Obľúbené položky

MUCOFALK POMARANČ gro por 20x5 g (vrec.)

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115078
Habituálna (návyková) zápcha, ochorenia, pri ktorých sú žiaduce ľahšie pohyby čreva s mäkšou stolicou, napr.

Viac informácií

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - MUCOFALK POMARANČ gro por 20x5 g (vrec.)

Habituálna (návyková) zápcha, ochorenia, pri ktorých sú žiaduce ľahšie pohyby čreva s mäkšou stolicou, napr.Písomná informácia pre používateľa


Mucofalk pomaranč

Granulát na perorálny roztok


(Plantaginis ovatae seminis tegumentum, osemenie skorocelu vajcovitého, blškové semeno)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik alebo zdravotná sestra.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekáraV tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Mucofalk pomaranč a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucofalk pomaranč

3. Ako užívať Mucofalk pomaranč

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mucofalk pomaranč

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Mucofalk pomaranč a na čo sa používa


Účinnou látkou lieku Mucofalk pomaranč je osemenie skorocelu vajcovitého (pomleté), objem-zväčšujúci prostriedok rastlinného pôvodu na reguláciu stolice a na liečbu zvýšených hladín krvných lipidov.


Mucofalk pomaranč sa používa:


- na liečbu trvalej (chronickej) zápchy

- pri stavoch, kedy sú žiaduce ľahké pohyby čreva s mäkkou stolicou, napr. kožné

trhliny okolo análneho otvoru (análne fisúry), hemoroidy, po operácii v oblasti konečníka

- ako podporná liečba pri hnačkách rôzneho pôvodu

- v prípadoch, kedy je žiaduci zvýšený denný príjem vlákniny, napr. pri syndróme dráždivého

hrubého čreva

- ako podporná liečba k diéte pri mierne alebo stredne zvýšenej hladine cholesterolu2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucofalk pomaranč


Neužívajte Mucofalk pomaranč:


- ak ste alergický na osemenie skorocelu vajcovitého (ispaghula, psylium) alebo akúkoľvek z ďalších

zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak ste náhle zmenili návyky súvisiace s vyprázdňovaním počas viac ako 2 týždňov

- ak ste už užili preháňadlo a to vám nevyvolalo stolicu

- ak máte ťažkosti s prehĺtaním alebo iné problémy s hrdlom

- ak ste si všimli krv v stolici z neznámej príčiny  

- ak máte neobvyklé zúženie tráviaceho traktu

- ak máte poruchu pažeráka alebo vchodu do žalúdka

- ak máte hroziace alebo prítomné upchatie čreva (ileus), znehybnenie čreva alebo ak je váš

konečník neobvykle predĺžený (megakolón)

- ak máte zle kontrolovateľné formy cukrovky (diabetes mellitus)


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Mucofalk pomaranč obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika,

ak trpíte zápchou s nejasnými brušnými prejavmi, bolesťou brucha, nutkaním na vracanie a zvracaním.

Tieto prejavy môžu znamenať, že máte upchatie čreva a v tom prípade nesmiete užívať tento liek.


Každú dávku lieku Mucofalk pomaranč musíte užiť spolu s pohárom vody (najmenej 150 ml), ovocného džúsu alebo podobnej tekutiny. Ak užijete Mucofalk pomaranč s nedostatočným množstvom tekutín, liek môže napučať vo vašom hrdle alebo čreve a upchať vaše hrdlo alebo pažerák, a tým spôsobiť dusenie alebo upchatie čreva.


Okamžite kontaktujte vášho lekára ak pocítite:

bolesť na hrudníku, vracanie alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním po užití lieku Mucofalk

pomaranč


Ak užívate Mucofalk pomaranč na liečbu chronickej zápchy a pocítite:

bolesť brucha alebo nepravidelné pohyby čreva, prestaňte užívať Mucofalk pomaranč a kontaktujte

vášho lekára.


Ak ste zoslabený alebo staršieho veku, váš lekár vás má počas liečby sledovať.


Iné lieky a Mucofalk pomaranč


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali , či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi..


Vstrebávanie iných liekov do krvi, ak sa užili súbežne, môže byť oneskorené, napr.:

- minerály

- vitamíny (vitamín B12)

- lieky na liečbu srdcového zlyhania (kardioglykozidy)

- lieky na prevenciu krvného zrážania (kumarínové deriváty)

- lieky na liečbu epilepsie (karbamazepín) alebo depresie (lítium)


Dodržujte interval približne 30-60 minút medzi užitím lieku Mucofalk pomaranč a iných liekov.


Nasledovné lieky majú byť užívané len pod lekárskym dohľadom v prípade ak užívate Mucofalk pomaranč:

- lieky, ktoré znižujú prirodzený pohyb čreva (napr. loperamid, opiáty), nakoľko môže dôjsť k upchatiu čreva

- hormóny štítnej žľazy, nakoľko sa môže objaviť zníženie účinku hormónov štítnej žľazy, dokonca aj vtedy, ak nie sú užívané spolu s liekom Mucofalk pomaranč. Kontaktujte svojho lekára, nakoľko môže byť nevyhnutná úprava dávkovania.

- inzulín ako aktívna látka obsiahnutá v Mucofalk pomaranč môže spomaliť vstrebávanie karbohydrátov, a tým znížiť hladinu cukru v krvi. Ak ste diabetik závislý na prísune inzulínu, môže byť nevyhnutná úprava dávkovania vášho inzulínu, preto kontaktujte vášho lekára.Mucofalk pomaranč a jedlo a nápoje

Žiadne zvláštne opatrenia nie sú potrebné. Vždy však pite dostatočné množstvo tekutín, keď užívate tento liek – najmenej 150 ml vody, ovocného džúsu alebo podobných tekutín.


Tehotenstvo a dojčenie

Tento liek môžte užívať počas tehotenstva alebo počas dojčenia. Tento typ objemových preháňadiel je uprednostňovaný pred inými druhmi preháňadiel v prípade, že je zmena výživy v liečbe zápchy nedostačujúca. 


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Mucofalk pomaranč  nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Mucofalk pomaranč obsahuje sodík a cukor.

Sodík – jednotlivá dávka Mucofalku pomaranč (5g) obsahuje 3,9 mmol (90mg) sodíka. Toto by ste

mali vziať do úvahy ak máte zníženú funkciu obličiek alebo ste na diéte s kontrolovaným obsahom

sodíka.

Cukor (sacharóza) – ak máte neznášanlivosť nejakého cukru kontaktujte vášho lekára pred užitím

tohto lieku.


Poznámka pre  pacientov s cukrovkou: jednotlivá dávka Mucofalku pomaranč (5g) obsahuje 0,5 g cukru (sacharidu) a 3,07 kcal (12,86 kJ) a je rovnocenná 0,064 karbohydrátových jednotiek.3. Ako užívať Mucofalk pomaranč


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


Odporúčaná dávka je na:


- Liečbu chronickej zápchy a ochorení, pri ktorých sú žiaduce ľahšie pohyby čreva s mäkkou stolicou (napr. kožné trhliny v okolí análneho otvoru, hemoroidy):

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov – užite obsah jedného vrecúška Mucofalku pomaranč zamiešaného do dostatočného množstva tekutín (najmenej 150 ml) 2 až 3-krát denne.


- Ochorenia, pri ktorých je žiaduci zvýšený denný príjem vlákniny (vrátane hnačky, syndrómu dráždivého hrubého čreva alebo zvýšenej hladiny cholesterolu):

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov – užite obsah jedného vrecúška Mucofalku pomaranč zamiešaného do dostatočného množstva tekutín (najmenej 150 ml) 2 až 6-krát denne.


- Ak je liek Mucofalk pomaranč užívaný ako podporná liečba mierne alebo stredne zvýšenej hladiny

cholesterolu, odporúča sa užívanie lieku počas jedla.


Pokyny k užívaniu


- Nikdy neužívajte liek v jeho suchom stave, nakoľko takýto môže upchať hrdlo, dýchacie cesty alebo

pažerák.

- Vysypte obsah jedného vrecúška Mucofalku pomaranč do pohára.

- Pomaly naplňte pohár vodou, ovocným džúsom alebo podobnou tekutinou (najmenej 150 ml).

- Rýchlo rozmiešajte lyžičkou, aby sa nevytvorili hrudky a ihneď vypite.

- Následne vypite ďalší pohár tekutiny.

- Neužívajte počas ležania alebo krátko pred spaním!


Mucofalk pomaranč účinkuje obyčajne 12 až 24 hodín po podaní.


Počas dňa užívajte Mucofalk pomaranč 30 až 60 minút pred alebo po užití akýchkoľvek iných liekov.


Prosím pozrite si upozornenia a opatrenia pre užitie  a informácie pre užívanie spolu s inými liekmi v časti 2.


Dĺžka liečby

Prosím povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak máte pocit, že účinok Mucofalk pomaranč je príliš silný alebo slabý.

Prosím povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak vaša zápcha neustúpi do 3 dní.


Použitie u detí:

Mucofalk pomaranč môže byť podávaný deťom mladším ako 12 rokov len na odporúčanie lekára, nakoľko nie sú dostatočne skúsenosti s touto vekovou skupinou.


Ak užijete viac lieku Mucofalk pomaranč, ako máte

Ak ste užili naraz niekoľko vrecúšok, neobjavia sa obyčajne žiadne príznaky predávkovania.

Ak však užijete príliš veľa lieku, môžu sa zvýrazniť nežiaduce účinky, ako bolesť brucha, nadúvanie (vetry) a pocit plnosti. Môže dôjsť aj k upchatiu čreva. Pite dostatočné množstvo tekutín a kontaktujte vášho lekára, ktorý rozhodne, či je potrebný akýkoľvek zásah.


Ak zabudnete užiť Mucofalk pomaranč

Ak ste zabudli užiť dávku, pokračujte v liečbe ako je uvedené v časti dávkovanie ale neužite dvojnásobnú dávku v snahe nahradiť vynechanú dávku. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.


Ak prestanete užívať Mucofalk pomaranč

Ak ukončíte liečbu skôr, žiadaný účinok Mucofalku pomaranč sa nemusí dostaviť alebo sa vaše problémy môžu opäť zhoršiť. Ak užívate Mucofalk pomaranč na odporučenie lekára, prosím kontaktujte vášho lekára predtým než ukončíte liečbu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prvých niekoľko dní liečby: Môže sa dostaviť nadúvanie (vetry). Tento účinok sa utlmí obvykle po pár dňoch.


Nasledujúce vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť veľmi zriedkavo (u 1 z 10.000 osôb):

- alergické (hypersenzitívne reakcie, precitlivenosť) reakcie, vrátane veľmi závažnej formy

(anafylaktickej reakcie): prejavujú sa sťaženým dýchaním, opuchnutím tváre, kožnou vyrážkou

alebo svrbením

- kŕčovité sťahy dýchacieho traktu (bronchospazmus) prejavujúce sa sťaženým dýchaním


V týchto prípadoch PRESTAŇTE užívať Mucofalk pomaranč a okamžite kontaktujte vášho lekára.


Výskyt nasledujúcich vedľajších účinkov je obzvlášť pravdepodobný ak užívate Mucofalk pomaranč s nedostatočným množstvom tekutín:

- upchatie čreva

- zablokovanie pažeráka

 - upchatie čreva stolicou (tvrdá stolica)

- nadúvanie (vetry)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 5. Ako uchovávať Mucofalk pomaranč


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte  tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mucofalk pomaranč obsahuje

Jedno vrecúško (5 g granulátu) obsahuje:

Plantaginis ovatae seminis tegumentum (osemenie skorocelu vajcovitého) 3,25 g.


Ďalšie zložky sú: sacharóza, bezvodá kyselina citrónová, dextrín, alginát sodný, dihydrát citrónanu sodného, chlorid sodný, dihydrát sodnej soli sacharínu, pomarančová aróma. (Pozri ďaľšie informácie týkajúce sa sacharózy a sodíka v časti 2.).


Ako vyzerá Mucofalk pomaranč a obsah balenia

Mucofalk pomaranč je vo forme béžového granulátu obsahujúceho hnedé zložky s pomarančovou arómou..

Mucofalk pomaranč je dostupný v balení 20 vrecúšok po 5 g granulátu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstrasse 5, 79108 Freiburg

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2013.

5


Informácie o produkte

Kód výrobku: 115078
Kód EAN: 4032717005043

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Habituálna (návyková) zápcha, ochorenia, pri ktorých sú žiaduce ľahšie pohyby čreva s mäkšou stolicou, napr. análne fisúry (trhliny v oblasti konečníka), hemoroidy, stavy po operácii v oblasti konečníka a počas tehotenstva; podporná liečba pri hnačkách z rôznych príčin a pri syndróme dráždivého tračníka. Prídavná liečba pri divertikulóze (početné vydutiny) hrubého čreva a ako pomocné opatrenie pri Crohnovej chorobe. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

MUCOFALK POMARANČ gro por 20x5 g (vrec.) – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu MUCOFALK POMARANČ gro por 20x5 g (vrec.) zobrazíte alebo stiahnete tu: MUCOFALK POMARANČ gro por 20x5 g (vrec.).doc

Recenzie

Recenzie produktu MUCOFALK POMARANČ gro por 20x5 g (vrec.)

Diskusia

Diskusia k produktu MUCOFALK POMARANČ gro por 20x5 g (vrec.)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám