Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Kašeľ » Odkašliavanie, vykašliavanie

MUCOSOLVAN RETARD CPS PLG 20X75MG - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122236
Mucosolvan Retard je určený na sekretolytickú (uľahčujúcu vykašliavanie) liečbu pri akútnych a chronických ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním.

Viac informácií

7,87

Dostupnosť: skladom > 5 ks

Tovar odošleme 24. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 25. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Mucosolvan Retard je určený na sekretolytickú (uľahčujúcu vykašliavanie) liečbu pri akútnych a chronických ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním.

Informácie o produkte

Výrobca: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Značka: MUCOSOLVAN
Kód výrobku: 122236
Kód EAN: 9006968007533
Držiteľ rozhodnutia: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Ambroxoliumchlorid, liečivo tohto lieku, zvyšuje vylučovanie hlienu z dýchacích ciest, uľahčuje jeho vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Liek je určený na sekretolytickú (uľahčujúcu vykašliavanie) liečbu pri akútnych a chronických ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre pou~ívate>

 

Mucosolvan Retar

d

kapsuly s pred:~eným uvo>H

o

v

aním

am

broxoliumc

hlorid

75

mg

 

 

Pozorne si pre

ítajte celú písomnú inf

ormác

i

u predtým, ako

z

a

tento liek, preto~e ob

sahu

je pre vás dôle~i

informácie.

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váa lekár a

V tejto písomnej informácii pre po

u~

e

te:

1. o je Mucosolvan Retard

a

 na

sa pou~í

va

2.

potrebujete vediee

p

redtým, ako u~ijete Mu

cosol

v

an Retard

3. Ak

o

u~ívae Mucosol

van Retard

4. Mo~né ve

d>a

jaie ú

5. A

ko

uchovávae Mucosolvan Retard

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1. o je Mucosolvan Retard a na

Neu~ívajte Mucosolvan Retard

- ak

s

te alergický na am

b

roxoliumchlorid alebo na ktorúk

o

>

zlo~i

e

k

tohto lieku (uvedenýc

h

 

Upozorne

nia a

 

opatrenia

Obráe

te sa na svojho l

ekára alebo lekárnika p

redt

ým, ako za

~

í

vae Mucosolvan Retard:

- ak máte poakodenú funkciu obli

 

V súvislosti s 

Mucosolvan Retard sa neodporú

 t

ehotenstve, najmä

p

o

Mu

c

o

solvan

Retard sa

neodpo

r

ú

y

, preto~e ambroxoliumc

hlori

d

sa vylu

o

materského mliek

a.

 

Vedenie vozidiel a 

obsl

uha strojov

Z údaj

ov

po uvedení lieku na trh nie sú ~iadne dôkazy o ovplyvnení schopnosti viese vozidlá a obsluhovae stroje. Nevykonali s

A

k u~ijete viac Mucosolvanu Retard

,

ako máte

Ak u~ije

t

e viac Mucosolvanu Retard, ako

m

á

te, por

ate sa s

o svoj

í

m

lekárom alebo lekárni

k

om.

Doteraz neboli hlás

ené ~

iadne apecific

k

é príznaky predáv

kovania u >udí. Na zák

lade

náhodného predávk

ov

a

nia a/alebo hlásení o medika

n

evo>nose

 

Menej

st

ihovae menej ako

1

zo 100 osôb)

hna

vracanie

p

o

rucha t

rávenia

bo

lese

b

ru

cha

 

Zriedkavé (mô~u

postihovae menej ako 1

z 1

 

00 osôb)

vyrá~

k

a

~ih>avka

 

Ve>

stih

ovae menej ako 1

1

0 000 osôb)

záva~né reakcie ko~e a slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)

 

Neznáme (

p

recitlivenose

svrbenie

 

Hlásenie

ve

d>ajaích ú

v

Ak sa u vás vyskytne akýko>ve

k

ved>aj

aí ú

k, obr

á

e

te sa na svojho lekár

a

alebo lekárnika. To sa

týka

aj akýchko>vek

ved>ajaích ú

nkov, ktoré nie sú uved

ené

v tejto písomnej i

nf

o

rmácii pre pou~ívate>a. Ved>ajaie ú

- L

ie

a

s pred:~eným uvo>Hovaním o

b

s

ahuje 7

5 mg ambro

xolium

c

hl

oridu

- alaie zlo~

ky sú:

Obsah kapsuly: k

rospo

v

idón CL, karnau

b

ský vosk, stearyl

alkohol 97 %, magnézium

stea

rát.

Obal kapsuly:

~

elatína,

Biela pot

s

anofi-aventis Slovakia s.r.o., Ein

st

einova 24, 851 01

B

ratislava, Slovenská republika

V

ýrobca

Delpharm R

eims,

1

0

Rue du Colonel Charbo

n

neaux, 51100 Reims, Fra

ncúzs

k

o

 

Táto písomná

informácia pre po

u~ívate>a bola naposl

edy

aktualizovaná v ap

l

i 2017.

 

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke `tátneho ústavu pre kontrolu lie

 

 

Schválený text k rozh

od

nutiu o prevode re

g

istrácie, ev.

R

 

 

E \* MER

GEFORM

A

T

1

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu MUCOSOLVAN RETARD CPS PLG 20X75MG

Diskusia

Diskusia k produktu MUCOSOLVAN RETARD CPS PLG 20X75MG

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam