MojaLekáreň.sk

CELASKON tablety 250 mg 100 tabliet

Liek
CELASKON tablety 250 mg 100 tabliet

Prípravok sa používa na predchádzanie alebo na liečbu stavov nedostatku vitamínu C v organizme, najmä v období zvýšených nárokov.

Viac informácií

Na sklade viac ako 5 kusov Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Bežná cena: 4,89 €
4,19 €
Ušetríte: 14 % (0,70 €)

Pridať do obľúbených Potrebujem poradiť

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

CELASKON tablety 250 mg 100 tabliet

Užívania lieku zmierňuje a skracuje príznaky chrípky a prechladnutia. Prípravok posilňuje imunitný systém, znižuje možnosť ochorenia prechladnutím a pokrýva zvýšenú potrebu vitamínu C v organizme v stresových situáciách. Obsahuje vitamín C, ktorý je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a ciev, pre tvorbu látok zúčastňujúcich sa prenosu nervových vzruchov, pre tvorbu hormónov, pre vstrebávanie železa z potravy, pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán. Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvoriť, preto je nevyhnutné ho do organizmu dodávať.

Lieková forma

Mramorované svetlo oranžové až béžové okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou.

Liečivá látka

 • Liečivo je kyselina askorbová (vitamín C). Každá tableta obsahuje 250 mg kyseliny askorbovej.
 • Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, dihydrát edetanu dvojsodného, mastenec, sodná soľ stearylfumarátu, sodná soľ glykolátu, mikrokryštalická celulóza, β-karotén P-WD (E160a).

Odporúčané použitie

Dospelí a deti staršie ako 6 rokov užívajú pri nedostatku vitamínu C v organizme 500 – 1 000 mg (2-4 tablety) denne, na pokrytie zvýšenej potreby vitamínu C na prechodný čas 200 – 500 mg denne.

Pre dobré zužitkovanie v organizme je vhodnejšie užívať celkovú dennú dávku rozdelenú na niekoľko čiastkových dávok než celú naraz.

Celaskon tablety 250 mg sa užíva najlepšie pred jedlom a dostatočne sa zapije vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.

Dôležité upozornenie

 • Prípravok Celaskon tablety 250 mg nie je určený deťom vo veku 3-6 rokov, pre túto vekovú skupinu je k dispozícii prípravok Celaskon tablety 100 mg.
 • ​Príjem vyšších ako odporúčaných dávok môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.
 • Prípravok obsahuje oranžovú žlť (E110), ktorý môže spôsobiť alergické reakcie.
 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 • Pozorne si prečítajte písomnú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 100 tabliet.

Nežiaduce účinky 

 • Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
 • Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu: ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Produktová rada:
Kód výrobku:
115316
Kód EAN:
8594739701625
Kód ŠUKL:
78278
ATC kód:
A11GA01
ATC názov:
Kyselina askorbová  (vit.c)
Farmakoterapeutická skupina:
vitamíny | kyselina askorbová  (vitamín c), vrátane kombinácií | kyselina askorbová (vit.c), samotná | kyselina askorbová  (vit.c)
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

CELASKON tablety 250 mg 100 tabliet

Príbalovú informáciu k produktu CELASKON tablety 250 mg 100 tabliet stiahnete vo formáte doc tu: CELASKON tablety 250 mg 100 tabliet.doc

Písomná informácia pre používateľa

CELASKON tablety 250 mg

kyselina askorbová (vitamín C)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je CELASKON tablety 250 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELASKON tablety 250 mg

3. Ako užívať CELASKON tablety 250 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CELASKON tablety 250 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je CELASKON tablety 250 mg a na čo sa používa

CELASKON tablety 250 mg obsahuje 250 mg vitamínu C (vitamín C je kyselina askorbová) v každej tablete. Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvárať, preto sa musí prijímať v potrave alebo dodávať formou vitamínových prípravkov.

Vitamíny sú zložité látky nevyhnutné pre mnohé funkcie v organizme. Vitamín C patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode. Jeho úloha v organizme je mnohostranná: umožňuje činnosť rôznych enzýmov v organizme, je súčasťou antioxidačného systému. Je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a krvných ciev, pre tvorbu niektorých látok, ktoré sa zúčastňujú na prenose nervových vzruchov medzi nervovými bunkami, pre tvorbu hormónov nadobličiek, pre vstrebávanie železa z potravy, rovnako je nutný pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.

Mierny nedostatok vitamínu C sa prejavuje slabosťou, celkovou únavou a bolesťou, opuchmi ďasien a krvácaním z nosa, závažnejší nedostatok spôsobuje skorbut a anémiu.

Liek CELASKON tablety 250 mg užívajú dospelí a deti na prevenciu alebo liečbu stavov nedostatku vitamínu C v organizme, najmä v období zvýšených nárokov (v detstve počas rastu, v tehotenstve, pri dojčení, pri namáhavej práci, športe, infekčných chorobách, v rekonvalescencii po infekčných chorobách, po ťažkých úrazoch, popáleninách, rozsiahlych operáciách, pri jednostrannej výžive, u starých ľudí, u fajčiarov a pod.).

V kombinácii s inými antioxidantmi je podávaný na obmedzenie škodlivého vplyvu voľných radikálov (antioxidačné pôsobenie).

Liek je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELASKON tablety 250 mg

Neužívajte CELASKON tablety 250 mg

 • ak ste alergický na kyselinu askorbovú (vitamín C) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CELASKON tablety 250 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, najmä ak:

 • trpíte poruchou látkovej premeny železa (hemosideróza, hemochromatóza),
 • máte oxalátové obličkové kamene.

Vitamín C vo vyšších dávkach môže ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov (najmä stanovenie glukózy v moči, test na skryté krvácanie v stolici a i.). Poraďte sa s lekárom, ako dlho pred laboratórnymi testami je nutné dávkovanie vitamínu C znížiť alebo ho celkom vysadiť.

Deti

U detí vo veku od 3 do 6 rokov je vhodnejšie použiť Celaskon tablety 100 mg z dôvodu presnejšieho dávkovania vitamínu C.

Iné lieky a CELASKON tablety 250 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri odporúčanom dávkovaní pri stavoch, pri ktorých je nedostatok vitamínu C alebo jeho zvýšená potreba, nedochádza k ovplyvneniu účinku iných liekov. O vhodnosti užívania lieku CELASKON tablety 250 mg súbežne s voľnopredajnými prípravkami, ktoré takisto obsahujú vitamín C, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Ak užívate vitamín C v dávkach vyšších ako 1 g, informujte o tom lekára pri predpisovaní iných liekov (napr. deferoxamín, perorálna antikoncepcia, zásadité liečivá).

Vitamín C vo vyšších dávkach môže ovplyvniť výsledky testov na stanovenie glukózy v moči a testov na prítomnosť krvi v stolici (niekoľko dní pred testami je nutné vitamín C vysadiť).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V tehotenstve a v období dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy CELASKON tablety 250 mg prechodne užívať. Kyselina askorbová prechádza do krvi plodu a do ľudského mlieka. Vysoké dávky vitamínu C užívané v tehotenstve môžu viesť u novorodencov k jeho zvýšenej potrebe až k prejavom jeho nedostatku. Z tohto dôvodu neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

CELASKON tablety 250 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

CELASKON tablety 250 mg obsahuje sacharózu a sodík

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v jednej tablete, to znamená, že je v podstate „bez sodíka“.

3. Ako užívať CELASKON tablety 250 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety lieku CELASKON sú dostupné v sile 100 mg a 250 mg kyseliny askorbovej (CELASKON tablety 100 mg, CELASKON tablety 250 mg). Pre dosiahnutie odporúčanej dávky použite vhodnú kombináciu liekov CELASKON tablety 100 mg a CELASKON tablety 250 mg.

Odporúčané dávkovanie:

Dospelí a deti staršie ako 6 rokov užívajú pri nedostatku vitamínu C v organizme 500 – 1 000 mg (2-4 tablety) denne, na pokrytie zvýšenej potreby vitamínu C na prechodný čas 200 – 500 mg denne.

Deťom vo veku 3 - 6 rokov sa podáva 100 – 200 mg vitamínu C denne krátkodobo. Pre odporúčané dávky, ktoré sú nižšie ako 250 mg sú k dispozícii tablety lieku CELASKON tablety 100 mg.

Deťom mladším ako 3 roky sa CELASKON tablety 250 mg nepodáva.

Pre dobré zužitkovanie v organizme je vhodnejšie užívať celkovú dennú dávku rozdelenú na niekoľko čiastkových dávok než celú naraz.

Spôsob podávania:

Celaskon tablety 250 mg sa užíva najlepšie pred jedlom a dostatočne sa zapije vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.

Ak užijete viac CELASKONU tablety 250 mg, ako máte

Pri dávkovaní vyššom ako 4 tablety denne (1000 mg), pri dlhodobejšom užívaní alebo ak dieťa náhodne požije viac tabliet, môže dôjsť k nevoľnosti až vracaniu, môže sa objaviť vyrážka, bolesti hlavy, celková slabosť, nespavosť, hnačka, vylučovanie glukózy močom. Nadbytočné množstvo vitamínu C sa vylúči močom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní kyseliny askorbovej (liečivo lieku CELASKON tablety 250 mg) sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa častosti výskytu:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nutkanie na vracanie*, vracanie*, hnačka*
 • ekzém***, žihľavka***

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • pocit slabosti*
 • oxalátové močové kamene**

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • hemolytická anémia (chudokrvnosť spôsobená zvýšeným rozpadom červených krviniek)**
 • zlyhanie obličiek**
 • astmatický záchvat***

* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)

** pri veľmi vysokých dávkach (desiatky gramov denne)

*** u alergických osôb

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať CELASKON tablety 250 mg

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CELASKON tablety 250 mg obsahuje

Liečivo je kyselina askorbová (vitamín C).

Každá tableta obsahuje 250 mg kyseliny askorbovej.

Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, dihydrát edetanu dvojsodného, mastenec, sodná soľ stearylfumarátu, sodná soľ glykolátu, mikrokryštalická celulóza, β-karotén P-WD (E160a).

Ako vyzerá CELASKON tablety 250 mg a obsah balenia

CELASKON tablety 250 mg sú mramorované svetlo-oranžové až béžové ploché tablety s deliacou ryhou o priemere 9 mm. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Transparentná fľaška z hnedého skla, HDPE uzáver s desikantom a poistnou vložkou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30, 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 07/2019.

CELASKON tablety 250 mg 100 tabliet

100 %
Klasika, ktora kvalitu nemeni

CELASKON tablety 250 mg 100 tabliet

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.