Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Lamostab D 100 mg tbl dsp 98x100 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 132320

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Lamostab D 100 mg tbl dsp 98x100 mg

Stránka 1 z 4

sp.zn. sukls92653/2013PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cutivate mast
mast
Fluticasoni propionas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Cutivate mast a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cutivate mast používat
3. Jak se přípravek Cutivate mast používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cutivate mast uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK CUTIVATE MAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Cutivate mast je středně účinný kortikosteroid s místním protizánětlivým účinkem,
určený k léčbě zánětlivých a svědivých projevů kožních chorob. Léčebný výsledek se
dostavuje zpravidla za několik dní.

Cutivate mast se používá k léčbě různých forem ekzémů, včetně dětských, lupénky (psoriázy)
s výjimkou těžkých ložiskových forem a jiných chronických kožních chorob, zánětu kůže s
mazotokem (seborhoické dermatitidy), kontaktní přecitlivělosti, lupus erythematodes
chronicus discoides a reakcí na kousnutí nebo bodnutí hmyzem.

Přípravek Cutivate mast je určen pro dospělé, mladistvé a děti starší než 3 měsíce.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CUTIVATE MAST POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Cutivate mast:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flutikason-propionát, nebo na kteroukoli další
složku přípravku.
Cutivate mast se nesmí používat při těžkých formách akné, u nemocných s růžovkou
(rosacea), se zánětem kůže kolem úst (dermatitis perioralis) nebo s primárními kožními
Stránka 2 z 4

virovými infekcemi (např. oparem, planými neštovicemi), u nemocných s prvotně
infikovanými změnami kožní celistvosti (lézemi) způsobenými mykotickou nebo bakteriální
infekcí a u kožních chorob kojenců mladších než 3 měsíce včetně kožních zánětů a
opruzenin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cutivate mast je zapotřebí

Dávku doporučenou lékařem nikdy sami neměňte.
Při nanášení na oční víčka je nutné dbát na to, aby se přípravek nedostal do očí, protože by
mohl způsobit zvýšení nitroočního tlaku (glaukom).
Při léčbě infikovaných zánětlivých lézí je třeba zahájit příslušnou antimikrobiální léčbu,
kterou určí lékař.
Přípravek nemá být používán dlouhodobě, zvláště u dětí, protože by mohlo dojít k potlačení
funkce nadledvin, a to i bez překrytí ošetřeného místa neprodyšným obvazem (okluze). Jako
okluzivní obvaz může fungovat i plena.
Celková doba léčby by neměla překročit 3 až 4 týdny.
I když k akutnímu předávkování obvykle nedojde, mohou se při chronickém užívání nebo
náhodném předávkování objevit známky hyperkortikalismu, k nimž patří např. trunkální
obezita (velké břicho, tenké končetiny), měsíčkovitý brunátný obličej, nafialovělé strie,
tvorba koutů ve vlasech žen, zvýšený krevní tlak a zhoršená snášenlivost glukózy. V takovém
případě přípravek Cutivate mast přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
Po náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Neaplikujte další masti, krémy nebo roztoky na oblast kůže léčenou přípravkem Cutivate
mast, pokud Vám to přímo nedoporučil Váš lékař.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pro použití přípravku v těhotenství nebo v období kojení musí být zvlášť závažné důvody.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CUTIVATE MAST POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Cutivate mast přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neurčí-li lékař jinak, nanáší se přípravek na postižené místo jednou nebo dvakrát denně v
tenké vrstvě, dokud nenastane zlepšení.

Před a po aplikaci masti si umyjte ruce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Cutivate mast, než jste měl(a)

Pečlivě setřete přebytečnou mast.
Problémy v důsledku předávkování tímto přípravkem jsou velmi nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Cutivate mast

Aplikujte mast ihned, jakmile si své opomenutí uvědomíte a další dávku aplikujte v obvyklou
dobu.

Stránka 3 z 4

Pokud jste nedopatřením požil(a) přípravek Cutivate mast

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cutivate mast nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Při léčbě lokálními kortikosteroidy se mohou vyskytnout změny barvy kůže (pigmentace) a
nadměrný růst vlasů (hypertrichóza). Delší nebo intenzivní léčba středně a vysoce účinnými
kortikosteroidy může vést k místním atrofickým změnám kůže, k nimž patří její ztenčení,
vznik strií (rozestupu podkoží) nebo rozšíření povrchových cév, a to zvláště při použití
neprodyšných, krycích (okluzivních) obvazů nebo v místech zapářky.
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání
přípravku poraďte s lékařem.

Přípravek Cutivate mast je obvykle dobře snášen, ale pokud se objeví známky přecitlivělosti
(svědění, zarudnutí kůže, otoky víček, obličeje nebo jazyka), je nutné jeho používání
okamžitě ukončit a vyhledat lékaře.

Stejně jako při používání jiných kortikosteroidů může delší používání velkého množství
přípravku nebo léčení rozsáhlých oblastí těla vést k celkovému (systémovému) vstřebávání se
vznikem příznaků hyperkortikalismu (viz výše).
Tento účinek se nejspíše projeví u dětí a při použití krycího (okluzivního) obvazu.
Při výskytu uvedených nežádoucích účinků je nutné používání přípravku ukončit a vyhledat
lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK CUTIVATE MAST UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Všechen nepoužitý přípravek vraťte do lékárny.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cutivate mast obsahuje

- Léčivou látkou je Fluticasoni propionas, 0,005 g ve 100 g masti
- Pomocnými látkami jsou tekutý parafín, propylenglykol, sorbitansesquioleát,
mikrokrystalický vosk.

Jak přípravek Cutivate mast vypadá a co obsahuje toto balení

Cutivate mast je bílá nebo téměř bílá průsvitná mast.

Je dodávána v hliníkové tubě s umělohmotným uzávěrem obsahující 15 gramů masti.
Stránka 4 z 4


Držitel rozhodnutí o registraci

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Výrobci

Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Durham, Velká Británie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko

Datum poslední revize textu
3.6.2013


Informácie o produkte

Kód výrobku: 132320
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Recenzie

Recenzie produktu Lamostab D 100 mg tbl dsp 98x100 mg

Diskusia

Diskusia k produktu Lamostab D 100 mg tbl dsp 98x100 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám