Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Bioderma 2+1

Volajte 0221 201 380

Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 12x250 mg (bli.PP/Al)

Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 12x250 mg (bli.PP/Al)

Informácie len pre odborníkov v zdravotníctve.

Popis tovaru Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 12x250 mg (bli.PP/Al)

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Kód výrobku: 129573
Kód EAN: 8584005189707
Kód SUKL: 0099927
Písomná informácia pre používateľa

Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety
Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety
monohydrát ciprofloxacíniumchloridu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Ciprofloxacín Sandoz a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ciprofloxacín Sandoz
3. Ako užívať Ciprofloxacín Sandoz
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ciprofloxacín Sandoz
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ciprofloxacín Sandoz a na čo sa používa

Ciprofloxacín Sandoz je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny fluorochinolónov. Liečivo je ciprofloxacín. Ciprofloxacín ničí baktérie spôsobujúce infekcie. Pôsobí len na určité druhy baktérií.

Dospelí

Ciprofloxacín Sandoz sa používa na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií:
infekcie dýchacieho traktu,
dlhotrvajúce alebo opakujúce sa ušné infekcie alebo infekcie nosových dutín,
infekcie močového traktu,
infekcie semenníkov,
infekcie ženských pohlavných orgánov,
infekcie tráviaceho traktu a vnútrobrušné infekcie,
infekcie kože a mäkkých tkanív,
infekcie kostí a kĺbov,
liečba infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia),
prevencia infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia),
prevencia infekcií vyvolaných baktériou Neisseria meningitidis,
pri vdýchnutí antraxu.

Ak máte závažnú infekciu alebo takú, ktorá je spôsobená viac ako jedným druhom baktérie, k Ciprofloxacínu Sandoz vám môže byť podaná doplňujúca antibiotická liečba.

Deti a mladiství

Ciprofloxacín Sandoz sa u detí a dospievajúcich používa pod osobitným lekárskym dohľadom pri liečbe nasledujúcich bakteriálnych infekcií:
infekcie pľúc a priedušiek u detí a dospievajúcich s cystickou fibrózou,
zložité infekcie močového traktu, vrátane infekcií, ktoré postihujú obličky (pyelonefritída),

vdýchnutie antraxu.

Ciprofloxacín Sandoz sa môže tiež použiť na liečbu iných špecifických závažných infekcií u detí a dospievajúcich, ak ich lekár rozhodne, že je to potrebné.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ciprofloxacín Sandoz

Neužívajte Ciprofloxacín Sandoz
-ak ste alergický na ciprofloxacín, na iné fluorochinolóny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-keď užívate tizanidín (pozri časť 2: Iné lieky a Ciprofloxacín Sandoz).

Upozornenia a opatrenia
Pred užívaním Ciprofloxacínu Sandoz

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Ciprofloxacín Sandoz:
ak ste niekedy mali  problémy s obličkami, pretože môže byť potrebné upraviť vašu liečbu,
ak máte epilepsiu alebo iné neurologické stavy,
ak ste mali v minulosti problémy so šľachami počas predchádzajúcej liečby antibiotikami, ako je Ciprofloxacín Sandoz,
ak trpíte ťažkou myasténiou (typ svalovej slabosti),
ak ste mali v minulosti nepravidelný srdcový rytmus (arytmie) alebo iné srdcové problémy:Pri užívaní tohto typu lieku je nutné zachovať opatrnosť, ak ste sa narodili s predĺženým QT intervalom (viditeľným na EKG ako elektrické záznamy srdca), alebo ak sa tento vyskytol u niekoho z vašej rodiny, máte nerovnováhu solí vo vašej krvi (predovšetkým nízku hladinu draslíka alebo horčíka v krvi), máte veľmi pomalý rytmus srdca (nazývaný bradykardia), máte slabé srdce (zlyhanie srdca), prekonali ste infarkt (infarkt myokardu), ste žena alebo v pokročilom veku alebo užívate iné lieky ktoré spôsobujú nezvyčajné zmeny v EKG (pozri časť 2: Iné lieky a Ciprofloxacín Sandoz).

Počas užívania Ciprofloxacínu Sandoz
Oznámte vášmu lekárovi, ak nastane akýkoľvek z nasledujúcich stavov počas užívania Ciprofloxacínu Sandoz. Váš lekár rozhodne, či je potrebné liečbu Ciprofloxacínom Sandoz zastaviť.
Závažná, náhla alergická reakcia (anafylaktická reakcia/šok/angioedém). Dokonca aj pri prvej dávke je malá šanca, že sa môže dostaviť závažná alergická reakcia s nasledujúcimi príznakmi: tlak na hrudníku, pocit závratu, choroby alebo slabosti, pociťovanie závratu pri postavení sa. Ak toto nastane, prestaňte užívať Ciprofloxacín Sandoz a ihneď vyhľadajte svojho lekára.
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť bolesť a opuch kĺbov a zápal šľachy, dokonca aj po niekoľkých mesiacoch po liečbe ciprofloxacínom, najmä ak patríte k starším pacientom a ste liečený aj kortikosteroidmi. Pri prvom príznaku akejkoľvek bolesti alebo zápalu prestaňte užívať Ciprofloxacín Sandoz a ošetrite bolestivé miesto. Predchádzajte akémukoľvek nepotrebnému pohybu, pretože môže zvýšiť riziko natrhnutia šľachy.
Ak trpíte epilepsiou alebo inými neurologickými stavmi ako je cerebrálna ischémia alebo cievna mozgová príhoda, môžete pociťovať vedľajšie účinky spojené s centrálnym nervovým systémom. Ak toto nastane, prestaňte užívať Ciprofloxacín Sandoz a ihneď vyhľadajte vášho lekára.
Pri prvom užití Ciprofloxacínu Sandoz môžete pociťovať psychické reakcie. Ak trpíte depresiou alebo psychózami, vaše príznaky sa pri užívaní Ciprofloxacínu Sandoz môžu zhoršiť. Vo veľmi zriedkavých prípadoch tieto depresie alebo psychické problémy viedli k samovražedným myšlienkam a sebaohrozujúcemu správaniu, akými sú napr. pokusy o samovraždu. Ak sa u vás vyvinú takéto príznaky, prestaňte užívať Ciprofloxacín Sandoz a ihneď vyhľadajte svojho lekára.
Môžete pociťovať príznaky neuropatie ako bolesť, pálenie, pichanie, otupenosť a/alebo slabosť. Ak toto nastane, prestaňte užívať Ciprofloxacín Sandoz a ihneď vyhľadajte lekára.
Počas užívania antibiotík vrátane Ciprofloxacínu Sandoz alebo dokonca niekoľko týždňov po ukončení ich užívania sa môže objaviť hnačka. Ak máte silnú hnačku alebo pretrváva dlhší čas alebo ak spozorujete v stolici krv alebo hlien, ihneď prestaňte užívať Ciprofloxacín Sandoz, pretože to môže byť život ohrozujúce. Neužívajte lieky, ktoré zastavujú alebo spomaľujú pohyb čriev a vyhľadajte lekára.
Oznámte lekárovi alebo laboratórnemu personálu, že užívate Cirpofloxacín Sandoz, ak musíte poskytnúť vzorku krvi alebo moču.
Ciprofloxacin Sandoz môže spôsobiť poškodenie pečene. Ak spozorujete akékoľvek príznaky ako sú strata chuti do jedla, žltačka (žltnutie pokožky), tmavý moč, svrbenie alebo citlivosť brucha, prestaňte užívať Ciprofloxacín Sandoz a ihneď vyhľadajte svojho lekára.
Ciprofloxacín Sandoz môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek, a tým znížiť vašu odolnosť voči infekciám. Ak sa u vás vyskytne infekcia s prejavmi, ako sú horúčka a výrazné zhoršenie vášho celkového stavu alebo horúčka s príznakmi miestnej infekcie, ako bolesť hrdla/hltana/úst alebo problémy s močovými cestami, ihneď musíte vyhľadať svojho lekára. Pre kontrolu, či nedošlo k možnému zníženiu počtu bielych krviniek (agranulocytóza) vám budú urobené krvné testy. Je dôležité, aby ste informovali svojho lekára o užívaní tohto lieku.
Povedzte vášmu lekárovi ak máte vy alebo niekto z vašej rodiny poruchu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD), pretože pri liečbe ciprofloxacínom sa u vás môže vyskytnúť anémia.
Ak užívate Ciprofloxacín Sandoz vaša pokožka sa stane citlivejšia na slnečné alebo ultrafialové (UV) žiarenie. Vyhýbajte sa vystavovaniu silnému slnečnému svetlu alebo umelému UV žiareniu (napr. solárium).

Iné lieky a Ciprofloxacín Sandoz
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Ciprofloxacín Sandoz spolu s tizanidínom, pretože ten môže spôsobiť vedľajšie účinky ako nízky krvný tlak a ospanlivosť (pozri časť 2: Neužívajte Ciprofloxacín Sandoz).

O nasledujúcich liekoch je známe, že sa vo vašom tele vzájomne ovplyvňujú s Ciprofloxacínom Sandoz. Užívanie Ciprofloxacínu Sandoz spolu s týmito liekmi môže ovplyvniť liečebný účinok týchto liekov. Môže tiež zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.

Oznámte svojmu lekárovi ak užívate:
warfarín alebo iné antikoagulanciá (lieky proti zrážaniu krvi),
probenecid (na liečbu dny),
metotrexát (na liečbu niektorých typov rakoviny, psoriázy, reumatoidnej artritídy),
teofylín (na liečbu problémov s dýchaním),
tizanidín (na liečbu svalových kŕčov pri roztrúsenej skleróze),
klozapín, olanzapín (na liečbu psychických porúch),
ropinirol (na liečbu Parkinsonovej choroby),
duloxetín (na liečbu depresie),
fenytoín (na liečbu epilepsie),
cyklosporín (ako imunosupresívum, čo je liek na potlačenie reakcií imunitného systému),
glibenklamid ( na liečbu cukrovky),
lidokaín (na miestne znecitlivenie),
omeprazol (na liečbu žalúdočných problémov),
sildenafil (na liečbu impotencie),
iné lieky, ktoré môžu zmeniť srdcový rytmus: lieky, ktoré patria medzi antiarytmiká (napr. chinidín, dihydrochinidín, dizopyramid, amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne lieky, ktoré patria do skupiny makrolidov, niektoré antipsychotiká.

Ciprofloxacín Sandoz môže zvýšiť hladiny nasledujúcich liekov vo vašej krvi:
pentoxifylín (na liečbu porúch prekrvenia),
kofeín.

Niektoré lieky znižujú účinok Ciprofloxacínu Sandoz. Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate alebo si prajete užívať:
antacidá (lieky znižujúce kyslosť žalúdočných štiav),
minerálne doplnky,
sukralfát,
polymérny viazač fosfátov (napr. sevelamer),
lieky alebo doplnky obsahujúce vápnik, horčík, hliník alebo železo.
Ak je užívanie týchto liekov nevyhnutné, uživajte Ciprofloxacín Sandoz asi dve hodiny pred užitím týchto liekov alebo minimálne štyri hodiny po užití týchto liekov.

Ciprofloxacín Sandoz a jedlo a nápoje
Pokiaľ užívate Ciprofloxacín Sandoz počas jedla, nejedzte ani nepite žiadne mliečne výrobky (ako mlieko alebo jogurt) alebo nápoje s obsahom vápnika, pretože môžu ovplyvniť absorpciu liečiva.

Tehotenstvo a dojčenie
Ciprofloxacín Sandoz sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi.

Neužívajte Ciprofloxacín Sandoz počas dojčenia, pretože ciprofloxacín sa vylučuje do materského mlieka a môže byť škodlivý pre vaše dieťa.

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Ciprofloxacín Sandoz môže znížiť vašu pozornosť. Môžu sa objaviť niektoré nežiaduce účinky na nervovú sústavu. Preto sa pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov uistite, že viete ako reagujete na Ciprofloxacín Sandoz. Ak si nie ste istý, povedzte to svojmu lekárovi.


3.Ako užívať Ciprofloxacín Sandoz

Váš lekár vám presne vysvetlí, koľko Ciprofloxacínu Sandoz budete musieť užívať, ako často a ako dlho. Bude to závisieť od typu a závažnosti vašej infekcie.

Ak trpíte problémami s obličkami, oznámte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebná úprava dávky.

Liečba zvyčajne trvá 5 až 21 dní, ale pri závažných infekciách môže trvať dlhšie. Užívajte tablety presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste istý, koľko tabliet máte užívať alebo ako dlho máte užívať Ciprofloxacín Sandoz, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

a. Tablety prehltnite s väčším množstvom tekutiny. Tablety kvôli ich chuti nežuvajte.
b. Pokúste sa užívať tablety približne v rovnakom čase každý deň.
c. Tablety môžete užívať počas jedla alebo medzi jedlami. Všetok vápnik, ktorý prijmete ako súčasť jedla nebude vážne ovplyvňovať absorpciu. Avšak neužívajte Ciprofloxacin Sandoz tablety s mliečnymi výrobkami ako mlieko alebo jogurt alebo s ovocnými šťavami s obsahom vápnika (napr. pomarančová štava obohatená vápnikom).

Pokiaľ užívate Ciprofloxacín Sandoz, nezabudnite piť veľa tekutín.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Ak užijete viac Ciprofloxacínu Sandoz, ako máte
Ak užijete viac, ako je predpísaná dávka, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je to možné, vezmite si vaše tablety alebo škatuľku so sebou, aby ste ju ukázali lekárovi.

Ak zabudnete užiť Ciprofloxacín Sandoz
Užite bežnú dávku čo najskôr a potom pokračujte, ako je to predpísané. Avšak, ak je už čas pre vašu ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku a pokračujte ako zvyčajne. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neukončujte liečbu skôr, ako vám povedal váš lekár.

Ak prestanete užívať Ciprofloxacín Sandoz
Je dôležité aby ste dodržali dĺžku liečby dokonca aj keď sa začnete po niekoľkých dňoch cítiť lepšie. Ak prestanete užívať tento liek príliš skoro, vaša infekcia nemusí byť vyliečená úplne a príznaky infekcie sa môžu vrátiť alebo zhoršiť. Môžete si tiež vytvoriť rezistenciu na antibiotikum.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
nutkanie na vracanie, hnačka
bolesť kĺbov u detí

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
hubové superinfekcie
vysoká hladina eozinofylov, typ bielych krviniek
strata chuti do jedla (anorexia)
zvýšená aktivita alebo nepokoj
bolesť hlavy, závraty, problémy so spánkom, poruchy chuti
vracanie, bolesť brucha, problémy s trávením ako žalúdočná nervozita (zlé trávenie/pálenie záhy) alebo plynatosť
zvýšené hladiny niektorých zložiek v krvi (transamináz a/alebo bilirubínu)
vyrážka, svrbenie alebo žihľavka
bolesť kĺbov u dospelých
slabá funkcia obličiek
bolesti svalov alebo kostí, pocit nepohodlia (asténia) alebo horúčka
zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi (určitá zložka krvi)

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
zápal čriev (kolitída) spojený s použitím antibiotík (vo veľmi zriedkavých prípadoch môže byť smrteľný) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
zmeny krvného obrazu (leukopénia, leukocytóza, neutropénia, anémia) zvýšené alebo znížené hladiny faktorov krvného zrážania (trombocytov)
alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti), opuch (edém) alebo náhly opuch kože a slizničných membrán (angioedém)
zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia)
zmätenosť, dezorientácia, stavy úzkosti, nočné mory, depresia alebo halucinácie
pichanie (mravčenie), nezvyčajné vnímanie zmyslových vnemov, znížená kožná vnímavosť, tras, záchvaty (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia) alebo závrat
problémy s očami, akými sú dvojité videnie
hučanie v ušiach, strata sluchu, porucha sluchu
zrýchlená činnosť srdca (tachykardia)
rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia), nízky tlak krvi alebo mdloby
sťažené dýchanie vrátane astmatických príznakov
poruchy pečene, žltačka (cholestatický ikterus), hepatitída
precitlivenosť na svetlo (fotosenzitivita) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
bolesť svalov, zápal kĺbov, zvýšené svalové napätie alebo kŕč
zlyhanie obličiek, krv alebo kryštály v moči (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), zápal močového traktu
zadržiavanie tekutín alebo nadmerné potenie
zvýšené hladiny enzýmu amyláza

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
špecifický typ zníženia počtu červených krviniek (hemolytická anémia), nebezpečný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia), ktorý môže byť smrteľný, znížená funkcia kostnej drene, ktorá môže byť tiež smrteľná (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
závažné alergické reakcie (anafylaktická reakcia alebo anafylactický šok, ktorý môže byť smrteľný sérová choroba) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
duševné poruchy (psychotické reakcie) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
migréna, poruchy koordinácie (rovnováhy), neistá chôdza (poruchy chôdze), poruchy čuchového vnímania (poruchy čuchu), tlak v mozgu (intrakraniálny tlak)
porucha farebného videnia
zápal steny krvných ciev (vaskulitída)
pankreatitída (zápal pankreasu)
odumretie pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedka vedúce k zlyhaniu pečene, ktoré je život ohrozujúce
malé bodkovité kožné krvácanie (petechie), rôzne kožné vyrážky (napríklad možný smrteľný Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza)
svalová slabosť, zápal šľachy, natrhnutie šľachy najmä dlhých šliach zadnej časti členku (Achillova šľacha) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), zhoršenie príznakov ťažkej myasténie (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)

Neznáma frekvencia výskytu, na základe dostupných údajov
problémy spojené s nervovým systémom ako bolesť, pálenie, pichanie, otupenosť a/alebo slabosť končatín
nezvyčajne rýchly srdcový rytmus, život ohrozujúci nepravidelný srdcový rytmus, zmeny srdcového rytmu (nazývané predĺženie QT intervalu, viditeľné na EKG zázname ako elektrické záznamy srdca)
vriedkovitá kožná vyrážka (nazývaná akútna generalizovaná exantematózna pustulóza)
nezvyčajné hladiny zrážacieho faktora (INR) u pacientov užívajúcich lieky na zriedenie krvi (pozri časť 2: Iné lieky a Ciprofloxacín Sandoz)


5. Ako uchovávať Ciprofloxacín Sandoz

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ciprofloxacín Sandoz obsahuje
Liečivo je ciprofloxacín, vo forme monohydrátu ciprofloxacíniumchloridu, čo zodpovedá 250 mg alebo 500 mg ciprofloxacínu.

Ďalšie zložky sú:
mikrokryštalická celulóza,
sodná soľ karboxymetylškrobu A,
povidón,
koloidný oxid kremičitý bezvodý,
kyselina stearová,
magnéziumstearát,
sodná soľ kroskarmelózy,
hypromelóza,
makrogol 6000,
mastenec,
oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzerá Ciprofloxacín Sandoz a obsah balenia
Ciprofloxacín Sandoz 250 mg sú biele, okrúhle, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a označením cip 250.
Ciprofloxacín Sandoz 500 mg sú biele, podlhovasté, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách a označením cip 500.

Ciprofloxacín Sandoz 250 mg je balený v PVC/ALU alebo PP/ALU blistroch a dostupný v baleniach po 6, 8, 10, 12, 16, 20 alebo 100 filmom obalených tabliet alebo v nemocničnom balení obsahujúcom 30, 50 (10 x 5) alebo 160 filmom obalených tabliet.

Ciprofloxacín Sandoz 500 mg je balený v PVC/ALU alebo PP/ALU blistroch a dostupný v baleniach po 1, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 50 (10 x 5) alebo 100 filmom obalených tabliet alebo v nemocničnom balení obsahujúcom 30, 100, 120 alebo 160 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Výrobcovia lieku
S.C. Sandoz S:R.L.
7A Livezeni Street
540472 Targu Mures
Rumunsko

Salutas Pharma GmbH
Otto von Guericke Allee 1
39179 Barleben
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety
Holandsko:Ciprofloxacine 250 mg, filmomhulde tabletten
Nemecko:Ciprofloxacin Sandoz 250 mg Filmtabletten
Česká republika:Ciprofloxacin Sandoz 250mg potahované tablety
Estónsko:Ciprofloxacin Sandoz 250mg
Maďarsko:Ciprofloxacin 1a Pharma 250 mg filmtabletta
Taliansko:CIPROFLOXACINA Sandoz 250 mg compresse rivestite con film
Lotyšsko:Ciprofloxacin Sandoz 250 mg apvalkotas tabletes
Litva:Ciprofloxacin Sandoz 250 mg plevele dengtos tabletes
Poľsko:Ciprofloxacin-1A Pharma
Portugalsko:Ciprofloxacina Jancarnil 250 mg comprimidos
Slovenská republika:Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety

Slovinsko:Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko oblozene tablete

Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety
Holandsko:Ciprofloxacine 500 mg, filmomhulde tabletten
Nemecko:Ciprofloxacin Sandoz 500 mg Filmtabletten
Česká republika:Ciprofloxacin Sandoz 500mg potahované tablety
Estónsko:Ciprofloxacin Sandoz 500mg
Maďarsko:Ciprofloxacin 1a Pharma 500 mg filmtabletta
Taliansko:CIPROFLOXACINA Sandoz 500 mg compresse rivestite con film
Lotyšsko:Ciprofloxacin Sandoz 500 mg apvalkotas tabletes
Litva:Ciprofloxacin Sandoz 500 mg plevele dengtos tabletes
Poľsko:Ciprofloxacin-1A Pharma
Portugalsko:Ciprofloxacina Jancarnil 500 mg comprimidos
Slovenská republika:Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety
Slovinsko:Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko oblozene tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.

Rada/medicínska informácia
Antibiotiká sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií. Sú neúčinné proti vírusovým infekciám. Ak vám váš lekár predpísal antibiotikum, potrebujete ho práve na vaše ochorenie. Napriek užívaniu antibiotika, niektoré baktérie môžu prežiť alebo rásť.

Tento jav sa nazýva rezistencia: niektoré liečby antibiotikami nie sú účinné. Nesprávne užívanie antibiotika rezistenciu zvyšuje. Môžete napomôcť baktériám stať sa rezistentnými, a tak predĺžiť vašu liečbu alebo znížiť účinnosť antibiotika, ak nedodržiavate odporúčané:
dávkovanie,
režim,
dĺžku liečby.

Následne, na zachovanie účinnosti tohto lieku:
1. Užívajte antibiotiká len ak vám ich predpíšu.
2. Presne dodržiavajte predpísané dávkovanie.
3. Nepoužívajte opakovane antibiotikum bez lekárskeho predpisu, dokonca aj keď chcete liečiť podobné ochorenie.
4. Nikdy nepodávajte vaše antibiotikum inej osobe, môže byť nevhodný pre jej/jeho ochorenie.
5. Po ukončení liečby vráťte všetky nepoužité lieky do lekárne, aby bola zabezpečená ich správna likvidácia.

Diskusia k tovaru Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 12x250 mg (bli.PP/Al)

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík