MojaLekáreň.sk

Testovanie na covid-19

Testov na koronavírus je množstvo druhov – v článku sa zameriame na najčastejšie druhy, t.j. antigénové a PCR testy – vysvetlíme si, ako fungujú, aký je medzi nimi rozdiel, pre koho sa hodia a čo robiť v prípade, ak je výsledok testu pozitívny

Testovanie na covid-19
Zdielať
Navštívte súvisiace produktové kategórie

Núdzovy stav a zákaz vycházania od 25. 11. 2021

Od 25.11.2021 platí na 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav. Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Ten platí od 25. novembra 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod nasledujúce dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021 s viacerými výnimkami uvedenými v Uznesení vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021.

Pravidlá COVID AUTOMATu

Slovensko sa v súčasnosti riadi pravidlami COVID AUTOMATu, ktorý pripravili odborníci. Vláda SR zároveň schválila pravidlá v súvislosti s obmedzením pohybu, ktoré na regionálnej úrovni vstupujú do praxe každý týždeň v pondelok. Pravidlá sú odrazom epidemiologickej situácie každého okresu individuálne.

Ako a kde sa dá objednať na testovanie

Požiadať o vyšetrenie formou elektronického formuláru môže každý, kto má príznaky alebo podozrenie na ochorenie COVID-19.  Pacient  objednaný na termín vyšetrenia cez elektronický formulár bude o výsledku informovaný telefonicky, resp. SMS správou. Písomné/papierové potvrdenia sa v tomto prípade nevydávajú.

Ak si pacient vyplní objednávací formulár a je indikovaný lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 je vykonaný zadarmo.

V prípade, že občan žiada vyšetrenie bez indikovania lekárom, napr. ak chce vycestovať do zahraničia a obráti sa na niektoré zo súkromných laboratórií, za test si platí sám.

Pri podozrení na ochorenie COVID-19 odporúča Ministerstvo zdravotníctva SR využiť možnosť otestovania sa PCR testami. Pri zadaní príznakov je toto testovanie bezplatné.  

Testovanie na COVID--19 z dovodu vycetovania do zahraničia nie je štátom preplácané. Samoplatcovia židajú o vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné laboratóriá.

Testovanie zamestnancov

Zamestnávatelia sú od 29.11.2021 povinní dodržiavať režim OTP, podľa ktorého sa zamestnanci preukážu očkovaním, prekonaním ochorenia covid-19 alebo sú otestovaní. 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo antigénových samotestov a poverí zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na samotestovanie zamestnancov, vo vopred určenom priestore. Taktiež je akceptované otestovanie prostredníctvom MOM. 

Zodpovedná osoba je zamestnanec zamestnávateľa, ktorého zamestnávateľ poveril, aby dohliadal na správny priebeh testovania a zaevidoval výsledok testu. Od zodpovednej osoby sa nepožaduje zdravotnícke vzdelanie. 

Súčasťou balenia antigénového samotestu je návod na jeho správne vykonanie. Vzorový návod vydaný MZ SR je uvedený tu.

Ak má zamestnanec pozitívny výsledok samotestu na ochorenie covid-19, je povinný opustiť pracovisko. Podrobné informácie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 7.10.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie covid-19, uvedená v tomto dokumente.

Zodpovedná osoba uvedie do zoznamu testovaných zamestnancov meno, priezvisko, rodné číslo, dátum testovania, výsledok testovania, podpis zamestnanca a podpis zodpovednej osoby. 

Otestovaná osoba má k výsledku testu prístup, po predložení občianskeho preukazu. Následne je otestovanej osobe vydané potvrdenie o vykonaní testu, ktoré je podpísané zodpovednou osobou s uvedením výsledku testovania.

Vzor tohto potvrdenia je uvedený tu.

Zamestnávateľ žiada finančnú náhradu Ministerstvo hospodárstva SR, v mesiaci január 2022 jednorazovo, za všetky vykonané antigénové samotesty. Náklady budú kompenzované zo strany štátu vo výške 5 € za jeden vykonaný antigénový samotest. Náklady spojené s testovaním budú kompenzované vo výške 1 € na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. Na základe doručenej žiadosti uhradí Ministerstvo hospodárstva finančnú náhradu.  

Čo je antigénový test a ako funguje

Antigénový test je diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 vykonaný oprávneným subjektom podľa osobitného predpisu alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Jedná sa o test, ktorý rozpozná vírusové bielkoviny – konkrétne obalový a membránový proteín vírusu SARS-CoV-2, ktorý sa vyskytuje v tele nakazeného počas prebiehajúcej infekcie. Antigénové testy sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie (3. až 5. deň od nástupu prejavov ochorenia).

Výhody antigénového testu

 • nižšie nároky na odbornosť personálu pri uskutočňovaní testu
 • rýchle vyhodnotenie (cca do 15-30 minút od otestovania)
 • cena

Nevýhody antigénového testu

 • nižšia citlivost testu oproti PCR testu

Kde sa nechať otestovať antigénovým testom

Zoznam mobilných odberových miest, ktoré vykonávajú testovanie, je dostupný na stránke Ministerstva zdravotníctva SR. Testovanie v týchto odberných miestach je spoplatnené sumou 5 eur.

Ako prebieha testovanie antigénovým testom

Pri príchode (či príjazde autom, pokiaľ zamierite na drive-in odberové miesto), prebehne Vaša identifikácia , a následne vám zdravotník odoberie vzorku výterom úzkou paličkou z nosohltanu. Samotný odber trvá iba niekoľko sekúnd. Výsledok sa dozviete za 20 až 30 minút po otestovaní. Odberové centrum vás o jeho výsledku informuje buď priamo na mieste, alebo vám výsledok príde SMS správou či emailom.

Spôsoby odberov antigénových testov

Antigénové testy sú najčastejšie vykonávané výterom z nosohltanu. Existujú však aj antigénové testy, ktoré sa vykonávajú napr. pomocou slín či kloktaním. 

V súčasnosti sú na Slovensku dostupné už aj antigénové testy určené na samotestovanie. Pri týchto testoch je možné určiť prítomnosť aktívnej infekcie vírusom Covid-19 z pohodlia domova. Výsledky testu spolu s ďalšími informáciami môžu vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pomôcť prijímať včasné rozhodnutia o vašej liečbe.

Čo je to PCR test a ako funguje

RT-PCR test je test založený na vyšetrení klinickej vzorky metódou Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase deteguje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Uskutočňuje sa výterom z nosohltanu, alebo aj zo slín či kloktaním.

Výhody PCR testu

 • presný výsledok (z odobratej vzorky je možné teoreticky odhaliť aj jedinú RNA molekulu)

Nevýhody PCR testu

 • vyššia cena
 • vyššie nároky na odbornosť zdravotníckeho personálu
 • vzorky sa analyzujú prístrojovým vybavením, ktoré je nákladné
 • výsledok je obvykle známy do 48 až 72 hodín

Kedy je PCR vyšetrenie zadarmo

Pri splnení určitých podmienok je PCR test bezplatný. A to buď pri prítomnosti príznakov ochorenia, kontakte s pozitívnou osobou, pozitívnom antigénovom teste či pri plánovanej hospitalizácii. Vyšetrenie výlučne na vlastnú žiadost poistenca nie je hradené z verejného zdravotného poistenia a poistenec si ho musí uhradiť sám.

Čo robiť, ak ste covid pozitívny

Pri obdržaní pozitívneho výsledku testu na vyšetrenie covid-19 kontaktujte telefonicky svojho lekára a zamestnávateľa.

Zo zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

V opačnom prípade sa izolácia ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Test na protilátky covid-19

Test na protilátky je test, ktorý meria protilátky proti vírusu SARS-CoV-2. Uskutočňuje sa odberom žilovej krvi, z ktorej sa zisťuje koncentrácia imunoglobulínu vyprodukovaného imunitnou odozvou organizmu. Na začiatku ochorenia tieto protilátky v tele chýbajú. Tieto testy sú teda vhodné najmä pre tých, ktorí mali v nedávnej dobe príznaky vírusového ochorenia a chcú si overiť, či sa nejednalo o Covid-19, prípadne pre tých, ktorí chorobu prekonali, ale chcú zistiť množstvo protilátok v organizme. Testy na protilátky vykonávajú certifikované laboratóriá.

Ako funguje test na protilátky covid-19

Potom, čo sme infikovaní vírusom, dochádza k nárastu protilátok IgA. Tie ukazujú na práve prebiehajúcu infekciu. Potom sa začnú tvoriť protilátky IgM. Tieto protilátky sa objavujú po 3-7 dňoch od začiatku príznakov. Zhruba po 2 týždňoch sa začnú tvoriť aj protilátky IgG. S postupným uzdravovaním sa znižuje hladina IgM. Hladina protilátok IgG naďalej narastá. Protilátky IgG môžu pretrvávať niekoľko mesiacov alebo aj rokov.

Test na protilátky dokáže zistiť hladinu protilátok po prebehnutom ochorení alebo v dôsledku očkovania. Okrem IgG možno stanoviť aj protilátky IgM.

Monoklonárne protilátky

Novou možnosťou liečby covid-19 sú neutralizačné monoklonálne protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 (liek REGN-COV2). Sú indikované pre rizikové skupiny pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia. Po podaní intravenózne (do žily) dokáže obaliť vírusové častice a tým vírusu znemožní vstúpiť do buniek a množiť sa. Vo väčšine prípadov by tak nemalo dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ochorenia. Liek treba podať čo najskôr od nákazy. Medzi rizikové skupiny patria napr. ľudia starší ako 65 rokov, pacienti s cukrovkou, obezitou, ochorením pečene, obličiek, starší ako 55 rokov s kardiovaskulárnym ochorením, vysokým tlakom, atď.

Viacej informácií o monoklonálnych protilátkach nájdete na webu Ministerstva zdravotnictví SR.

Lieky na liečbu covid-19

V súčasnej dobe sú známe tieto medikamenty, o ktorých sa hovorí v súvislosti s koronavírusom:

 • Regeneron (REGN-COV2) - prípravok je určený ambulantným pacientom s rizikom vážneho priebehu covid-19, prípadne pacientom hospitalizovaným z inej príčiny ako covid-19. Nie je určený pacientom, u ktorých je z dôvodu vážneho priebehu covid-19 nutná hospitalizácia. Podanie je nutné hneď na začiatku choroby.
 • Českí vedci vyvíjajú liek basedoxifene (Base-X1), ktorý je vo fáze klinického skúšania.
 • Spoločnosť Merck & Co v spolupráci s Ridgeback Biotherapeutics vyvinula liek proti covid-19 u dospelých. Ide o antivirotikum Lagevrio (molnupiravir), ktoré sa podáva ústami. Ako prvý bol tento liek registrovaný vo Veľkej Británii. Podľa výrobcu je možné tento liek použiť aj na liečbu covid-19 doma. V súčasnosti začala Európska agentúra pre lieky (EMA) s jeho posudzovaním.
Navštívte súvisiace produktové kategórie
Antigénne testy Výživové doplnky na imunitu Respirátory

Prečítajte si tiež

Vitamín K sa podieľa na tvorbe zrážacích faktorov, a tým ovplyvňuje správnu zrážanlivosť krvi. Okrem toho pravdepodobne ovplyvňuje tvorbu bielkoviny, ktorá je zodpovedná za viazanie vápnika v…

viac

Klimaktérium, známe aj ako menopauza, je prirodzené a nevyhnutné obdobie v živote ženy, ktoré znamená koniec menštruačného cyklu a plodnej fázy. Zvyčajne sa diagnostikuje, keď žena nemenštruuje 12…

viac

Ak ste sa rozhodli prestať fajčiť, držíme vám palce! Prvé dni odvykania sú rozhodujúce. Máme pre vás celý rad produktov, ktoré zmierňujú chuť na fajčenie a zmierňujú fyzické príznaky odvykania.

viac

Crohnova choroba je autoimunitné chronické ochorenie tráviaceho traktu. Spôsobuje zápalové procesy v rôznych častiach tráviacej sústavy, najčastejšie však v oblasti spojenia tenkého a hrubého čreva.…

viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.