Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

Podrobné pravidlá kampane "Zdraví a veselí"

1. Organizátor kampane

Organizátorom kampane organizovanej pod názvom „Zdraví a veselí“ (ďalej len „kampaň“) je obchodná spoločnosť Pears Health Cyber, s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 25784684, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69981 (ďalej len „organizátor“).

2. Doba trvania kampane

Kampaň bude prebiehať od 23. 10. 2019 00:01 hodín do 19. 12. 2019 do 23:59 hodín

3. Účastníci súťaže

Účastníkom kampane sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia 18 rokov, ktorá má bydlisko na území Slovenskej republiky, za splnenia nasledujúcich podmienok:

  • Nakúpi v internetovom obchode MojaLekáreň.sk. 
  • Súhlasí s týmito Pravidlami - tento súhlas v sebe zahŕňa súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu MojaLekáreň.sk.
  • Nezapojil sa už skôr do kampane Zdraví a veselí na webe MojaLekáreň.sk.

Kampane sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Pears Health Cyber s.r.o. ani osoby im blízke podľa ustanovenia § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník. V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená zo súťaže, cena sa tejto osobe neodovzdá.

4. Mechanika súťaže

Každý účastník sa môže kampane po dobu jej trvania zúčastniť na stránke www.mojalekaren.sk/vianoce a pri splnení podmienok (nákupe nad určitú sumu) tak získať odmenu.

V jednej objednávke možno uplatniť najviac jeden zľavový kód (odmena).

Svoju odmenu po dobu jej platnosti nájdete v sekcii Moja odmena na stránke www.mojalekaren.sk/vianoce.

Organizátor si vyhradzuje právo akúkoľvek odmenu uvedenú v týchto pravidlách nahradiť odmenou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane organizátora nebude možné sľúbenú výhru zaopatriť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odmeny nie sú právne vymáhateľné. Odmeny nemožno preplácať v hotovosti. Neprevzaté odmeny prepadajú organizátorovi.

5. Záverečné ustanovenia

Každý zákazník účasťou v kampani vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy organizátora.

Organizátor týmto nie je voči zákazníkom nijak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany organizátora, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor si vyhradzuje právo činiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním kampane, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia kampane, pozastavenia kampane, predčasného ukončenia kampane alebo vylúčenia akéhokoľvek zákazníka z kampane bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to predovšetkým z dôvodu nedodržania pravidiel kampane alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iného závadného chovania zo strany účastníka ako je napr. manipulácia s výsledkami alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom pravidlá kampane.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých zákazníkov. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel kampane je k dispozícii u organizátora súťaže na www.mojalekaren.sk/vianoce, v prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s dotazom na mojalekaren@mojalekaren.sk.

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 23. 10. 2019.

Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.