Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Zvýšená teplota, horúčka

PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650mg/10mg 12 vreciek - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 331214

Určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie. Pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov.

Viac informácií

7,77
Bežná cena: 8,59 €, Ušetríte: 10 % (0,82 €)

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 25. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie. Pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov.

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Značka: PARALEN
Kód výrobku: 331214
Kód EAN: 8594739214309
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg
prášok na perorálny roztok
paracetamol, fenylefríniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mga na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg
3. Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg
4. Možné vedľajšie účinky lieku
5. Ako uchovávať liek Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg a na čo sa používa

Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mgobsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefrínu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefrín uvoľňuje dýchacie cesty.
Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie.
Tento liek užívajte len vtedy, keď príznaky chrípky a nachladnutia sprevádza upchatý nos alebo prinosové dutiny. Ak nemáte upchatý nos máte užívať jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.
Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/10 mg

Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg,
- ak ste precitlivený (alergický) na paracetamol, fenylefríniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak máte ťažké ochorenie pečene,
- ak máte vysoký krvný tlak,
- ak máte ťažké ochorenie srdca alebo ciev,
- ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreóza),
- ak máte cukrovku,
- ak máte zelený zákal (glaukóm) s úzkym uhlom,
- ak trpíte zadržovaním moču,
- ak máte nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),
- ak súčasne užívate lieky
- na liečenie depresie (zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch,
- na liečenie depresie (zo skupiny tricyklických antidepresív),
- na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca (zo skupiny betablokátorov).

Ak si nie ste istý či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia
O užívaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak
- ste tehotná alebo dojčíte,
- máte závažný typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,
- ste boli lekárom informovaný, že máte nízky počet granulocytov (druh bielych krviniek) v krvi,
- máte problémy s požívaním alkoholu,
- ste muž a máte zväčšenú prostatu,
- máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu),
- máte prieduškovú astmu,
- máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
- máte ochorenie pečene a obličiek,
- užívate iné lieky (pozri časť „Iné lieky a Paralen Griphorúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg“).

Užívanie dávok vyšších ako odporučených v tejto písomnej informácii môže mať za následok závažné poškodenie funkcie pečene.

Deti a dospievajúci
Tento liek nie je určený pre deti a dospievajúcich do 15 rokov.

Iné lieky a Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg, ak užívate:
- iné lieky obsahujúce paracetamol,
- iné lieky na chrípku a nachladnutie,
- iné lieky na obmedzenie zdurenia sliznice nosa (dekongestíva),
- alebo ste užívali v posledných dvoch týždňoch lieky na liečbu depresie Parkinsonovej choroby, vysokého krvného tlaku alebo ochorenia srdca (pozri vyššie časť 2 “Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg“)

O používaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak užívate:
- lieky na liečbu nevoľnosti a vracania (metoklopramid a domperidón),
- liek na zníženie tukov v krvi (cholestyramín),
- lieky na riedenie krvi (warfarín alebo iné kumaríny),
- lieky na epilepsiu (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigín),
- rifampicín alebo izoniazid (na liečbu tuberkulózy),
- zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS),
- lieky na liečbu migrény (ergotamín a metylsergid),
- kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky,
- digoxín (používa sa na posilnenie činnosti srdca),
- lieky používané na liečbu upchatého nosa alebo astmy (sympatomimetiká),
lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.

Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg a jedlo, nápoje a alkohol
Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom.
Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje, pretože sa môže zvýšiť riziko poškodenia pečene. Tento liek nemajú užívať osoby, ktoré majú problémy s dlhodobým požívaním alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek.
Užívanie Paralenu Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
U niektorých ľudí môže liek vyvolať závrat a tak nepriaznivo ovplyvniť aktivity vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, ak sa u vás vyskytne závrat.

Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg obsahuje sacharózu
Tento liek obsahuje 3,1 g sacharózy v jednej dávke. Je potrebné vziať to do úvahy u pacientov s cukrovkou. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom skôr ako začnete tento liek užívať.


3. Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik . Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí, vrátane starších osôb a mladiství od 15 rokov: 1- až 4-krát denne obsah jedného vrecka rozpustený v pohári horúcej (nie vriacej) vody. Podľa chuti môžete prisladiť medom nebo cukrom. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako štyri hodiny.

Neužívajte viac ako 4 vrecká počas 24 hodín.

Pacienti so zníženou funkciou obličiek a pečene
Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojím lekárom. Po posúdení vášho aktuálneho stavu vám môže odporučiť zníženie dávky alebo predĺženie intervalov dlhších ako 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami.
Bez odporúčania lekára neužívajte Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mgdlhšie ako 7 dní.
Ak ťažkosti po liečbe neustupujú, zhoršujú sa alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe.

Ak užijete viac liekuParalen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg ako máte
V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania, pretože je tu riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšom čase.

Ak zabudnete užiť Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg
Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny.
Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite zastavte liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených veľmi zriedkavých vedľajších účinkov:
- nevoľnosť, žihľavka, náhly opuch, pocit tlaku v hrudníku so sťaženým dýchaním alebo prehĺtaním (príznaky anafylaxie),
- opuch rôznych častí tela, najčastejšie tváre alebo oblasti krku,
- závažné kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážky, často zahŕňajúce vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách, zápal očných spojoviek (červené a opuchnuté oči) a môžu postupovať k vytváraniu pľuzgierov a odlupovaniu kože,
- bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu:

Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1z 10 liečených):
- bolesti hlavy, závraty, neschopnosť zaspať (nespavosť).

Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 liečených):
- pocit na vracanie (nevoľnosť), nepokoj, nervozita.

Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených):
- poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek a krvných doštičiek. Poruchy krvi môžu mať nasledovné príznaky: bezbolestné, guľaté a tvarovo určené fialové škvrny na koži, niekedy zoskupené do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny s malým poranením, zvýšená náchylnosť k infekciám, únava, bolesť hlavy).
- kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážku, náhly výskyt opuchu, ktorý sa vyskytuje v tkanive pod povrchom kože,
- ťažkosti s dýchaním alebo sipot,
- poruchy funkcie pečene a obličiek,
- veľmi rýchly a nepravidelný tep srdca, zvýšený krvný tlak,
- nevoľnosť (vracanie), hnačka.

Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
- bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti alebo neznášanlivosť svetla,
akútny glaukóm s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo neznášanlivosť svetla, aura)
- zmenený tep srdca (zrýchlený alebo nepravidelný).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg obsahuje
Liečivá sú paracetamol 650 mg a fenylefríniumchlorid 10 mg v jednom vrecku.
Ďalšie zložky sú: sacharóza, kyselina citrónová, kyselina vínna, povidón 25, acesulfam K, čerešňová aróma, ružový antokyanínový extrakt, kyselina askorbová.

Ako vyzerá Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mg a obsah balenia
Paralen Grip horúci nápoj príchuť čerešňa 650 mg/ 10 mgje bielo-ružový prášok s časticami červenej farby, balený vo vreckách z papiera s nánosom lesklej živice, s AL/PE fóliou.
Vrecká sa vkladajú spolu s písomnou informáciou pre používateľa do papierovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 6 alebo 12 vreciek.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre pou~ívate

>

a

 

PARALEN GRIP horúci nápo

j príchu

e

eaHa 650

mg

/

10 mg

práaok na perorálny

roztok

parace

tamo

l, fenylefrínium

c

h

l

orid

 

 

Pozorne si pre

e

te u~ívae tento liek, preto~e obsahuje pre vás dôle~i

Ako uchovávae liek PARALEN GRIP

h

o

rúci nápoj príchue

Ha 650

mg/10 m

g

Obsah ba

l

en

i

a a alaie informácie

 

 

1

. o je PARA

LEN

GRIP horúci nápo

j

p

ríchue

 

mg/10 mg a na

 

PARALEN GRIP horúci

nápoj príchue

ak ste alergický na paracetamol,

f

e

nylefríniumchlorid alebo na

ktorúko

>vek z

 alaích

zl

o

~iek tohto lieku (uvedenýc

h v 

,

a

k máte ea~ké o

c

h

o

renie pe

zlyhanie pe

ak máte vysoký krvný tlak,

ak má

t

e ea~ké ochorenie srdca alebo ciev,

ak máte zvýaenú fu

ste tehotná alebo doj

máte

z

á

va~ný typ málokrvnosti naz

ývaný he

molytic

ká anémia,

st

e

boli lekárom informovaný,

~e máte nízk

y po

v

(

druh bielych krviniek

)

v krvi,

máte problémy s po~ívaním alkoholu,

ste m

u

~ a máte zvä

máte Raynaudov syndróm (pr

Neu~ívajte PARALEN GRIP horúci

n

á

poj príchue

mg/10 m

g, ak u

~ívate:

i

n

é

l

ieky obsahujúce paracetamol

,

iné lieky n

a ch

rípku a nachladn

u

t

i

e,

iné lieky na obmed

z

enie zdurenia sliznice nosa (dekongestíva),

alebo s

t

e u~ívali v posledných dvoch tý~dHoch lieky na lie

Ak sa po

í

v

acie ea~kosti, u~ívajte

liek spo

lu s je

dlom.

Po

a

s

l

ie

lkoholické ná

poje

, preto~e sa mô

~

e

zvýaie riziko poa

k

odenia pe

j

ú problémy s dlhodobým po~ívaním alkoholu.

 

Tehotenstvo

Liek nie je vhodný pre deti a dos

p

i

evajúcich do 15 rokov.

 

Pac

ienti so

zní~e

nou funkci

o

u

o

bli

Pred pou

~itím lieku

sa o

 úprave dávkovan

i

a

porate so svojím le

k

árom. Po posúdení váaho aktuálneho zdravotného sta

v

u vám mô~e odporu

Nevo>nose, ~ih>avka, náhly op

u

c

h, pocit tlaku v hrudníku s

o sea~

eným dý

chaním ale

b

o

p

reh:taním (príznaky anafyl

axie),

Záva~

alergická reakci

a

(

angioedém), ktorá spô

s

obuje opuch rôznych

r

e (o

Neznáme (nedá sa odhadnúe z dost

u

p

ných údajov):

bolese o

pichani

e v o

iach, rozm

a

za

n

é videnie, poruchy citlivos

ti alebo nezn

áaa

nlivose svetla,

a

kútny glaukóm s uzavr

e

tým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolese o

6. Obsah balenia a alaie info

r

m

ácie

 

ci nápoj

príchu

e

H

650 mg/10 mg obsahuje

Lie

ivá sú parace

tamo

l 650 mg a fenyl

e

f

r

íniumchlorid 10 mg v 

j

ednom vrecku.

i

na citrónová, kyselina vínna, povidón 25, acesulfam K,

Táto písomná informácia bola nap

o

s

ledy aktualizovaná v máji 2

017

 

Log

o Zenti

va

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

.1 k

 notifikácii o z

m

e

n

e, ev.

-

ZIB

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650mg/10mg 12 vreciek

Diskusia

Diskusia k produktu PARALEN GRIP horúci nápoj príchuť čerešňa 650mg/10mg 12 vreciek

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam