejavy začnú spôsobovať problémy.

Vibrocil,sa nemá používať dlhšie ako 7 po sebe nasledujúcich dní.. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie, poraďte sa s lekárom. Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť návrat alebo zhoršenie upchatia nosa.
Neprekračujte odporúčané dávky zvlášť u detí a starších osôb.

Vibrocil nie je určený pre použitie do očí alebo do úst.

Deti a dospievajúci
Vibrocil nosovú roztokovú instiláciu sa neodporúča podávať deťom do 1 roka.
U detí vo veku 1 až 12 rokov sa Vibrocil má podávať pod dohľadom dospelej osoby.

Iné lieky a Vibrocil
Prosím, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak používate, alebo ste v poslednom čase používali resp. budete používať ďalšie lieky, najmä:

•inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), ktoré sa používajú na liečbu depresie a Parkinsonovej choroby; nepoužívajte Vibrocil, ak užívate alebo ste užívali inhibítory MAO počas posledných 14 dní
•antidepresíva používané na liečbu depresie ako sú tricyklické a tetracyklické antidepresíva
•lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku ako sú beta-blokátory

Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak vy alebo vaše dieťa užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov dostupných bez lekárskeho predpisu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Vibrocil sa neodporúča používať, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa vplyvu Vibrocilu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak, je nepravdepodobné, že by Vibrocil mal nejaký vplyv na túto činnosť.


3.Ako používať Vibrocil

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka je:
•Deti do 1 roka: neodporúča sa podávať.
•Deti vo veku 1 až 6 rokov (pod dozorom dospelej osoby): 1 až 2 kvapky do každej nosovej dierky 3 až 4 krát denne.
•Deti vo veku 6 až 12 rokov (pod dozorom dospelej osoby): 3 až 4 kvapky do každej nosovej dierky 3 až 4 krát denne.
•Dospievajúci nad 12 rokov a dospelí: 3 až 4 kvapky do každej nosovej dierky 3 až 4 krát denne.

Spôsob podávania

Zakloňte hlavu dozadu v prípade, že stojíte alebo sedíte. Alebo, ak ležíte na lôžku, zakloňte hlavu cez okraj postele. Nakvapkajte kvapky do každej nosovej dierky a udržte hlavu zaklonenú niekoľko minút, aby sa liek rozptýlil po vnútornom povrchu nosa.

Použitie u detí a dospievajúcich
Vibrocil sa nemá podávať deťom do 1 roka.
U detí vo veku 1 až 12 rokov sa Vibrocil má podávať pod dohľadom dospelej osoby.

Ak použijete viac Vibrocilu ako máte
V prípade náhodného požitia lieku, okamžite informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť Vibrocil
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky lieku Vibrocil sú zriedkavé (môžu sa prejaviť u 1 z každých 1 000 osôb):
Nepohoda v nose, sucho v nose, krvácanie z nosa a pálenie v mieste aplikácie.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Vibrocil

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahuje Vibrocil
Liečivá sú: 2,5 mg phenylephrinum (fenylefrín) a 0,25 mg dimetindeni maleas (dimetindénmaleinát) v 1 ml roztoku.

Ďalšie zložky sú: benzalkóniumchlorid, monohydrát kyseliny citrónovej, hydrogénfosforečnan sodný bezvodý, sorbitol, levanduľová silica, čistená voda.

Vibrocil je dostupný v kvapkovej forme, ako dávkovací rozprašovač a vo forme gélu.

Ako vyzerá Vibrocil a obsah balenia
Vibrocil je číra tekutina svetložltej farby. Liek je balený v sklenenej fľaštičke s kvapkadlom.

Veľkosť balenia: 15 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.

Recenzie

Recenzie produktu VIBROCIL int nao 15 ml

Diskusia

Diskusia k produktu VIBROCIL int nao 15 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam