Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Jarny vypredaj

Volajte 0221 201 380

RECTODELT 100 mg sup 6x100 mg

RECTODELT 100 mg sup 6x100 mg

Informácie len pre odborníkov v zdravotníctve.

Popis tovaru RECTODELT 100 mg sup 6x100 mg

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Kód výrobku: 128393
Kód SUKL: 0018520
Príloha č. 2 k notifikácii  zmeny v registrácii lieku,ev.č. 2012/06535


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

RECTODELT 100 mg
čapíky
(prednizonum)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvej vedľajších účinkovy, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.Čo je RECTODELT 100 mg a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete RECTODELT 100 mg
3.Ako používať RECTODELT 100 mg
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať RECTODELT 100 mg
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je RECTODELT 100 mg a na čo sa používa

Syntetický kortikoid vo forme čapíku. Používa sa predovšetkým pre svoje protizápalové, protialergické, antiedematózne (zabraňujúce opuchom), imunosupresívne (potlačujúce imunitu) účinky.
RECTODELT 100 mg čapíky sú indikované najmä pri akútnych ochoreniach, ako sú napr. akútne exacerbácie bronchiálnej astmy, silné alergické reakcie, angioneurotický Quinckeho edém, Henoch-Schönleinova hemoragická kapilarotoxikóza, ťažké alergické reakcie po poštípaní hmyzom alebo po uhryznutí hadom, ťažké akútne dermatózy (zápalové ochorenie kože s olupovaním kože, pľuzgierové dermatózy,vyrážka s červenými vlhkými pľuzgierikmi, difúzny zápal kože celého povrchu tela, akútne štádiá reumatických ochorení.
U detí sú čapíky RECTODELT 100 mg indikované najmä na terapiu hrtanového pseudokrupu (akútna laryngitída), spastickej bronchitídy a záškrtu, sprevádzaných akútnou dýchavičnosťou.


2.Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete RECTODELT 100 mg

Nepoužívajte RECTODELT 100 mg
keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvej z ďalších zložiek lieku RECTODELT 100 mg,
pri dlhšie trvajúcej liečbe, keď ste chorí s akútnymi žalúdočnými a dvanástnikovými vredmi,
v období pred a po ochrannom očkovaní,
pri závažných vírusových ochoreniach napr. ovčie kiahne, pásový opar, infekcie vyvolané vírusom herpes simplex,
pri celkových ochoreniach vyvolaných pliesňami, neliečené bakteriálne infekcie vrátanie TBC,
keď máte zelený zákal,
keď máte cukrovkou,
pri podozrení na náhlu príhodu brušnú a pri čerstvých črevných anastomózach.
Upozornenia a opatrenia
Pri urgentných stavoch, napr. pri úrazoch alebo pred neplánovanými operáciami, je treba ošetrujúceho lekára informovať o liečbe čapíkmi RECTODELT 100 mg.

Podobne ako všetky glukokortikoidy, aj čapíky RECTODELT 100 mg sa majú používať až po starostlivom zvážení pomeru očakávaných výsledkov a rizík.
Pri krátkodobej liečbe (12 dni) pri kritických stavoch nie sú známe žiadne kontraindikácie.
Pri predávkovaní alebo náhodnom použití lieku dieťaťom sa ihneď poraďte s lekárom.

Iné lieky a RECTODELT 100 mg
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinky lieku RECTODELT 100 mg a účinky iných súčasne používaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Skôr ako začnete súčasne s s liekom RECTODELT 100 mg užívať akýkoľvek liek, aj keď nie je viazaný na lekársky predpis, poraďte sa so svojim ošetrujúcim lekárom.
Súčasné podávanie salicylátov (liekov používaných pri zápaloch kĺbov a bolestiach) alebo nesteroidných antireumatík (liekov používaných najmä pri ochoreniach pohybového systému) môže zvýšiť náchylnosť ku krvácaniu do tráviaceho traktu. Pri súčasnom podávaní kardioglykozidov (liekov používaných pri ochoreniach srdce) dochádza ku zvýšeniu toxicity kardioglykozidov kvôli hypokaliémii spôsobenej kortikoidmi. Pri súčasnom podávaní saluretík (močopudné lieky) je treba počítať so zvýšeným vylučovaním draslíka. Účinok antidiabetík (liekov používaných na liečbu cukrovky) alebo kumarínových derivátov (používaných na zníženie krvnej zrážanlivosti) sa môže zoslabiť pri súčasnom podávaní RECTODELTu 100 mg. Účinok RECTODELTu 100 mg môžu tiež znižovať rifampicín (antibiotikum používané pri ochorení TBC), fenytoín a barbituráty (používané pri liečbe epilepsie).

RECTODELT 100 mg a  jedlo,  nápoje a alkohol
Bez obmedzenia.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Zvlášť závažné dôvody pre používanie čapíkov RECTODELT 100 mg musia byť u tehotných žien, najmä v prvých troch mesiacoch tehotenstva a u žien v období dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3.Ako používať RECTODELT 100 mg

Vždy používajte RECTODELT 100 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Dávkovanie a spôsob liečby určí vždy lekár pre každého chorého individuálne na základe zdravotného stavu chorého a ďalšej liečby.
Ak nie je stanovené inak, je počiatočná dávka pri perakútnych a život ohrozujúcich stavoch 100200 mg prednizónu denne, pri akútnych ochoreniach 50100 mg prednizónu denne, pri chronických ochoreniach 30 mg prednizónu denne.
Deťom sa podáva pri záškrte, hrtanovej stenóze, spastickom zápale priedušiek, sprevádzaných akútnou dýchavičnosťou 100 mg prednizónu denne. Podľa závažnosti stavu sa má dávkovať u detí 520 mg prednizónu na 1 kg telesnej váhy a deň.

Doba trvania aplikácie sa riadi priebehom ochorenia:
Pri akútnych ochoreniach postačuje väčšinou krátkodobá liečba (13 dni) a je ju možné vysadiť náhle. Pri hrtanovom pseudokrupe u detí liečba liekom RECTODELT 100 mg má trvať nanajvýš dva dni.
Pri chronických ochoreniach je potrebné liečiť dlhodobo. Liečba sa nesmie vysadiť náhle. Čapíky sa zavádzajú hlboko do konečníka.

Ak použijete užijete viac RECTODELTu 100 mg ako máte
Akútne intoxikácie prednizónom alebo inými glukokortikoidmi nie sú doteraz známe. Dospelí znášajú 2 000 mg i viac prednizónu bez komplikácií. V prípade predávkovania je liečba symptomatická.

Ak zabudnete použiť RECTODELT 100 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať RECTODELT 100 mg
Liečba sa nesmie vysadiť náhle.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4.Možné vedľalšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj RECTODELT 100 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri dlhšom čase používania sa môžu rozvinúť prejavy Cushingovho syndrómu s mesiacovitou tvárou, obezitou, hypertóniou a osteoporózou (úbytkom kostného tkaniva). Ďalej môže RECTODELT 100 mg vyvolať poruchy látkovej výmeny a môžu sa objaviť myopatia (ochorenie svalov), žalúdočné, prípadne dvanástnikové vredy, psychické poruchy.

Počas liečby sa môže zvyšovať riziko vzniku infekcií a príznaky infekcie nemusia byť kvôli liečbe dostatočne viditeľné.
Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov sa o ďalšom používaní RECTODELTu 100 mg poraďte so svojim lekárom.


5.Ako uchovávať RECTODELT 100 mg

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Čapíky uchovávajte pri teplote do 25° C.
V závislosti od teploty uskladnenia a doby uskladnenia sa na povrchu čapíkov môžu tvoriť belavé povlaky. Ide o úplne neškodný jav (tvorba inoväťového tukového povlaku), ktorý nijako neznižuje kvalitu a účinnosť lieku.

Nepoužívajte RECTODELT 100 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po Použiteľné do: Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo RECTODELT 100 mg obsahuje

-Liečivo je prednizón. 1 čapík obsahuje 100 mg prednizónu.
- Ďalšia zložka je tuhý tuk.

Ako vyzerá RECTODELT 100 mg a obsah balenia

RECTODELT 100 mg: 2, 4 alebo 6 čapíkov bielej farby v jednom balení.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Trommsdorff GmbH and Co. KG
Arzneimittel 52475 Alsdorf, SRN

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

RAK GROUP SK s.r.o.
Seberíniho 9, Bratislava

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2012.

Diskusia k tovaru RECTODELT 100 mg sup 6x100 mg

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík