MojaLekáreň.sk

Vyhrajte vitamín C na rok zadarmo!

Cítite sa unavení a bez energie? Zabúdate na svoj pravidelný prísun minerálov a vitamínov? Imunita organizmu je obzvlášť v zime oslabená, a preto isto neuškodí dodať telu vzpruhu!Od 8. januára do 4. februára 2018 máte možnosť vyhrať každý týždeň 3 balenia vitamínu C!

Ako na to?

  • nakúpte od 8. januára do 4. februára 2018 akýkoľvek produkt v našej online lekárni a napíšte do políčka Zľavový kód vo svojom nákupnom košíku heslo: CHCEMCECKO
  • my následne každý týždeň v pondelok (tj. 15., 22., 29. januára a 4. februára) vyžrebujeme zo všetkých objednávok za predchádzajúce týždeň dvoch výhercov, ktorým pošleme po troch baleniach vitamínu C 1000 mg so šípkami od firmy GS
  • meno a mesto výhercov bude uverejnené na tejto stránke

Výherci

  • 1. týždeň: Viera Rusnáková (Hviezdoslavov), Anna Čemanová (Vidiná)
  • 2. týždeň: Martina Zemková (Čierny Balog), Peter Berka (Hronovce)
  • 3. týždeň: Veronika Bisčáková (Turčianske Teplice), Ingrid Dekýšová (Žiar nad Hronom)
  • 4. týždeň: Henrieta Danková (Nenince), Valéria Dékányová (Bratislava)

Podrobné pravidlá súťaže nájdete nižšie:

Pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť PEARS HEALTH CYBER, sro, so sídlom Voctářova 2449/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 257 84 684, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 69981 (ďalej len "usporiadateľ ").

Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci").

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je vylúčená ako výherca, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude odovzdaná. Zo súťaže sú vylúčené objednávky vykonané právnickou osobou.

Princíp a podmienky súťaže, výhry a ich doručenie

Podmienkou účasti v súťaži je jednorazový nákup tovaru na základe objednávky súťažiaceho v rámci internetového obchodu www.mojalekaren.sk. Do súťaže bude zaradená každá riadna objednávka urobená v čase konania súťaže 8. 1. - 4. 2. 2018 obsahujúca zľavový kód CHCEMCECKO.

Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

Výherca bude o svojej výhre vyrozumený bez zbytočného odkladu po skončení súťaže telefonicky alebo e-mailom na základe údajov poskytnutých pri objednaní. Výhra bude výhercovi poslaná usporiadateľom súťaže na adresu uvedenú v objednávke.

Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru a nemá nárok výhru reklamovať. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Do súťaže nebudú zaradené súťažné objednávky doručené mimo dobu trvania súťaže, stornované súťažné objednávky a neuhradené súťažné objednávky. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných objednávok.

Spracovanie osobných údajov

Účastníci súťaže súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť bezplatne meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami.

Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca účastník nárok na výhru. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľovi súťaže. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, stratu či poškodenie výhry.

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.