MojaLekáreň.sk
Hľadať

Ascorutin 50 tabliet

Liek
Ascorutin 50 tabliet

Liek sa používa na Léčba zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc rôzneho povodia, ai pri zápale CREVE s tvorbou vredovou.

Viac informácií

Na sklade už iba 1 - 2 kusy Dnes odosielame, u vás zajtra

6,19 €

Potrebujem poradiť

6,19 €

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

Ascorutin 50 tabliet

Ascorutin

filmom obalené tablety
Rutosidum trihydricum / acidum ascorbicum

Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne v súlade s písomnú informácií alebo podľa pokynov svojho lekára, alebo lekárnika. Túto písomnú informáciu pre prípad, že si ju budete potrebovať prečítať znova. Požiadajte svojho lekárnika, ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri bod 4. Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo ak sa Vám priťaží, musíte sa poradiť s lekárom.

Čo nájdete v tejto písomnej informácii
1. Čo je Ascorutin a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Ascorutin užívať
3. Ako užívať Ascorutin užíva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ascorutin uchovávať
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ascorutin a na čo sa používa

Ascorutin sa používa na liečbu zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc pri nedostatku vitamínu C (kyseliny askorbovej) v organizme. Ascorutin je prípravok, ktorého obe liečivá - rutosid a kyselina askorbová - upravujú zvýšenú lámavosť a priepustnosť krvných vlásočníc. Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo ak sa Vám priťaží, musíte sa poradiť so svojím lekárom.

2. Skôr ako použijete Ascorutin užívať

Neužívajte Ascorutin
keď ste alergický (á) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6); keď ste tehotná.

Upozornenia a opatrenia
Pri dlhodobom podávaní vysokých dávok sa môžu tvoriť obličkové kamene, hlavne u pacientov so zvýšenou hladinou šťaveľanov v krvi. U pacientov s nedostatkom glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy (porucha metabolizmu cukrov) môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k hemolýze (rozpadu krvných buniek).

Iné lieky a prípravok Ascorutin
Informujte lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate, alebo ste v poslednom čase užívali (a) alebo ktoré možno budete užívať. Kyselina askorbová zvyšuje vstrebávanie penicilínu, železa a hormónu etinylestradiolu z tráviaceho traktu. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť liekov tlmiacich krvnú zrážanlivosť (antikoagulancií) a vstrebávanie vitamínu B12. Opatrnosť je potrebná pri súčasnom užívaní s kyselinou salicylovou, sulfónamidy a kotrimoxazolom (lieky užívané pri niektorých bakteriálnych infekciách).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Podanie tohto prípravku v tehotenstve a v období kojenia je možné, ale vždy by malo byť konzultované s lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento prípravok nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť a obsluhovať stroje. Ascorutin obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.

3. Ako užívať Ascorutin užíva

Vždy užívajte tento liek presne v súlade s písomnú informácií alebo podľa pokynov svojho lekára alebo lekárnika. Ak si nie ste istý (á), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Neodporučí Ak Vám lekár inak, užívajú dospelí 1 - 2 tablety 3-krát denne, deti od 3 rokov 1 - 2 tablety denne. Ascorutin môžete užívať s jedlom, po jedle a tiež nalačno. Bez porady s lekárom užívajte tento liek najviac 1 týždeň. Pri dobrej znášanlivosti možno Ascorutin užívať dlhodobo, v takom prípade je však nutné dĺžku liečby konzultovať s lekárom.

Ak užijete (a) viac lieku Ascorutinu, ako máte (a)
Pri masívnom predávkovaní (niekoľko gramov) kyselinou askorbovou sa môže vyskytnúť prechodná hnačka. Pri opakovanom podaní veľkých dávok a pri súčasnom poškodení obličiek dochádza k zvýšenému vylučovaniu šťaveľanov do moču s následnou tvorbou obličkových kameňov. Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete (a) užiť Ascorutin
Ak zabudnete užiť tabletu (tablety) lieku Ascorutin neznepokojujte sa, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte v užívaní nasledujúcej pravidelnú dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili (a) vynechanú dávku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj nežiaduce účinky, ktoré sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky sa pri odporúčanom dávkovaní vyskytujú zriedkavo (možnosť výskytu u menej ako 1 z 1000). Môže sa vyskytnúť

  • Hemolýza (rozpad krvných buniek u pacientov s nedostatkom glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy).
  • Astmatický záchvat (u alergických pacientov).
  • Nevoľnosť, vracanie, pri vysokých dávkach podráždenie sliznice pažeráka a žalúdka.
  • Prítomnosť cukru v moči, zvýšené vylučovanie šťaveľanov močom, pri užívaní vysokých dávok ojedinele možnosť vzniku obličkových kameňov. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (vrátane pacientov v pravidelnom hemodialyzačnom programu) môže pravidelné užívanie kyseliny askorbovej viesť k zvýšenej hladine šťaveľanov v krvi a prípadnému zrážaniu šťaveľanov v obličkách.
  • Kožné alergické reakcie, vyrážka.
  • Reakcie precitlivenosti.

Výskyt iných nežiaducich účinkov je pri odporúčanom dávkovaní nepravdepodobný.

Hlásenie nežiaducich účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo na nižšie uvedenú adresu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu viac informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ascorutin uchovávať

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie uvedenom na obale po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Uchovávajte pri teplote do 25 ° C v pôvodnom obale, aby bol chránený pred svetlom a vlhkosťou. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým dopadu. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako naložiť s prípravkami, ktoré už nepoužívate. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo liek Ascorutin obsahuje
Liečivá sú Rutosidum trihydricum 20 mg a acidum ascorbicum 100 mg v 1 tablete. Ďalšie zložky sú citrónan vápenatý, monohydrát laktózy, zemiakový škrob, hydrogenovaný ricínový olej, želatína, kukuričný škrob, poťahová sústava Sepifilm 752 biela: hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, makrogol-stearát, oxid titaničitý (E171).

Ako prípravok Ascorutin vyzerá a obsah balenia
Ascorutin sú takmer biele až krémovo sfarbené tablety šošovkovitého tvaru. Veľkosť balenia 50 filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, as, Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika.

Výrobca
Saneca Pharmaceuticals as, Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika.

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná 23.3.2016. ev sukls26747 / 2009

Preložené pomocou Google Translatore

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Kód výrobku:
115914
Kód EAN:
8584005700193
Kód ŠUKL:
96303
ATC kód:
C05CA51
ATC názov:
Rutozid, kombinácie
Farmakoterapeutická skupina:
vazoprotektíva | liečivá stabilizujúce kapiláry | bioflavonoidy | rutozid, kombinácie
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

Ascorutin 50 tabliet

Ascorutin 50 tabliet

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.