Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na bolesť » Lieky na bolesť chrbta

IBALGIN Duo Effect krém 100 g - recenzie

Liek
Kód výrobku: 230593
Potláča bolesť, zmierňuje zápal a opuch. Urýchľuje vstrebávanie modrín a krvných výronov. Lieči poúrazové stavy. Pre dospelých a děti od 12 rokov.

Viac informácií

8,06

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 24. 7. 2018, predpokladaný termín doručenia 25. 7. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - IBALGIN Duo Effect krém 100 g

Potláča bolesť, zmierňuje zápal a opuch. Urýchľuje vstrebávanie modrín a krvných výronov. Lieči poúrazové stavy. Pre dospelých a děti od 12 rokov.

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03057-ZIB

Písomná informácia pre používateľa

Ibalgin DUO EFFECT

5 %/100 UI/mg dermálny krém

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ibalgin Duo Effect a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ibalgin Duo Effect

3. Ako používať Ibalgin Duo Effect

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ibalgin Duo Effect

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ibalgin Duo Effect a na čo sa používa

Ibalgin Duo Effect, dermálny krém obsahuje liečivá ibuprofen a heparinoid.

Ibuprofen patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Pri lokálnom použití potláča bolesť, zmierňuje zápal a opuch v postihnutej oblasti. Je vhodný na liečbu miestnych prejavov nereumatických i reumatických bolestivých stavov pohybového ústrojenstva.

Heparinoid zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, urýchľuje vstrebávanie krvných výronov, tiež zmenšuje tvorbu opuchov a pôsobí protizápalovo. Pri lokálnom použití zmierňuje bolesť

i zápal a navyše lieči aj zápal žíl a modriny.

Používanie krému je vhodné aj pri celkovej liečbe tabletami s obsahom ibuprofenu.

Ibalgin Duo Effect, dermálny krém je určený na miestnu liečbu:

  bolesti a zápalu svalov, šliach a kĺbov (napr. tenisový lakeť);

  na úľavu pri bolestiach chrbta;

  bolestivých stavov pri osteoartróze (ochorenie kĺbov);

  bolestivých zápalov kĺbových puzdier;

  zápalov šliach a svalových úponov;

  reumatických ochorení.

Ibalgin Duo Effect, dermálny krém je určený tiež na liečbu poúrazových stavov a následkov športových úrazov ako sú:

  a modriny;

  vyvrtnutie kĺbu;

  poranenia mäkkých častí kĺbov.

Na odporúčanie lekára sa používa:

  na miestnu liečbu zápalov povrchových žíl a zápalov v okolí žíl;

  na zmäkčenie stvrdnutej kože pri žilovej nedostatočnosti.

Ibalgin Duo Effect, dermálny krém je určený na liečbu dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. Bez poradenia sa s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 2 týždne.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ibalgin Duo Effect

Nepoužívajte Ibalgin Duo Effect

  ak ste alergický na ibuprofen či heparinoid (liečivá lieku Ibalgin Duo Effect) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

  ak máte sklon k astmatickému záchvatu, žihľavke alebo alergickej nádche po podaní kyseliny acetylsalicylovej alebo niektorých protizápalových liekov;

  ak máte poruchu krvnej zrážanlivosti, poraďte sa pred použitím tohto lieku s lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Ibalgin Duo Effect, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ibalgin Duo Effect, dermálny krém sa nesmie používať na otvorené rany, porušený kožný povrch, sliznice, do úst a do očí.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa pred použitím tohto lieku s lekárom a bez jeho odporúčania ho nepoužívajte.

Preto, že Ibalgin Duo Effect je krém podávaný lokálne na bolestivú oblasť, je tu menšie riziko komplikácií, ako pri perorálnom podaní ibuprofenu (alebo podobného protizápalového lieku proti bolesti).

Tento liek obsahuje parabény a propylénglykol, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo alergické reakcie.

Deti a dospievajúci

Nepoužívajte Ibalgin Duo Effect u detí do 12 rokov.

Iné lieky a Ibalgin Duo Effect

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ibalgin Duo Effect krém nemožno nanášať na kožu súčasne s niektorými liekmi na miestne použitie, napríklad s liekmi s obsahom tetracyklínu, hydrokortizónu a kyseliny salicylovej.

Bez súhlasu lekára nepoužívajte na vaše ochorenie súčasne s týmto krémom iné voľnopredajné lieky na miestne používanie.

Pri predpisovaní iných liekov upozornite lekára, že používate Ibalgin Duo Effect, dermálny krém.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

V tehotenstve a počas dojčenia sa liek môže používať len so súhlasom lekára.

V posledných troch mesiacoch tehotenstva sa liek nesmie používať, pretože by mohlo dôjsť ku krvácaniu.

V čase dojčenia možno liek použiť krátkodobo a na malé plochy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť.

Ibalgin Duo Effect obsahuje parabény a propylénglykol, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo alergické reakcie.

3. Ako používať Ibalgin Duo Effect

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, dospelým a dospievajúcim od 12 rokov sa nanáša na postihnuté miesto a jeho okolie 2 až 3-krát denne v časových odstupoch 4 až 5 hodín asi 1 mm hrubá vrstva krému, ktorá sa ľahko votrie do kože. Pri ochorení žíl je možné na noc priložiť kompresný obväz.

Pri rozsiahlych a bolestivých výronoch sa spočiatku môže miesto ošetrené krémom prekryť nepriedušným obväzom, najlepšie cez noc.

Pri silných bolestiach je vhodné liečbu doplniť užívaním tabliet s obsahom ibuprofenu.

Vyhnite sa zaneseniu krému do otvorených rán, na narušený povrch kože, na sliznice a do očí.

Po nanesení krému si umyte ruky, ak nie sú liečeným miestom.

Bez porady s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 2 týždne.

Ak pri poraneniach neustúpia ťažkosti do 3 dní, alebo naopak dôjde k zhoršeniu, či sa prejavia nežiaduce účinky lieku, prerušte liečbu a obráťte sa na lekára.

Pri zápalových reumatických ochoreniach sa o vhodnosti použitia a dĺžke liečby Ibalginom Duo Effect poraďte s lekárom. Ak lekár neurčí inak, Ibalgin Duo Effect sa pri týchto ochoreniach používa zväčša počas 2 až 3 týždňov.

Pri ochoreniach žíl sa o dĺžke liečby Ibalginom Duo Effect poraďte s lekárom. Ak lekár neurčí inak, Ibalgin Duo Effect sa pri týchto ochoreniach používa zväčša počas 1 až 2 týždňov. Používanie krému Ibalgin Duo Effect pri ochoreniach žíl je len súčasťou komplexnej liečby. Dodržiavajte ostatné liečebné postupy, ktoré vám lekár odporučil (užívanie iných liekov, kompresívna liečba obväzom alebo pančuchou).

Ak použijete viac Ibalginu Duo Effect, ako máte

Predávkovanie nebolo doposiaľ popísané.

Pri náhodnom požití väčšieho množstva lieku malým dieťaťom môže dôjsť k nevoľnosti až vracaniu. Je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.

Ak zabudnete použiť Ibalgin Duo Effect

Ak ste zabudli použiť krém Ibalgin Duo Effect v správny čas, naneste si ho, hneď ako si spomeniete, a potom pokračujte ako obvykle. Nepoužívajte dvojnásobné množstvo, aby bola doplnená chýbajúca dávka.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

  miestne podráždenie kože u citlivých pacientov, ktoré sa môže prejaviť začervenaním kože, pocitmi pálenia alebo svrbenia, niekedy aj výsevmi drobných vyrážok.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

  reakcie z precitlivenosti.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ibalgin Duo Effect

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred vlhkosťou.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ibalgin Duo Effect obsahuje

  Liečivá sú:

ibuprofen 1,5 g (5 %), heparinoid (100 UI/mg) 0,060 g v 30 g krému,

ibuprofen 2,5 g (5 %), heparinoid (100 UI/mg) 0,100 g v 50 g krému alebo

ibuprofen 5 g (5 %), heparinoid (100 UI/mg) 0,200 g v 100 g krému.

  Ďalšie zložky (krémový základ) sú stredné nasýtené triacylglyceroly, stearoylmakrogol 100, stearoylmakrogol 1050, hydroxyetylcelulóza, kyselina stearová, cetylalkohol, stearylalkohol, metylparabén, propylparabén, propylénglykol, čistená voda.

Ako vyzerá Ibalgin Duo Effect a obsah balenia

Vzhľad lieku: Ibalgin Duo Effect je takmer biely krém.

Veľkosť balenia: 30 g krému, 50 g krému alebo 100 g krému.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2015.

Logo Zentiva

5

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 230593
Kód EAN: 8594739210011
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje liečivá ibuprofen a heparinoid. Ibuprofen patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Pri lokálnom použití potláča bolesť, zmierňuje zápal a opuch v postihnutej oblasti. Je vhodný na liečbu miestnych prejavov nereumatických i reumatických bolestivých stavov pohybového ústrojenstva. Heparinoid zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, urýchľuje vstrebávanie krvných výronov, tiež zmenšuje tvorbu opuchov a pôsobí protizápalovo. Pri lokálnom použití zmierňuje bolesť i zápal a navyše lieči aj zápal žíl a modriny. Liek je určený na miestnu liečbu:

 • bolesti a zápalu svalov, šliach a kĺbov (napr. tenisový lakeť);
 • na úľavu pri bolestiach chrbta;
 • bolestivých stavov pri osteoartróze (ochorenie kĺbov);
 • bolestivých zápalov kĺbových puzdier;
 • zápalov šliach a svalových úponov;
 • reumatických ochorení.

Tiež je určený na liečbu poúrazových stavov a následkov športových úrazov ako sú:

 • opuchy a modriny;
 • vyvrtnutie kĺbu;
 • poranenia mäkkých častí kĺbov.

Na odporúčanie lekára sa používa:

 • na miestnu liečbu zápalov povrchových žíl a zápalov v okolí žíl;
 • na zmäkčenie stvrdnutej kože pri žilovej nedostatočnosti.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

IBALGIN Duo Effect krém 100 g – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu IBALGIN Duo Effect krém 100 g zobrazíte alebo stiahnete tu: IBALGIN Duo Effect krém 100 g.doc

Recenzie

Recenzie produktu IBALGIN Duo Effect krém 100 g

Diskusia

Diskusia k produktu IBALGIN Duo Effect krém 100 g

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám