MojaLekáreň.sk

RHINALLERGY tablety 60 ks

Homeopatický liek
RHINALLERGY tablety 60 ks

Rhinallergy je podporný homeopatický liek na liečbu alergickej nádchy.

Viac informácií

Na sklade V stredu 8. 12. odosielame, u vás vo štvrtok 9. 12.

4,89 €

Pridať do obľúbených Potrebujem poradiť

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

RHINALLERGY tablety 60 ks

Liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Podporný homeopatický liek na liečbu alergickej nádchy. 

Lieková forma

Rhinallergy sú biele, ploché  tablety s kolmými hranami.

Liečivá látka a jej množstvo

Liečivá sú: jedna tableta (300 mg) obsahuje:

Allium cepa (cibuľa kuchynská) 5 CH…..…………....................................0,5 mg

Ambrosia artemisiaefolia (ambrózia palinolistá) 5 CH...............................0,5 mg

Euphrasia officinalis (očianka lekárska) 5 CH…………….....…………...0,5 mg

Histaminum muriaticum (dichlórhydrát histamínu) 9 CH…………….......0,5 mg

Sabadilla officinalis (sabadilla lekárska) 5 CH………….............................0,5 mg

Solidago virga aurea (zlatobyľ obyčajná) 5 CH..........................................0,5 mg

Ďalšie zložky sú: sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát.

Ako užívať

Na perorálne použitie (ústami podané).

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a deti: 1 tabletu 3 – 6-krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach.

Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu. V liečbe pokračujte do vymiznutia príznakov.

Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.

Na čo si dať pozor

Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 60 kusov tabliet.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu:
ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk   

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Kód výrobku:
115744
Kód EAN:
3564720
Kód ŠUKL:
99421
ATC kód:
V03AX
ATC názov:
Iné liečivá
Farmakoterapeutická skupina:
všetky ostatné liečivá | všetky ostatné liečivá | iné liečivá
Držiteľ rozhodnutia:

RHINALLERGY tablety 60 ks

Príbalovú informáciu k produktu RHINALLERGY tablety 60 ks stiahnete vo formáte doc tu: RHINALLERGY tablety 60 ks.doc

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/04083-Z1A
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/00315-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

RHINALLERGY

 300 mg tablety

cibuľa kuchynská (Allium cepa) 5CH, ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiaefolia) 5 CH, očianka lekárska (Euphrasia officinalis) 5 CH, sabadilla lekárska (Sabadilla officinalis) 5 CH, zlatobyľ obyčajná (Solidago virga aurea) 5 CH,

dichlórhydrát histamínu (Histaminum muriaticum) 9 CH

Homeopatický liek

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete RHINALLERGY

3.  Ako užívať RHINALLERGY

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať RHINALLERGY

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa

RHINALLERGY tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu alergickej nádchy.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete RHINALLERGY

Neužívajte RHINALLERGY

ak ste alergický na cibuľu kuchynskú, ambróziu palinolistú, očianku lekársku, sabadillu lekársku, zlatobyľ obyčajnú, dichlórhydrát histamínu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať RHINALLERGY, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak príznaky trvajú dlhšie ako 7 dní alebo sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

Iné lieky a RHINALLERGY

Vzájomné pôsobenie nie je známe.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

RHINALLERGY a jedlo, nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súbežnom podávaní lieku RHINALLERGY, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

RHINALLERGY obsahuje sacharózu a laktózu

Ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať RHINALLERGY

Na perorálne použitie (ústami podané).

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a deti: 1 tabletu 3 – 6-krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach.

Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu. V liečbe pokračujte do vymiznutia príznakov.

Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.

Ak užijete viac RHINALLERGY, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť RHINALLERGY

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať RHINALLERGY

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať RHINALLERGY

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo RHINALLERGY obsahuje

1. Liečivá sú: jedna tableta (300 mg) obsahuje:

Allium cepa (cibuľa kuchynská) 5 CH…..…………....................................0,5 mg

Ambrosia artemisiaefolia (ambrózia palinolistá) 5 CH...............................0,5 mg

Euphrasia officinalis (očianka lekárska) 5 CH…………….....…………...0,5 mg

Histaminum muriaticum (dichlórhydrát histamínu) 9 CH…………….......0,5 mg

Sabadilla officinalis (sabadilla lekárska) 5 CH………….............................0,5 mg

Solidago virga aurea (zlatobyľ obyčajná) 5 CH..........................................0,5 mg

1. Ďalšie zložky sú: sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát

Ako vyzerá RHINALLERGY a obsah balenia

Tablety, biele, ploché s kolmými hranami.

Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel: + 00421 2 59 201 811

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2017.

RHINALLERGY tablety 60 ks

RHINALLERGY tablety 60 ks

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.