Úvodná strana Zdravie a lieky Voľnopredajné lieky Lieky na bolesť Lieky na bolesť v krku

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastiliek

Strepsils Mentol a eukalyptus sa používajú na liečbu príznakov zápalových a infekčných ochorení dutiny ústnej, hltanu a na úľavu od bolesti v krku.

Viac informácií

Skladom viac ako 5 kusov

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Bežná cena: 7,89 €
6,49 €
Ušetríte: 18 % (1,40 €)

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastiliek

Pastilky obsahujú liečivá dichlóbenzénmetanol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, ktoré spôsobujú bolesti hrdla a zápaly v ústnej dutine.

Lieková forma

Tvrdé pastilky modré okrúhle pastilky chuti a vône po mentole a vyrazeným „S“ na oboch stranách.

Liečivá látka a jej množství

Liečivá látka je amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol

Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakrezolu a 1,2 mg dichlórbénzenmetanolu.

Pomocné látky: jednoduchý sirup, glukóza, roztok, kyselina vínna, eukalyptová silica, indigokarmín (E132) a levomentol.

Ako užívať

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Mentol a eukalyptus sú určené dospelým a dospievajúcim starším ako 12 rokov.

Odporúčaná dávka je:

  • Dospelí: každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku.
    Maximálna dávka je 12 pastiliek počas 24 hodín.
  • Dospievajúci od 12 rokov: každé 2 – 3 hodiny nechať voľne rozpustiť v ústach 1 pastilku.
    Maximálna dávka 6 pastiliek počas 24 hodín.
  • Starší pacienti: nie je potrebné upravovať dávkovanie.

Liek je určený na krátkodobú liečbu. Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Na čo si dať pozor

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia. Liek sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča podávať. Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.

Obsah balenia 24 pastiliek.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieke, možem, mať ai tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusíte vyskytnúti u každého. Nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.

Nežiaduce účinky Moze hlasný Priamo na adresu:

ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26

Alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Výrobca: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 439860
Kód EAN: 5000158105034
Kód ŠUKL: 85019
ATC skupina: Rôzne
Držiteľ rozhodnutia: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastiliek

Príbalovú informáciu k produktu STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastiliek stiahnete vo formáte doc tu: STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastiliek.doc

<p>Príloha
č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/01239-Z1A  </p>

Písomná informácia pre používateľa

Strepsils Mentol a Eukalyptus

0,6 mg/1,2 mg tvrdé pastilky

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Strepsils Mentol a eukalyptus a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Mentol a eukalyptus

3. Ako užívať Strepsils Mentol a eukalyptus

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Strepsils Mentol a eukalyptus

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strepsils Mentol a eukalyptus a na čo sa používa

Pastilky Strepsils obsahujú liečivá amylmetakrezol a dichlórbenzénmetanol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, vírusy a kvasinky, ktoré spôsobujú bolesť a zápaly v dutine ústnej a hltane.

Pastilky Strepsils Mentol a eukalyptus sa používajú na liečbu príznakov zápalových a infekčných ochorení dutiny ústnej, hltanu a na úľavu od bolesti v krku.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liek je určený pre deti od 12 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Mentol a eukalyptus

Neužívajte Strepsils Mentol a eukalyptus

ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

liek nie je určený pre deti mladšie ako 12 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Strepsils Mentol a eukalyptus, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Strepsils Mentol a eukalyptus je určený na krátkodobú liečbu počas najviac 5 dní (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy normálnej ústnej mikroflóry a k nebezpečenstvu premnoženia patogénnych mikroorganizmov).

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni, prípadne sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Strepsils Mentol a eukalyptus nie je určený pre deti do 12 rokov.

Iné lieky a Strepsils Mentol a eukalyptus

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo inými antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku.

Strepsils Mentol a eukalyptus a jedlo a nápoje

Pastilky sa neodporúča užívať tesne pred jedlom alebo počas jedla. Nejedzte ani nepite aspoň 20 minút po použití tohto lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek nebol testovaný na bezpečnosť v priebehu tehotenstva a dojčenia, preto sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Strepsils Mentol a eukalyptus nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Strepsils Mentol a eukalyptus obsahuje glukózu a sacharózu:

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo ak máte cukrovku, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Každá pastilka Strepsils Mentol a eukalyptus obsahuje približne 1 g glukózy a 1,5 g sacharózy. Je nutné vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou.

3. Ako užívať Strepsils Mentol a eukalyptus

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Mentol a eukalyptus sú určené dospelým a dospievajúcim starším ako 12 rokov.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí: každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku.

Maximálna dávka je 12 pastiliek počas 24 hodín.

Dospievajúci od 12 rokov: každé 2 – 3 hodiny nechať voľne rozpustiť v ústach 1 pastilku.

Maximálna dávka 6 pastiliek počas 24 hodín.

Starší pacienti: nie je potrebné upravovať dávkovanie.

Liek je určený na krátkodobú liečbu. Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Ak užijete viac pastiliek Strepsils Mentol a eukalyptus, ako máte

Pri predávkovaní, alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu počas krátkodobého používania vyskytnúť, sú uvedené nižšie podľa nasledovných frekvencií:

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

alergické reakcie prejavujúce sa ako pocit pálenia v ústach, vyrážka, horúčka, hnačka;

bolesť brucha, pocit na vracanie, nepríjemný pocit v ústach.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strepsils Mentol a eukalyptus

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Pastilky uchovávajte pri teplote do 25 C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils Mentol a eukalyptus obsahuje

Liečivo: amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol

Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakrezolu a 1,2 mg dichlórbénzenmetanolu.

Pomocné látky: jednoduchý sirup, glukóza, roztok, kyselina vínna, eukalyptová silica, indigokarmín (E132) a levomentol.

Ako vyzerá Strepsils Mentol a eukalyptus a obsah balenia:

Modré okrúhle pastilky chuti a vône po mentole a vyrazeným „S“ na oboch stranách, vložené v blistri a papierovej škatuľke.

Balenie: 16, 24 alebo 36 pastiliek

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Thane Road, NG90 2DB Nottingham,

Veľká Británia

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Holandsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2019.

- 4 -

Recenzie

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastiliek

Diskusia

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastiliek

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Spýtajte sa lekárnika