MojaLekáreň.sk
Hľadať

SÉDATIF PC 60 tabliet

Homeopatický liek
SÉDATIF PC 60 tabliet

SÉDATIF PC® je homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku.

Viac informácií

Na sklade Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

7,69 €

Potrebujem poradiť

7,69 €

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

SÉDATIF PC 60 tabliet

Homeopatický liek úspešne používaný pri miernych stavoch úzkosti a ľahších poruchách spánku. Je dostupný v lekárni bez lekárskeho predpisu.

Výhody produktu

 • Zmierňuje stres počas dňa a zlepšuje spánok.
 • Nenávykový.
 • Cez deň neutlmuje.
 • Neovplyvňuje sústredenie a pamäť.
 • Môže sa užívať s inými liekmi.

Lieková forma

Sublingválne tablety bielej farby.

Liečivá látka a jej množstvo

 • 1 tableta (250 mg) obsahuje: Aconitum napellus (prilbica modrá) 6 CH, Belladonna (ľuľkovec zlomocný) 6 CH, Calendula officinalis (nechtík lekársky) 6 CH, Chelidonium majus (lastovičník väčší) 6 CH, Jequirity (Abrus precatorius) 6 CH, Viburnum opulus (kalina obyčajná) 6 CH aa 0.05 mg
 • Ďalšie zložky sú laktóza, magnéziumstearát a sodná soľ karamelózy.

Odporúčané použitie

Homeopatikum sa obvykle užíva v dávke 2 tablety 3x denne. Ak je to potrebné, dávky sa môžu opakovat' častejšie. Pri poruchách spánku je potrebné užiť tablety už počas dňa a večer pred spaním.

Spôsob použitia

Tablety sa nechajú voľne rozpustit' v ústach alebo v malom množstve vody, ktorá sa má následne vypiť.

Dôležité upozornenie

 • Ak sa pacient do 2 týždňov nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musí sa obrátiť na lekára.
 • Nie sú žiadne údaje o aplikácii počas tehotenstva a dojčenia.
 • Tablety obsahujú laktózu.
 • Pozorne si prečítajte písomnú informáciu.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 60 tabliet.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku. 

Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu:
ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk 

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Kód výrobku:
139695
Kód EAN:
3352712001705
Kód ŠUKL:
58705
ATC kód:
V03AX
ATC názov:
Iné liečivá
Farmakoterapeutická skupina:
všetky ostatné liečivá | všetky ostatné liečivá | iné liečivá
Držiteľ rozhodnutia:
Země původu:
Francúzsko

Oznámiť nežiaduce účinky

SÉDATIF PC 60 tabliet

Príbalovú informáciu k produktu SÉDATIF PC 60 tabliet stiahnete vo formáte doc tu: SÉDATIF PC 60 tabliet.doc

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/02897-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

SÉDATIF PC

Homeopatický liek

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.
 • To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je SÉDATIF PC a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SÉDATIF PC

3. Ako užívať SÉDATIF PC

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SÉDATIF PC

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je SÉDATIF PC a na čo sa používa

SÉDATIF PC je homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku.

Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SÉDATIF PC

Nepoužívajte SÉDATIF PC

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím lieku.

Iné lieky a SÉDATIF PC

Žiadne interakcie nie sú známe.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

SÉDATIF PC a jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku Sédatif PC, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

SÉDATIF PC obsahuje laktózu.

3. Ako užívať SÉDATIF PC

Na perorálne použitie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka: 2 tablety 3 krát denne.

Ak je to potrebné, dávky sa môžu opakovat' častejšie. Pri poruchách spánku je potrebné užit liek už počas dňa a večer pred spanim.

Nechať' voľne rozpustiť v ústach alebo v malom množstve vody a vypiť.

Ak užijete viac SÉDATIF PC, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť SÉDATIF PC

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať SÉDATIF PC

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote od 15°C do 25°C.

Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo SÉDATIF PC obsahuje

 • 1 tableta (250 mg) obsahuje: Aconitum napellus (prilbica modrá) 6 CH, Belladonna (ľuľkovec zlomocný) 6 CH, Calendula officinalis (nechtík lekársky) 6 CH, Chelidonium majus (lastovičník väčší) 6 CH, Jequirity (Abrus precatorius) 6 CH, Viburnum opulus (kalina obyčajná) 6 CH aa 0.05 mg
 • Ďalšie zložky sú laktóza, magnéziumstearát a sodná soľ karamelózy.

Ako vyzerá SÉDATIF PC a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 60 alebo 90 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2019.

SÉDATIF PC 60 tabliet

SÉDATIF PC 60 tabliet

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.