Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Zvýšená teplota, horúčka

ASPIRIN® 500 mg 20 tabliet - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 117786
Pomáha při pri miernych až stredne silných bolestiach rôzneho pôvodu, uľaví od bolesti hlavy, zubov, svalov, kĺbov, má protizápalový účinok.

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom! Aspirin® je liek na vnútorné použitie, obsahuje liečivo kyselinu acetylsalicylovú.

Viac informácií

3,55
Bežná cena: 3,99 €, Ušetríte: 11 % (0,44 €)

Dostupnosť: skladom > 5 ks

Tovar odošleme 16. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 17. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Pomáha při pri miernych až stredne silných bolestiach rôzneho pôvodu, uľaví od bolesti hlavy, zubov, svalov, kĺbov, má protizápalový účinok.

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom! Aspirin® je liek na vnútorné použitie, obsahuje liečivo kyselinu acetylsalicylovú.

Informácie o produkte

Výrobca: BAYER
Značka: ASPIRIN
Kód výrobku: 117786
Kód EAN: 8585028200554
Držiteľ rozhodnutia: BAYER

Aspirin 500 mg
tablety

kyselina acetylsalicylová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. Ak sa do 3 až 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete
1. Čo je Aspirin 500 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin 500 mg
3. Ako užívať Aspirin 500 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Aspirin 500 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Aspirin 500 mg a na čo sa používa

Kyselina acetylsalicylová znižuje tvorbu prostaglandínov (fyziologicky účinných zlúčenín, ktoré sa podieľajú na vzniku zápalu), a tým pôsobí proti bolesti, znižuje horúčku a potláča zápal. Aspirin 500 mg sa používa pri miernych až stredne silných bolestiach, napr. bolestiach hlavy, zubov, svalov, kĺbov alebo menštruačných bolestiach a pri horúčke a zápaloch.
Dospelí pri zápalových ochoreniach užívajú liek iba na odporúčanie lekára. Na odporučenie lekára sa môže Aspirin 500 mg podávať deťom od 7 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin 500 mg

Neužívajte Aspirin 500 mg

 • ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú, na iné salicyláty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak ste mali v minulosti alergickú reakciu s astmatických záchvatom alebo podobnú reakciu na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky,
 • ak máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy,
 • ak máte nezvyčajnú náchylnosť na krvácanie (hemoragickú diatézu),
 • ak máte závažnú nedostatočnosť obličiek alebo pečene,
 • ak máte závažnú srdcovú nedostatočnosť,
 • v kombinácii s metotrexátom v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššie,
 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Aspirin 500 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Aspirin 500 mg

 • ak ste v minulosti mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdka a čreva,
 • ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá),
 • ak máte poruchu funkcie obličiek alebo srdcovo-cievny obeh, (napr. ochorenie obličkových ciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu (znížený objem), veľký chirurgický zákrok, sepsa (otrava krvi) alebo veľké krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej zvyšovať riziko poruchy funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek
 • ak máte zníženú funkciu pečene
 • ak máte závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu (rozpad červených krviniek) alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek). Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie
 • ak máte znížené vylučovanie kyseliny močovej, pretože pri nízkych dávkach môže liek vyvolať záchvat dny

V takomto prípade užívajte Aspirin 500 mg po konzultácii so svojím lekárom.

Aspirin 500 mg nemajú užívať deti alebo mladiství s horúčkovitými ochoreniami, pokiaľ tak neurčil lekár a ostatné liečebné opatrenia zlyhali. Pretrvávajúce vracanie v súvislosti s takýmito ochoreniami môže byť znakom Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.
Pacienti s astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú sprevádzané príznakmi podobnými sennej nádche) alebo ktorí sú precitlivení na niektorý typ liekov proti bolesti a reume, majú riziko astmatických záchvatov (intolerancia analgetík/analgetikami (lieky proti bolesti) navodená astma), ak užívajú Aspirin 500 mg. Ak trpíte takýmito problémami, pred užívaním lieku Aspirin 500 mg sa musíte poradiť s lekárom. To isté sa týka aj pacientov, ktorí alergicky reagujú na iné látky kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou.

Pred operáciami je potrebné poradiť sa alebo informovať lekára alebo zubára o akomkoľvek užívaní lieku Aspirin 500 mg. Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú používať dlhodobo alebo vo vysokých dávkach bez konzultácie s lekárom.

Čomu sa máte vyhnúť, ak budete užívať tento liek?
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súbežne užíva s niektorými inými liekmi určenými proti

 • krvným zrazeninám (napr. warfarín)
 • neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)
 • vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory)
 • bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)
 • dne (probenecid)
 • nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)

Pred užitím kyseliny acetylsalicylovej, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívate kyselinu acetylsalicylovú pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek iný liek (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára).

Iné lieky a Aspirin 500 mg
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou

 • Metotrexát (liek na liečbu nádorov alebo reumatoidnej artritídy).
 • Liečba antikoagulanciami (napr. kumarín, heparín) a inhibítormi agregácie doštičiek (látky, ktoré zabraňujú hromadeniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín), napr. tiklopidín.
 • Protizápalové lieky a analgetiká.
 • Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky na liečbu depresie)
 • Digoxín (látka zlepšujúca silu kontrakcie srdca): zvyšujú sa koncentrácie v krvi.
 • Liečba na zníženie krvného cukru (antidiabetiká).
 • Liečba obsahujúca glukokortikoidy so systémovým účinkom, alebo konzumácia alkoholu (zvýšené riziko krvácania do žalúdka a čriev a vzniku vredov).
 • Kyselina valproová (lieky na liečbu kŕčov epilepsie).

Zoslabenie účinkov v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou

 • Lieky zlepšujúce vylučovanie moču (diuretiká).
 • Lieky, ktoré znižujú tlak krvi (ACE inhibítory).
 • Lieky na liečbu dny (urikozuriká), ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej v moči (napr. probenecid, benzbromarón).

Aspirin 500 mg a jedlo, nápoje a alkohol
Tablety sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutín. Neužívajte nalačno. Pri liečbe týmto liekom nepožívajte alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Ak počas liečby liekom Aspirin 500 mg otehotniete, musíte o tom informovať lekára. Aspirin 500 mg sa bez konzultácie s lekárom nemá užívať v prvom a druhom trimestri (prvých šesť mesiacov) tehotenstva. Aspirin 500 mg sa nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku i dieťa počas pôrodu.
Do materského mlieka prechádzajú malé množstvá kyseliny acetylsalicylovej a jej metabolitov. Pri krátkodobom použití sa nepozorovali nepriaznivé účinky na dojča, preto nie je nevyhnutné ukončiť dojčenie. Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok sa má dojčenie včas prerušiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Aspirin 500 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako užívať Aspirin 500 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak nedochádza k zmierneniu horúčky alebo bolesti do 3 až 5 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom. Tablety sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutín. Neužívajte nalačno.

Pre dospelého je jednorazová dávka 1 až 2 tablety.
Maximálna denná dávka 8 tabliet (4 g liečiva) sa nesmie prekročiť.
V prípade potreby sa môže jednotlivá dávka opakovať 3 až 4-krát denne v odstupe 4 až 8 hodín.

Deti od 7 do 12 rokov môžu užívať jednorazovo pol tablety, maximálna denná dávka sú 3 tablety (1,5 g liečiva). V prípade potreby sa môže jednotlivá dávka opakovať 3-krát denne v odstupe 4 až 8 hodín. Pre deti je vhodnejšie užívať tablety s obsahom 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Ak užijete viac lieku Aspirin 500 mg, ako máte
Ak užijete viac lieku Aspirin 500 mg, ako máte alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom to okamžite oznámte svojmu lekárovi. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. K vedľajším účinkom môže dochádzať s nasledujúcimi frekvenciami

 • Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb) - zápal tráviaceho systému, žalúdkové alebo dvanástnikové vredy (veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a prasknutím vredov)
 • Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) - závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), prechodná porucha funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými enzýmami
 • Neznáme (z dostupných údajov sa ich frekvencia nedá odhadnúť) - zvýšené riziko krvácania počas operácie, krvné podliatiny, krvácanie z nosa, krvácanie z močových ciest a pohlavných orgánov, krvácanie z ďasna, krvácanie do tráviaceho traktu a krvácanie do mozgu (závažné krvácania, najmä u pacientov s neliečeným vysokým tlakom krvi a/alebo so súbežnou liečbou s látkami pôsobiacimi proti zrážaniu krvi, ktoré v ojedinelých prípadoch môžu ohroziť život), akútna a chronická málokrvnosť/málokrvnosť z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého mikrokrvácania), telesná slabosť, bledosť, nedostatočné prekrvenie tkaniva, rozpad červených krviniek alebo málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek, reakcie precitlivenosti (astmatický syndróm), mierne až stredne závažné reakcie ovplyvňujúce kožu, dýchací systém, tráviaci trakt a srdcovo-cievny systém (vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie, nádcha, upchatý nos, ťažkosti s dýchaním a srdcom), závrat (môže byť znakom predávkovania), hučanie v ušiach (môže byť znakom predávkovania), ochorenia hornej a dolnej časti tráviaceho traktu (porucha trávenia, bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti), porucha funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Aspirin 500 mg

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Aspirin 500 mg obsahuje
Liečivo je kyselina acetylsalicylová. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylovej. Pomocné látky sú prášková celulóza a kukuričný škrob.

Ako vyzerá Aspirin 500 mg a obsah balenia
Aspirin 500 mg sú biele okrúhle tablety balené po 10, 20, 50 a 100 tabliet.
PP/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Bayer, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca
Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2015.

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01148-ZIA
Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/04793-ZIB


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Příloha 2
FRESUBIN ORIGINAL
s oříškovou příchutí
Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely.
Nepoužívat pro infúze!
500 ml ( 2100kJ/ 500 kcal)
Normokalorická výživa bez vlákniny, klinicky bez laktózy, purinu a cholesterolu. Zvláštní výživa určená pro pacienty se stávající nebo hrozící malnutricí a pro pacienty u nichž je kontraindikována vláknina.
Dávkování: Neurčí-li lékař jinak, doporučuje se k celkové výživě > 1,5 l /den, k doplňkové výživě 400-600 ml/den.
Způsob aplikace: P ř e d p o u ž i t í m p r o t ř e p a t!
Zpočátku dávkujte pozvolna.
Upozornění: K celkové nebo doplňkové výživě, dbát na adekvátní přísun tekutin. Nepodávat dětem mladším 1 rok.
Složení:
Voda, maltodextrin, mléčné bílkoviny, rostlinné oleje, sojová bílkovina, cukr, aroma, citronan sodný, chlorid draselný, emulgátory ( E322, E471), o-fosforečnan draselný, vitamíny, citronan hořečnatý, regulátory kyselosti ( E332,E330, E530), vinan cholinu, stabilizátor ( E415), síran železnatý, síran zinečnatý, o-fosforečnan vápenatý, chlorid manganatý, síran měďnatý, fluorid sodný, chlorid chromitý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný.
Obsah živin a potravních doplňků:
Průměrný obsah
ve 100 ml
Využitelná energetická hodnota
420 kJ (= 100 kcal)
Bílkoviny
3,8 g
Sacharidy
13,8 g
z toho cukry
3,8 g
z toho laktóza
<0,01 g
Tuky
3,4 g
z toho nasyc mastné kys.
0,4 g
Mononenasyc.mastné kys.
1,9 g
polynenasyc.mastné kys.
1,1 g
Cholesterol
<0,8 mg
Vláknina
0,0 g
Voda
84 ml
Osmolarita
330 mosmol/l
Osmolalita
380 mosmol/kg H2O
Průměrný obsah
ve 100 ml
% DDD
Minerály a stopové prvky
Sodík
75,0 mg
Draslík
125,0 mg
Chloridy
85,0mg
Vápník
60,0 mg
7,5
Hořčík
20,0 mg
7
Fosfor
47,0 mg
6
Železo
2,0 mg
14
Zinek
1,5 mg
10
Měď
300 ug
Mangan
0,4 mg
Jodidy
30,0 g
20
Fluoridy
0,2 mg
Chrom
10,0 g
Molybden
15 g
Selen
10 g
Průměrný obsah
ve 100 ml
% DDD
Vitamíny a ostatní živné látky*
Vitamin A / ekv.retinolu
120 ug
15
Betakaroten
300 ug
Vitamin D/ cholecalciferol
2,0 g
40
Vitamin E/ ekv.tocopherol
3,0 mg
30
Vitamin K1
16,7 g
Vitamin B1
0,23 mg
Vitamin B2
0,32 mg
Nikotinamid
3,0 mg
Vitamin B6
0,33 mg
16,5
Vitamin B12
0,6 g
60
Kyselina pantothenová
1,2 mg
20
Biotin
7,5 g
50
Kyselina listová
50,0 ug
25
Vitamin C
15,0 mg
25
Cholin
20,0 mg
% DDD- procenta doporučené denní dávky
Poměr živin: bílkoviny tvoří 15 %, tuky 30 %, sacharidy 55% celkové energie.
Skladování: Uzavřené skladujte při teplotě 15 - 25 OC. Po otevření dobře uzavřete a skladujte v chladničce maximálně 24 hodin.
Použitelné do: uvedeno na obalu den, měsíc, rok.
Výrobce: Fresenius Kabi Deutchland, GmbH, Bad Homburg SRN,
Závod A: Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz Rakousko
Balení:
1x 500, 12x500 ml skleněná lahev
1x 200, 30x200 ml Tetra Pak.

Recenzie

Recenzie produktu ASPIRIN® 500 mg 20 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu ASPIRIN® 500 mg 20 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Akciová ponuka do vašej schránky

Výhodné ponuky nemusíte hľadať, pošleme vám ich e-mailom.

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.

Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam