Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

Podrobné pravidlá kampane Vianoce 2020 a bonusovej hry "List Ježiškovi"

1. Organizátor kampane

Organizátorom kampane organizovanej pod názvom „Vianoce 2020“ (ďalej len „kampaň“) je obchodná spoločnosť Pears Health Cyber, s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 25784684, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 69981 (ďalej len „organizátor“).

2. Obdobie trvania kampane

Kampaň bude prebiehať od 26. 10. 2020 00:01 hodín do 20. 12. 2020 do 23:59 hodín

3. Účastníci kampane

Účastníkom kampane sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má bydlisko na území Slovenskej republiky, za splnenia týchto podmienok:

  • Nakúpi v internetovom obchode MojaLekáreň.sk. 
  • Súhlasí s týmito Pravidlami − tento súhlas v sebe zahŕňa súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu MojaLekáreň.sk.
  • Nezapojil sa už skôr do kampane Vianoce 2020 na webe Lékárna.cz

Kampane sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Pears Health Cyber s.r.o. ani osoby im blízke podľa ustanovenia § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občianského zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená zo súťaže, cena sa tejto osobe neodovzdá.

4. Mechanika kampane

Každý účastník sa môže kampane počas jej trvania zúčastniť na stránke www.mojalekaren.sk/vianoce a pri splnení podmienok (nákupe nad určitú sumu) tak získať odmenu za nákup nasledovne:

  • pri nákupe nad 59 Eur, 71 Eur a 83 Eur účastník získa zadarmo konkrétny produkt podľa vlastného výberu zo zoznamu produktov, ktorý je zobrazený pod jednotlivými cenovými hranicami nákupu,
  • účastník kampane musí byť prihlásený k svojmu účtu na www.mojalekaren.sk. Ak ho nemá, musí sa zaregistrovať, tj. zriadiť si ho.
  • účastník kampane sa musia prihlásiť k odberu noviniek (newsletteru)

Vybraný produkt mu bude automaticky pridaný do nákupného košíka v rámci jeho objednávky, kde mu bude rezervovaný do polnoci toho dňa, kedy vznikla objednávka. Odmeny nie je možné rezervovať pre ďalšie objednávky.

V jednej objednávke je možné uplatniť najviac jeden zľavový kód (odmena).

Svoju odmenu počas jej platnosti nájdete v sekcii Moja odmena na stránke www.mojalekaren.sk/vianoce.

Organizátor si vyhradzuje právo akúkoľvek odmenu uvedenú v týchto pravidlách nahradiť odmenou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane organizátora nebude možné sľúbenú výhru opatriť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odmeny nie sú právne vymáhateľné. Odmeny nie je možné preplácať v hotovosti. Neprevzaté odmeny prepadajú organizátorovi.

5. Mechanika bonusovej hry "List Ježiškovi" 

Každý účastník, ktorý má zriadený svoj účet na MojaLekáreň.sk a súhlasí s odberom newsletteru, sa môže zúčastniť súťaže "List Ježiškovi". Súťaž je označená ikonou listu v pravej hornej časti stránky www.mojalekaren.sk/vianoce. Akonáhle na nej klikne, presmeruje ho na formulár, v ktorom si môže vybrať z ponuky ktorýkoľvek produkt, ktorý by chcel vyhrať zadarmo. Stačí, keď do textového poľa začne písať názov vybraného produktu a našepkávač text sám doplní a produkt ukáže.

Každý deň bude zo všetkých dovtedy došlých prianí vybraný náhodne jeden výherca, ktorý následne obdrží email so špeciálnym kódom platným 14 dní odo dňa oznámenia výhry mailom. Tento kód potom môže uplatniť v ďalšom nákupe na produkt, ktorý si vybral - v nákupnom košíku potom tento produkt uvidí s cenou 0 € (zadarmo).

Krstné meno a prvé písmeno priezviska výhercu potom bude zobrazené v zozname výhercov na stránke www.mojalekaren.sk/vianoce a rovnako tak aj názov výhry, t. j. produkt, ktorý si výherca zvolil.

Pokiaľ výherca neotvorí email s kódom do 5 dní, bude kontaktovaný telefonicky alebo sms správou Zákazníckym centrom a upozornený na výhru. Po skončení vianočnej kampane, tj. po 20. 12. 2020 bude telefónne číslo uložené v zákazníckom účtu Môj účet na Mojalekáreň.sk, odkiaľ si ho zákazník môže  kedykoľvek  zmazať a jeho prianie bude zmazané z databázy.

Organizátor si vyhradzuje právo akúkoľvek odmenu uvedenú v týchto pravidlách nahradiť odmenou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane organizátora nebude možné sľúbenú výhru opatriť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odmeny nie sú právne vymáhateľné. Odmeny nie je možné preplácať v hotovosti. Neprevzaté odmeny prepadajú organizátorovi.

5. Záverečné ustanovenia

Každý zákazník účasťou v kampani vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy organizátora.

Organizátor týmto nie je voči zákazníkom nijako zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním kampane, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia kampane, pozastavenia kampane, predčasného ukončenia kampane alebo vylúčenia akéhokoľvek zákazníka z kampane bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel kampane alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného škodlivého správania zo strany účastníka ako je napr. manipulácia s výsledkami alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom pravidlá kampane.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých zákazníkov. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel kampane je k dispozícii u organizátora súťaže na www.mojalekaren.sk/vianoce, v prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na marketing@mojalekaren.sk.

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 26. 10. 2020.

Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.