Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie » Lieky na nádchu

Otrivin 0,05 % int nao 0,5 mg/10 ml

Liek
Kód výrobku: 122040
Liek je nosový dekongestant (znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice), obsahuje liečivo xylometazolíniumchlorid.

Viac informácií

4,09

Skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 24. 1. 2019, predpokladaný termín doručenia 25. 1. 2019.

Tovar odošleme 24. 1. 2019, predpokladaný termín doručenia 25. 1. 2019.

Doprava jen za 1 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Otrivin 0,05 % int nao 0,5 mg/10 ml

Liek je nosový dekongestant (znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice), obsahuje liečivo xylometazolíniumchlorid.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Otrivin 0,05 %

nosová roztoková instilácia

0,5 mg/ml xylometazolíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 10 dní vaše dieťanebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Otrivin 0,05 % a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Otrivin 0,05 %

3. Ako používať Otrivin 0,05 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Otrivin 0,05 %

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Otrivin 0,05 % a na čo sa používa

Otrivin 0,05 % je nosový dekongestant (znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice.

Otrivin 0,05 % je určený pre deti od 1 do 11 rokov.

Otrivin 0,05 % obsahuje liečivo xylometazolíniumchlorid. Rýchlo uvoľní upchatý nos, napomáha odchodu sekrétu a uľahčí dýchanie.

Otrivin 0,05 % sa používa na obnovenie priechodnosti upchatého nosa pri nádche z prechladnutia, sennej nádche alebo iných druhoch alergickej nádchy a pri zápale prinosových dutín (sinusitída).

Účinok lieku Otrivin 0,05 % sa prejaví v priebehu 2 minút a pretrváva do 12 hodín a je veľmi dobre znášaný dokonca aj u pacientov s citlivou nosovou sliznicou.

Otrivin 0,05 % podávaný do nosa sa tiež môže používať pri ušných zápaloch na zníženie opuchu nosohltanovej sliznice (výstelka nosových prieduchov a hrdla). Môže byť tiež predpísaný lekárom na použitie pred odborným vyšetrením nosa (rinoskopia).

Otrivin 0,05 % obsahuje tiež zvlhčujúce a upokojujúce zložky, ktoré pomáhajú predchádzať suchosti a podráždeniu sliznice nosa.

2 Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Otrivin 0,05 %

Nepoužívajte Otrivin 0,05 %:

  ak je vaše dieťa alergické na xylometazolíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pozri časť 6.);

  ak vaše dieťa nedávno podstúpilo operáciu v oblasti nosohltana (operácia mozgu vykonávaná nosom alebo ústami);

  ak má vaše dieťa glaukóm s úzkym uhlom (zelený zákal, zvýšený tlak v očiach);

  ak má vaše dieťa chronický zápal nosovej sliznice s veľmi suchou nosovou sliznicou (rhinitis sicca alebo atrofická rinitída).

Ak sa ktorákoľvek z uvedených skutočností na vaše dieťa vzťahuje, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, pretože Otrivin 0,05 % preň za týchto okolností nie je vhodný.

Upozornenia a opatrenia

Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom pred použitím Otrivinu 0,05 % ak má vaše dieťa:

  vysoký krvný tlak;

  ochorenie srdca;

  zvýšenú činnosť štítnej žľazy (hypertyreóza);

  cukrovku;

  zväčšenú prostatu (hypertrofia prostaty);

  nezhubný nádor nadobličiek, ktorý produkuje veľké množstvo adrenalínu a noradrenalínu (feochromocytóm);

  ak sa lieči niektorými antidepresívami známymi ako inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) alebo ak ich užívalo v predchádzajúcich 2 týždňoch.

Ak sa ktorákoľvek z uvedených skutočností na vaše dieťa vzťahuje, nepoužívajte Otrivin 0,05 % bez konzultácie s lekárom alebo lekárnikom.

Tak ako iné lieky používané na uvoľnenie upchatého nosa, aj Otrivin 0,05 % u veľmi citlivých pacientov môže vyvolávať poruchy spánku, nevoľnosť a tras. Obráťte sa na lekára, ak vaše dieťa tieto príznaky veľmi obťažujú.

Podobne ako iné lieky na odstránenie pocitu upchatého nosa, ani Otrivin 0,05 % sa nemá používať nepretržite dlhšie ako 10 dní. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie, poraďte sa s lekárom. Dlhodobé alebo nadmerné používanie lieku Otrivin 0,05 % môže spôsobiť opuch nosovej sliznice alebo jeho zhoršenie.

Otrivin 0,05 % nie je určený na použitie do očí alebo úst.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie, hlavne u detí a starších osôb.

Deti

Otrivin 0,05 % nepoužívajte u detí mladších ako 1 rok.

Otrivin 0,05 % je odporúčaný na použitie u detí od 1 roku do 11 rokov iba pod dohľadom dospelej osoby.

Iné lieky a Otrivin 0,05 %

Ak teraz vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to lekárovi alebo lekárnikovi.

Nepodávajte Otrivin 0,05 % vášmu dieťaťu najmä v prípade, ak užíva niektoré lieky používané na liečbu depresie:

  inhibítory monoaminooxidázy (IMAO): NEPODÁVAJTE svojmu dieťaťu Otrivin, ak užíva alebo užívalo IMAO počas posledných 14 dní;

  tricyklické a tetra-cyklické antidepresíva).

Ak vaše dieťa užíva niektorý z vyššie uvedených liekov, pred použitím lieku Otrivin sa poraďte s lekárom.

Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Otrivin 0,05 % počas tehotenstva.

Ak dojčíte, môžete používať Otrivin 0,05 % iba ak ho odporučil lekár.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Otrivin 0,05 % nemá žiaden alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať Otrivin 0,05 %

Vždy používajte Otrivin 0,05 % presne podľa odporučenia uvedeného nižšie. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Otrivin 0,05 %:

  nesmie byť používaný u detí mladších ako 1 rok,

  je odporúčaný pre deti od 1 do 11 rokov iba pod dohľadom dospelej osoby.

Odporúčaná dávka je

Vek

Dávkovanie

Deti od 1 do 5 rokov

Pod dohľadom dospelých.

Väčšinou postačuje 1 alebo 2 kvapky roztoku do každej nosovej dierky 1- alebo 2-krát denne (každých 8 až 10 hodín). Neprekračujte celkovo 3 podania denne do každej nosovej dierky. Posledná dávka sa podáva pred uložením sa na spánok.

Deti od 6 do 11 rokov

Pod dohľadom dospelých.

2 až 4 kvapky roztoku do každej nosovej dierky 2- až 3-krát denne. Neprekračujte celkovo 3 podania denne do každej nosovej dierky. Posledná dávka sa podáva pred uložením sa na spánok.

  Vyčistite dieťaťu nos.

  Pred použitím vyskúšajte kvapkadlo k zaručeniu správnej kontroly dávkovania.

  Zakloňte dieťaťu hlavu tak, ako je mu to pohodlné, alebo, ak leží na posteli, hlavu nakloňte cez okraj postele.

  Bez toho, aby ste sa dotkli nosa kvapkadlom, podajte opatrne kvapku do každej nosovej dierky a dieťaťu nechajte hlavu krátky čas zaklonenú tak, aby sa kvapky mohli rozptýliť v nose.

  Ak ste úplne minuli nosové dierky, aplikujte kvapku znova.

  Ak sa aspoň časť kvapky dostala do nosa, nepodávajte znova kvapku.

  Postup opakujte v druhej nosovej dierke.

  Čisté a suché kvapkadlo vložte hneď po použití späť do fľaštičky.

  Aby sa zabránilo prípadnému prenosu infekcie, mala by fľaštičku používať iba jedna osoba.

Ak použijete viac lieku Otrivin 0,05 %, ako máte

V prípade, že ste použili väčšie množstvo Otrivin 0,05 % alebo v prípade náhodného použitia väčšieho množstva lieku, okamžite informujte svojho lekára.

Ak zabudnete použiť liek Otrivin 0,05 %

Ak ste zabudli použiť Otrivin 0,05 %, nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE Otrivin 0,05 % používať a okamžite vyhľadajte lekára ak sa u vášho dieťaťa objavia niektoré z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu byť príznakmi alergickej reakcie:

  ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním;

  opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla;

  závažné svrbenie kože s červenajúcou vyrážkou alebo s vyvýšenými kožnými útvarmi.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  podráždenie alebo suchosť sliznice nosa, nevoľnosť, bolesť hlavy, miestny pocit pálenia.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

  alergické reakcie (kožná vyrážka, svrbenie), rozmazané videnie, nepravidelná alebo rýchla činnosť srdca.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Otrivin 0,05 %

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Nepoužívajte Otrivin 0,05 % po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Otrivin 0,05 % obsahuje

  Liečivo je xylometazolíniumchlorid. 1 ml roztoku obsahuje 0,5 mg xylometazolíniumchloridu.

  Ďalšie zložky sú: dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, dinátriumedetát, benzalkóniumchlorid, sorbitol 70 %, hypromelóza, chlorid sodný, čistená voda.

Ako Otrivin 0,05 % vyzerá a obsah balenia

Otrivin 0,05 % nosová roztoková instilácia je bezfarebný roztok vo fľaštičke s kvapkadlom.

Veľkosť balenia: 10 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobca

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2016.

<p>
  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: OTRIVIN
Kód výrobku: 122040
Kód EAN: 7680249269500
Držiteľ rozhodnutia: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek je nosový dekongestant (znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice), obsahuje liečivo xylometazolíniumchlorid. Obsahuje tiež zvlhčujúce a upokojujúce zložky, ktoré pomáhajú predchádzať suchosti a podráždeniu sliznice nosa. Je určený pre deti od 1 do 11 rokov. Používa sa:

 • na obnovenie priechodnosti upchatého nosa pri nádche z prechladnutia, sennej nádche alebo iných druhoch alergickej nádchy a pri zápale prinosových dutín (sinusitída). Rýchlo uvoľní upchatý nos, napomáha odchodu sekrétu a uľahčí dýchanie.
 • po podaní do nosa pri ušných zápaloch na zníženie opuchu nosohltanovej sliznice (výstelka nosových prieduchov a hrdla).
 • na odporučenie lekára pred odborným vyšetrením nosa (rinoskopia).

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Otrivin 0,05 % int nao 0,5 mg/10 ml – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Otrivin 0,05 % int nao 0,5 mg/10 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: Otrivin 0,05 % int nao 0,5 mg/10 ml.doc

Recenzie

Recenzie produktu Otrivin 0,05 % int nao 0,5 mg/10 ml

Diskusia

Diskusia k produktu Otrivin 0,05 % int nao 0,5 mg/10 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam