Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na srdce a cievy » Lieky na ochorenie ciev

WOBENZYM TBL ENT 800

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115238

Pre dospelých pri poúrazových opuchoch, po operácii, chronických ochoreniach a zápaloch (žíl a ciev,kĺbov,prsníka, močového a pohl.ústrojenstva) a i.

Viac informácií

105,00
Bežná cena: 115,00 €, Ušetríte: 9 % (10,00 €)

Dostupnosť: skladom 1 - 2 ks

Tovar odošleme 23. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia (2)

Podrobné informácie

Pre dospelých pri poúrazových opuchoch, po operácii, chronických ochoreniach a zápaloch (žíl a ciev,kĺbov,prsníka, močového a pohl.ústrojenstva) a i.

Informácie o produkte

Výrobca: Mucos Pharma
Značka: WOBENZYM
Kód výrobku: 115238
Kód EAN: 4030142138121
Držiteľ rozhodnutia: Mucos Pharma

Pre dospelých pri poúrazových opuchoch, po operácii, chronických ochoreniach a zápaloch (žíl a ciev,kĺbov,prsníka, močového a pohl.ústrojenstva) a i.


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha

1A, 2016/06026-Z

1

A

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.

Z

M

E

 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POU}ÍVAT

E=

 

Wobenzym, gastrorezistentné ta

b

le

ty

 

 

Pozorne si pre

í

tajte celú písomnú informáciu, preto~e obsahuje pre Vás dôle~ité in

f

o

rmácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avaak aj ta

k musí

t

e u~íva

e Wobenzym obozretne, aby sa dosiahli

ie výsledky.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obrá

ete sa na sv

1

. o je Wobenzym a na

2. Skôr ako u~ijet

e Wobenzym

3. Ak

o

u~ívae Wobenzym

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako ucho

v

á

v

ae Wobenzym

6. alaie informácie

 

1. O JE WOBENZYM A NA O SA POU

}

VA

 

Wobenzym obsahuj

e

vhodne zostavené enzýmy (látky atiepiace bielkoviny), ktoré majú sc

h

o

pnose ú

ej mie

r

y aj roz

púaeae krvné zrazeniny. Urých>ujú priebeh zápal

u a zmierHujú jeho následky, tlmia chorobné prejavy spôsobené akodlivými imunokomplexami vznikajúcimi v dôsledku protilátkových reakcií. Produkty látkovej

výmeny >udsk

f

ibrocystická mastopatia (chronické ochorenie prsníka, ktor

é sa vyzna

t

vorbou

dutín a väziva)

potrombotický syndróm dolných k

o

n

ýc

h kon

)

,

zápaly povrchových ~

í

l

niektoré choroby spôsobené imunokomplexami (chronický záp

a

l

k:bov, mnohopo

chroni

c

ké a rec

idivujúce zápaly (v oblasti nosa, uaí a krku, horn

ých a dolných ciest

dýchacích, mo

 

 

2

. SKÔR AKO U}IJETE WOBENZYM

 

Neu~ívajte Wobenzym

- ke

ste alergický (p

r

ecitlivený) na lie

o

~

iek lieku Wobenzym.

- pri ochorenia

ch

, ktoré sú spojené so zvýaeným skl

o

no

m ku krvácaniu alebo

s

o zvýaenou fibrinolýzou (rozpúaeaním krvných zrazenín).

 

Bute zv

l

á

ae opatrný pri u~ívaní Wobenzymu

Tento liek nenahradzuje antibiot

ickú l

i

e

i infek

Pred u~ívaním Wobenzymu pri chronických ochoreniach a pri jeho viac ako dvojmesa

chronických o

U~ívanie Wobenzymu s jedlom a nápojmi

Odporú

ny pred jedlom z

a

pie nerozhryzené tablety vä

e

n

e

j 1/4 litra).

 

Tehotenstvo a doj

ni

e

O u~ívaní Wobenzymu po

e

ns

tva sa porate s lek

á

rom a to aj vtedy, ak otehotniete v priebehu lie

t

e

u~ívae akýko>vek liek, porate sa so svojím lekárom alebo lekár

nikom.

Vedenie

vozidla a obsluha strojov

U~ívanie Wobenzymu neov

plyvHuje pozornose pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.

 

Dôle~ité informácie o niektorých zlo~kách

 

Liek obsahuje mlie

pribli~ne 14

3

. AKO U}ÍVAd WOBENZYM

 

V~dy u~ívajte Wobenzym presne t

ak, ako Vám pove

d

al Váa lekár. Ak si nie ste nie

o

j

h

o lekára alebo lekárnika.

Pod>a t

yp

u a akútnosti choroby sa lie

h

aj

uje dávkou 3-krát 5 a

~

s

a dávkovanie postupne zni~uje a~ na udr~iavaciu dávku 3-krát 3 ta

bliet

d

enne.

po

úrazové opuchy (narazenie, podvrtnutiev–˜ 

d

f

î

ú

ü

7aJmHnH

p

rogresívneho atádia) 1.-14. deH 3-krát 10 tabliet denne,

potom sa prechá

d

za na udr~iavaciu dávku 3-krát 3 tablety denne - dlhodobo,

p

r

i

zápalových stavoch (infek

re

nia, fyzická záea~, stres, o

a

ni

e, slnenie) dávkovan

i

e zvyaujeme na 3-krát 10 tabliet denne. Odporú

bu konzultovae s oaetrujúcim lekárom.

akútne, chronické a recidivu

júce z

á

paly (v

oblasti nosa, uaí a krku, horných a dolných ciest

dýchacích, mo

Pri akútnych zápaloch  3-krát 10 tabliet denne po dobu 2 tý~dHov, pri chronických a opakuj

úcich sa zápa

P

okia> to nie je ur

bye vypo

pod>a telesnej hmotnosti -denne 1 gastrorezistentná tableta

n

a

6 kg hmotnosti.

 

Ak máte alaie

ot

ázky týkajúce sa pou~itia tohto li

e

ku

, opýtajte sa svojho

l

ekára alebo lekárnika.

 

 

4. MO}NÉ VED=AJ`IE Ú INKY

 

Tak ako vaet

k

y

lieky, aj Wobenzym mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

epreja

v

ia u ka~

Wobenzym je obvykle dobre znáaaný, ani pri

dlhodobom u~ívaní vysokých dávok neboli pozorované ne~iaduce ú

5. AKO UCHOVÁVAd WOBENZYM

 

Uchovávajte mimo doh>adu a d

osahu detí.

Ucho

v

ávajte na suchom tmavom mieste pri teplote do 25 °C.

Nepou~

í

v

ajte Wobenzym po dátume exspirácie,

k

torý je uvedený na obale. Dátum exs

p

ir

ácie sa vzeahuje na

p

osledný deH v mesiaci.

 

Lieky sa nesmú likvidovae odpadovou vodou a

l

e

bo domovým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatre

nia po

m

ô~u chr

ánie ~ivotné prostredie.

 

 

6. AL`IE INFORMÁCIE

 

 

- Lie

motrypsínum 3

5

0 mg v 1 gastrorezistentnej tablete.

 

- alaie zlo~ky s

ú: monohydrát la

k

tózy, magnéziumstearát, pred~elatinovaný akrob, kyselina s

t

e

á

rová, bezvodý koloidný oxid kremi

it

ý, mastenec, kopolymér kyseliny met

a

kr

ylovej a metylmetakry

l

átu (1:1), laurylsíran sodný, makrogol 6000, triethylcitrát, hypromel

ó

z

a, hydroxypropylcelulóza, mikrokryatalická celulóza, glycerol, oxi

d tita

n

i

ponceau 4R (

an~ová S (E110).

 

 

Ako vyzerá Wobenzym a obsah balenia

 

Wobenzym sú oran~ové gastrorezistentné tablety tvaru aoaovice.

Obal a obsah balenia: 40 alebo 200

tabliet v PV

T

áto písomná informácia pre pou~ívate>ov bola naposledy s

chválená v máji

2

017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu WOBENZYM TBL ENT 800

Diskusia (2)

Diskusia k produktu WOBENZYM TBL ENT 800

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam