MojaLekáreň.sk
Hľadať

MUCOPLANT masť pri prechladnutí 50 g

Liek
MUCOPLANT masť pri prechladnutí 50 g

Masť určená na natieranie a na inhaláciu pri kašli a bronchitíde (zápale priedušiek).

Viac informácií

Na sklade Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Bežná cena: 7,06 €
6,69 €
Ušetríte: 5 % (0,37 €)

Potrebujem poradiť

6,69 €

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

MUCOPLANT masť pri prechladnutí 50 g

Mucoplant masť pri prechladnutí obsahuje účinné látky silicu eukalyptu, silicu borovice lesnej a racemický gáfor a je to masť určená na natieranie a na inhaláciu pri kašli a bronchitíde (zápale priedušiek). Používa sa na zlepšenie zdravotného stavu pri prechladnutí a kašli.

Lieková forma

Masť

Masť bledožltej farby.

Liečivá látka a jej množstvo

Liečivá sú: silica eukalyptu, silica borovice lesnej, racemický gáfor.

Ďalšie zložky sú: čistený kukuricový olej, žltý vosk a tuhý tuk.

Ako užívať

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnikAk si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčané dávky:

Vonkajšie použitie (Dospelí, dospievajúci a deti od 4 rokov):

Ak lekár nepredpíše inak, masť sa nanáša na prsia a chrbát 2-3 krát denne a pred spaním. Natreté miesta udržiavať v teple flanelom alebo vlnenou šatkou, prípadne teplým oblečením. Nenatierať na sliznice a oblasť okolo očí, po použití si dôkladne umyť ruky (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

Na inhaláciu (Dospelí, dospievajúci a deti od 6 rokov):

Rozpustiť 2 čajové lyžičky masti v pol až jednom litri horúcej ale nie vriacej vody. Hlavu prikryť uterákom a inhalovať 5 – 10 minút. Pri použití inhalačného prístroja postupujte podľa návodu k tomuto prístroju.

Použitie u detí

Použitie na pokožku sa neodporúča u detí vo veku 2,5 až 4 roky.

Použitie na inhaláciu sa neodporúča u detí do veku 6 rokov.

Mucoplant masť pri prechladnutí sa nesmie používať u detí vo veku do 2,5 roka.

Zabezpečte aby sa deti nedotýkali pokožky ošetrenej masťou a tiež dozor dospelej osoby počas inhalácie.

Ak príznaky pretrvávajú počas 3-5 dní, v prípade dýchavičnosti, bolesti hlavy, horúčky, puriformného (krvavého) spúta alebo nosovej sekrécie, prosím kontaktujte lekára.

Načo si dať pozor

Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 50 g.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku. 

Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu:
ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk 

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Kód výrobku:
476229
Kód EAN:
4016369701218
Kód ŠUKL:
83598
ATC kód:
R05X
ATC názov:
Iné liečivá proti nachladnutiu
Farmakoterapeutická skupina:
antitusiká a lieky proti nachladnutiu | iné liečivá proti nachladnutiu
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2015/01490-ZME
Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/05193-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Mucoplant masť pri prechladnutí

masť

silica eukalyptu, silica borovice lesnej, racemický gáfor

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 3 - 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Mucoplant masť pri prechladnutí a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mucoplant masť pri prechladnutí
 3. Ako používať Mucoplant masť pri prechladnutí
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Mucoplant masť pri prechladnutí
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Mucoplant masť pri prechladnutí a na čo sa používa

Mucoplant masť pri prechladnutí obsahuje účinné látky silicu eukalyptu, silicu borovice lesnej a racemický gáfor a je to masť určená na natieranie a na inhaláciu pri kašli a bronchitíde (zápale priedušiek). Používa sa na zlepšenie zdravotného stavu pri prechladnutí a kašli.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mucoplant masť pri prechladnutí

 Nepoužívajte Mucoplant masť pri prechladnutí

 • ak ste alergický na silicu eukalyptu, silicu borovice lesnej, racemický gáfor alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 • u detí vo veku do 2,5 roka z dôvodu, že existuje riziko, že gáfor a 1,8-cineol, ktorý prípravok obsahuje, podobne ako iné éterické oleje, môžu vyvolať laryngospazmus (kŕč hrtana).
 • pri astme, čiernom kašli, pseudokrupe a iných ochoreniach dýchacieho traktu, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu dýchacích ciest.
 • deti s anamnézou záchvatov (febrilné alebo iné)
 • neinhalujte pri stavoch akútnych zápalových infekcií dýchacích ciest a akútnom zápale pľúc.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Mucoplant masť pri prechladnutí, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Gáfor a 1,8-cineol môžu zapríčiniť zúženie hrtana spojené so závažnou dýchavičnosťou až útlmom dýchania u dojčiat a detí do veku 2,5 roka.

Mucoplant masť pri prechladnutí sa nesmie nanášať na sliznice vrátane nosovej sliznice a na oblasť pokožky okolo očí. Nemá sa nanášať na tvár. Po použití je potrebné dôkladne si umyť ruky. Používať iba na neporušenú zdravú pokožku.

Mucoplant masť pri prechladnutí sa má používať iba na vonkajšie použitie a na inhaláciu.

Neaplikujte na pokožku pri chorobách u detí, ktoré sa prejavujú výsevom (vyrážkou). Nenatierajte na poškodenú alebo popálenú pokožku.

Deti 

Nepoužívajte Mucoplant masť pri prechladnutí na liečbu detí vo veku do 2,5 roka.

Použitie na pokožku sa neodporúča u detí vo veku 2,5 až 4 roky.

Použitie na inhaláciu sa neodporúča u detí vo veku do 6 rokov.

Deti vo veku od 6 rokov (deti školského veku) majú inhalovať liek pod dohľadom dospelého.

Iné lieky a Mucoplant masť pri prechladnutí

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Eukalyptová silica spôsobuje indukciu enzýmov v pečeni. Účinok iných liekov, napríklad aminopyrínu, amfetamínu a fenobarbitalu sa môže znížiť. Toto riziko nemožno vylúčiť ani pri vonkajšom použití, ak sa liek aplikuje na veľkú plochu pokožky alebo sa používa dlhodobo.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Mucoplant masť pri prechladnutí sa nemá používať počas tehotenstva a pri dojčení.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať Mucoplant masť pri prechladnutí

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnikAk si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčané dávky:

Vonkajšie použitie (Dospelí, dospievajúci a deti od 4 rokov):

Ak lekár nepredpíše inak, masť sa nanáša na prsia a chrbát 2-3 krát denne a pred spaním. Natreté miesta udržiavať v teple flanelom alebo vlnenou šatkou, prípadne teplým oblečením. Nenatierať na sliznice a oblasť okolo očí, po použití si dôkladne umyť ruky (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

Na inhaláciu (Dospelí, dospievajúci a deti od 6 rokov):

Rozpustiť 2 čajové lyžičky masti v pol až jednom litri horúcej ale nie vriacej vody. Hlavu prikryť uterákom a inhalovať 5 – 10 minút. Pri použití inhalačného prístroja postupujte podľa návodu k tomuto prístroju.

Použitie u detí

Použitie na pokožku sa neodporúča u detí vo veku 2,5 až 4 roky.

Použitie na inhaláciu sa neodporúča u detí do veku 6 rokov.

Mucoplant masť pri prechladnutí sa nesmie používať u detí vo veku do 2,5 roka.

Zabezpečte aby sa deti nedotýkali pokožky ošetrenej masťou a tiež dozor dospelej osoby počas inhalácie.

Ak príznaky pretrvávajú počas 3-5 dní, v prípade dýchavičnosti, bolesti hlavy, horúčky, puriformného (krvavého) spúta alebo nosovej sekrécie, prosím kontaktujte lekára.

Ak použijete viac Mucoplantu masti pri prechladnutí, ako máte

V prípade náhodného požitia Mucoplantu masti pri prechladnutí dieťaťom, je potrebné poradiť sa bezodkladne s lekárom, ktorý môže poskytnúť potrebnú liečbu. Nesnažte sa vyvolať zvracanie.

Ak zabudnete použiť Mucoplant masť pri prechladnutí

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Neznáme (z dostupných údajov):

 • Halucinácie.
 • Vonkajšie použitie na veľkej ploche pokožky može vyvolať toxické prejavy ako nefrotoxicita (poškodenie obličiek) alebo poškodenie centrálnej nervovej sústavy (okamžite po použití gáfru).
 • Stridor (zvuk pri dýchaní spôsobený zúžením dýchacích ciest), sťažené dýchanie a dýchavičnosť. Môže nastať bronchospazmus (zúženie priedušiek), po ktorom nasleduje stav podobný astme až reflexná zástava dychu.
 • Kontaktná dermatitída a iné formy precitlivenosti pokožky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Mucoplant masť pri prechladnutí

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na liekovke a na škatuli po označení „EXP:”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mucoplant masť pri prechladnutí obsahuje

 • Liečivá sú: silica eukalyptu, silica borovice lesnej, racemický gáfor.
 • Ďalšie zložky sú: čistený kukuricový olej, žltý vosk a tuhý tuk.

Ako vyzerá Mucoplant masť pri prechladnutí a obsah balenia

Masť bledožltej farby.

Papierová škatuľa obsahujúca sklenenú širokohrdlú liekovku hnedej farby (typ III) s PP vrchnákom so závitom a písomnú informáciu pre používateľa.

Veľkosti balenia: 20 g, 50 g, 100 g.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstrasse 10

66424 Homburg

Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2020.

MUCOPLANT masť pri prechladnutí 50 g

MUCOPLANT masť pri prechladnutí 50 g

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.