Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

Prehlásenie

Právne vyhlásenie

1. Neliekové prípravky, ktoré je možné zakúpiť v internetovom obchode MojaLekáreň.sk prevádzkovanom spoločnosťou PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 257 84 684, DIČ: 4020121215 zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 69981 (ďalej len „PEARS HEALTH CYBER“) na internetových stránkach umiestnených na doméne mojalekaren.sk (ďalej len „internetové stránky“, „tieto stránky“ alebo len „stránky“), nie sú určené k liečbe chorôb. Nachádzajú využitie predovšetkým v oblasti kozmetických prípravkov a potravín na osobitné výživové účely. Zodpovednosť za ich zloženie, vlastnosti, účinky a odporúčané podmienky ich používania nesie ich výrobca, nie spoločnosť PEARS HEALTH CYBER. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER pritom kladie dôraz na ich primerané, uvážlivé, zodpovedné a informované používanie v súlade s pokynmi uvedenými v návode na ich použitie resp. inej informácii o ich odporúčanom použití poskytnutej ich výrobcom.

2. Akékoľvek informácie uvedené na týchto stránkach nemožno považovať za konkrétne medicínske, farmaceutické či terapeutické rady, návody alebo odporúčania. Naopak, je ich vždy nevyhnutné vnímať a nakladať s nimi len ako so všeobecnými informáciami či tvrdeniami. Žiadnu informáciu uvedenú na týchto stránkach ako ani akúkoľvek jej časť v žiadnom prípade nemožno považovať za terapeutickú radu, určenie diagnózy (tak pozitívne ako ani negatívne) či odporučenie, určenie alebo nastavenie konkrétnej liečby. Za týmto účelom spoločnosť PEARS HEALTH CYBER odporúča vždy osobne vyhľadať odborne spôsobilú osobu (napr. lekára, farmaceuta, iného zdravotníckeho pracovníka atď.), ktorá by mala byť na základe osobného stretnutia spôsobilá poskytnúť konkrétne informácie a uskutočniť prípadne zabezpečiť uskutočnenie relevantných úkonov a opatrení (napr. nastavenie konkrétnej liečby atď.). V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov alebo komplikácií vyhľadajte pomoc lekára a/alebo lekárnika.

3. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER sa maximálne snaží zabezpečiť, aby tieto stránky ani ich obsah neobsahovali vírusy ani akýkoľvek ďalší škodlivý software. Napriek tomu však nie je možné na stránkach garantovať úplnú neprítomnosť takýchto prvkov. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER preto neručí a nezodpovedá za takúto neškodnosť stránok a ich obsahu ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti pôsobením vírusov alebo akéhokoľvek ďalšieho škodlivého software. V tejto súvislosti možno odporučiť zabezpečenie primeranej ochrany pred vírusmi a ďalším škodlivým softwarom (napr. použitie antivírových programov atď.).

4. Obsah stránok (napr. texty, fotografie, videá, označenia a ďalšie materiály) je duševným vlastníctvom spoločnosti PEARS HEALTH CYBER prípadne má spoločnosť PEARS HEALTH CYBER k obsahu udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na obsah stránok vzťahuje príslušná právna ochrana (najmä ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom).

Obsah stránok možno návštevníkmi a užívateľmi stránok používať výlučne na osobné nekomerčné účely. Pri takomto použití obsahu stránok sa nesmú zo strany návštevníkov ani užívateľov stránok robiť žiadne zmeny, úpravy či adaptácie obsahu stránok a neporušené musia ostať aj všetky vyhlásenia o autorských a prípadných ďalších právach a ich vlastníctve. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) návštevníkmi a/alebo užívateľmi je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti PEARS HEALTH CYBER prípadne iného príslušného oprávneného subjektu. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) návštevníkmi a/alebo užívateľmi stránok je zakázané.

Uvedené neznamená udelenie akýchkoľvek ďalších práv vo vzťahu k ochranným známkam spoločnosti PEARS HEALTH CYBER prípadne ochranným známkam ďalších oprávnených subjektov. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto ochranných známok návštevníkmi a/alebo užívateľmi stránok je zakázané.

Neoprávnené použitie obsahu stránok návštevníkmi a/alebo užívateľmi stránok zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona o ochranných známkach. Dôsledkom takéhoto konania pritom môže byť okrem iného aj povinnosť návštevníka a/alebo užívateľa stránok nahradiť škodu alebo trestnoprávny postih návštevníka a/alebo užívateľa stránok.

5. Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah internetových stránok prevádzkovaných tretími osobami však spoločnosť PEARS HEALTH CYBER podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na stránkach spoločnosť PEARS HEALTH CYBER iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou PEARS HEALTH CYBER. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia. Na internetové stránky tretích osôb sa nevzťahuje (resp. nemusí vzťahovať) politika ochrany súkromia spoločnosti PEARS HEALTH CYBER. Odporúčame preto, aby ste sa o politike zberu a šírenia údajov internetovými stránkami prevádzkovanými tretími osobami informovali priamo u týchto osôb.

6. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach. Zmena týchto dokumentov nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný (t.j. neskorší) dátum nadobudnutia jej účinnosti.

7. V prípade potreby kontaktovať spoločnosť PEARS HEALTH CYBER použite prosím niektorý z kontaktov uvedený v Kontaktoch na týchto stránkach.

Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.