Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Tramadol Retard Actavis 200 mg tbl plg 50x200 mg (blis.Al/PVC

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 118454

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 118454
Kód EAN: 8595204317747

Príbalový leták

P

ísomná informácia pre pou~ívate>

a

 

Tramado

l Reta

rd Actavi

s 100 m

g

Tramado

l Reta

rd Actavi

s 150 m

g

Tramado

l Reta

rd Actavi

s 200 mg

tablety s pred:~eným uvo>Hov

aním

 

tramadoliumc

h

l

V

 t

ejto písomnej informácii sa dozvi

e

t

e:

1. 

o je T

ramadol R

etard A

ctavis a 

na

sa pou~

íva

2.

bujete

vediee

predtým, ako u~ijete Tramadol Retard Act

avis

3. Ako u~ív

a

e

N

eu

~ívajte Tramadol Retard Actavis

- ak ste

alergi

cký na tr

amadoli

umchlorid

alebo

na ktorú

ko>vek

z ala

ích zl

o~iek to

hto lieku (uvedených v 

- ak ste

vypili prive>a a

l

k

In

é lieky a Tramadol Retard Actavis

A

k teraz u

~ívat

e, alebo

ste v p

oslednom

u~ívali,

áve budet

e u~í

vae al

aie lieky, povedzte to svojmu lekárovi a

lebo lekárnikovi.

T

T

ra

madol Retard Actavis sa nesmie po

u

~

kombin

ácii s al

koholom

.

 

Tehot

enstvo

a doj

nie

Ak

ste teho

tná al

ebo doj

íte, ak si myslíte, ~e ste tehotná alebo

plánujete otehotn

i

e

D

áv

ka

Dávka sa upravuje s oh>adom n

a

intenzitu

vaae

j bolesti

a indi

viduálnu

citliv

ose na b

olese.

Vo vaeo

becnos

ti sa má

u~ie najni~aia dávka na ú>avu od bol

esti.

 

Odporú

á

V

áa

~

ívae Tra

madol

Retard Ac

tavis.

Závisí to

od pr

í

lesti.

Neu~ívaj

te Tra

madol Ret

ard Actavis dlhaie ako je to nevyhnutné.

 

Ak máte pocit, ~

e

M

ô~

a

jaie ú

inky:

 

Ve>mi

(mô~u po

stihov

ae viac

ako 1 z

 10 osôb)

:

nut

kanie na

vracanie, závraty.

 

vae menej ako 1 z

 

1

A

le

rgické reakcie (napr. ea~kosti

s

 

dýchaním,

sipot

, opuch k

o~e),

aok (náh

le zly

hanie obe

hového

systému)

a zvýa

diny pe

ve>mi zriedkavýc

h

o Tramadol Retard Actavis obsahuj

e

Lie

je tr

amadolium

chlorid

.

 

1 tabl

eta Tr

amadolu R

etard A

ctavis 10

0 mg o

bsahuje 1

00 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta Tram

adolu Retard Actav

i

s

D

r~

a

výrobca

 

Dr~it

e> rozho

dnutia

o registr

ácii

A

ctavis Gr

oup PTC

ehf., Re

ykjavi

kurvegi 7

6-78, 220 Hafnarfjordur, Island

 

Výrobca

F.A.L. Duiven BV,

D

i

Ho

landskoTramadol HCl Actavis Reta

r

d

100 mg,

150 mg

, 200 mg

o

T

ra

madolhydrochlorid Actavis 100 mg,

1

50 mg, 20

0 mg R

etardtabl

etten

publik

aTramado

l Retar

d Actavis

100 m

g

P

or

tugalskoTramadol AurovitasSlov

e

n

ská repub

likaT

ramadol R

etard A

ctavis 10

0 mg,

150 mg, 2

00 mg

`védsko

T

ra

madol Retard Actavis Ve>ká Bri

t

á

niaZerid

ame SR

100 mg,

150 mg,

200 mg P

rolong

ed Releas

e Table

ts

T

áto písomná informácia bola napos

l

e

dy aktual

izovan

á v augus

te 2017

.

 

 

 

 

 

 

AGE 

 

 

 

 

Príloha

2

k notifi

kácii

o zmene,

ev.

: 2017/01

752-Z1

B

 

 

1

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Tramadol Retard Actavis 200 mg tbl plg 50x200 mg (blis.Al/PVC

Diskusia

Diskusia k produktu Tramadol Retard Actavis 200 mg tbl plg 50x200 mg (blis.Al/PVC

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam