Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Liečivé prípravky proti bolesti

PARACUT TBL 10X500MG - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 332354
Paracut sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti hlavy vrátane migrény, zubov, svalov, v hrdle, pri menštruácii, reumatického pôvodu, chrbta a kĺbov.

Viac informácií

0,70

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 27. 3. 2018, predpokladaný termín doručenia 28. 3. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Paracut sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti hlavy vrátane migrény, zubov, svalov, v hrdle, pri menštruácii, reumatického pôvodu, chrbta a kĺbov.

Informácie o produkte

Výrobca: FRESENIUS KABI
Značka: PARACUT
Kód výrobku: 332354
Kód EAN: 6410530088128
Držiteľ rozhodnutia: FRESENIUS KABI

Liek patrí do skupiny liekov proti bolesti a horúčke nazývaných analgetiká a antipyretiká. Používa sa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti:

 • hlavy, vrátane migrény
 • zubov
 • svalov
 • v hrdle
 • pri menštruácii
 • reumatického pôvodu
 • chrbta a kĺbov.

Liek sa používa proti horúčke a na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia. Tiež sa používa na liečbu miernej a stredne silnej bolesti spojenej s osteoartritídou. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Paracut 500 mg

tablety


paracetamolPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Paracut obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Paracut a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Paracut

3. Ako užívať Paracut

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Paracut

6. Ďalšie informácie1. ČO JE Paracut A NA ČO SA POUŽÍVA


Paracut patrí do skupiny liekov proti bolesti a horúčke nazývaných analgetiká alebo antipyretiká.


Paracut sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti:

 • hlavy vrátane migrény

 • zubov

 • svalov

 • v hrdle

 • pri menštruácii

 • reumatického pôvodu

 • chrbta a kĺbov.


Paracut sa používa proti horúčke a na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia. Paracut sa tiež používa na liečbu miernej a stredne silnej bolesti spojenej s osteoartritídou.2. SKÔR AKO UŽIJETE Paracut


Neužívajte Paracut

- keď ste alergický (precitlivený) na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Paracut.

- keď máte závažnú nedostatočnosť obličiek alebo pečene

- keď máte akútny zápal pečene

- keď v rovnakom čase užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť činnosť pečene

- keď sa vo Vašom tele nenachádza dostatočné množstvo enzýmu nazývaného glukóza-6-fosfátdehydrogenáza

- keď trpíte málokrvnosťou v dôsledku rozpadu červených krviniek

- keď trpíte závislosťou od alkoholu.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Paracutu

- ak máte zmenenú činnosť pečene. Ak paracetamol užívate dlhodobo, odporúča sa pravidelné sledovanie činnosti pečene.

- ak v rovnakom čase užívate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi.


Pri užívaní tohto lieku nepite alkoholické nápoje a neužívajte žiadne iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Zvýšená opatrnosť je potrebná, ak užívate lieky, ktoré obsahujú:

 • metoklopramid alebo domperidón (pri nevoľnosti a ťažkostiach s trávením)

 • cholestyramín (na zníženie cholesterolu)

 • warfarín alebo iné liečivá kumarínového typu (proti zrážaniu krvi)

 • liečivá so škodlivým účinkom na pečeň

 • kyselinu acetylsalicylovú (proti horúčke a bolesti)

 • chloramfenikol (antibiotikum)

 • probenecid (na liečbu dny)

 • rifampicín (antibiotikum)

 • fenobarbital (na navodenie spánku).


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Paracetamol nie je vhodné podávať v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Od štvrtého mesiaca tehotenstva musí podanie paracetamolu zvážiť lekár. Pri užívaní odporúčaných dávok paracetamolu v tehotenstve sa nepreukázali žiadne škodlivé účinky na plod.


Dojčenie

Paracetamol sa v malých množstvách vylučuje do materského mlieka. Škodlivé účinky u dojčených detí neboli zaznamenané. Pri krátkodobej liečbe a súbežnom starostlivom sledovaní nie je nutné prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Paracut nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.3. AKO UŽÍVAŤ Paracut


Vždy užívajte Paracut presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tento liek sa užíva ústami.


Dospelí, mladiství a deti vo veku od 12 rokov s telesnou hmotnosťou nad 40 kg:

1 – 2 tablety (500 – 1000 mg) podľa potreby 1 až 4-krát denne s časovým odstupom najmenej 4 hodiny. Najvyššia jednorazová dávka je 1000 mg (2 tablety s obsahom 500 mg paracetamolu) a najvyššia denná dávka je 4000 mg (8 tabliet s obsahom 500 mg paracetamolu). Pri dlhodobej liečbe (viac ako 10 dní) nemá dávka počas 24 hodín presiahnuť 2500 mg (5 tabliet s obsahom 500 mg paracetamolu).

Deti od 6 do 12 rokov:

Pol tablety až 1 tableta (250 – 500 mg) podľa potreby 1 až 4-krát denne s časovým odstupom 4 až 6 hodín. Najvyššia denná dávka paracetamolu je u detí vo veku od 6 do 12 rokov 2000 mg (4 tablety s obsahom 500 mg paracetamolu).


Pokiaľ do 3 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.

Bez súhlasu lekára neužívajte Paracut nepretržite dlhšie ako 1 týždeň.


Ak užijete viac Paracutu, ako máte

Ak užijete viac Paracutu, ako máte, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, hoci nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť závažné poškodenie pečene alebo zlyhanie činnosti pečene.


Ak zabudnete užiť Paracut

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Paracut môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri dodržiavaní odporúčaných dávok sú vedľajšie účinky zriedkavé. Môžu sa objaviť reakcie z precitlivenosti ako napr. kožná vyrážka alebo zriedkavo môže dôjsť ku kŕču sladkej svaloviny priedušiek (bronchospazmus). Zriedkavo sa môžu vyskytnúť poruchy krvotvorby ako napr. nedostatok krvných doštičiek, určitých typov bielych krviniek alebo všetkých typov krviniek, zriedkavo sa tiež môže objaviť málokrvnosť v dôsledku rozpadu červených krviniek, žltačka a zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, AP a žlčového farbiva bilirubínu.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ Paracut


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Paracut po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Paracut obsahuje


- Liečivo je paracetamol. Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

- Ďalšie zložky sú povidón, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, kyselina steárová, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Paracut a obsah balenia

Tablety Paracut 500 mg sú biele v tvare kapsuly s deliacou ryhou. Šírka tablety je 7,5 mm a dĺžka 18 mm.


Tablety Paracut 500 mg sa dodávajú v baleniach po:

 • 10 alebo 30 tabliet balených do PVC/hliníkových blistrov v papierovej škatuli.

 • 100 tabliet balených do HDPE fľaše s LDPE uzáverom.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

FínskoTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2012.

4


Recenzie

Recenzie produktu PARACUT TBL 10X500MG

Diskusia

Diskusia k produktu PARACUT TBL 10X500MG

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám