MojaLekáreň.sk

Súťaž o 10 darčekových balíčkov TEREZIA

Súťaž bola ukončená k 31. 8. 2021

Výhercovia, ktorí od nás získavajú balíček Terezia v hodnote 39 EUR sú:

 • Eliška K., Bratislava
 • Miloslav D., Bratislava
 • Mária B., Rajecká Lesná
 • Andrea R., Smrečany
 • Mária S., Kálnica
 • Jana G., Ružindol
 • Jana M., Piešťany
 • Darina Z., Galanta
 • Ľubica O., Budimír
 • Jana J, Košice

 

Ako postupovať

 • objednať z ponuky značky TEREZIA akékoľvek produkty v hodnote najmenej 16 EUR v jednej objednávke v termíne od 1. do 31. 8. 2021
 • pridať kód TEREZIASK
 • zaplatiť
 • tešiť sa z dodaného balíčka
 • mať šťastie a byť vybraný ako výherca :-)

CHCEM SÚŤAŽIŤ

 

Kompletné pravidlá súťaže si prečítajte nižšie:

Pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť PEARS HEALTH CYBER, s.r.o, so sídlom Voctářova 2449/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 257 84 684, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 69981 (ďalej len „usporiadateľ").

Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej aj "súťažiaci"). Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancov blízkych. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je vylúčená ako výherca, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude odovzdaná. Zo súťaže sú vylúčené objednávky urobené právnickou osobou.

Princíp a podmienky súťaže, výhry a ich doručenie

Podmienkou účasti v súťaži o 10x darčekový balíček značky TEREZIA je nákup na základe objednávky súťažiaceho v rámci značky TEREZIA v internetovom obchode MojaLekáreň.sk.

Do súťaže bude zaradená každá riadna objednávka urobená v čase konania súťaže, t. j. od 1. do 31. 8. 2021 obsahujúca akékoľvek produkty značky TEREZIA v hodnote najmenej 16 EUR v jednej objednávke a kód TEREZIASK.

10 výhercov bude určených náhodným výberom zo všetkých objednávok spĺňajúcich podmienky stanovené v týchto pravidlách. Výhercu budeme kontaktovať po skončení súťaže a vyhlásení budú potom na tejto webovej stránke.

Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

Výhercovia budú o svojej výhre vyrozumení bez zbytočného odkladu po skončení súťaže telefonicky alebo e-mailom na základe údajov poskytnutých pri objednaní. Výhra potom bude každému výhercovi zaslaná poštou na adresu uvedenú v objednávke. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

Súťažiaci nemôžu nárokovať inú výhru a nemajú nárok výhru reklamovať. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Do súťaže nebudú zaradené súťažné objednávky doručené mimo času trvania súťaže, stornované súťažné objednávky a neuhradené súťažné objednávky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních objednávek.

Spracovanie osobných údajov

Súťažiaci súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť bezplatne meno, prvé písmeno priezvisko a mesto výhercu v online priestore (web, soc. siete) za účelom vyhlásenia výhry.

Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca účastník nárok na výhru. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľovi súťaže. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, stratu či poškodenie výhry a súťažných objednávok.

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.