MojaLekáreň.sk

SÚŤAŽ o 3x Sencor smoothie mixér

SÚŤAŽ už skončila :-) Všetkým výhercom gratulujeme! Na výhru sa môžu tešiť: 1. Martina K., Bratislava 2. Eva P., Tajov 3. Alexandra D., Horný Bar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Máte radi ovocné či zeleninové smoothie koktaily? Od štvrtka 21. až do nedele 24. júna môžete súťažiť o 3 Sencor Nutri mixéry a pripraviť si svoj obľúbený!

Čo musíte urobiť pre zaradenie do súťaže? Podmienky sú jednoduché:

  • objednať od štvrtka do nedele (21. - 24. 6.) akékoľvek produkty v hodnote 30 € a viac
  • pridať v košíku kód CHCEMMIXER
  • zaplatiť objednávku 
  • tešiť sa z dodaného balíčka... a
  • mať šťastie a byť jedným z 3 vylosovaných výhercov :-)

K nákupu nad 30 € máte od nás naviac dopravu úplne zadarmo. Stačí ak v košíku zvolíte jeden zo zvýhodnených spôsobov platby - napríklad platbu kartou, on-line platbu priamo z internetového bankovníctva alebo bankovým prevodom. Viac o doprave a platbe

Preto neváhajte a doplňte si vašu cestovnú lekárničku, vybavte sa na dovolenku opaľovacími prípravkami, alebo preskúmajte novinky v športovej výžive. A budúci týžeň sa ozveme možno práve vám!

Krásne letné dni a štastie v súťaži vám prajú

Vaši lekárnici
____________________________________________________________________

Podrobné pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., so sídlom Voctářova
2449/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 257 84 684, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69981 (ďalej len "usporiadateľ").

Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej aj "súťažiaci"). Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancov blízkych. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je vylúčená ako výherca, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude odovzdaná. Zo súťaže sú vylúčené objednávky urobené právnickou osobou.

Princíp a podmienky súťaže, výhry a ich doručenie
Podmienkou účasti v súťaži o 3 ks Sencor Nutri mixérov je jednorazový nákup tovaru na základe objednávky súťažiaceho v rámci internetového obchodu www.mojalekaren.sk

Do súťaže bude zaradená každá riadna objednávka zrealizovaná v čase konania súťaže, tj. od 21.6. do 24.6. 2018 v hodnote 30 € a vyššie, ktorá bude súčasne obsahovať zľavový kód CHCEMMIXER.

3 výherci, z ktorých každý získa 1 SENCOR Nutri mixér, budú určení náhodným výberom zo všetkých objednávok spĺňajúcich podmienky stanovené v týchto pravidlách. Výhercov budeme kontaktovať v týždni od 25. 6. do 1.7. 2018 a vyhlásení budú potom na tejto webovej stránke.

Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry
Výhercovia budú o svojej výhre vyrozumení bez zbytočného odkladu po skončení súťaže telefonicky alebo e-mailom, na základe údajov poskytnutých pri objednávke. Výhra bude následne výhercovi zaslaná na adresu uvedenú v objednávke. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

Súťažiaci nemôžu nárokovať inú výhru a nemajú nárok výhru reklamovať. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tatopravidla bezvýhradne dodržiavať. Do súťaže nebudú zaradené súťažné objednávky doručené mimo dobu trvania súťaže, stornované súťažné objednávky a neuhradené súťažné objednávky.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných objednávok.

Spracovanie osobných údajov
Súťažiaci súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezplatne použiť meno, prvé písmeno priezvisko a mesto výhercov v online priestore (web, soc. siete) za účelom vyhlásenia výsledkov súťaže.

Ďalšie ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca účastník nárok na výhru. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľovi súťaže. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, stratu či poškodenie výhry a súťažných objednávok.

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.